Thanh trượt HIWIN Đại lý ray trượt thanh trượt vuông con trượt

Thanh trượt HIWIN Đại lý ray trượt thanh trượt vuông con trượt

Đại lý Hiwin Vietnam chuyên thanh trượt HIWIN, ray trượt Hiwin thanh trượt vuông Hiwin con trượt Hiwin, bạc đạn trượt hiwin, Linear Guideways Ballscrews In Stock Ballscrews Linear Motors Single Axis Robots Positioning Measurement Systems Crossed Roller Bearings Harmonic Gearing Systems Torque Motors & Rotary Tables AC Servo & Drive Articulated Robots HIWIN Grease

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại lý Hiwin Vietnam Thanh trượt, thiết bị tự động hóa

     Đại lý Hiwin Vietnam chuyên thanh trượt HIWIN, ray trượt Hiwin thanh trượt vuông Hiwin con trượt Hiwin, bạc đạn trượt hiwin, động cơ tuyến tính, robot trục đơn hiwin, động cơ servo, thiết bị truyền động tuyến tính hiwin. Linear Guideways Ballscrews In Stock Ballscrews Linear Motors Linear Actuator Single Axis Robots Positioning Measurement Systems Crossed Roller Bearings Harmonic Gearing Systems Torque Motors & Rotary Tables AC Servo & Drive Articulated Robots HIWIN Grease.

  Nhập khẩu chính hãng

  Có đầy đủ giấy chứng nhận sản phẩm

  Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

  Hình thức thanh toán linh động tạo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng sử dụng

  Xem thêm: Thanh trượt Rollon

  Một số model Thanh trượt Hiwin thông dụng

  HGH20CA2R305Z0C
  Thanh trượt Hiwin HGH15CAZ0C
  HGH15CAZ0H
  HGH20CAZ0C
  bạc đạn trượt hiwin HGH20CAZ0H
  HGH20HAZ0C
  HGH20HAZ0H
  ray trượt Hiwin HGH25CAZ0C
  HGH25CAZ0H
  HGH25HAZ0C
  HGH25HAZ0H
  thanh trượt vuông Hiwin HGH30CAZ0C
  HGH30CAZ0H
  HGH30HAZ0C
  HGH30HAZ0H
  HGH15CA HGH20CA HGH25CA HGH30CA HGH35CA HGH45CA HGH55CA HGH65CA
  Thanh trượt Hiwin HGL15CA HGL25CA HGL30CA HGL35CA HGL45CA HGL55CA
  HGL25HA HGL30HA HGL35HA HGL45HA HGL55HA
  HGW15CA HGW20CA HGW25CA HGW30CA HGW35CA HGW45CA HGW55CA HGW65CA
  ray trượt Hiwin HGW15CC HGW20CC HGW25CC HGW30CC HGW35CC HGW45CC HGW55CC HGW65CC
  HGW15CB HGW20CB HGW25CB HGW30CB HGW35CB HGW45CB HGW55CB HGW65CB
  bạc đạn trượt hiwin HGH20HA HGH25HA HGH30HA HGH35HA HGH45HA HGH55HA HGH65HA
  HGW20HC HGW25HC HGW30HC HGW35HC HGW45HC HGW55HC HGW65HC
  thanh trượt vuông Hiwin HGW20HA HGW25HA HGW30HA HGW35HA HGW45HA HGW55HA HGW65HA
  HGW20HB HGW25HB HGW30HB HGW35HB HGW45HB HGW55HB HGW65HB

  EGH15CA EGH20CA EGH25CA EGH30CA EGH15SA EGH20SA EGH25SA EGH30SA
  thanh trượt vuông Hiwin EGW15CA EGW20CA EGW25CA EGW30CA EGW15SA EGW20SA EGW25SA EGW30SA

  Thanh trượt Hiwin RGH25CA RGH30CA RGH35CA RGH45CA RGH55CA RGH65CA
  RGW25CA RGW30CA RGW35CA RGW45CA RGW55CA RGW65CA
  RGW25CC RGW30CC RGW35CC RGW45CC RGW55CC RGW65CC
  RGW25CB RGW30CB RGW35CB RGW45CB RGW55CB RGW65CB
  ray trượt Hiwin RGH25HA RGH30HA RGH35HA RGH45HA RGH55HA RGH65HA
  RGW25HC RGW30HC RGW35HC RGW45HC RGW55HC RGW65HC
  bạc đạn trượt hiwin RGW25HA RGW30HA RGW35HA RGW45HA RGW55HA RGW65HA
  RGW25HB RGW30HB RGW35HB RGW45HB RGW55HB RGW65HB

  Thanh trượt Hiwin QHH15CA QHH20CA QHH25CA QHH30CA QHH35CA
  QHH45CA QHH20HA QHH25HA QHH30HA QHH35HA
  QHH45HA QHW15CA QHW20CA QHW30CA QHW35CA
  thanh trượt vuông Hiwin QHW45CA QHW20HA QHW25HA QHW30HA QHW35HA
  QHW45HA

  Thanh trượt Hiwin MGN7C MGN9C MGN12C MGN15C MGN7H MGN9H MGN12H MGN15H
  MGW7C MGW9C MGW12C MGW15C MGW7H MGW9H MGW12H MGW15H
  KK6005C-150A1-F0, KK6005C-200A1-F0, KK6005C-300A1-F0, KK6005C-400A1-F0, KK6005C-500A1-F0, KK6005C-600A1-F0, KK6005P-300A1-F0, KK6005P-400A1-F0, KK6005P-500A1-F0, KK6005P-600A1-F0, KK6010C-150A1-F0, KK6010C-200A1-F0, KK6010C-300A1-F0, ray trượt Hiwin KK6010C-400A1-F0, KK6010C-500A1-F0, KK6010C-600A1-F0, KK6010P-150A1-F0, KK6010P-200A1-F0

  HIWIN Linear Actuator LAS2-2-1-150-24GE
  HIWIN Exange Linear guide rails
  L-08 IKO+
  L-10 IKO+
  L-12 IKO+
  L16-5-3000-3000-0,05
  L25-5T4-FSI-0,05
  Đại lý hiwin vietnam LA-9008 INA (ST)
  LAK2D-0-BB-110-G
  LAK2D-0-CC-110-G
  LAK2D-0-DD-110-G
  LAK4N-0-DDDD-2-220GE
  LAK4N-1-DDDD-2-110GE
  LAN1-11-1-100-24GE
  LAN1-11-1-200-24GE
  LAN1-11-1-300-24GE
  LAN1-11-1-400-24GE
  LAN5-11-1-150-24Q
  LAN5-21-1-200-24Q
  LAP1-2-G
  LAP4M-4-G-E
  LAS-1-1-100-24GE+IP65
  Đại lý hiwin vietnam LAS-1-1-150-24G HIWIN
  LAS-1-1-50-12G HIWIN
  LAS-2-1-250-12G
  LAS-2-1-50-24G HIWIN

gotop