ĐẠI LÝ BƠM VARISCO TẠI VIỆT NAM Italy có COCQ bơm Varisco

ĐẠI LÝ BƠM VARISCO TẠI VIỆT NAM Italy có COCQ bơm Varisco

ĐẠI LÝ BƠM VARISCO TẠI VIỆT NAM xuất xứ Italy có CO/CQ bản gốc dòng bơm thủy lực Varisco, bơm ly tâm Varisco, bơm liền động cơ motor pump varisco spare part cánh bơm Varisco, khớp nối, phớt, ron đệm... JS 2-120 G10 F10 P10 Q10 T10 B10 K10 G11 F11 G20 JE 3-140 G10 ET20 JE 2-120 G10 ST20 BASE

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI BƠM VARISCO TẠI VIỆT NAM

       ĐẠI LÝ BƠM VARISCO TẠI VIỆT NAM xuất xứ Italy có CO/CQ bản gốc dòng bơm thủy lực Varisco, bơm ly tâm Varisco, bơm trục vít Varisco bơm liền động cơ motor pump varisco spare part impeller cánh bơm Varisco, khớp nối, phớt, ron đệm... JS 2-120 G10 F10 P10 Q10 T10 B10 K10 G11 F11 G20 JE 3-140 G10 ET20 JE 2-120 G10 ST20 BASE VARISCO merchanical seal complete 35mm shaft, bơm bánh răng varisco JS 2-120 G10; JS 2-120 F10; JS 2-120 P10; JS 2-120 Q10; JS 2-120 T10; JS 2-120 B10; JS 2-120 K10; JS 2-120 G11; JS 2-120 F11; JS 2-120 G20

  Maker: Varisco pump
  Product: Bơm Varisco, bơm ly tâm Varisco, bơm thủy lực Varisco, bơm trục vít Varisco, sparepart
  Made in: Italy
  CO / CQ certification : Yes
  Contact Varisco Vietnam Vietnam distributor: Bơm Varisco Vietnam

  Một số model bơm thủy lực Varisco cung cấp tại Vietnam - bơm ly tâm trục vít

  Bơm Varisco JE 2-180 G10 ET20 - 2" Self Priming Pump 5.5kW 415v
  Varisco JE 2-215 G10 ET20 - 2" Self Priming Pump 11kW 415v
  Đại lý bom Varisco vietnam JE2180 G10 ET40 PV/J2-180/3
  JE1110 G10 MM20 PV/J40/1
  Varisco JE 1-180 G10 ET20 - 1 1/2" Self Priming Pump 4kW 415v
  Bơm lý tâm Varisco JE 4-250 G10 FT40 - 4" Self Priming Pump 7.5kW 415v
  JE1110 G10 ET20 PV/J40/3
  Bơm trục vít varisco JE3140 G10 ET20 PV/J3-140/3
  Varisco JE 3-180 G10 ET20 - 3" Self Priming Pump 7.5kW 415v
  Đại lý bom Varisco vietnam JE 3-210 G10 ET40 - 3" Self Priming Pump 4kW 415v
  Varisco JE 4-160 G10 ET20 - 4" Self Priming Pump 11kW 415v
  JE2-120 G10 EM20 PV/J50/1
  Bơm Varisco JE2-120 G10 ET20 PV/J50/3
  Varisco JE 2-120 G10 ET20 - 2" Self Priming Pump 2.2kW 415v
  Varisco JE 3-140 G10 ET20 - 3" Self Priming Pump 4kW 415v
  JE4-160 G10 ET40 PV/J90-4/3
  JE1-180 G10 ET20
  Varisco JE 1-110 G10 ET20 - 1 1/2" Self Priming Pump 1.1kW 415V
  Varisco JE 6-250 G10 FT40 - 6" Self Priming Pump 11kW 415v
  đại lý varisco pump Việt Nam V25-2 V30-2 V50-3 V60-2 V70-2 V80-2 V85-2
  V90-2 V100-2 V120-2 V151 V150-2 V180 V200
  Bơm lý tâm varisco V250 V 25-2 / V 30-2 G V 25-2 / V 30-2 K
  V 50-3 G V 50-3 K V 25  ST6G V 25-2 SPG V 25-2 SPK
  V 25-2 ST5K V 25-2 ST5W V 30-2 SPG V 30-2 ST5K
  Bơm trục vít varisco V 30-2 ST5W V 50- SP V 50-3 SPG V 50-3 SPK
  V 50-3 ST4K V 50-3 ST4W V 60-2 SPG V 60-2 SPK
  Bơm Varisco V 60-2 ST4K V 60-2 ST4W V 60-2 ST6K V 70-2 SPG
  V 70-2 SPK V 70-2 ST4K V 80-2 SPG V 80-2 SPK
  V 80-2 ST4K V 80-2 ST4W V 80-2 ST4WG V 85-2 SP
  Đại lý bom Varisco vietnam V 85-2 SPG V 85-2 ST4W V 90-2 SP V 90-2 SPK
  V 90-2 ST4K V100-2 SPG V100-2 SPK V100-2 ST4K
  POMPA V100-2 ST4W
  VARISCO N2EG 40-20.188 7.5KW 400VCA 50HZ
  Bơm thủy lực varisco VULCAN 06-012
  VULCAN 12-006
  VULCAN 24-003
  Bơm Varisco VULCAN 06-016
  VULCAN 12-008
  VULCAN 24-004
  VARISCO V80-2 SPHTR+W2+X+YR
  Bơm lý tâm Varisco 10042922 JE 1-110 G10 ET20
  VULCAN 04-024
  VULCAN 08-012
  VULCAN 06-028
  VULCAN 12-014
  Bơm trục vít varisco VULCAN 24-007
  VULCAN 04-034
  VULCAN 08-017
  VULCAN 06-044
  VULCAN 12-022
  VULCAN 24-010
  VARISCO TYPE:10034463 POMPAV60-2 SP+X-PEL
  VARISCO V60-2SPHTR+W2+YR/R7.3 10025017
  VULCAN 04-064
  VULCAN 08-032
  VULCAN 06-076
  VULCAN 12-038
  Bơm Varisco VULCAN 24-019
  VULCAN 04-110
  VULCAN 08-055
  VARISCO VULCAN E06 012 G12A R7,5 ET4-2,2 EX BASE
  V6 V12 V20 V25 V25-2 V30-2 V50-3 V60-2
  Đại lý bom Varisco vietnam V70-2 V80-2 V85-2 V100-2 J3-210
  J 1-110 J1-180 J 2-120 J2-180 J 3-140 
  GS 4-3/4 GS 8-3/4 GS 12-3/4
  Bơm lý tâm varisco GS 17-3/4 GS-34-1 GS 48-1
  GS 83-2 GS 120-2 GS 157-2
  GS 231-2 GS 234-2 GS 316-2
  Đại lý bom Varisco vietnam GS 368-2 GS 466-3 GS 621-3 GS 772-3
  LB 60 / LB 65 420 590 320
  đại lý phân phối varisco pump Việt Nam LB 100 720 1180 640
  LB 80 LB 2-6”
  LB 1-4” 430 830 630
  ST-R2 50 ST-R3 80
  Bơm Varisco ST-R4 100 ST-R6 150
  ST-R8 ST-R2 G10
  ST-R2 F10 ST-R3 G10
  ST-R3 F10 ST-R4 G10
  Đại lý bom Varisco vietnam ST-R4 F10 ST-R6 G10
  ST-R6 F10 ST-R8 G10
  ST-R8 F10 ST-R2S ST-R3S
  Bơm thủy lực varisco ST-R4S ST-R6S ST-R8S
  ST-R2P ST-R3P ST-R4P
  ST-R6P ST-R8P GS 4 
  GS 12 GS 34 GS 48 GS 83
  Bơm Varisco GS 120 GS 157 GS 231 GS 234
  GS 316 GS 386 GS 466 GS 621
  đại lý varisco pump Việt Nam GS 772 GS 1184 GK 4 GK 8
  GK 12 GK 17 GK 34 GK 48
  GK 83 GK 120 GK 157 GN 2 GN 3
  Bơm trục vít varisco GN 8 GN 10 GN 17 GN 30
  GN 49 GN 78 GN 98 GN 150 GN 208
  GN 276 GN 555 GN 740 GN 1184
  GW 2 GW 3 GW 6 GF 5-1/2
  Bơm Varisco GF 10-3/4 GF 20-3/4 GF 38-1
  VULCAN 12-0.1
  VULCAN 24-0.1
  VULCAN 12-0.2
  VULCAN 06-001
  VULCAN 12-001
  VULCAN 06-002
  Đại lý bom Varisco vietnam VULCAN 12-002
  VULCAN 24-002
  VULCAN 06-003
  VULCAN 06-005
  VULCAN 12-005
  VULCAN 24-005
  Bơm lý tâm varisco VULCAN 06-006
  VULCAN 12-003
  VULCAN 24-001
  VULCAN 06-012
  VULCAN 12-006
  Bơm Varisco VULCAN 24-003
  VULCAN 48-001
  VULCAN 04-024
  VULCAN 06-016
  Bơm thủy lực varisco VULCAN 08-012
  VULCAN 12-008
  VULCAN 24-004
  VULCAN 48-002
  ARGO 32-200
  ARGO 32-250
  Bơm Varisco ARGO 40-200
  ARGO 40-250
  ARGO 50-200
  đại lý varisco pump Việt Nam ARGO 50-250
  ARGO 65-200
  ARGO 65-250
  Đại lý bom Varisco vietnam ARGO 80-200
  ARGO 80-250
  ARGO 100-200
  ARGO 100-250
  ARGO 125-250
  Bơm Varisco J 1-110 J1-160 J 1-180 J2-100
  J 2-120 J 2-170 J 2-180
  J 2-215 J3-100 J 3-140
  J3-180 J 3-225 J 3-240
  Bơm lý tâm varisco J3-252 J 3-305
  J 4-100 J4-160 J 4-225
  Bơm trục vít varisco J 3-210 J 4-220 J4-250
  J 4-316 J6-250 J 6-350
  Đại lý bom Varisco vietnam J 6-400 J 8-300 J8-305
  J 10-305 J 6-350 J 12-400
   

   

gotop