BƠM THỦY LỰC DUPLOMATIC - Itali Đại Lý Ở Vietnam CO/CQ GỐC

BƠM THỦY LỰC DUPLOMATIC - Itali Đại Lý Ở Vietnam CO/CQ GỐC

Bơm Thủy lực Duplomatic là một trong các dòng sản phẩm của hãng duplomatic Italia được đại lý chính thức ở Vietnam cấp với đầy đủ CO/CQ GỐC. Đại diện bên cạnh sản phẩm pump Hydraulics bom thuy luc duplomatic còn có van điện từ, bơm bánh răng, van khí nén, xi lanh thủy lực khí nén, bơm piston cao áp, bơm dầu thủy lực duplomatic, bơm mỡ

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Bơm Thủy Lực Duplomatic Tại Việt Nam Bơm Bánh Răng Cánh Gạt

       Bơm Thủy lực Duplomatic là một trong các dòng sản phẩm của hãng duplomatic Italia được đại lý chính thức ở Vietnam cấp với đầy đủ CO/CQ GỐC. Đại diện bên cạnh sản phẩm pump Hydraulics bom thuy luc duplomatic còn có van điện từ, bơm bánh răng duplomatic, van khí nén, bơm cánh gạt duplomatic xi lanh thủy lực khí nén, bơm piston cao áp, bơm thủy lực duplomatic, bơm mỡ bò, bộ nguồn thủy lực, bơm dầu, van an toàn, van chống tụt, van thủy lực duplomatic, ngoài ra còn có cảm biến duplomatic, bộ điều khiển, công tắc áp suất, cảm biến lưu lượng... và các phụ kiện như phớt vành chèn vòng đệm màng bơm phốt làm kín ron đệm cao su khớp nối trục nắp đậy dầu
   
  • Bơm thủy lực Duplomatic có xuất xú Ý, đại lý cấp đầy đủ CO/CQ BẢN GỐC
  • Đồng thời chúng tôi là đơn vị bảo hành và tư vấn sử dụng thay thế chính xác bơm thủy lực từ các hãng ngoài Duplomatic
  • Nhiều model bơm van xi lanh thủy lực Duplomatic có sẵn kho nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của khách hàng
  • Hãy liên hệ theo thông tin dưới chân website để được hỗ trợ nhanh chống cho bơm thủy lực hiệu Duplomatic

  Type Bơm Thủy Lực Duplomatic Loại Bơm Bánh Răng Piston Cánh Gạt

  Bơm bánh răng ngoài Duplomatic GP 1P IGP 
  Bơm cánh gạt chuyển cố định  DFP FV6 FV7 RV1D PVE RV1P VPPM VPPL HPR
  GP1-0061R97F/20NH
  GP1-0034R97F/20N
  GP1-0051R97F/20NH
  GP1-0027R97F/20N
  GP1-0013R97F/20N
  GP1-0020R97F/20NH
  GP1-0041R97F/20NH
  GP1-0041R97F/20N bơm thủy lực hiệu duplomatic
  GP1-0027R97F/20NH
  GP1-0013R97F/20NH
  GP1-0051R97F/20N
  GP1-0027R95B/20N
  GP1-0061R97F/20N
  GP1-0074R97F/20N
  GP2-0095R97F/20N
  GP2-0234R97F/20N bơm dầu thủy lực duplomatic
  GP2-0208R97F/20N
  GP2-0113R97F/20N
  GP2-0178R97F/20N
  GP2-0158R97F/20N
  GP2-0070R97F/20N
  GP2-0140R97F/20N
  GP2-0279R97F/20N
  GP2-0178R97F/20NH
  GP2-0070R97F/20NH
  GP2-0113R97F/20NH
  GP2-0140R95B/20N bơm thủy lực Duplomatic
  GP3-0264R97F/20N
  GP3-0337R97F/20N
  GP3-0394R97F/20N
  GP3-0207R97F/20NH
  GP3-0427R95F/20N
  GP1-0013R00F/20N
  GP2R-0113RF/20N
  GP2-0208R95F/20N
  GP2-0178R01F/20NH
  GP1F-0027R97F/20N+GP1R-0027RF/
  GP1F-0061R97F/20N+GP1R-0020RF/
  GP3F-0514R97F/20N+GP2R-0208RF/
  GP3F-0696R97F/20N+GP2R-0178RF/
  GP2F-0113R97F/20N+GP1R-0027RF/
  GP2F-0208R97F/20N+GP2R-0113RF/
  GP2F-0158R97F/20N+GP2R-0113RF/
  GP3F-0427R01F/20N+GP1R-0041RF/
  GP3F-0207R97F/20N+GP1R-0041RF/
  GP2F-0140R97F/20N+GP2M-0113RF/
  GP3F-0394R97F/20N+GP1M-0061RF/
  IGP3-005-R01/10
  IGP3-006-R01/10
  IGP3-008-R01/10
  IGP3-010-R01/10
  IGP3-003-R01/10
  IGP4-013-R01/10 bơm piston thủy lực duplomatic
  IGP4-016-R01/10
  IGP4-020-R01/10
  IGP4-025-R01/10
  IGP4-032-R01/10
  IGP4R-020-R/10
  IGP5-040-R01/10
  IGP5-050-R01/10
  IGP5-064-R01/10
  IGP6-080-R01/10
  IGP7-200-R11/10
  IGP64-100/020-L01/10
  IGP76-160/080-L11/10
  IGP544-064/032/032-R01/10
  PVE-011PC3-R00B/30N
  PVE-011PC2-R00B/30N
  IGP3-005-R01/10 bơm thủy lực cánh thùy duplomatic
  IGP3-006-R01/10
  IGP3-008-R01/10
  IGP3-010-R01/10
  IGP3-003-R01/10
  IGP4-013-R01/10
  IGP4-016-R01/10
  IGP4-020-R01/10
  IGP4-025-R01/10
  IGP4-032-R01/10
  IGP4R-020-R/10
  IGP5-040-R01/10
  IGP5-050-R01/10
  IGP5-064-R01/10
  IGP6-080-R01/10
  IGP7-200-R11/10
  IGP64-100/020-L01/10
  IGP76-160/080-L11/10
  IGP544-064/032/032-R01/10
  PVE-006PC3-R00B/30N
  PVE-011PC3-R00B/30N
  PVE-011PC2-R00B/30N
  PVE-016PC3-R90P/20N
  PVE-016PC3-R90B/30N bơm cánh gạt thủy lực duplomatic
  VPPM-029PC-R55S/10N000
  VPPM-029PQC-R55S/10N000
  VPPM-029PCX-R55S/10N000
  VPPM-029PC-R55S/10V000
  VPPM-029PQNC-R55S/10N000/M050
  VPPM-029PC-R55S/10N12S
  VPPM-046PC-R55S/10N000
  VPPM-046PQC-R55S/10N000
  VPPM-046PQNC-R55S/10N000/M098
  VPPM-046PCX-R55S/10N000
  VPPM-046PCR-R55S/10N000
  VPPM-046PQNC-R55S/10N000/M072
  VPPM-046PCX-R00S/10N000
  VPPM-046PC-R01S/10N000 bơm thủy lực bánh răng trong duplomatic
  VPPM-073PC-R55S/10N000
  VPPM-073PQC-R55S/10N000
  VPPM-073PQNC-R55S/10N000/M072
  VPPM-073PQNC-R55S/10N000/M098
  VPPM-073PQNC-R55S/10N000/M060
  VPPM-073PC-R00T/10N000
  VPPM-073PQCE5-R55S/11N000
  VPPM-046PCX-R55S/10N12S+GP2-02
  VPPL-008PC5-R00B/20N
  VPPL-008PQC-R00B/20N
  VPPL-008PCX5-R00B/20N
  VPPL-016PC5-R00S/20N
  VPPL-016PQC-R00S/20N
  VPPL-016PCR-R00S/20N
  VPPL-022PC5-R00S/20N
  VPPL-022PQC-R00S/20N
  VPPL-022PCR-R00S/20N
  VPPL-036PC5-R00S/20N bơm thủy lực Duplomatic
  VPPL-036PCR-R00S/20N
  VPPL-036PCX5-R00S/20N
  VPPL-046PC5-R00S/20N
  VPPL-046PQC-R00S/20N
  VPPL-046PCX5-R00S/20N
  VPPL-070PC6-R10S/20N
  VPPL-100PC6-R10S/20N
  VPPL-100PQC-R10S/20N
  VPPL-100PCX6-R10S/20N
  PVE-011PC3-R00B/30N
  PVE-011PC2-R00B/30N
  PVE-006PC3-R00B/30N
  PVE-011PC3-R00B/30N
  PVE-011PC2-R00B/30N
  PVE-016PC3-R90P/20N
  PVE-016PC3-R90B/30N
  DFP2-12-RA1/20
  DFP2-17-RA1/20
  DFP3-25-RA1/20 bơm bánh răng thủy lực duplomatic
  DFP2-17-RC1/20
  DFP4-42-RA1/20
  DFP3-38-RA1/20
  DFP1-11-RA1/20
  DFP1-08-RA1/20
  DFP3-21-RA1/20
  DFP2-12-RC1/20
   

  Sự Hỗ Trợ Từ Đại Lý Duplomatic Vietnam - Bơm Thủy Lực Cánh Gạt Bánh Răng

   
       Bơm thủy lực Duplomatic là từ dùng chung chỉ các loại pump duplomatic khác nhau cụ thể với ba dòng là bơm cánh gạt duplomatic Vane pump, bơm bánh răng Duplomatic GEAR PUMP, bơm piston piston pump, bơm đa tầng duplomatic, riêng loại bánh răng bao gồm bánh răng trong và ngoài. Ngoài ra dòng bơm thủy lực duplomatic còn có bơm cánh thùy, bơm gerotor với hộp số bên trong, bơm trục vít, Bơm thủy lực Bent Axis thân máy bơm có một xi lanh quay với piston hoạt động xung quanh ngoại vi của nó, bơm piston thủy lực hướng tâm duplomatic, bơm nhông
   
       Với nhiều năm kinh nghiệm, là đại diện hãng Duplomatic tại Việt Nam công ty chúng tôi từng tư vấn sử dụng mới hoàn toàn cho hàng chục sự án sử dụng bơm thủy lực Duplomatic cũng như các sản phẩm van xi lanh cảm biến bộ điều khiển của Duplomatic. Đồng thời cung cấp thay thế cho nhiều nhà máy trên toàn quốc với sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng. 
        
       Luôn phấn đấu hơn nữa trong chất lượng dịch vụ hướng đến nhận diện thương hiệu đại diện trong mắt khách hàng trong đó có sản phẩm bơm thủy lực Duplomatic là một trong những dòng sản phẩm nổi bật thông dụng của hãng.
   
  Để yêu cầu TƯ VẤN hay BÁO GIÁ bơm thủy lực hiệu Duplomatic nói riêng và các sản phẩm van xi lanh cảm biến khớp nối bộ điều khiển... nói chung hãy gửi cho chúng tôi qua email bên dưới. Chúng tôi đang đợi bạn với sản phẩm BƠM DUPLOMATIC Vietnam Italia
   
gotop