Semikron Tại Viet Nam Chuyên Thyristor Diode Modules IGBT SCR

Semikron Tại Viet Nam Chuyên Thyristor Diode Modules IGBT SCR

Đại Lý Semikron Tại Việt nam chuyên cung cấp sản phẩm SEMIKRON tại Việt Nam với các sản phẩm như: Thyristor Semikron, Diode Semikron, Modules Semikron, IGBT Semikron, SCR Semikron, cầu chỉnh lưu Semikron, đi ốt Semikron, SEMITRANS, SEMiX, SKiM, SEMITOP, SKiiP, MiniSKiiP, SEMIPACK, SEMIPONT semikron, SKYPER, SEMiSTART, SKAI. Water-Cooled IGBT Stacks

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Semikron Tại Việt Nam - Thyristor Diode Modules IGBT SCR

  Công ty EuroDodo chuyên cung cấp sản phẩm SEMIKRON tại Việt Nam với các sản phẩm như: Thyristor Semikron, Diode  Semikron, Modules Semikron, IGBT  Semikron, SCR Semikron, cầu chỉnh lưu  Semikron, đi ốt  Semikron, SEMITRANS, SEMiX, SKiM, SEMITOP, SKiiP, MiniSKiiP, SEMIPACK, SEMIPONT semikron, SKYPER, SEMiSTART, SKAI. Water-Cooled IGBT Stacks, Air-Cooled IGBT Stacks, Diode/Thyristor Stacks, Customized Stacks, Discrete Diodes & Thyristors, Rectifier Bridges, IGBT Modules, SiC, Full SiC, Hybrid SiC , MOSFET Modules, Thyristor/Diode Modules, Bridge Rectifier Modules, IPM, IGBT Driver, Stacks, Systems, Discretes, Chips, Diodes, Thyristors semikron, Accessories, Heatsinks, Fans, Thermal Interface Materials Semikron...

  Sản Phẩm Semikron Thyristor Diode Modules IGBT SCR Cầu Chỉnh Lưu

  Kho hàng chúng tôi luôn stock sẵn những model thông dụng của Semikron với các sản phẩm Thyristor Diode Modules IGBT SCR Chips chỉnh lưu... để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của khách hàng. Giao hàng và bảo hành miễn phí toàn quốc. Đồng thời chúng tôi còn hỗ trợ chuyển đổi sử dụng các sản phẩm chỉnh lưu Modules IGBT SCR Chips Thyristor Diode của các hãng khác sang Semikron với thông số kỹ thuật tương tự.

  Một Số Model Semikron - Chỉnh Lưu Thyristor Diode Modules IGBT SCR

  Semikron Viet Nam Distributor - Thyristor Diode Modules IGBT SCR

  SKiiP 1513 GB172-3DL

  Thyristor / Diode SKKH 460 H4 2200 V C

  SKiiP 1013 GB172-2DL

  Thyristor / Diode SKKH 57 800-1800 V C

  Semikron SCR SKKE 600F12  V

  Thyristor / Diode SKKH 57 H4 2000-2200

  Semikron SCR SKT 1000/04 D

  Thyristor / Diode SKKH 570 1600-1800 C

  Semikron SCR SKT 1000/08 D

  Thyristor / Diode SKKH 58/16 E 1600 V

  Semikron SCR SKT 1000/12 E

  Thyristor / Diode SKKH 72 800-1800 V C

  Semikron SCR SKT 1000/14 E

  Thyristor / Diode SKKH 72 H4 2000-2200

  Semikron SCR SKT 1000/16 E

  Thyristor / Diode SKKH 92 800-1800 V C

  Semikron SCR SKT 1000/18 E

  Thyristor / Diode SKKL 92 800-1800 V C

  Semikron SCR SKT 1000/22 E

  Thyristor / Diode SKKT 106 800-1800 V

  Semikron SCR SKT 1000/26 E

  Thyristor / Diode SKKT 106B 800-1800 C

  Semikron SCR SKT 1000/28 E

  Thyristor / Diode SKKT 107/16 E 1600 V

  Semikron SCR SKT 1200/04 D

  Thyristor / Diode SKKT 107B16 E 1600 C

  Semikron SCR SKT 1200/12 E

  Thyristor / Diode SKKT 122 800-1800 V

  Semikron SCR SKT 1200/14 E

  Thyristor / Diode SKKT 132 800-1800 V

  Semikron SCR SKT 1200/16 E

  Thyristor / Diode SKKT 132 H4 2000-220

  Semikron SCR SKT 1200/18 E

  Thyristor / Diode SKKT 15 600-1600 V C

  Semikron SCR SKT 760/04 D  V

  Thyristor / Diode SKKT 162 800-1800 V

  Semikron SCR SKT 760/08 D  V

  Thyristor / Diode SKKT 162 H4 2000-220

  Semikron SCR SKT 760/12 E  V

  Thyristor / Diode SKKT 172 1400-1800

  Semikron SCR SKT 760/14 E  V

  Thyristor / Diode SKKT 20 800-1600

  Semikron SCR SKT 760/16 E  V

  Thyristor / Diode SKKT 20B 800-1600

  Semikron SCR SKT 760/18 E  V

  Thyristor / Diode SKKT 250 800-1800

  Semikron SCR SKT 600/04 D  V

  Thyristor / Diode SKKT 27 800-1600

  Semikron SCR SKT 600/08 D  V

  Thyristor / Diode SKKT 273 1200-1800

  Semikron SCR SKT 600/12 E  V

  Thyristor / Diode SKKT 27B 800-1800

  Semikron SCR SKT 600/14 E  V

  Thyristor / Diode SKKT 280 2000-2200

  Semikron SCR SKT 600/16 E  V

  Thyristor / Diode SKKT 323 1200-1600

  Semikron SCR SKT 600/18 E  V

  Thyristor / Diode SKKT 330 800-1800

  Semikron SCR SKN 100/02  V

  Thyristor / Diode SKKT 42 800-1800 V

  Semikron SCR SKN 100/04  V

  Thyristor / Diode SKKT 42B 800-1800 V

  Semikron SCR SKN 100/08  V

  Thyristor / Diode SKKT 460 1600 V

  Semikron SCR SKN 100/12  V

  Thyristor / Diode SKKT 460 H4 2200 V

  Semikron SCR SKN 100/14  V

  Thyristor / Diode SKKT 57 800-1800 V

  Semikron SCR SKN 100/16  V

  Thyristor / Diode SKKT 57 H4 2000-2200 V

  Semikron SCR SKN 100/18  V

  Thyristor / Diode SKKT 570 1200-1800 V

  Semikron SCR SKR 100/02  V

   Thyristor / Diode SKKT 57B 800-1800 V

  Semikron SCR SKR 100/04  V

  Thyristor / Diode SKKT 58/16 E 1600 V

  Semikron SCR SKR 100/08  V

  Thyristor / Diode SKKT 58B16 E 1600 V

  Semikron SCR SKR 100/12  V

  Thyristor / Diode SKKT 72 800-1800 V

  Semikron SCR SKR 100/14  V

  Thyristor / Diode SKKT 72 H4 2000-2200 V

  Semikron SCR SKR 100/16  V

  Thyristor / Diode SKKT 72B 800-1800 V

  Semikron SCR SKR 100/18  V

  Thyristor / Diode SKKT 92 800-1800 V

  Semikron SCR SKN 130/02  V

  Thyristor / Diode SKKT 92B 800-1800 V

  Semikron SCR SKN 130/04  V

  Thyristor / Diode SKMD 100 400-1600 V

  Semikron SCR SKN 130/08  V

  Thyristor / Diode SKMT 92 800-1800 V

  Semikron SCR SKN 130/12  V

  Thyristor / Diode SKNH 56 1200-1800 V

  Semikron SCR SKN 130/14  V

  Thyristor / Diode SKNH 91 1200-1800 V

  Chỉnh Lưu Thyristor Diode Modules IGBT SCR Semikron 

  Semikron SCR SKN 130/16  V

  Thyristor / Diode SKKD 105F 800-1600 V

  Semikron SCR SKN 130/18  V

  Thyristor / Diode SKKD 115F 1200-1400 V

  Semikron SCR SKR 130/02*  V

  Thyristor / Diode SKKD 150F 1200 V

  Semikron SCR SKR 130/04*  V

  Thyristor / Diode SKKD 170F 1200 V

  Semikron SCR SKR 130/08*  V

  Thyristor / Diode SKKD 205F 600 V

  Semikron SCR SKR 130/12*  V

  Thyristor / Diode SKKD 40F 400-1000

  Semikron SCR SKR 130/14*  V

  Thyristor / Diode SKKD 42F 1000-1500 V

  Semikron SCR SKR 130/16*  V

  Thyristor / Diode SKKD 60F 1700 V

  Semikron SCR SKR 130/18  V

  Thyristor / Diode SKKD 75F12 1200 V

  Semikron SCR SKN 240/02  V

  Thyristor / Diode SKKE 120F 1700 V

  Semikron SCR SKN 240/04  V

  Thyristor / Diode SKKE 290F 600 V

  Semikron SCR SKN 240/08  V

  Thyristor / Diode SKKE 301F 1200 V

  Semikron SCR SKN 240/12  V

  Thyristor / Diode SKKE 310F 1200 V

  Semikron SCR SKN 240/14  V

  Thyristor / Diode SKKE 330F 1700 V

  Semikron SCR SKN 240/16  V

  Thyristor / Diode SKKE 600F 1200 V

  Semikron SCR SKN 240/18  V

  Thyristor / Diode SKMD 105F 800-1600 V

  Semikron SCR SKR 240/02*  V

  Thyristor / Diode SKMD 150F12 1200 V

  Semikron SCR SKR 240/04*  V

  Thyristor / Diode SKMD 202E 200-300 V

  Semikron SCR SKR 240/08*  V

  Thyristor / Diode SKMD 40F 400-1000 V

  Semikron SCR SKR 240/12*  V

  Thyristor / Diode SKMD 42F 1000-1500

  Semikron SCR SKR 240/14*  V

  Thyristor / Diode SKND 105F 800-1600

  Semikron SCR SKR 240/16*  V

  Thyristor / Diode SKND 150F 1200 V

  Semikron SCR SKR 240/18  V

  Thyristor / Diode SKND 202E 200-300

  Semikron SCR SKKT 210/08 D  V

  Thyristor / Diode SKND 205F 600 V

  Semikron SCR SKKT 210/12 E  V

  Thyristor / Diode SKND 42F 1000-1500 V

  Semikron SCR SKKT 210/14 E  V

  Thyristor / Diode SKKQ 560 1400-1800 V

  Semikron SCR SKKT 210/16 E  V

  Thyristor / Diode SKKQ 800 1400-1800 V

  Semikron SCR SKKT 210/18 E  V

  Thyristor / Diode SKKQ 1200 1400-1800

  Semikron SCR SKKT 210/20 E  V

  IGBT SKM100GAL123D 1200 V

  Semikron SCR SKKT 210/22 E  V

  IGBT SKM100GAL12T4 1200 V

  Semikron SCR SKKT 250/08 D  V

  IGBT SKM100GB063D 600 V

  Semikron SCR SKKT 250/12 E  V

  IGBT SKM100GB123D 1200 V

  Semikron SCR SKKT 250/14 E  V

  IGBT SKM100GB125DN SEMITRANS 2NI 1200 V

  Semikron SCR SKKT 250/16 E  V

  IGBT SKM100GB12T4 1200 V

  Semikron SCR SKKT 250/18 E  V

  IGBT SKM100GB12T4G 1200 V

  Semikron SCR SKKH 210/12 E  V

  IGBT SKM100GB12V 1200 V

  Semikron SCR SKKH 210/14 E  V

  IGBT SKM100GB173D 1700 V

  Semikron SCR SKKH 210/16 E  V

  IGBT SKM100GB176D 1700 V

  Semikron SCR SKKH 210/18 E  V

  IGBT SKM100GD063DL 600 V

  Semikron SCR SKKH 210/20 E  V

  IGBT SKM145GAL123D 1200 V

  Semikron SCR SKKH 210/22 E  V

  IGBT SKM145GAL176D 1700 V

  Semikron SCR SKKH 250/12 E  V

  IGBT SKM145GB066D 600 V

  Semikron SCR SKKH 250/14 E  V

  IGBT SKM145GB123D 1200 V

  Semikron SCR SKKH 250/16 E  V

  IGBT SKM145GB176D 1700 V

  Semikron SCR SKKH 250/18 E  V

  IGBT SKM150GAL12T4 1200 V

  Semikron SCR SKM300GB128D   V

  IGBT SKM150GAL12V 1200 V

  Semikron SCR SKM400GB128D   V

  IGBT SKM150GB123D 1200 V

  Semikron SCR SKM100GB12T4   V

  IGBT SKM150GAR12T4 1200 V

  Semikron SCR SKM100GB176D   V

  IGBT SKM150GB12T4 1200 V

  Địa Chỉ Cung Cấp ( Bán Hàng ) Semikron Tại Việt Nam - Thyristor Diode Modules IGBT SCR

  Semikron SCR SKM200GB12T4   V

  IGBT SKM150GB12T4G 1200 V

  Semikron SCR SKM75GB12V   V

  IGBT SKM150GB12V 1200 V

  Semikron SCR SKM100GB12V   V

  IGBT SKM150GB12VG 1200 V

  Semikron SCR SKM150GB12V   V

  IGBT SKM150GB173D  V

  Semikron SCR SKM150GB12VG   V

  IGBT SKM150GM12T4G 1200 V

  Semikron SCR SKM200GB12V   V

  IGBT SKM195GAL126D 1200 V

  Semikron SCR SKM300GB12V  V

  IGBT SKM195GB066D 600 V

  Semikron SCR SKM400GB12V   V

  IGBT SKM195GB126D 1200 V

  Semikron SCR SKM200GB176D   V

  IGBT SKM200GAL123D 1200 V

  Semikron SCR SKM400GB176D   V

  IGBT SKM200GAL125D 1200 V

  Semikron SCR SKM75GB176D   V

  IGBT SKM200GAL126D 1200 V

  Semikron SCR SKKT57/16E   V

  IGBT SKM200GAL12E4 1200 V

  Semikron SCR SKKT106/16E   V L

  IGBT SKM200GAL12T4 1200 V

  Semikron SCR SKKT162/16E   V L

  IGBT SKM200GAL173D 1700 V

  Semikron SCR SKKT273/16E   V

  IGBT SKM200GAL176D 1700 V

  Semikron SCR SKKT330/16E   V

  IGBT SKM200GAR125D 1200 V

  Semikron SCR SKKT570/16E   V

  IGBT SKM200GAR12E4 1200 V

  Semikron SCR SKKH57/16E   V

  IGBT SKM200GAR173D 1700 V

  Semikron SCR SKKH92/16E   V

  IGBT SKM200GARL066 T 600 V

  Semikron SCR SKKH106/16E   V

  IGBT SKM200GB063D 600 V

  Semikron SCR SKKH162/16E   V

  IGBT SKM200GB123D 1200 V

  Semikron SCR SKKH162/18E   V

  IGBT SKM200GB125D 1200 V

  Semikron SCR SKKH330/16E   V

  IGBT SKM200GB126D 1200 V

  Semikron SCR SKKH570/16E   V

  IGBT SKM200GB12E4 1200 V

  Semikron SCR SKKD100/16   V

  IGBT SKM200GB12T4 1200 V

  Semikron SCR SKKD105F12   V

  IGBT SKM200GB12V 1200 V

  Semikron SCR SKKD162/16   V

  IGBT SKM200GB176D 1700 V

  Semikron SCR SKD82/16  V

  IGBT SKM200GM12T4 1200 V

  Semikron SCR SKD160/16   V

  IGBT SKM22GD123D 1200 V

  Semikron SCR SKD210/18   V

  IGBT SKM25GAH125D 1200 V

  Semikron SCR SKKE600F12  V

  IGBT SKM25GD125D 1200 V

  Semikron SCR SKM400GA128D

  IGBT SKM300GA123D 1200 V

  Semikron SCR SKM500GA128D

  IGBT SKM300GA12E4 1200 V

  Semikron SCR SKM600GA125D

  IGBT SKM300GA12T4 1200 V

  Semikron SCR SKM75GB128D

  IGBT SKM300GA12V 1200 V

  Semikron SCR SKM100GB128D

  IGBT SKM300GAL063D 600 V

  Semikron SCR SKM150GB128D

  IGBT SKM300GAL123D 1200 V

  Semikron SCR SKM200GB128D

  IGBT SKM300GAL12E4 1200 V

  Semikron SCR SKM300GB12V

  IGBT SKM300GAL12T4 1200 V

  Semikron SCR SKM 200GB176D

  IGBT SKM300GAR063D 600 V

  Semikron SCR SKM 400GB176D

  IGBT SKM300GAR12E4 1200 V

  Semikron SCR SKM 75GB176D

  IGBT SKM300GARL066 T 600 V

  Semikron SCR SKKT 57/16E

  IGBT SKM300GB063D 600 V

  Semikron SCR SKKT 106/16E

  IGBT SKM300GB066D 600 V

  Semikron SCR SKKT 162/16E

  IGBT SKM300GB123D 1200 V

  Semikron SCR SKKT 273/16E

  IGBT SKM300GB125D 1200 V

  Semikron SCR SKKT 330/16E

  IGBT SKM300GB126D 1200 V

  Semikron SCR SKKT 570/16E

  IGBT SKM300GB12E4 1200 V

  Semikron SCR SKKH 57/16E

  IGBT SKM300GB12T4 1200 V

  Đại Lý Semikron Việt Nam Tại Hà Nội Đà Nẵng TPHCM Bình Dương Đồng Nai

  Semikron SCR SKKH 92/16E

  IGBT SKM300GB12V 1200 V

  Semikron SCR SKKH 106/16E

  IGBT SKM300GBD12T4 1200 V

  Semikron SCR SKKH 162/16E

  IGBT SKM200GB173D 1700 V

  Semikron SCR SKKH 162/18E

  IGBT SKM300GM12T4 1200 V

  Semikron SCR SKKH 330/16E

  IGBT SKM400GA123D 1200 V

  Semikron SCR SKKH 570/16E

  IGBT SKM400GA12E4 1200 V

  Semikron SCR SKKD 100/16

  IGBT SKM400GA12T4 1200 V

  Semikron SCR SKKD 105F12

  Semikron IGBT SKM400GA12V 1200 V

  Semikron SCR SKKD 162/16 

  Semikron IGBT SKM400GA173D 1700

  Semikron SCR SKD 82/16  

  Semikron IGBT SKM400GAL125D 1200

  Semikron SCR SKD 160/16 

  Semikron IGBT SKM400GAL12E4 1200

  Semikron SCR SKD 210/18 

  Semikron IGBT SKM400GAL12T4 1200

  Semikron Chips SKCD 22 C 120 I4F SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GAL12V 1200

  Semikron Chips SKCD 31 C 120 I3 SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GAL176D 1700

  Semikron Chips SKCD 31 C 120 I4F SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GAR12E4 1200

  Semikron Chips SKCD 31 C 120 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GAR12T4 1200

  Semikron Chips SKCD 47 C 120 I3 SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GAR12V 1200

  Semikron Chips SKCD 61 C 120 I3 SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GAR176D 1700

  Semikron Chips SKCD 46 C 120 I4F R SEMICEL

  Semikron IGBT SKM400GARL066T 600

  Semikron Chips SKCD 46 C 120 I4F SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GB066D 600 V

  Semikron Chips SKCD 46 C 120 I4 HD SEMICEL

  Semikron IGBT SKM400GB123D 1200

  Semikron Chips SKCD 47 C 120 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GB125D 1200

  Semikron Chips SKCD 81 C 120 I3  SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GB126D 1200

  Semikron Chips SKCD 53 C 120 I4F SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GB12E4 1200

  Semikron Chips SKCD 53 C 120 I4 HD SEMICEL

  Semikron IGBT SKM400GB12T4 1200

  Semikron Chips SKCD 61 C 120 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GB12V 1200

  Semikron Chips SKCD 121 C 120 I3  SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GB176D 1700

  Semikron Chips SKCD 81 C 120 I4F SEMICELL

  Semikron IGBT SKM400GM12T4 1200

  Semikron Chips SKCD 81 C 120 I4 HD SEMICEL

  Semikron IGBT SKM40GD123D 1200

  Semikron Chips SKCD 81 C 120 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKM450GB12E4 1200

  Semikron Chips SKCD 47 C 170 I  SEMICELL

  Semikron IGBT SKM500GA123D 1200

  Semikron Chips SKCD 61 C 170 I  SEMICELL

  Semikron IGBT SKM50GAL123D 1200

  Semikron Chips SKCD 47 C 170 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKM50GAL12T4 1200

  Semikron Chips SKCD 61 C 170 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKM50GB063D 600 V

  Semikron Chips SKCD 81 C 170 I HD  V

  Semikron IGBT SKM50GB123D 1200

  Semikron Chips SKR 10,3 Qu bond 1600

  Semikron IGBT SKM50GB12T4 1200

  Semikron Chips SKR 12,4 Qu bond 1600

  Semikron IGBT SKM50GB12V 1200 V

  Semikron Chips SKR 15,2 Qu bond 1600

  Semikron IGBT SKM50GD125D 1200

  Semikron Chips SKR 16,3 x 18,2 Qu bond 1600

  Semikron IGBT SKM600GA12E4 1200

  Semikron Chips SKR 18,2 Qu bond 1600

  Semikron IGBT SKM600GA12T4 1200

  Semikron Chips SKR 22,4 Qu bond 1600

  Semikron IGBT SKM600GA12V 1200

  Semikron Chips SKR 3,5 Qu bond 1600 V

  Semikron IGBT SKM600GA176D 1700

  Semikron Chips SKR 4,2 Qu bond 1600 V

  Semikron IGBT SKM600GB066D 600

  Semikron Chips SKR 4,8 Qu bond 1600 V

  Semikron IGBT SKM600GB126D 1200

  Semikron Chips SKR 5,6 Qu bond 1600 V

  Semikron IGBT SKM75GAL063D 600

  Semikron Chips SKR 6,2 Qu bond 1600 V

  Semikron IGBT SKM75GAL123D 1200

  Semikron Chips SKR 7,0 Qu bond 1600 V

  Semikron IGBT SKM75GAR063D 600

  Semikron Chips SKR 8,9 Qu bond 1600 V

  Semikron IGBT SKM75GB063D 600 V

  Semikron Chips SKT 10,3 Qu RG bond. 1600

  Semikron IGBT SKM75GB123D 1200

  Đại Lý Semikron Việt Nam Tại Vũng Tàu Hải Dương Hà Tĩnh Quảng Ninh Thái Nguyên

  Semikron Chips SKT 10,3 Qu ZG bond. 1600

  Semikron IGBT SKM75GB12V 1200 V

  Semikron Chips SKT 12,4 Qu RG bond. 1600

  Semikron IGBT SKM75GB173D 1700

  Semikron Chips SKT 12,4 Qu ZG bond. 1600

  Semikron IGBT SKM75GB176D 1700

  Semikron Chips SKT 13,5 Qu ZG bond. 1600

  Semikron IGBT SKM75GD123D 1200

  Semikron Chips SKT 15,2 Qu ZG bond. 1600

  Semikron IGBT SKM75GDL123D 1200

  Semikron Chips SKT 18,2 Qu ZG bond. 1600

  Semikron IGBT SKM800GA126D 1200

  Semikron Chips SKT 24,3 Qu ZG bond. 1600

  Semikron IGBT SKM800GA176D 1700

  Semikron Chips SKT 5,6 Qu RG bond. 1600 V

  Semikron IGBT SKM900GA12E4 1200

  Semikron Chips SKT 7,0 Qu RG bond. 1600 V

  Semikron IGBT SEMiX101GD066HDs 600

  Semikron Chips SKT 8,9 Qu RG bond. 1600 V

  Semikron IGBT SEMiX101GD126HDs 1200

  Semikron Chips SKT 8,9 Qu ZG bond. 1600 V

  Semikron IGBT SEMiX101GD12E4s 1200

  Semikron Accessories N 4

  Semikron IGBT SEMiX101GD12Vs 1200

  Semikron Accessories P 1

  Semikron IGBT SEMiX151GAL12E4s 1200

  Semikron Accessories P 11

  Semikron  IGBT SEMiX151GAL12Vs 1200

  Semikron Accessories P 16

  Semikron IGBT SEMiX151GAR12E4s 1200

  Semikron Accessories P 17

  Semikron IGBT SEMiX151GB12E4s 1200

  Semikron Accessories P 18

  Semikron IGBT SEMiX151GB12Vs 1200

  Semikron Accessories P 21

  Semikron IGBT SEMiX151GD066HDs 600

  Semikron Accessories P 3

  Semikron IGBT SEMiX151GD126HDs 1200

  Semikron Accessories P 4

  Semikron IGBT SEMiX151GD12E4s 1200

  Semikron Accessories P 8

  Semikron IGBT SEMiX151GD12Vs 1200 V

  Semikron Accessories P 8,5

  Semikron IGBT SEMiX201GD066HDs 600

  Semikron Accessories P 9

  Semikron IGBT SEMiX202GB066HDs 600

  Semikron Accessories Px 308

  Semikron IGBT SEMiX202GB12E4s 1200

  Semikron Accessories R 4A

  Semikron IGBT SEMiX202GB12Vs 1200 V

  Semikron Accessories U 3

  Semikron IGBT SEMiX223GB12Vs 1200 V

  Semikron Accessories SKF 16 A-230-01 230

  Semikron IGBT SEMiX223GD12E4c 1200

  Semikron Accessories SKF 16 A-230-11 230

  Semikron IGBT SEMiX223GD12Vc 1200 V

  Semikron Accessories SKF 16 B-230-01 230

  Semikron IGBT SEMiX251GD126HDs 1200

  Semikron Accessories SKF 17 A-230-11 230

  Semikron IGBT SEMiX252GB126HDs 1200

  Semikron Accessories SKF 3-230-01 230 V

  Semikron IGBT SEMiX252GB176HDs 1700

  Semikron Accessories SKF N4-230-01 230 V

  Semikron IGBT SEMiX302GAL12E4s 1200

  Semikron SCR SKM400GA128D

  Semikron IGBT SEMiX302GAR12E4s 1200

  Semikron SCR SKM500GA128D

  Semikron IGBT SEMiX302GB066HDs 600

  Semikron SCR SKM600GA125D

  Semikron IGBT SEMiX302GB126HDs 1200

  Semikron SCR SKM75GB128D

  Semikron IGBT SEMiX302GB12E4s 1200

  Semikron SCR SKM100GB128D

  Semikron IGBT SEMiX302GB12Vs 1200 V

  Semikron SCR SKM150GB128D

  Semikron IGBT SEMiX302GB176HDs 1700

  Semikron SCR SKM200GB128D

  Semikron IGBT SEMiX303GB12E4s 1200

  Semikron Diode SKR 320 Stud Screw Fit

  Semikron IGBT SEMiX303GB12Vs 1200 V

  Semikron Diode SKR 3F20 Stud Screw Fit

  Semikron IGBT SEMiX303GD12E4c 1200

  Semikron Diode SKR 45 Stud Screw Fit V

  Semikron IGBT SEMiX303GD12Vc 1200 V

  Semikron Diode SKR 60F Stud Screw Fit

  Semikron IGBT SEMiX353GB126HDs 1200

  Semikron Diode SKR 70 Stud Screw Fit V

  Semikron IGBT SEMiX353GB176HDs 1700

  Semikron Diode SKR 71 Stud Screw Fit V

  Semikron IGBT SEMiX353GD126HDc 1200

  Semikron Diode SKN 6000 200-600 V

  Semikron IGBT SEMiX353GD176HDc 1700

  Semikron Thyristor SKT 10 600-1200 V

  Semikron IGBT SEMiX402GAL066HDs 600

  Semikron Thyristor SKT 100 400-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX402GAR066HDs 600

  Semikron Thyristor SKT 130 400-1600 V

  Semikron IGBT SEMiX402GB066HDs 600 V

  Đại Lý Semikron Việt Nam Tại Quảng Nam Khánh Hòa Cần Thơ Long An

  Semikron Thyristor SKT 16 400-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX404GB12E4s 1200 V

  Semikron Thyristor SKT 160 400-1600 V

  Semikron IGBT SEMiX404GB12Vs 1200 V

  Semikron Thyristor SKT 24 400-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX452GAL126HDs 1200

  Semikron Thyristor SKT 250 400-1600 V

  Semikron IGBT SEMiX452GB126HDs 1200

  Semikron Thyristor SKT 300 400-1600 V

  Semikron IGBT SKM75GB12T4 1200 V

  Semikron Thyristor SKT 40 400-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX452GB176HDs 1700 V

  Semikron Thyristor SKT 50 600-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX453GAL12E4s 1200 V

  Semikron Thyristor SKT 55 400-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX453GAR12E4s 1200 V

  Semikron Thyristor SKT 80 600-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX453GB12E4s 1200 V

  Semikron Thyristor SKT 240 400-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX453GB12Vs 1200 V

  Semikron Thyristor SKT 340 1200-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX453GB176HDs 1700

  Semikron Thyristor SKT 491 400-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX453GD12E4c 1200

  Semikron Thyristor SKT 493 400-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX453GD12Vc 1200 V

  Semikron Thyristor SKT 551 1200-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX453GD176HDc 1700

  Semikron Thyristor SKT 553 400-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX503GB126HDs 1200

  Semikron Thyristor SKT 600 800-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX503GD126HDc 1200

  Semikron Thyristor SKT 760 1200-1800 V

  Semikron IGBT SEMiX603GAL066HDs 600

  Semikron Thyristor SKT 1000 1200-1600

  Semikron IGBT SEMiX603GAR066HDs 600

  Semikron Thyristor SKT 1200 1200-1800

  Semikron IGBT SEMiX603GB066HDs 600 V

  Semikron cầu chỉnh lưu  DBI 15 200-160

  IGBT SKM75GAL063D 600 V

  Semikron Bridge Rectifier DBI 25 200-1

  Semikron IGBT SEMiX603GB12Vs 1200 V

  Semikron Bridge Rectifier DBI 6 200-1600

  Semikron IGBT SEMiX604GAL12E4s 1200 V

  Semikron Bridge Rectifier SKB 26 200-1600

  Semikron IGBT SEMiX604GAR12E4s 1200 V

  Semikron Bridge Rectifier SKB 30 200-1600

  Semikron IGBT SEMiX604GB126HDs 1200 V

  Semikron Bridge Rectifier SKD 30 200-1600

  Semikron IGBT SEMiX604GB12E4s 1200 V

  Semikron Bridge Rectifier SKD 33 400-1800

  Semikron IGBT SEMiX604GB12Vs 1200 V

  Semikron Bridge Rectifier SKD 51 400-1800

  Semikron IGBT SEMiX604GB176HDs 1700 V

  Semikron Bridge Rectifier SKD 53 400-1800

  Semikron IGBT SEMiX653GAL176HDs 1700 V

  Semikron Bridge Rectifier SKD 83 400-1800

  Semikron IGBT SEMiX653GAR176HDs 1700 V

  Semikron Chips SKCD 04 C 060 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SEMiX653GB176HDs 1700 V

  Semikron Chips SKCD 06 C 060 I3 SEMICELL V

  Semikron IGBT SEMiX653GD176HDc 1700 V

  Semikron Chips SKCD 06 C 060 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SEMiX703GAL126HDs 1200 V

  Semikron Chips SKCD 09 C 060 I3  SEMICELL V

  Semikron IGBT SEMiX703GAR126HDs 1200 V

  Semikron Chips SKCD 09 C 060 I HD  SEMICELL

  Semikron IGBT SEMiX703GB126HDs 1200 V

  Semikron Chips SKCD 18 C 060 I3 SEMICELL V

  Semikron IGBT SEMiX703GD126HDc 1200 V

  Semikron Chips SKCD 16 C 060 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SEMiX71GD12E4s 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 31 C 060 I3 SEMICELL V

  Semikron IGBT SEMiX854GB176HDs 1700 V

  Semikron Chips SKCD 24 C 060 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SEMiX904GB126HDs 1200 V

  Semikron Chips SKCD 47 C 060 I3  SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 11AC126V1 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 42 C 060 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKiiP 11AC12T4V1 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 61 C 060 I3  SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 12AC126V1 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 61 C 060 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKiiP 12AC12T4V1 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 81 C 060 I3  SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 13AC126V1 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 81 C 060 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKiiP 13AC12T4V1 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 121 C 060 I3 SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 14AC065V1 600 V LH

  Semikron Chips SKCD 24 C 065 I4F SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 15AC065V1 600 V LH

  Semikron Chips SKCD 42 C 065 I4F SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 15AC066V1 600 V LH

  Semikron Chips SKCD 61 C 065 I4F SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 16GH066V1 600 V LH

  Semikron Chips SKCD 81 C 065 I4F SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 23AC126V1 1200 V LH

  Sản Phẩm Semikron Thông Dụng: Thyristor Diode Modules IGBT SCR

  Semikron Chips SKCD 06 C 120 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKiiP 23AC12T4V1 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 08 C 120 I4F SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 24AC126V1 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 06 C 120 I3 SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 24AC12T4V1 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 11 C 120 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKiiP 25AC126V1 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 11 C 120 I3 SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 25AC12T4V1 1200 V LH

  Semikron Chips SKCD 11 C 120 I4F SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 26AC126V1 1200 V

  Semikron Chips SKCD 14 C 120 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKiiP 26AC12T4V1 1200 V

  Semikron Chips SKCD 18 C 120 I HD SEMICELL

  Semikron IGBT SKiiP 27AC066V1 600 V LH

  Semikron Chips SKCD 18 C 120 I3 SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 27GH066V1 600 V LH

  Semikron Chips SKCD 16 C 120 I4F SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 28AC065V1 600 V LH

  Semikron Chips SKCD 23 C 120 I3 SEMICELL V

  Semikron IGBT SKiiP 28GH066V1 600 V LH

  semikron Diode S2SMAA ... S2S

  Semikron IGBT SKiiP 37AC126V2 1200 V

  semikron Diode S2T ... S2Y Surface Mount

  Semikron IGBT SKiiP 37AC12T4V1 1200 V LH

  semikron Diode S3A ... S3M Surface Mount

  Semikron IGBT SKiiP 38AC126V2 1200 V LH

  semikron Diode S3SMBA ... S3SMBM Surface

  Semikron IGBT SKiiP 38AC12T4V1 1200 V LH

  semikron Diode S3T ... S3Y Surface Mount

  Semikron IGBT SKiiP 39AC065V2 600 V LH

  semikron Diode S5A ... S5M Surface Mount

  Semikron IGBT SKiiP 39AC066V4 600 V LH

  semikron Diode SA154 ... SA160 Surface

  Semikron IGBT SKiiP 39AC126V2 1200 V LH

  semikron Diode SA1A ... SA1M Surface

  Semikron IGBT SKiiP 39AC12T4V1 1200 V LH

  semikron Diode SA261 ... SA265 Surface

  Semikron IGBT SK 10 GD 126 ET 1200 V LH

  semikron Diode SA2A ... SA2 M Surface

  Semikron IGBT SK 10 GD 12T4 ET 1200 V LH

  semikron Diode SA3A ... SA3M Surface

  Semikron IGBT SK 10 GH 123 1200 V LH

  semikron Diode SAA154 ... SAA160

  Semikron IGBT SK 100 GB 066 T 600 V LH

  semikron Diode SAM4001 ... SAM4007

  Semikron IGBT SK 100 GB 12T4 T 1200 V LH

  semikron Diode SDA2AK, SDA4AK

  Semikron IGBT SK 100 GD 066 T 600 V LH

  semikron Diode SK12 ... SK110 Surface Mount

  Semikron IGBT SK 100 GD 126 T 1200 V LH

  semikron Diode SK22 ... SK210 Surface Mount

  Semikron IGBT SK 100 GD 12T4 T 1200 V LH

  semikron Diode SK32 ... SK310 Surface Mount

  Semikron IGBT SK 100 GH 128 T 1200 V LH

  semikron Diode SM4001 ... SM4007

  Semikron IGBT SK 100 GH 12T4 T 1200 V LH

  semikron Diode SM5059 ... SM5063

  Semikron IGBT SK 100 MLI 066 T 600 V LH

  semikron Diode SM513 SM516 SM518 SM2000

  Semikron IGBT SK 13 GD 063 600 V LH

  semikron Diode SM5400 ... SM5408

  Semikron IGBT SK 15 GD 126 1200 V LH

  semikron Diode SM5817 ... SM5819

  Semikron IGBT SK 15 GD 126 ET 1200 V  LH

  semikron Diode SMS120 ... SMS1100

  Semikron IGBT SK 15 GD 12T4 ET 1200 V

  semikron Diode SMS220 ... SMS2100

  Semikron IGBT SK 15 GH 063 600 V

  semikron Diode SMZ1 ... SMZ200 (2W)

  Semikron IGBT SK 150 GB 066 T 600 V

  semikron Diode SUF4001 ... SUF4007-1200

  Semikron IGBT SK 150 GD 066 T 600 V

  semikron Diode SUFA4001 ... SUFA4007

  Semikron IGBT SK 150 MLI 066 T 600 V

  semikron Diode SZ3C1 ... SZ3C200 (3W)

  Semikron IGBT SK 20 GB 123 1200 V

  semikron Diode TGL 41-520C Surface Mount

  Semikron IGBT SK 20 GD 065 600 V

  semikron Diode TGL 41-6,8 ... TGL 41-400CA

  Semikron IGBT SK 20 GD 066 ET 600 V

  semikron Diode US1A ... US1S Surface

  Semikron IGBT SK 20 GD 123 1200 V

  semikron Diode US2A ... US2S Surface

  Semikron IGBT SK 20 GH 123 1200 V

  semikron Diode US2SMAA ... US2SMAM

  Semikron IGBT SK 20 MLI 066 600 V

  semikron Diode US3A ... US3S Surface

  Semikron IGBT SK 200 GD 066 T 600 V

  semikron Diode US3SMBA ... US3SMBM

  Semikron IGBT SK 25 GAD 063 T 600 V

  semikron Diode USA1A ... USA1M Surfa

  Semikron IGBT SK 25 GB 065 600 V

  semikron Diode USA2A ... USA2M Surfa

  Semikron IGBT SK 25 GB 12T4 1200 V

  semikron Diode USA3A ... USA3M Surfa

  Semikron IGBT SK 25 GD 063 600 V

   

  semikron Diode Z1SMA1 ... Z1SMA100

  Semikron IGBT SK 25 GD 065 ET 600 V

  semikron Diode Z2SMB1 ... Z2SMB200

  Semikron IGBT SK 25 GD 126 ET 1200 V

  semikron Diode Z3SMC1 ... Z3SMC200

  Semikron IGBT SK 25 GD 12T4 ET 1200 V

  semikron Diode ZMY1 ... ZMY200

  Semikron IGBT SK 25 GH 063 600 V

  semikron Diode SKN 130 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 25 GH 12T4 1200 V

  semikron Diode SKN 135F Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GAD 066 T 600 V

  semikron Diode SKN 136F Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GAL 123 1200 V

  semikron Diode SKN 140F Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GAL 128 1200 V

  semikron Diode SKN 141F Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GAR 123 1200 V

  semikron Diode SKN 20 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GAR 128 1200 V

  semikron Diode SKN 240 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GB 123 1200 V

  semikron Diode SKN 26 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GB 128 1200 V

  semikron Diode SKN 2F17 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GBB 066 T 600 V

  semikron Diode SKN 2F50 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GD 066 ET 600 V

  semikron Diode SKN 320 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GD 123 1200 V

  semikron Diode SKN 3F20 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GD 128 1200 V

  semikron Diode SKN 400 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 GH 123 1200 V

  semikron Diode SKN 45 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 30 MLI 066 600 V

  semikron Diode SKN 60F Stud Screw

  Semikron IGBT SK 35 GB 12T4 1200 V

  semikron Diode SKN 70 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 35 GD 065 ET 600 V

  semikron Diode SKN 71 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 35 GD 126 ET 1200 V

  semikron Diode SKNa 102 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 35 GD 12T4 ET 1200 V

  semikron Diode SKNa 20 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 40 GB 123 1200 V

  semikron Diode SKNa 202 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 45 GAL 063 600 V

  semikron Diode SKNa 22 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 45 GAR 063 600 V

  semikron Diode SKNa 402 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 45 GB 063 600 V

  semikron Diode SKNa 47 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 45 GD 063 600 V

  semikron Diode SKR 100 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 45 GH 063 600 V

  semikron Diode SKR 130 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 50 GAL 065 600 V

  semikron Diode SKR 135F Stud Screw

  Semikron IGBT SK 50 GAR 065 600 V

  semikron Diode SKR 136F Stud Screw

  Semikron IGBT SK 50 GARL 065 F 600 V

  semikron Diode SKR 140F Stud Screw

  Semikron IGBT SK 50 GARL 065 USA 600 V

  semikron Diode SKR 141F Stud Screw

  Semikron IGBT SK 50 GB 065 600 V

  semikron Diode SKR 20 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 50 GB 12T4 T 1200 V

  semikron Diode SKR 240 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 50 GBB 066 T 600 V

  semikron Diode SKR 26 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 50 GD 066 ET 600 V

  semikron Diode SKR 2F17 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 50 GD 126 T 1200 V

  semikron Diode SKR 2F50 Stud Screw

  Semikron IGBT SK 50 GD 12T4 T 1200 V

  Bridge Rectifier SK 70 B 800-1600 V

  Semikron IGBT SK 50 GH 065 F 600 V

  Bridge Rectifier SK 70 D 800-1600 V

  Semikron IGBT SK 50 GH 128 T 1200 V

  Bridge Rectifier SK 70 DH 800-1600 V

  Semikron IGBT SK 50 GH 12T4 T 1200 V

  Bridge Rectifier SK 70 DT 800-1600 V

  Semikron IGBT SK 50 MLI 066 600 V

  Bridge Rectifier SK 74 DGL 063 600 V

  Semikron IGBT SK 55 GARL 065 E 600 V

  Bridge Rectifier SK 80 D 12F 1200 V

  Semikron IGBT SK 60 GAL 123 1200 V

  Bridge Rectifier SK 95 D 800-1600 V

  Semikron IGBT SK 60 GAL 125 1200 V

  Bridge Rectifier SK 95 DGL 126 1600 V

  Semikron IGBT SK 60 GAL 128 1200 V

  Diode 1.5KE6.8 ... 1.5KE440CA Leaded V

  Semikron IGBT SK 60 GAR 123 1200 V

  Diode 1N5817 ... 1N5819 Leaded V

  Semikron IGBT SK 60 GAR 125 1200 V

  Diode 1N5820 ... 1N5822 Leaded V

  Semikron IGBT SK 60 GAR 128 1200 V

  Đại Lý Semikron Tại Nam Định Huế Nghệ An Thanh Hóa Thái Bình 

  Diode 5KP6.5 ... 5KP110CA Leaded V

  Semikron IGBT SK 60 GB 123 1200 V 

  Diode BZW04-5V8 ... BZW04-376B Leaded V

  Semikron IGBT SK 60 GB 125 1200 V 

  Diode BZW06-5V8 ... BZW06-376B Leaded V

  Semikron IGBT SK 60 GB 128 1200 V 

  Diode HE12FA ... HE12FG Leaded;Bypass V

  Semikron IGBT SK 60 GM 123 USA 1200 V 

  Diode HE15FATL ... HE15FGTL Leaded;Bypass V

  Semikron IGBT SK 75 GARL 065 E 600 V 

  Diode HE20FA ... HE20FG Leaded;Bypass V

  Semikron IGBT SK 75 GB 066 T 600 V

  Diode HE25FATL ... HE25FGTL Leaded;Bypass V

  Semikron IGBT SK 75 GB 12T4 T 1200 V

  Diode MR820 ... MR828 Leaded V

  Semikron IGBT SK 75 GBB 066 T 600 V

  Diode P1000A ... P1000S Leaded;Bypass V

  Semikron IGBT SK 75 GD 066 T 600 V

  Diode P1200A ... P1200S Leaded;Bypass V

  Semikron IGBT SK 75 GD 126 T 1200 V

  Diode P1500ATL ... P1500STL Leaded;Bypass V

  Semikron IGBT SK 75 GD 12T4 T 1200 V 

  Diode P2000A ... P2000M Leaded;Bypass V

  Semikron IGBT SK 75 MLI 066 T 600 V

  Diode P2500ATL ... P2500MTL Leaded;Bypass V

  Semikron IGBT SK 80 GB 063 600 V

  Diode P4KE6.8 ... P4KE440CA Leaded V

  Semikron IGBT SK 80 GB 125 T 1200 V

  Diode P600A ... P600S Leaded;Bypass V

  Semikron IGBT SK 80 GM 063 600 V

  Diode P6KE6.8 ... P6KE440CA, P6KE520C Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 25ACI12T4V2 1200 V

  Diode SB120 ... SB1100 Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 25NABI066V3 600 V

  Diode SB1220 ... SB1245 Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 26NABI066V3 600 V

  Diode SB1520 ... SB1545 Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 1013 GB172-2DL V3 1700

  Diode SB1520S ... SB1540S Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 1203 GB172-2DW V3 1700

  Diode SB1520TL ... SB1540TL Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 1213 GB123-2DL V3 1200

  Diode SB2020 ... SB2040 Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 1513 GB172-3DL V3 1700

  Diode SB2020TL ... SB2040TL Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 1803 GB172-3DW V3 1700

  Diode SB220 ... SB2100 Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 1813 GB123-3DL V3 1200

  Diode SB2520 ... SB2540 Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 1814 GB12E4-3DUL 1200

  Diode SB3020 ... SB3040 Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 1814 GB12E4-3DUW 1200

  Diode SB3020TL ... SB3040TL Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 1814 GB17E4-3DUL 1700

  Diode SB320 ... SB3100 Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 1814 GB17E4-3DUW 1700

  Diode SB520 ... SB5100 Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 2013 GB172-4DL V3 1700

  Diode SB820 ... SB845 Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 2403 GB172-4DW V3 1700

  Diode SBH1220 ... SBH1245 Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 2413 GB123-4DL V3 1200

  Diode SBH1520 ... SBH1545 Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 2414 GB12E4-4DUL 1200

  Diode SBH1520S ... SBH1545S Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 2414 GB12E4-4DUW 1200

  Diode SBH2020 ... SBH2045 Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 2414 GB17E4-4DUL 1700

  Diode SBH2020TL ... SBH2045TL Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 2414 GB17E4-4DUW 1700

  Diode SBH2520 ... SBH2540 Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 3614 GB12E4-6DUL 1200

  Diode SBH3020 ... SBH3045 Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 3614 GB12E4-6DUW 1200

  Diode SBH3020TL ... SBH3045TL Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 3614 GB17E4-6DUL 1700

  Diode SBH820 ... SBH845 Leaded;Bypass V

  Semikron IPM SKiiP 3614 GB17E4-6DUW  1700

  Diode SK 1 Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 513 GD172-3DUL V3 1700

  Diode SK 3 Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 603 GD172-3DUW V3 1700

  Diode SKa1 Leaded V

  Semikron IPM SKiiP 613 GD123-3DUL V3 1200

  Diode SKa3 Leaded V

  Semikron CIB SKiiP 01NAC066V3 600 V

  Diode SKN 2,5 Leaded V

  Semikron CIB SKiiP 01NEB066V3 600 V

  Diode SKNa2 Leaded V

  Semikron CIB SKiiP 01NEC066V3 600 V

  Diode SKNa4 Leaded V

  Semikron CIB SKiiP 02NAC066V3 600 V

  Diode UF600A ... UF600M Leaded V

  Semikron CIB SKiiP 02NAC12T4V1 1200 V

  Diode 1,5 SMCJ 6,5 ... 1,5 SMCJ 180CA

  Semikron CIB SKiiP 02NEB066V3 600 V

  Diode FR 2A ... FR 2M Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 02NEC066V3 600 V

   

  Diode FR1A ... FR1M Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 03NAC066V3 600 V

  Diode FR1T ... FR1Y Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 03NAC12T4V1 1200 V

  Diode FR2SMAA ... FR2SMAM Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 03NEB066V3 600 V

  Diode FR2T ... FR2Y Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 03NEC066V3 600 V

  Diode FR3A ... FR3M Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 10NAB12T4V1 1200 V

  Diode FR3SMBA ... FR3SMBM Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 11ACC12T4V10 1200 V

  Diode FR3T ... FR3Y Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 11NAB065V1 600 V

  Diode FR5A ... FR5M Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 11NAB066V1 600 V

  Diode FRA1A ... FRA1M Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 11NAB126V1 1200 V

  Diode FRA2A ... FRA2M Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 11NAB12T4V1 1200 V

  Diode FRA3A ... FRA3M Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 12ACC12T4V10 1200 V

  Diode P4SMAJ6.5 ... P4SMAJ180CA Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 12NAB065V1 600 V

  Diode P6SMBJ6.5 ... P6SMBJ180CA Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 12NAB066V1 600 V

  Diode S1A ... S1M Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 12NAB126V1 1200 V

  Diode S1T ... S1Y Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 12NAB12T4V1 1200 V

  Diode S2A ... S2M Surface Mount V

  Semikron CIB SKiiP 13NAB065V1 600 V

  Thyristor / Diode SKKQ 1500 1400-1800 V

  Semikron CIB SKiiP 13NAB066V1 600 V

  Thyristor / Diode SKKQ 3000 1400-1800 V

  Semikron CIB SKiiP 14NAB065V1 600 V

  Thyristor / Diode SK 100 KQ 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 14NAB066V1 600 V 

  Thyristor / Diode SK 100 TAA 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 23ACC12T4V10 1200 V

  Thyristor / Diode SK 100 WT 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 23NAB126V1 1200 V

  Thyristor / Diode SK 120 KQ 800-1600

  Semikron CIB SKiiP 23NAB126V10 1200 V

  Thyristor / Diode SK 25 KQ 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 23NAB12T4V1 1200 V

  Thyristor / Diode SK 25 UT 800-1600

  Semikron CIB SKiiP 24ACC12T4V10 1200 V

  Thyristor / Diode SK 25 WT 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 24NAB126V1 1200 V

  Thyristor / Diode SK 30 DTA 800-1600

  Semikron CIB SKiiP 24NAB126V10 1200 V

  Thyristor / Diode SK 35 BZ 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 24NAB12T4V1 1200 V

  Thyristor / Diode SK 35 NT 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 25NAB065V1 600 V

  Thyristor / Diode SK 35 TAA 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 25NAB066V1 600 V

  Thyristor / Diode SK 45 KQ 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 25NEB066V1 600 V

  Thyristor / Diode SK 45 STA 800-1600

  Semikron CIB SKiiP 26NAB065V1 600 V

  Thyristor / Diode SK 45 UT 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 26NAB066V1 600 V

  Thyristor / Diode SK 45 WT 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 34NAB12T4V1 1200 V

  Thyristor / Diode SK 55 TAA 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 35NAB126V1 1200 V

  Thyristor / Diode SK 60 DTA 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 35NAB12T4V1 1200 V

  Thyristor / Diode SK 70 KQ 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 36NAB126V1 1200 V

  Thyristor / Diode SK 70 WT 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 37NAB065V1 600 V

  Thyristor / Diode SK 75 TAA 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 37NAB066V1 600 V

  Thyristor / Diode SK 75 TAE 12 1200 V

  Semikron CIB SKiiP 37NAB12T4V1 1200 V

  Thyristor / Diode SK 80 DTA 800-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 38NAB065V1 600 V

  Thyristor / Diode SKUT 85 1200-1600 V

  Semikron CIB SKiiP 38NAB066V1 600 V

  Bridge Rectifier SKB 52 400-1800 V

  Semikron CIB SKiiP 38NAB12T4V1 1200 V

  Bridge Rectifier SKB 60 400-1600 V

  Semikron MOSFET SKM 111 AR 100 V

  Bridge Rectifier SKB 72 400-1800 V

  Semikron MOSFET SKM 121 AR 200 V

  Bridge Rectifier SKBH 28 600-1400 V

  Semikron MOSFET SKM 180 A020 200 V

  Bridge Rectifier SKBT 28 600-1400 V

  Semikron MOSFET SK 115 MD 10 100 V

  Bridge Rectifier SKBT 40 800-1400 V

  Semikron MOSFET SK 150 MHK 055 T 55 V

  Bridge Rectifier SKBZ 28 400-1400 V

  Semikron MOSFET SK 260 MB 10 100 V

  Bridge Rectifier SKCH 28 400-1400 V

  Semikron MOSFET SK 300 MB 075 75 V

   

  Bridge Rectifier SKCH 40 400-1600 V

  Semikron MOSFET SK 40 MH 60 600 V

  Bridge Rectifier SKD 100 400-1600 V

  Semikron MOSFET SK 60 MD 10 100 V

  Bridge Rectifier SKD 110 800-1800 V

  Semikron MOSFET SK 60 MH 60 600 V

  Bridge Rectifier SKD 115 1200-1800 V

  Semikron MOSFET SK 70 MD 075 75 V

  Bridge Rectifier SKD 116/..-L105 1200-1600 V

  Semikron MOSFET SK 80 MBBB 055 55 V

  Bridge Rectifier SKD 116/..-L140 1200-1600 V

  Semikron MOSFET SK 80 MD 055 55 V

  Bridge Rectifier SKD 145 1200-1800 V

  Semikron MOSFET SK 85 MH 10 T 100 V

  Bridge Rectifier SKD 146/..-L105 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKET 330 800-2200 V

  Bridge Rectifier SKD 160 800-1800 V

  Semikron Thyristor / Diode SKET 400 800-1800 V

  Bridge Rectifier SKD 210 900-1800 V

  Semikron Thyristor / Diode SKET 740 1800-2200

  Bridge Rectifier SKD 31 200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKET 800 1400-1800 V

  Bridge Rectifier SKD 60 400-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 100 400-1800 V

  Bridge Rectifier SKD 62 400-1800 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 101/16 1600 V

  Bridge Rectifier SKD 82 400-1800 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 15 600-1600 V

  Bridge Rectifier SKD146/..-L140T4 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 162 800-2200 V

  Bridge Rectifier SKDH 100 800-1400 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 212 1200-1800 V

  Bridge Rectifier SKDH 115 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 26 1200-1600 V

  Bridge Rectifier SKDH 116/..-L100 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 260 800-2200 V

  Bridge Rectifier SKDH 116/..-L75 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 380 800-2200 V

  Bridge Rectifier SKDH 145 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 46 400-1800 V

  Bridge Rectifier SKDH116/..L105 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 701 1200-2200 V

  Bridge Rectifier SKDH116/..L140 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 81 400-1800 V

  Bridge Rectifier SKDH146/..-L105 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKD 81 H4 2000-2200 V

  Bridge Rectifier SKDH146/..-L140 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKE 1200 1800-2200 V

   Bridge Rectifier SKDT 115 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKE 15 600-1600 V

  Bridge Rectifier SKDT 145 1200-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKE 162 800-1800 V

  Bridge Rectifier SKDT 60 400-1400 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKE 380 1200-1600 V

  Bridge Rectifier SEMiX241DH16s 1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKE 600 1200-2200 V

  Bridge Rectifier SEMiX251D12Fs 1200 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKE 81 400-2200 V

  Bridge Rectifier SEMiX291D16s 1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 106 800-1800 V

  Bridge Rectifier SEMiX341D16s 1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 107/16 E 1600 V

  Bridge Rectifier SEMiX501D17Fs 1700 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 122 800-1800 V

  Bridge Rectifier SK 100 B 800-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 132 800-1800 V

  Bridge Rectifier SK 170 DHL 126 1200 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 132 H4 2000-2200 V

  Bridge Rectifier SK 200 DHL 066 600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 15 600-1600 V

  Bridge Rectifier SK 40 DH 800-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 162 800-1800

  Bridge Rectifier SK 40 DT 800-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 162 H4 2000-2200

  Bridge Rectifier SK 50 B 800-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 172 1600 V

  Bridge Rectifier SK 50 B 06 UF 600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 250 1200-1800

  Bridge Rectifier SK 55 B 06 F 600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 27 800-1800 V

  Bridge Rectifier SK 55 B 12 F 1200 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 273 1200-1800 V

  Bridge Rectifier SK 55 D 800-1600 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 280 2000-2200

  Bridge Rectifier SK 55 DGL 126 1200 V

  Semikron Thyristor / Diode SKKH 323 1200-1600

  Thyristor / Diode SKKH 330 800-1800

  Thyristor / Diode SKKH 460 1600 V

  Thyristor / Diode SKKH 42 800-1800 V

  Module SKM40GD123D

  Thyristor SKKD42F/15  số lượng 2

  Skiip 20 NAP 12 l

  Thyristor SKKE301 F12 số lượng 2

  SKKD 81/08

  SEMIKRON / SEMIPACK@2 SKKH 132/16E

  SKKD162/16

  SCR  SKKT 57/16 E  Semikron

  Rectifier Diode Modules 81A 400V SKKD81/04

  SCR  SKKT 15/16 E  Semikron

  Rectifier Diode Modules 46A 400V SKKD46/04

  QK10A-2DM.38.FE

  Thyristor / Diode Modules 42A 800V SKKH 42/08E

  Thyristor / Diode Modules 72A 800V SKKH72/08E

  Thyristor SKKT 330/16E

  Tag: Thyristor semikron, diode semikron, IGBT semikron, SCR semikron, chinh luu semikron, Dai ly semikron viet nam, semikron viet nam, dai ly semikron, dia chi ban thyristor semikron

   

gotop