Bộ Mã Hóa Posital Viet Nam Đại Lý Encoder Cảm Biến Vòng Quay

Bộ Mã Hóa Posital Viet Nam Đại Lý Encoder Cảm Biến Vòng Quay

Đại lý encoder Posital viet nam chuyên bộ mã hóa Posital, cảm biến vòng quay Posital Bộ cảm biến chèn Posital, Máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Posital Bộ chuyển đổi cực tuyệt đối, Bộ giải mã xung Posital Bộ mã hoá vị trí Bộ mã hoá vòng quay Bộ mã hoá quay số tuyệt đối bộ giải mã xung thiết bị đo độ nghiêng cảm biến tuyến tính bộ mã hóa

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Encoder Bộ mã Hóa Posital Cảm Biến Vị Trí Quay Tuyến Tính

       Đại lý encoder Posital viet nam chuyên bộ mã hóa Posital, cảm biến vòng quay Posital, Bộ cảm biến chèn Posital, Máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Posital, Bộ chuyển đổi cực tuyệt đối, Bộ giải mã xung Posital, Bộ mã hoá vị trí EMIX23, Bộ mã hoá vòng quay, Bộ mã hoá quay số tuyệt đối,bộ giải mã xung, thiết bị đo độ nghiêng, cảm biến tuyến tính, bộ mã hóa Posital Encoders bộ mã hóa gia tăng, Bộ mã hoá Không Pin, Bộ mã hoá Profibus Rotary, cam bien vị trí tuyến tính Posital, Bộ mã hóa vòng quay Model: HSP108/08/1024, Lable Model: PTHHHSP108-08-1024-VN17 Hohner , Bộ hóa vòng quay, EB50B8-P4AR-1024 Elco VietNam, Posital Fraba vietnam, OCD-DPC1B-1212-C100-H3P , Profibus Rotary Encoder MCD-AC005-0012-D10D-2RW , encoder Posital - 5812 4096 FBB1DPP3PG , Posital Encoder OCD DPB1B 1212 C10S FRABA encoder 5812-4096 Absolute Rotary Encoders
   
  Đại lý nhập khẩu & phân phối chính hãng encoder Posital
  Có đầy đủ CO/CQ
  Sản phẩm encoder bộ mã hóa Posital được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

  Bộ Mã Hóa Quay encoder Posital Vietnam Distrinutor Cảm Biến Vòng Quay

  OCD-D2B1B-1213-C100-OCC cảm biến vòng quay Posital
  OCD-DPC1B-0012-S100-H3P
  OCD-S101B-1212-C10S-PRL Bộ chuyển đổi cực tuyệt đối
  FRABA POSITAL 5812-1-YG0 SL01KR
  OCD-SL00G-0012-S060-CRW
  Posital Fraba Digital Inclinometer Type :AGS015-2-SC1-H0-P8M
  Máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Posital Fraba: AGS015-2-SC1-H0-P8M
  Posital Fraba OCD-SL01G-1212-C100-PAB Encoder OCDSL01G1212C100PAB 0CD IXARC 
  OCD-IBA1B-1212-S060-PRI OCDIBA1B1212S060PRI
  Fraba 0cd-dpb1b-1212-s060-0cc posital Encoder
  OCD-PP00G-0810-S100-PRT Bộ cảm biến chèn Posital
  5812-4096-ybb1dpe3pg
  OCD-S101B-1212-C10S-PRL Absolute Rotary Transducer
  ACS-080-2-CA01-HE2-PM INCLINATION SENSOR
  ACS-080-2-CA01-HE2-PM Bộ mã hoá vị trí Posital
  ocd-caa1b-1213-t12c-prn-257 Bộ giải mã xung Posital
   ACS-080-2-CA01-HE2-PM 
  35 D-51083 KOLN
  0CD-DPB1B-1212-S060-0CC
   5812-4096-yba1dpe3pg
  Encoder 8192/4096 OCD-CAA1B-1213-T12C-PRN-257
  5812-4096-ybb1d2e3pg
  OCD-D2B1B-0012-B150-0CC
  OCD pp00g 0013 bộ mã hóa Posital
  UCDCA01B1312S10G
  OCD-SL01G-0812-C100-PAB 4.5 - 30 VDC
  5811-1-FG00PG01SW Vcc:8-24V Máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Posital
  OSD-D2B1B-1212-B150-PRM
  OCD-SL00G-1213-C100-CRW
  FRABA 2036/4AW
  Posital ocd-d2b1b-1213-c100-h3p Encoder
   FRABA 2836-4AW 
  POSITAL FRABA OCD-DPC1B-1212-C10S-HCC
  POSITAL FRABA 5812-4096-YG00SL01KG
  2852-100-1-6POSPN02CW  cảm biến vòng quay Posital
  OCD-SL00G-1212-S060-PAL
  OCD-SL00G-1212-S060-PAL
   OCD-D2B1B-0012-C100-H72
  OCD-C2B1B-0012-C10S-0CC OCDC2B1B0012C10S0CC
  2836/1-1-6-0BLSPPF1SA bộ mã hóa Posital
   FRABA 2809-4096-6-0G0SSGF1CW
  ocd-s6b1b-0016-s060-2rw Sensor
  OCD-D2B1B-0012-C100-H72 

  Bộ mã hoá vòng quay số tuyệt đối Posital Viet Nam Germany

  0CD-DPB1B-1412-CA30-0CC OCD-S200G-1412-B15S-PRL
  AH58-B1DP-3M16BL OCD-S200G-1212-B150-PRL
  OCD-B2B1B-1212-B150-H3P bộ mã hóa Posital OCD-S200G-1212-B15S-CRW
  OCD-DPB1B-1212-S100-OCC-H3P OCD-S200G-1213-B150-CAW
  OCD-DPB1B-1213-B150 cảm biến vòng quay Posital OCD-S200B-1213-SA1C-CRS-150
  OCD-DPB1B-1412-C100-0CC OCD-S200G-1416-S060-PRL
  OCD-DPB1B-1412-CA30-0CC OCD-S200G-1213-B15C-CAS-182
  OCD-DPC1B-1211-C10S-3HP OCD-S200G-1416-S100-CAW
  OCD-DPC1B-1212-B150-H3P Bộ cảm biến chèn Posital OCD-S200G-1212-C100-PRL
  OCD-DPC1B-1212-C100-H3P OCD-S200G-1412-B150-PRL
  OCD-DPC1B-1212-C10S-3HP OCD-S100G-1212-B150-PAL
  OCD-DPC1B-1212-C10S-H3P OCD-S100G-0012-C100-PRL
  OCD-DPC1B-1213-C10S-H3P OCD-S100G-1212-C10S-CRW-5m
  OCD-PP00B-0412-B150-PAT Bộ giải mã xung Posital OCD-S100G-1212-S100-PRL
  OCD-SL00G-1213-C100-CRW OCD-S100G-1212-B15V-CAW-5m
  UCD-EIB1B-1213-L100-PAM OCD-S100G-0013-S100-PRL
  OCD-SL01G-0812-C100-PAB OCD-S100G-1212-S10S-PRL
  OCD-DPB1B-0012-C100-OCC OCD-S100G-0016-S10S-PAL
  MCD-AC005-0012-D10D-2RW OCD-S100B-1212-C10S-PRL
  MCD-AC005-0012-D10D-5AW OCD-S100G-1416-C100-PRL
  OCD-CAA1B-1213-T12C-PRN-257 OCD-S100G-1213-C100-PA9
  OCD-DPC1B-0012-B06S-H2M OCD-S100G-1213-C100-PAL
  ALW S30/1200 C 0.98289824     bộ mã hóa Posital OCD-S100G-1212-S060-PRL-050
  ALW S30/1200 C 0 98289824     OCD-S100G-1212-B150-PRL
  ALW S30/1500 C 0.98289824     OCD-S100G-1213-C100-PRL
  ALW S30/1500 C 0 98289824     OCD-S100B-0016-B15S-CRW-136
  ANS30 DP22 3PG      OCD-S100G-1212-C100-PRL
  AWC5812 4096 cảm biến vòng quay Posital OCD-S100G-1212-C100-CRW
  AWC5812 4096 FB60 DP03PG  OCD-S100G-1212-S060-PAL
  AWC5812 4096 FBB1 DP03PG  OCD-S100B-0016-S060-PAL-135
  AWC5812 4096 FBBIC203         OCD-S100G-0013-C100-PAL
  AWC5812 4096 ZB00 DP03PG/ AH BP 3PG        OCD-S100G-1213-T120-PRL
  AWC5813 1 FBA1DPQ3PG        OCD-S100B-1212-S060-CRW
  AWC5813 1 FBA2D203PC          OCD-S100G-0016-T12C-CRW-163
  AWC5813 4096 FBA1DPQ3PG  OCD-S100G-1416-C10V-CAW-5m
  AWC5813 4096 FBA2D203PG   OCD-S100G-1216-S10S-PRL
  AH 58 1DP 3PG Bộ mã hoá vị trí Posital OCD-S100G-0016-T120-CRW
  AH 58 B1DA 3PG      OCD-S100B-1212-C100-PRL
  AH 58 B1DP 3PG       OCD-S100B-1212-B15V-CAW-5m
  AH 58 B1 DP 3PG      OCD-S100G-1212-B15S-PAL
  AH58 B1DP 3PG        OCD-S100B-0016-C100-CAW-5m
  OCD DPB 1B0013S0600CC        OCD-S100G-1212-C10S-PRL
  OCD 1212 CLOS OCC        OCD-S100B-0016-T120-CRW
  OCD 600B 0016 C10S CRW       OCD-S100G-1213-S10S-PRL
  OCD BITPARALLEL ST Máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Posital OCD-S100B-1213-C10S-PRL
  OCD C2B1B 0012 S10V 0CC      OCD-S100G-0013-S060-PRL
  OCD C2B1B 1210 C100 0CC      OCD-S100B-0016-T120-PRL
  OCD C2B1B 1212 C100 0CC      OCD-SL00G-1213-SA1C-CRS-159
  OCD C2B1B 1212 C100 0Cc 146         OCD-S100B-0016-B150-CRW
  OCD C2B1B 1212 C100 OCC     OCD-S100G-1212-S10V-PAL
  OCD C2B1B 1213 C100 0CC cảm biến vòng quay Posital OCD-S100B-0012-C100-PAL
  OCD C2 B1B 1213 C100 OCC    OCD-S100G-1212-S100-CRW-10m
  OCD C5B1B 1213 C100 CAW    OCD-S100G-1212-B15S-PRL
  OCD C5 B1B 1213 C100 CAW   Bộ cảm biến chèn Posital OCD-S100B-1416-C100-CRW
  OCD C5 B1B 1213 C100 PRW    OCD-S100G-1212-S060-CRW
  OCD C5B1B 1213 C10S CRW    OCD-S100B-12AJ-C10C-PRL-204
  OCD C5B1B 1213 S06S CRW    OCD-S100G-1213-S060-PAL
  OCD C5B 1B 1213 S06S CRW   bộ mã hóa Posital OCD-S100G-0013-C10C-PRL-050
  OCD C600B 0012 C100 CAW     OCD-S100B-1212-B15S-CRW-5m
  Dai Ly Encoder Việt Nam Cảm Biến Vòng Quay Bo Ma Hoa Posital
  OCD C600B 0012 C100 CRW     OCD-S100G-1212-T120-PRL
  OCDC600B 0012 C10S PAL       OCD-S100G-0016-C10S-PRL
  OCD C600B 0012 C10S PAL cảm biến vòng quay Posital OCD-S100G-1213-S060-PRL
  OCD C600B 0012 S10S CRW     OCD-S100G-1213-B150-PRL
  OCD C600B 0012 S10S PAL             OCD-S100G-1213-C10C-PRL-050
  OCD C600B 0012 S10S PRM      OCD-S100G-1408-S10V-PAL
  OCD C600B 0012 S10S PRN      OCD-S100B-1212-B15S-CRW-10m
  OCD C600B 0016 C10S CRW     OCD-S100B-0013-S060-PAL
  OCD C600B 0016 S060 CRW     OCD-S100G-1213-B15S-PRL
  OCD C600B 0016 S06C CRW     bộ mã hóa Posital OCD-S100G-1216-C10S-PRL
  OCD C600B 0016 SCIC PR OCD-S100B-1416-B150-PRL
  OCD C6B00B 0016 C10S CRW  OCD-S100B-0016-S060-CAW
  OCD C6B1B 0012 S10S PRM     OCD-S100G-1212-S060-PRL
  OCD CANopen ST/MT       OCD-S100G-1212-C100-PAL
  ANS45 DP12 3PG      Bộ cảm biến chèn Posital OCD-S100G-0013-C100-PRL
  ANS45 DP22 3PG      OCD-S100B-1213-B15V-PRL
  AWC2810 1 1 6C00PNT 2CW    OCD-S100B-0016-S060-PAL
  AWC2810 1 1 6C00PNT 2CW(1 1)      OCD-SS00G-1412-C10S-PRL
  AWC2810 1 1 6G00PNT 2CW    OCD-SS00G-1212-C10S-PRL
  OCD D2B1B 0013 B150 0CC      OCD-SS00G-1212-C100-PRL
  OCD D2B1B 0013 C100 0CC      OCD-SS00G-1212-C100-CRB
  OCD D2B1B 1213 10V OCC       OCD-SS00G-1212-C066-PA5
  OCD D2B1B 1213 C100 0CC OCD-SS00G-1212-S06C-CRW-148
  OCD D2B1B 1213 C100 OCC     OCD-SS00E-00AB-C066-PAB
  OCD D2B1B 1213 C10V 0CC     OCD-SS00G-1212-C100-PR5
  OCD DPB1 B 1213 S06 0CC       OCD-SS00G-0012-C106-PAB
  OCD DPB1B 0012 C100 0CC  Bộ giải mã xung Posital     OCD-SS00G-0412-C066-PRL
  OCD DPB1B 0012 C100 0CO     OCD-SS00G-0412-C066-PR5
  OCD DPB1B 0012 S100 0CC      OCD-SS00G-1212-C100-PAB
  OCD DPB1B 0012 S100 OCC     OCD-SS00G-0012-S06S-PRL
  OCD DPB1B 0012 S10S 0CC      OCD-SS00G-0812-C066-PR5
  OCD DPB1B 0012 S10S OCC     OCD-SL00G-1212-C10V-CAW
  OCD DPB1B 0013 C10V 0CC  cảm biến vòng quay Posital OCD-SL00G-1213-S060-PAL-023
  OCD DPB1B 0013 C10V OCC    OCD-SL00G-1212-C10S-PAL
  OCD DPB1B 0013 S060 0CC      OCD-SL00G-0013-S060-CRS-010
  OCD DPB1B 0013 S060 OCC     OCD-SL00G-0812-C100-CRW
  OCD DPB1B 12113 C10V 0CC   OCD-SL00B-0012-C100-PAL
  OCD DPB1B 1212 B15S 0CC     OCD-SL00G-1212-C100-CRW-5m
  OCD DP B1 B 12 12 B15 S OCC bộ mã hóa Posital OCD-SL00G-0016-C10S-CRW-097
  OCD DPB1B 1212 C100 0CC      OCD-SL00G-1213-SA5C-CRO-066
  OCD DPB1B 1212 C10S 0CC     OCD-SL00G-1416-C100-PRL
  OCD DPB1B 1212 CA30 0CC     OCD-SL00G-1214-C100-PRL-099
  OCD DPB1B 1212 CA30 OCC    OCD-SL00G-0016-S06S-CAW-052
  OCD DPB1B 1212 S060 0CC      OCD-SL00B-1212-C100-PAL-050
  OCD DPB1B 1212 S100 0CC      OCD-SL00G-1212-S100-PRL
  OCD DPB1B 1212 SA10 0CC     Bộ cảm biến chèn Posital OCD-SL00B-0013-B150-PRL
  OCD DPB1B 1213 10V OCC       OCD-SL00G-1212-B15S-PRL
  OCD DPB1B 1213 B150 0CC      OCD-SL00G-1412-C100-PRL-B
  OCD DPB1B 1213 C100 0CC      OCD-SL00G-0013-C100-PRB
  OCD DPB1B 1213 C10 00CC      OCD-SL00G-1213-C100-PRL-099
  OCD DPB1B 1213 C100 OCC     OCD-SL00G-0016-C100-CAW
  OCD DPB1B 1213 C10V 0CC     OCD-SL00G-1213-C10S-CRW-2M
  OCD DPB1B 1213 C10V Occ      OCD-SL00B-0013-SB10-PAL
  OCD DPB1B 1213 C11V OCC  Bộ mã hoá vị trí Posital   OCD-SL00G-1212-S06S-PRL
  OCD DPB1B 1213 S06 0CC        OCD-SL00G-1212-C100-PRB
  OCD DPB1B 1412 CA30 0CC     OCD-SL00B-0012-C100-PAL-050
  OCD DP ST/MT  Máy đo độ nghiêng kỹ thuật số Posital OCD-SL00G-1213-S060-CRW
  OCD IBA1B 0012 C10S PRI        OCD-SL00B-0014-B150-CRW-2m
  OCD INTERBUS ST MT    OCD-S101G-1212-C100-CRW-2
  OCD MIDI CANopen OCD-S101G-1213-C100-CRW-2m  
  OCD O600B 0012 C100 CRW     OCD-S101G-1212-C100-CRW-2
  OCD P100A 1212 C10S CAW cảm biến vòng quay Posital OCD-S101G-1213-C100-CRW-2
  OCD P100B 0813 S10S CRW     OCD-DPC1B-1213-C100-H3P
  OCD P1 00 B 08 13 S 10 S CRW OCD-DPC1B-1212-C100-H3P
  OCD P100B 1212 C10S CAW     OCD PPA1B 0012 B15S CAW   
  OCD PP00B 0412 S060 PAT       OCD PPA1G 0010 S060 CRW   
  OCD PP00B 0813 S100 CRW     OCD PPA1G 0010 S060 CRW 061     
  OCD PP00B 1212 C10S CAW     OCD PPA1G 0012 B15S CAW   
  OCD PP00G 0012 B15S CAW    OCD PPA1G 0012 B15S CAW 1M     
  OCD PP00G 1210 C100 PRT bộ mã hóa Posital OCD PPA1G 0012 B15S CAW 2M    

   

gotop