ASA-RT Vietnam Đại lý cảm biến lực căng Load cell ASA-RT

ASA-RT Vietnam Đại lý cảm biến lực căng Load cell ASA-RT

Đại lý ASA-RT Vietnam nhập khẩu và phân phối cảm biến lực căng ASA-RT, Load cell ASA-RT, cảm biến lực, bộ khuếch đại ASA-RT, thanh trượt, con lăn ASA-RT, Cảm biến đo mô-men xoắn không tiếp xúc, đồng hồ hiển thị kỹ thuật số

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • ĐẠI LÝ CẢM BIẾN LỤC LOAD CELL ASA-RT VIETNAM

  Đại lý ASA-RT Vietnam nhập khẩu và phân phối cảm biến lực căng ASA-RT, Load cell ASA-RT, cảm biến lực, bộ khuếch đại ASA-RT, thanh trượt, con lăn ASA-RT, Cảm biến đo mô-men xoắn không tiếp xúc, đồng hồ hiển thị kỹ thuật số...

  • ASA-RT xuất xứ Ý
  • Đại lý nhập khẩu và phân phối toàn quốc
  • ASA-RT Viet nam bảo hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn của NSX

  Ngoài ra chúng tôi phân phối: Cảm biến Maxcess Fife

  TYPE CẢM BIẾN LỰC CĂNG ASA-RT THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

  Measuring amplifier unit with display type ADS-R ADSR/v7/1 Measuring load sensor for web tension control type ATB-PR28/500/KINH PR28/K/7 ASA-RT High Frequency Resonance Load Cell Typ: ATB-V2/M
  ASA-RT digital instrumentation amplifier, ADS-R
  ASA-RT load bearing flanchbauweise, ATB-RG50/SO
  ASA-RT ATB-VE/100/ASN4 NSNP
  ASA-RT , AVS-R Display Unit, 24v DC
  ATB-P25 ATB-PE50
  ATB-P50 ATB-PE100
  ATB-P100 ATB-PE150
  ATB-P150 ATB-PE300
  ATB-P300 ATB-PE600
  ATB-P600 ATB-PE25
  ATB-P1000 ATB-PE100
  ASA-RT Amplifer unit Ads-R
  ASA-RT CPU 01A
  ASA-RT PS02
  ATB-S: Measuring load cell with clamping adapter
  - Available in two mechanical dimensions for measuring forces between 10 N and 1000 N
  ATB-V High frequency load cell for measure the tension of wire and fiber optic. Available for measure forces from 2 N up to 50 N
  ATB-VE
  ATB-RG
  ASA-RT Measuring load cell type ATB-CZ/2K5/EIN6P10
  ASA-RT ATB-GR/5K/EIN6;5 KN;SN:100392/3
  ASA-RT ATB-V02/M 2.5n 110015/6
  Đại lý ASA-RT ATB-V02/M 2,5N 110015/6
  ASA-RT ATB-TS35/PV 150864/2
  ASA-RT ATB-P150/1500/ASNN
  ASA-RT ADS-R 140800/9
  ASA-RT ADS-R
  ASA-RT viet nam ATB-PEH/500/ASNN
  ASA-RT ATB-PR28/500/KINH 500N 100689/5
  ASA-RT ATB-PR35/750/AINH 100099/12
  ASA-RT ADB-R/P 24V 090537/2
  ASA-RT Type:ADB-R/P;SN:080248/2/2.40
  ASA-RT RS485
  ASA-RT ATB-PE150/45/B 030166/3/PE
  ASA-RT 10001013
  ASA-RT ATB-PE150/45/B
  ASA-RT ADS-R 140603/6
  ASA-RT ADX-F
  cảm biến lực căng ASA-RT ATB-NXL50/5/AA/V
  ASA-RT ATB-NXL50/2/BA/V
  ASA-RT ATB-NXL50/4/BA/V
  ASA-RT s-nr:100614/24
  ASA-RT Vietnam ATB-TH40-100K/AIN4 FORCE
  ASA-RT ATB-PR35/750/AINH
  ASA-RT ATB-PR28/500/AINH
  ASA-RT ADS-R 06044S/9/AO
  ASA-RT ATB-RS120/500/EINH/P 110227/2
  ASA-RT ATB-PE150/750/BSNN
  ASA-RT ATB-PEH/500/ASNN
  ASA-RT ATB-P150/1500/ASNN
  ASA-RT ATB-Z/2K5/AIW 7T10
  ASA-RT ATB-PE50/C 500N
  ASA-RT ATB-V/25/AANL
  ASA-RT ATB-PR28/500/AINH
  ASA-RT ATB-CZ/2K5/EIN6
  ASA-RT ATB-PR28/500/KINH
  ASA-RT ATB-CZ/25K/EIN6
  ASA-RT ATB-CZ/10K/EIN6
  ASA-RT ADS-R 100472/15
  ASA-RT ATB-P1000/2500/JINN
  ASA-RT ADS-R 040375/1/AD
  ASA-RT ADS-R 171188/21
  cảm biến ASA-RT ADS-R 140603/6
  ASA-RT ADS-R 120223/7
  ASA-RT 110372/6 ADS-R
  ASA-RT ATB-PMH140/350/AANK 140537/62
  ASA-RT ATB-PC300/750/ASNN SN:150153/2
  ASA-RT ADS-R4
  ASA-RT ATB-PC300/750/ASNN SN150153/1
  ASA-RT ADS-R;171028/4
  ASA-RT 120577/2
  ASA-RT ATB-Z/50K/AIN4P10 + AEB-R/A
  ASA-RT ATB-AV2 with signal amplifier
  ASA-RT LOAD CELL "ASA-RT " ATB-CZC-1000-A-I-N-4
  ASA-RT LOAD CELL NOMINAL LOAD 10 KN RT TYPE ATB-KL8-10K-AIN6P6 6MT.INTERG.CABLE WITHOUT CON. ASA
  ASA-RT LOAD CELL NOMINAL LOAD 30 KN RT TYPE ATB-KL8-30K-AIN6P6 6MT.INTERG.CABLE WITHOUT CON. ASA
  ASA-RT ADS-R
  ASA-RT ADS-R8/PN 150549/1
  ASA-RT ATB-P1000/2500/JINN
  ASA-RT ATB GK100/40K/AINK
  ASA-RT Viet nam cod.CA10/SK4 90 L10M
  ASA-RT ATB-GR/5K/GIN6P3
  ASA-RT ATB-CH40/2K5/EIN4
  ASA-RT ATB-PMB125/300/AANH
  ASA-RT ADS-R
  Đại lý ASA-RT ATB-P150/BG
  ASA-RT ATB-P150/PG
  ASA-RT ATB-PE50/C
  ASA-RT ATB-CZ/10K/EIN6P10
  ASA-RT ATB-PE100/1000/ASNN 6313-2RS1
  ASA-RT ATB-CZ/10K/EIN6P6
  ASA-RT ATB-TH40-100K/AIN4
  ASA-RT ATB-AWR/500/AANC/I, Seriennummern 160209/1÷160209/4
  ASA-RT ATB-V02/M
  ASA-RT ATB-BKA/35/DANH/P serial number 130734/5
  ASA-RT ATB-GR/5K/EIN6 5KN 110094/27
  ASA-RT ATB-GR/5K/EIN6 5KN S/N 110094/27
  ASA-RT ATB-PE50/C 500N S/N 090415/5
  ASA-RT AES-R/H/P 080069/2
  ASA-RT ATB-CH40/50K/AINL 080069/1
  ASA-RT cod CA10/SK4 90
  ASA-RT GP0YPKT10601 0.635599.E AMPLIFIER RT TYPE  ADS-R - POWER SUPPLY 24 VDC - OUTPUT +-10 VDC, 4-20 MA
  ASA-RT GP0YPKT10701 0.635598.D LOAD CELL NOMINAL LOAD 30 KN RT TYPE ATB-KL8-30K-AIN6P6 6 MT.INTEGR.CABLE WITHOUT CON.
  ASA-RT GP0YPKT10701 0.635599.E AMPLIFIER RT TYPE  ADS-R - POWER SUPPLY 24 VDC - OUTPUT +-10 VDC, 4-20 MA
  ASA-RT GP0YPKT11001 0.635598.D LOAD CELL NOMINAL LOAD 30 KN RT TYPE ATB-KL8-30K-AIN6P6 6 MT.INTEGR.CABLE WITHOUT CON.
  ASA-RT GP0YPKT11001 0.635600.T LOAD CELL NOMINAL LOAD 10 KN RT TYPE ATB-KL8-10K-AIN6P6 6 MT.INTEGR.CABLE WITHOUT CON.
  ASA-RT GP0YPKT11302 0.635600.T LOAD CELL NOMINAL LOAD 10 KN RT TYPE ATB-KL8-10K-AIN6P6 6 MT.INTEGR.CABLE WITHOUT CON.
  ASA-RT GP0YPKT10601 0.635598.D LOAD CELL NOMINAL LOAD 30 KN RT TYPE ATB-KL8-30K-AIN6P6 6 MT.INTEGR.CABLE WITHOUT CON.
  ASA-RT GP0YPKT10601 0.635600.T LOAD CELL NOMINAL LOAD 10 KN RT TYPE ATB-KL8-10K-AIN6P6 6 MT.INTEGR.CABLE WITHOUT CON.
  ASA-RT GP0YPKT10701 0.635600.T LOAD CELL NOMINAL LOAD 10 KN RT TYPE ATB-KL8-10K-AIN6P6 6 MT.INTEGR.CABLE WITHOUT CON.
  ASA-RT GP0YPKT11001 0.635599.E AMPLIFIER RT TYPE  ADS-R - POWER SUPPLY 24 VDC - OUTPUT +-10 VDC, 4-20 MA
  ASA-RT GP0YPKT11302 0.635598.D LOAD CELL NOMINAL LOAD 30 KN RT TYPE ATB-KL8-30K-AIN6P6 6 MT.INTEGR.CABLE WITHOUT CON.
  ASA-RT GP0YPKT11302 0.635599.E AMPLIFIER RT TYPE  ADS-R - POWER SUPPLY 24 VDC - OUTPUT +-10 VDC, 4-20 MA
  ASA-RT vietnam ATB-PE100/1000/ASNN ser no 080361/1
  ASA-RT ADS-R 140603/11
  ASA-RT ATB-CH40/25K/AIN4
  ASA-RT ADB-R/P 080175/22/2.40
  ASA-RT ATB-GK70/25K/AINK 150120/1
  ASA-RT ATB-VO5
  ASA-RT Type:ATB-PMH140/350/AANK
  cảm biến lực căng ASA-RT 100192/13(see the photo)
  ASA-RT ADS-R 100192/13
  ASA-RT ATB-CZ/10K/EIN6
  ASA-RT ATB-CZ/2K5/EIN6
  ASA-RT ADS-R:SERIALNR.110291/25
  ASA-RT ATB-CZ/5K/EIN6
  ASA-RT s.r.l.ATB-GR/5K/EIN6 s/n:100082/23 Force:5KN
  ASA-RT ADS-R SN.100533/7
  ASA-RT ATB-PE100/1000/ASNN,Force 1000N,Serial Number:150603/1
  ASA-RT INDICATOR UNIT:AES-R,Power:24V DC;SERIE:2076/91k
  ASA-RT ATB-PE50/C 500N,Sn.140719/20
  ASA-RT Nr:080241/2 ATB-I/2K5/AIWT FORCE:2.5KN
  ASA-RT ATB-PMZ25/125/ASNK
  ASA-RT s.r.l.ATB-PE50/C Force 500N ,140719/20
  ASA-RT ADB-R/P,ProfiBus 24Vdc 140297/8
  ASA-RT ATB-PR25/500/AINH
  ASA-RT ATB-PR35/750/AINH
  ASA-RT Typ:ATB-AWR50/I Serial Number:020501/12/AWR
  ASA-RT ATB-PE100/1000/ASNN
  ASA-RT s.r.l.Type ATB-P100/50/K Force:500N S/N:060339/1/P
  ASA-RT Vietnam ATB-AV2
gotop