Van Truyền Động Nenutec Vietnam Cảm Biến Van Bướm Điều Khiển

Van Truyền Động Nenutec Vietnam Cảm Biến Van Bướm Điều Khiển

Đại lý Nenutec vietnam chuyên thiết bị truyền động Nenutec, van điều khiển Nenutec, van bướm Nenutec, bộ truyền động Nenutec, cảm biến Nenutec, bộ truyền vị trí LCD, cảm biến báo mức Nenutec, công tắc Nenutec, cảm biến nhiệt độ Nenutec, van bi Nenutec, vành chèn, vòng đệm seal kits, Bộ truyền động giảm chấn Nenutec Việt Nam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Nenutec Vietnam Van Bướm Điều Khiển Bộ Truyền Động Cảm Biến

  Đại lý Nenutec vietnam chuyên thiết bị truyền động Nenutec, van điều khiển Nenutec, van bướm Nenutec, bộ truyền động Nenutec, cảm biến Nenutec, bộ truyền vị trí LCD, cảm biến báo mức Nenutec, công tắc Nenutec, cảm biến nhiệt độ Nenutec, van bi Nenutec, vành chèn, vòng đệm seal kits,  Bộ truyền động giảm chấn Nenutec Việt Nam; Bộ truyền động giảm chấn với lò xo quay trở lại, Bộ truyền động giảm chấn tiêu chuẩn, Bộ truyền động giảm chấn nhanh, Thiết bị truyền động giảm chớp cháy và khói quay với lò xo quay trở lại, Van truyền động van bi, Van điều khiển điện, Van bi đĩa đặc trưng NVCB 7200 và 7300 series, Bánh van đĩa đặc trưng NVCB 9000 series, Van điều khiển vít kết thúc loạt NVCS, Vòng lót bằng van 2F / 3F, Van điều khiển có mặt bích cuối NVCF / NVCH series, Thiết bị truyền động DB / DA và SE6, Van động cơ có bộ truyền động, Bộ truyền nhiệt điện và thân van quạt, Bướm van wafer loại NBFV loạt, Chuyển đổi áp suất khác, Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, Cảm biến nhiệt độ công nghiệp, Cảm biến độ ẩm công nghiệp, Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm công nghiệp, Bộ truyền vị trí LCD, Cảm biến độ ẩm, Cảm biến mức, Cảm biến chất lượng không khí, Máy điều nhiệt

  Một Số Model Cảm Biến Van Truyền Động Nenutec Thông Dụng Tại Vietnam

  NAFA1-05
  NAFA1-05S1
  NAFA2-05
  NAFA2-05S1
  NAFM1.2-05
  NAFA1-08
  NAFA1-08S
  NAFA2-08
  NAFA2-08S
  NAFA1-16
  NAFA1-16S
  NAFA2-16
  NAFA2-16S
  NAFM1.2-16
  NACA1-02
  NACA1-02S1 thiết bị truyền động Nenutec
  NACA2-02
  NACA2-02S1
  NACM1.2-02
  NACA1-04
  NACA1-04S
  NACA2-04
  NACA2-04S
  NACM1.2-04
  NACM1.4-04
  NACA1-05
  NACA1-05S1
  NACA2-05
  NACA2-05S1
  NACM1.2-05
  NACA1-08
  NACA1-08S
  NACA2-08
  NACA2-08S van điều khiển Nenutec
  NACM1.1-08
  NACM1.1-08S
  NACM2.2-08
  NACM2.2-08S
  10Nm Damper size up to 2м2
  NACA1-10
  NACA1-10S1
  NACA2-10
  NACA2-10S1
  NACM1.1-10
  NACM1.1-10S
  NACA1-16
  NACA1-16S
  NACA2-16
  NACA2-16S
  NACM1.1-16
  NACM1.1-16S
  NACM2.2-16
  NACM2.2-16S van bướm Nenutec
  NACA1-20
  NACA1-20S
  NACA2-20
  NACA2-20S
  NACM1.1-20
  NACM1.1-20S
  NACA1-24
  NACA1-24S
  NACA2-24
  NACA2-24S
  NACM1.1-24
  NACM1.1-24S
  NACM2.2-24 bộ truyền động Nenutec
  NACM2.2-24S
  NACA1-32
  NACA1-32S
  NACA2-32
  NACA2-32S
  NACM1.1-32
  NACM1.1-32S
  NACM2.2-32
  NACM2.2-32S
  NACA1-40
  NACA1-40S
  NACA2-40
  NACA2-40S
  NACM1.1-40 van bi Nenutec
  NACM1.1-40S
  NASA1-08
  NASA1-08S
  NASA2-08
  NASA2-08S
  NASM1.1-08
  NASM 1.1-08S
  NASA1-16
  NASA1-16S
  NASA2-16
  NASA2-16S
  NASM1.1-16
  NASM 1.1-16S cảm biến Nenutec
  SAFA1-05S
  SAFA1-05ST
  SAFA2-05S
  SAFA2-05ST
  SAFA1-08S
  SAFA1-08ST
  SAFA2-08S
  SAFA2-08ST
  NVCF2020-S
  NVCH2020-S
  NVCF2025-S
  NVCH2025-S
  NVCF2032-S
  NVCH2032-S
  NVCF2040-S
  NVCH2040-S
  NVCF2050-S
  NVCH2050-S
  NVCF2065-I Nenutec vietnam
  NVCF2065-S
  NVCH2065-S
  NVCF2080-I
  NVCF2080-S
  NVCH2080-S
  NVCF2100-I
  NVCF2100-S
  NVCH2100-S
  NVCF2125-S
  NVCH2125-S
  NVCF2150-S
  NVCH2150-S
  NVCF3020-S(M/D)
  NVCF3025-S(M/D)
  NVCH3025-S(M/D)
  NVCF3032-S(M/D)
  NVCH3032-S(M/D)
  NVCF3040-S(M/D)
  NVCH3040-S(M/D)
  NVCF3050-S(M/D)
  NVCH3050-S(M/D)
  NVCF3065-I(M/D)
  NVCF3065-S(M/D)
  NVCH3065-S(M/D)
  NVCF3080-I(M/D)
  NVCF3080-S(M/D)
  NVCH3080-S(M/D)
  NVCF3100-I(M/D)
  NVCF3100-S(M/D)
  NVCH3100-S(M/D)
  NVCF3125-S(M/D)
  NVCH3125-S(M/D)
  NVCF3150-S(M/D)
  NVCH3150-S(M/D)
  NVMZ2015-1B cảm biến báo mức Nenutec
  NVMZ2015-2B
  NVMZ2020-1B
  NVMZ2020-2B
  NVMZ2025-1B
  NVMZ2025-2B
  NVMZ3015-1B van điều khiển Nenutec
  NVMZ3015-2B
  NVMZ3020-1B
  NVMZ3020-2B
  NVMZ3025-1B
  NVMZ3025-2B
  SE1 M24
  SE1 T24
  SE1 T230
  SE1 TP24
  SE1 TP230
  VFX214
  VFX235
  VFX237
  VFX239
  VFX314
  VFX335 van bướm Nenutec
  VFX337
  VFX339
  VFX414
  VFX435
  VFX437
  VFX439 bộ truyền động Nenutec
  NBFV840
  NBFV850
  NBFV865
  NBFV880
  NBFV8100
  NBFV8125
  NBFV8150
  NBFV8000
  DBL-106
  DBL-106A
  DBL-106B
  DBL-106C
  DBL-106D
  DBL-205A
  NDPS-2001
  NDPS-2002 thiết bị truyền động Nenutec
  DBL-205D
  DBL-205E
  DB-FH011
  DB-FT101
  DB-FTH111
  DB-FTH511
  DB-FTH811
  DB-FTH911 van bi Nenutec
  DB-FT201
  DB-FT401
  DB-FH013
  DB-FT103
  DB-FTH113 cảm biến nhiệt độ Nenutec
  DB-FT203
  DB-FT403
  TTC011
  TTC012
  TTC013
  TTC021
  TTC022
  TTC023
  TTE011
  TTE012
  TTE013
  TTE021
  TTE022
  TTE023
  TTI011
  TTI012
  TTI013
  TTI021
  TTI022
  TTI023 Nenutec vietnam
  TUC1
  TUC2
  TUE1
  TUE2
  NPG-1
  DBKH-10
  DBKH-20
  DBZH-101
  DBSQ-01
  DBSQ-02
  DB-RLQ
  DB-KLQ cảm biến Nenutec
  DB-RCO2
  DB-KCO2

   

  Thông tin liên hệ

  Đại Lý Thiết Bị Máy Việt Nam - Công Ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Email: tan.pham@chauthienchi.com Hotline: 0901.492.039 or 0374.008.015


  Danh Mục Sản Phẩm:

  ĐỘNG CƠ HỘP SỐ

  BƠM VAN XI LANH

  CẢM BIẾN ENCODER

  TỰ ĐỘNG HÓA KHÁC

gotop

 

Chúng tôi đợi bạn tại Email: tan.pham@chauthienchi.com Hotline: 0901492039