CPEN 125-250 Đại Lý Bơm Torishima Vietnam Cấp Hàng Có CO/CQ

CPEN 125-250 Đại Lý Bơm Torishima Vietnam Cấp Hàng Có CO/CQ

CPEN 125-250 là một trong các dòng bơm Torishima thông dụng tại Vietnam được đại lý cung cấp với đầy đủ CO/CQ, bên cạnh phốt bơm vành chèn roăng phớt đệm seal kit CPA 40-200 CER 125-330 CPC 50-16SY CER 65-200 CNW55V MHG4/9 EC 40-20 CPEN 125-250 CER 80-330 CAR80-310-PU0060330 CPA 40-200 CER 32 - 200 CER

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Bơm Torishima Vietnam CPEN CPA CER CAR CAL

       Pump Torishima Vietnam CPEN 125-250 là một trong các dòng bơm Torishima thông dụng tại Vietnam được đại lý cung cấp với đầy đủ CO/CQ, bên cạnh phốt bơm vành chèn roăng phớt đệm seal kit khớp nối, rờ le áp lực relay, thyristor chỉnh lưu, Cánh bơm, ống co, copling, phao, dây xích, co đầu nối, rơ le, công tắc áp lực, phao báo cạn, báo chìm, van, củ hỗ trợ, nhông, mặt bích, chân đế, bộ điều khiển máy bơm, van hơi bơm Torishima, buồng bơm Torishima, CPA 40-200 CER 125-330 CPC 50-16SY CER 65-200 CNW55V MHG4/9 EC 40-20 CPEN 125-250 CER 80-330 CAR80-310-PU0060330 CPA 40-200 CER 32 - 200 CER, quạt bơm Torishima, lò xo, van áp suất, bơm cấp lò hơi Torishima Vietnam Product No P885941 Đại lý Bơm TORISHIMA tại Việt Nam cấp hàng chính hãng có CO/CQ Type CPA 40-200 CE125-26S CAR40-160 CER 125-330 CPC 50-16SY CER 65-200 CNW55V MHG4/9 EC 40-20 CPEN 125-250 CER 80-330 CAR80-310-PU0060330 CPA 40-200 CER 32 - 200 CER 80-40/2 CPEN125-315 CPEN 125-315 CPEN 100-400 CPEN100-315 CE125-50/2 CDM 300 × 200 MMK 40/4 CAR80-240-PU0060275 CAR50-200 50LPD51.5A CDX 120/20 3M40-125/2.2 CAL65-240-PU0060380 CAL32-250-PU0060399 CAL40-250-PU0060402 40x32FDFP5.75A CAL65-190 PU0060224 CAL80-190 PU0060232 CAL50-200 PU0060240

  TORISHIMA AP631931 Boiler Feedwater Pump Sockets 7352

  Torishima Mechanical Seal Pump 4722 Plate
  nắp đậy óng nước nồi hơi bơm TORISHIMA Boiler Feedwater Pump Hexagon Socket Head Cap, AP631931
  TORISHIMA Boiler Feedwater Pump Hexagonal Nut, 9200
  óng nước nồi hơi Pump Torishima Boiler Feedwater Pump Hexagonal Nut, 36 x 1-3/8' 9200
  Vòng đệm bơm torishima Spiral Wound Pump Gasket, 4113 4.5 x OD404
  Vòng đệm Vòng xoắn ốc Spiral Wound Pump Gasket, 4113 4.5 x OD329
  công tắc áp suất AP631931 Pressure Switch Wika Pressure Gauge 732.31.100
  MMTV/MMBV Torishima Vietnam
  torishima HLV200-270/1M

  Vành Chèn Vòng Đệm Seal Kit Quạt Roăng Phớt Phốt Làm Kín Khớp Nối Bơm Torishima

  CER40-200  5.5KW  40M S/N:APO41211
  CER40-200 2P 380V 50HZ 5.5KW  40M
  CAL40-200 5.5KW 2P 380V/50HZ
  CAL 50-160 (80A/50A) 7.5KW 2P 3380V 50HZ
  CPW200-230   90KW S/N:AP560669
  MODEL NX-0625-FW.TBH
  9311.7 đại lý bơm torishima
  9311.6
  9311.2
  9311.1
  3100.2(=5450.2-3820.2)
  3100.1(=5450.1-3820.1)
  4120.11
  4120.4
  4120.2
  4120.1
  4110.1
  3870.2
  3870.1
  HLV200-270/1M S/N:AP427080
  CER32-160 3380V 50Hz
  CPR150-400
  Bơm Torishima SPV250 , AP534889 , 7314BD2
  Gland Packing Torishima Pump Material (JIS):PILLAR6501L
  Part No: 4610  VA1-THK-00PAC-GE-M4A-MAN-0003 Cooling Water System OM Rev.A
  CDM XAP058246 CDM (58 
  CPR XAP058254 CPR bơm torishima
  MHG XAP063436 MHG HP/IP BOILER FEED PUMP
  MMTV XAP063452 MMTV CONDENSATE EXTRACTION
  SPV XAP063461 SPV CIRCULATING WATER PUMP
  MMK XAP074373 MMK LP BOILER FEED PUMP
  CDM XAP080021 CDM CLOSED CYCLE COOLING
  CDM XAP080039 CDM COOLING WATER BOOSTER
  CPC XAP080047 CPC MAKE UP WATER PUMP
  CPC XAP080055 CPC DEMI.WATER TRANSFER PUMP
  CPC XAP080063 CPC RAW WATER TRANSFER PUMP
  YUHN XAP080071 SERVICE WATER PUMP
  YUHN XAP080080 POTABLE WATER PUMP
  CPC XAP080098 CPC HRSG BLOW DOWN SPRAY
  CPW XAP080101 CPW PRE HEATER CIRCULATION
  CPC XAP080110 CPC CHLORINE INJECTION PUMP
  CPC XAP080128 CPC DISTILLATE OIL RECOVERY
  YUHN XAP080136 DISTILLATE OIL RECOVERY
  CPC XAP080144 CPC DISTILLATE OIL TRANSFER
  YUHN XAP084042 CWP LUBRICATION WATER
  CSV XAP097489 CSV SCREEN WASH PUMP
  YUHN XAP114561 DISTILLATE OIL RECOVERY
  MHG XAP187399 MHG HP/IP BOILER FEED PUMP
  CPCN XAP187631 CPCN SPRAY BOOSTER PUMP
  CPC XAP221643 CPC FUEL OIL FORWARDING PUMP
  CPC XAP221651 CPC OIL TRANSFER PUMP
  CPC XAP221660 CPC STATION SERVICE
  CPC XAP221678 CPC POTABLE WATER PUMP
  CPC XAP221686 CPC TOWN WATER BUFFER PUMP
  CPEN XAP224073 CPEN  Torishima Vietnam
  MMBV XAP229342 MMBV
  CPEN XAP266523 CPEN
  MMBV XAP290602 MMBV
   
  CPC XAP080055
  CPC XAP080063
  YUHN XAP080071
  YUHN XAP080080
  CPC XAP080098
  CPW XAP080101
  CPC XAP080110
  CPC XAP080128
  YUHN XAP080136
  CPC XAP080144
  YUHN XAP084042
  CSV XAP097489
  YUHN XAP114561
  MHG XAP187399
  CPCN XAP187631
  CPC XAP221643
  CPC XAP221651
  CPC XAP221660
  CPC XAP221678
  CPC XAP221686 bơm torishima
  CPEN XAP224073
  MMBV XAP229342
  CPEN XAP266523
  MMBV XAP290602
  CDM XAP058246
  CPR XAP058254
  MHG XAP063436
  MMTV XAP063452
  SPV XAP063461
  MMK XAP074373
  CDM XAP080021
  CDM XAP080039
  CPC XAP080047
  CPC XAP080055
  CPC XAP080063
  YUHN XAP080071
  YUHN XAP080080
  CPC XAP080098
  CPW XAP080101
  CPC XAP080110
  CPC XAP080128
  YUHN XAP080136
  CPC XAP080144
  YUHN XAP084042
  CSV XAP097489
  YUHN XAP114561
  MHG XAP187399
  CPCN XAP187631
  CPC XAP221643
  CPC XAP221651
  CPC XAP221678
  CPC XAP221686
  CPEN XAP224073
  MMBV XAP229342
  CPEN XAP266523
  MMBV XAP290602
  CDM XAP058246
  CPR XAP058254
  MHG XAP063436
  MMTV XAP063452
  SPV XAP063461 Torishima Vietnam
  MMK XAP074373
  CDM XAP080021
  CDM XAP080039
  CPC XAP080047
  CPC XAP080055
  CPC XAP080063
  YUHN XAP080071
  YUHN XAP080080
  CPC XAP080098
  CPW XAP080101
  CPC XAP080110
  CPC XAP080128
  YUHN XAP080136
  CPC XAP080144
  YUHN XAP084042
  CSV XAP097489
  YUHN XAP114561
  MHG XAP187399
  CPCN XAP187631
  CPC XAP221643
  CPC XAP221651
  CPC XAP221660
  CPC XAP221678
  CPC XAP221686
  CPEN XAP224073
  MMBV XAP229342
  CPEN XAP266523
  MMBV XAP290602
  CDM XAP058246
  CPR XAP058254
  MHG XAP063436
  MMTV XAP063452
  SPV XAP063461
  MMK XAP074373
  CDM XAP080021
  CPC XAP080047
  CPC XAP080055
  CPC XAP080063
  YUHN XAP080071
  YUHN XAP080080
  CPC XAP080098
  CPW XAP080101 bơm torishima
  CPC XAP080110
  CPC XAP080128
  YUHN XAP080136
  CPC XAP080144
  YUHN XAP084042
  CSV XAP097489
  YUHN XAP114561
  MHG XAP187399
  CPCN XAP187631
  CPC XAP221643 Torishima Vietnam
   
gotop