Khớp Nối Deublin - Đại Lý Khop Noi Xoay DEUBLIN Việt Nam

Khớp Nối Deublin - Đại Lý Khop Noi Xoay DEUBLIN Việt Nam

Đại lý khớp nối deublin việt nam chuyên cung cấp Khớp Nối xoay Deublin, xi nhông deuBlin, khop noi quay deubLIN, xoay đoàn deublin, 157-508-201, 157-045-120, 1005-020-037, 9075-001-107, 1890-100, 250-077-014, CG/C 1-14 UNS RH 1.248

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Khớp Nối Xoay Deublin Tại Việt Nam

         Đại lý khớp nối deublin việt nam chuyên cung cấp Khớp Nối xoay Deublin, xi nhông deuBlin, khop noi quay deubLIN, xoay đoàn deublin, 157-508-201, 157-045-120, 1005-020-037, 9075-001-107, 1890-100, 250-077-014, UNION CG/C 1-14 UNS RH 1.248. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng bao gồm đầy đủ CO/CQ. Giao hàng và bảo hành miễn phí toàn quốc. KHỚP NỐI deuBlin có sẵn tại đại lý một số model thông dụng được sử dụng nhiều tại Việt Nam.

  Một Số Model Mã Loại Khớp Nối Xoay Deublin

  SM 1/4 NPT RH 1102-025-081 Rotor: 1/4" NPT RH
  1-14 UNS LH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  1-14 UNS LH 250-094-027 Rotor: 1"-14 Machined LH
  TC/C 1-14 UNS RH khớp nối xoay deublin
  TC/C 1-14 UNS RH 255-296-258 Rotor: 1"-14 Machined RH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH  2200-000-003 Rotor: 1"-14 Machined RH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH 2200-000-096 Rotor: 1/2" NPT RH
  5/8-18 UNF RH
  5/8-18 UNF RH 1102-070-029 Rotor: 5/8"-18 Machined RH
  5/8-18 UNF LH
  5/8-18 UNF LH 1102-070-079 Rotor: 5/8"-18 Machined LH
  1/4 NPT RH
  1/4 NPT RH 1102-070-081 Rotor: 1/4" NPT RH
  1/4 NPT LH
  1/4 NPT LH 1102-070-082 Rotor: 1/4" NPT LH
  1/4 BSP RH
  1/4 BSP RH 1102-070-103 Rotor: G1/4" BSP RH
  1/4 BSP LH khớp nối xoay deublin
  1/4 BSP LH 1102-070-104 Rotor: G1/4" BSP LH
  1/8 NPT RH
  1/8 NPT RH 1005-020-038 Rotor: 1/8" NPT RH
  3/8-24 UNF LH 1005-020-039 Rotor: 3/8"-24 Machined LH
  1/4 BSP RH
  1/4 BSP RH 1005-020-049 Rotor: G1/4" BSP RH
  5/8-18 UNF RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  5/8-18 UNF RH 1115-000-001 Rotor: 5/8"-18 Machined RH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH 1115-000-002 Rotor: 3/8" NPT RH
  5/8-18 UNF LH khớp nối xoay deublin
  5/8-18 UNF LH 1115-000-017 Rotor: 5/8"-18 Machined LH
  1/4 NPT RH
  1/4 NPT RH 1115-000-018 Rotor: 1/4" NPT RH
  M16X2 RH
  M16X2 RH 1115-000-200 Rotor: M16x2 Metric RH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH 1115-000-205 Rotor: G3/8" BSP RH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH 1205-000-001 Rotor: 1"-14 Machined RH
  1-14 UNS LH
  UNS LH 1205-000-002 Rotor: 1"-14 Machined LH
  1/2 NPT RH
  PT RH 1205-000-003 Rotor: 1/2" NPT RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH 1205-000-019 Rotor: 3/4" NPT RH
  3/4 BSP RH 1205-000-021 Rotor: G3/4" BSP RH
  3/4-16 UNF LH khớp nối xoay deublin
  3/4-16 UNF LH 1205-000-025 Rotor: 3/4"-16 Machined LH
  3/4-16 UNF RH
  3/4-16 UNF RH 1205-000-039 Rotor: 3/4"-16 Machined RH
  3/8-24 UNF RH
  3/8-24 UNF RH 1005-040-019 Rotor: 3/8"-24 Machined RH
  1-14 UNS LH
  1-14 UNS LH 2200-000-027 Rotor: 1"-14 Machined LH
  1/2 NPT LH
  1/2 NPT LH 2200-000-097 Rotor: 1/2" NPT LH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH 2200-000-098 Rotor: 3/4" NPT RH
  3/4 NPT LH
  3/4 NPT LH 2200-000-099 Rotor: 3/4" NPT LH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH 2200-000-102 Rotor: G3/4" BSP RH
  3/4 BSP LH khớp nối xoay deublin
  3/4 BSP LH 2200-000-103 Rotor: G3/4" BSP LH
  5/8-18 UNF LH
  5/8-18 UNF LH 1115-009-386 Rotor: 5/8"-18 Machined LH
  5/8-18 UNF RH .655 PLT
  5/8-18 UNF RH .655 PLT 1115-009-403 Rotor: 5/8"-18 Machined RH
  CG/C 1-14 UNS RH 1.248 255-358-016 Rotor: 1"-14 Machined RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  CG/C 3/4 NPT RH 255-417-020 Rotor: 3/4" NPT RH
  3/4 BSPT RH
  3/4 BSPT RH 255-900-717 Rotor: 3/4" BSPT RH
  M27X1.5 RH 28MM PLT
  M27X1.5 RH 28MM PLT 255-269-458 Rotor: M27x1.5 RH 28MM PLT
  CG/C 3/4 NPT RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  CG/C 3/4 NPT RH 255-026-020 Rotor: 3/4" NPT RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  CG/C 3/4 NPT RH 255-056-020 Rotor: 3/4" NPT RH
  CG/C 3/4 BSP RH khop noi Deublin
  CG/C 3/4 BSP RH 255-056-284 Rotor: G3/4" BSP RH
  CG/C 1 NPT RH
  CG/C 1 NPT RH 355-038-002 Rotor: 1" NPT RH
  1 BSP RH
  1 BSP RH 355-204-222 Rotor: G1" BSP RH
  TC/C 1 NPT RH
  TC/C 1 NPT RH 355-012-186 Rotor: 1" NPT RH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH 255-000-018 Rotor: 1/2" NPT RH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH 55-637-094 Rotor: G3/8" BSP RH
  3/8 BSP RH 55-503-094 Rotor: G3/8" BSP RH
  1/2 NPT RH khớp nối xoay deublin
  1/2 NPT RH 155-000-001 Rotor: 1/2" NPT RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH 255-000-020 Rotor: 3/4" NPT RH
  3/4-16 UNF LH 155-000-022 Rotor: 3/4"-16 Machined LH
  1/2 BSP RH
  1/2 BSP RH 155-000-151 Rotor: G1/2" BSP RH
  2 NPT RH
  2 NPT RH 655-500-116 Rotor: 2" NPT RH
  2 NPT LH
  2 NPT LH 655-500-117 Rotor: 2" NPT LH
  2 BSP LH
  2 BSP LH 655-500-125 Rotor: G2" BSP LH
  TC/C 2 NPT RH
  TC/C 2 NPT RH 655-502-116 Rotor: 2" NPT RH
  2 BSP RH
  2 BSP RH Item #: 655-500-124 Rotor: G2" BSP RH
  2-12 UN LH
  2-12 UN LH Item #: 555-000-396 Rotor: 2"-12 Machined LH
  TC/C 1 1/2 NPT RH
  TC/C 1 1/2 NPT RH Item #: 555-033-154 Rotor: 1 1/2" NPT RH
  1 1/2 NPT LH khớp nối xoay deublin
  1 1/2 NPT LH Item #: 555-000-002 Rotor: 1 1/2" NPT LH
  1 1/2 BSP RH
  1 1/2 BSP RH Item #: 555-000-198 Rotor: G1 1/2" BSP RH
  3/4 BSP LH
  3/4 BSP LH Item #: 255-000-285 Rotor: G3/4" BSP LH
  TC/C 3/4 NPT RH Item #: 255-052-255 Rotor: 3/4" NPT RH
  TC/C 3/4 NPT LH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  TC/C 3/4 NPT LH Item #: 255-052-256 Rotor: 3/4" NPT LH
  TC/C 1-14 UNS RH
  TC/C 1-14 UNS RH Item #: 255-052-258 Rotor: 1"-14 Machined RH
  1 NPT RH
  1 NPT RH Item #: 355-000-002 Rotor: 1" NPT RH
  1 NPT LH khớp nối xoay deublin
  1 NPT LH Item #: 355-000-003 Rotor: 1" NPT LH
  1 1/2-12 UNF RH
  1 1/2-12 UNF RH Item #: 355-000-019 Rotor: 1 1/2"-12 Machined R
  1 1/2-12 UNF LH
  1 1/2-12 UNF LH Item #: 355-000-074 Rotor: 1 1/2"-12 Machined L
  1 BSP RH
  1 BSP RH Item #: 355-000-222 Rotor: G1" BSP RH
  1 BSP LH
  1 BSP LH Item #: 355-000-223 Rotor: G1" BSP LH
  TC/C 1 NPT RH
  TC/C 1 NPT RH Item #: 355-064-186 Rotor: 1" NPT RH
  TC/C 1 NPT LH
  TC/C 1 NPT LH Item #: 355-064-187 Rotor: 1" NPT LH
  1 1/4 NPT RH
  1 1/4 NPT RH Item #: 525-000-001 Rotor: 1 1/4" NPT RH
  1 1/4 NPT LH Item #: 525-000-002 Rotor: 1 1/4" NPT LH
  1 3/4-12 UN RH
  1 3/4-12 UN RH Item #: 525-000-026 Rotor: 1 3/4"-12 Machined R
  1 3/4-12 UN LH khớp nối xoay deublin
  1 3/4-12 UN LH Item #: 525-000-027 Rotor: 1 3/4"-12 Machined L
  1 1/4 BSP RH
  1 1/4 BSP RH Item #: 525-000-054 Rotor: G1 1/4" BSP RH
  TC/C 1 1/4 NPT RH
  TC/C 1 1/4 NPT RH Item #: 525-097-043 Rotor: 1 1/4" NPT RH
  1 1/4 BSP LH
  1 1/4 BSP LH Item #: 525-000-055 Rotor: G1 1/4" BSP LH
  3/8 NPT RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  3/8 NPT RH Item #: 55-000-001 Rotor: 3/8" NPT RH
  3/8 NPT LH
  3/8 NPT LH Item #: 55-000-002 Rotor: 3/8" NPT LH
  5/8-18 UNF RH khớp nối xoay deublin
  5/8-18 UNF RH Item #: 55-000-003 Rotor: 5/8"-18 Machined RH
  5/8-18 UNF LH
  5/8-18 UNF LH Item #: 55-000-004 Rotor: 5/8"-18 Machined LH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH Item #: 55-000-094 Rotor: G3/8" BSP RH
  3/8 BSP LH
  3/8 BSP LH Item #: 55-000-095 Rotor: G3/8" BSP LH
  1 1/2 NPT RH Item #: 555-000-001 Rotor: 1 1/2" NPT RH
  1 1/2 BSP LH
  1 1/2 BSP LH Item #: 555-000-199 Rotor: G1 1/2" BSP LH
  2-12 UN RH
  2-12 UN RH Item #: 555-000-395 Rotor: 2"-12 Machined RH
  TC/C 3/4 BSP RH
  TC/C 3/4 BSP RH Item #: 255-052-445 Rotor: G3/4" BSP RH
  TC/C 3/8 BSP RH
  TC/C 3/8 BSP RH Item #: 55-147-192 Rotor: G3/8" BSP RH
  TC/C 2-12 UN RH khớp nối xoay deublin
  TC/C 2-12 UN RH Item #: 555-033-399 Rotor: 2"-12 Machined RH
  TC/C 1 1/2 BSP LH
  TC/C 1 1/2 BSP LH Item #: 555-033-289 Rotor: G1 1/2" BSP LH
  TC/C 1 1/4 NPT LH
  TC/C 1 1/4 NPT LH Item #: 525-097-044 Rotor: 1 1/4" NPT LH
  TC/C 1 3/4-12 UN RH
  TC/C 1 3/4-12 UN RH Item #: 525-097-095 Rotor: 1 3/4"-12 Machined R
  M35X1.5 RH
  M35X1.5 RH Item #: 355-000-235 Rotor: M35 x 1.5 Metric RH
  M35X1.5 LH
  M35X1.5 LH Item #: 355-000-236 Rotor: G1" BSP LH
  2 1/2 NPT RH khop noi Deublin
  2 1/2 NPT RH Item #: 755-70
  TC/C 2 1/2 NPT RH Item #: 755-701-413 Rotor: 2 1/2" NPT RH
  3 NPT RH
  3 NPT RH Item #: 857-000-101 Rotor: 3" NPT RH
  3 NPT LH
  3 NPT LH Item #: 857-000-102 Rotor: 3" NPT LH
  2 NPT RH
  2 NPT RH Item #: 657-000-116 Rotor: 2" NPT RH
  2 NPT LH
  2 NPT LH Item #: 657-000-117 Rotor: 2" NPT LH
  2 BSP RH
  2 BSP RH Item #: 657-000-124 Rotor: G2" BSP RH
  2 NPT RH
  2 NPT RH Item #: 657-050-116 Rotor: 2" NPT RH
  1 1/2 NPT LH
  1 1/2 NPT LH Item #: 557-000-002 Rotor: 1 1/2" NPT LH
  1 1/2 BSP RH Item #: 557-000-198 Rotor: G1 1/2" BSP RH
  1 1/2 NPT RH
  1 1/2 NPT RH Item #: 557-000-001 Rotor: 1 1/2" NPT RH
  1 1/2 BSP LH
  1 1/2 BSP LH Item #: 557-000-199 Rotor: G1 1/2" BSP LH
  2-12 UN RH khop noi Deublin
  2-12 UN RH Item #: 557-000-395 Rotor: 2"-12 Machined RH
  N 2-12 UN LH Item #: 557-000-396 Rotor: 2"-12 Machined LH
  SC/SC 1 1/2 NPT RH
  SC/SC 1 1/2 NPT RH Item #: 557-050-001 Rotor: 1 1/2" NPT RH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH Item #: 57-000-001 Rotor: 3/8" NPT RH
  3/8 NPT LH
  3/8 NPT LH Item #: 57-000-002 Rotor: 3/8" NPT LH
  5/8-18 UNF RH
  5/8-18 UNF RH Item #: 57-000-003 Rotor: 5/8"-18 Machined RH
  5/8-18 UNF LH
  5/8-18 UNF LH Item #: 57-000-004 Rotor: 5/8"-18 Machined LH
  SC/SC 3/8 NPT RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  SC/SC 3/8 NPT RH Item #: 57-050-001 Rotor: 3/8" NPT RH
  SC/SC 3/8 NPT LH
  SC/SC 3/8 NPT LH Item #: 57-050-002 Rotor: 3/8" NPT LH
  SC/SC 5/8-18 UNF RH
  SC/SC 5/8-18 UNF RH Item #: 57-050-003 Rotor: 5/8"-18 Machined RH
  SC/SC 5/8-18 UNF LH
  SC/SC 5/8-18 UNF LH Item #: 57-050-004 Rotor: 5/8"-18 Machined LH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH Item #: 57-000-094 Rotor: G3/8" BSP RH
  3/8 BSP LH khớp nối xoay deublin
  3/8 BSP LH Item #: 57-000-095 Rotor: G3/8" BSP LH
  1 1/4 NPT RH Item #: 527-000-001 Rotor: 1 1/4" NPT RH
  1 1/4 NPT LH
  1 1/4 NPT LH Item #: 527-000-002 Rotor: 1 1/4" NPT LH
  1 3/4-12 UNF RH
  1 3/4-12 UNF RH Item #: 527-000-026 Rotor: 1 3/4"-12 Machined R
  1 1/4 BSP RH
  1 1/4 BSP RH Item #: 527-000-054 Rotor: G1 1/4" BSP RH
  SC/SC 1 1/4 NPT RH
  SC/SC 1 1/4 NPT RH Item #: 527-050-001 Rotor: 1 1/4" NPT RH
  SC/SC 1 1/4 NPT LH
  SC/SC 1 1/4 NPT LH Item #: 527-050-002 Rotor: 1 1/4" NPT LH
  SC/SC 1 1/4 BSP RH
  SC/SC 1 1/4 BSP RH Item #: 527-050-054 Rotor: G1 1/4" BSP RH
  1 NPT RH
  1 NPT RH Item #: 357-000-002 Rotor: 1" NPT RH
  1 NPT LH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  1 NPT LH Item #: 357-000-003 Rotor: 1" NPT LH
  1 1/2-12 UNF RH
  1 1/2-12 UNF RH Item #: 357-000-019 Rotor: 1 1/2"-12 Machined R
  1 1/2-12 UNF LH khop noi Deublin
  1 1/2-12 UNF LH Item #: 357-000-074 Rotor: 1 1/2"-12 Machined L
  1 BSP RH
  1 BSP RH Item #: 357-000-222 Rotor: G1" BSP RH
  1 BSP LH Item #: 357-000-223 Rotor: G1" BSP LH
  SC/SC 1 NPT RH
  SC/SC 1 NPT RH Item #: 357-050-002 Rotor: 1" NPT RH
  SC/SC 1 NPT LH Item #: 357-050-003 Rotor: 1" NPT LH
  SC/SC 1 1/2-12 UNF RH Item #: 357-050-019 Rotor: 1 1/2"-12 Machined R
  SC/SC 1 BSP RH Item #: 357-050-222 Rotor: G1" BSP RH
  SC/SC 1 BSP LH Item #: 357-050-223 Rotor: G1" BSP LH
  3/4 NPT RH Item #: 257-000-020 Rotor: 3/4" NPT RH
  1/2 NPT LH Item #: 157-000-002 Rotor: 1/2" NPT LH
  3/4-16 UNF RH Item #: 157-000-021 Rotor: 3/4"-16 Machined RH
  3/4-16 UNF LH Item #: 157-000-022 Rotor: 3/4"-16 Machined LH
  1/2 BSP RH Item #: 157-000-151 Rotor: G1/2" BSP RH
  1/2 BSP LH Item #: 157-000-152 Rotor: G1/2" BSP LH
  SC/SC  khớp nối xoay deublin
  SC/SC 3/4 BSP RH Item #: 257-050-284 Rotor: G3/4" BSP RH
  SC/SC 1 1/2-12 UNF LH Item #: 357-050-074 Rotor: 1 1/2"-12 Machined L
  1 3/4-12 UNF LH Item #: 527-000-027 Rotor: 1 3/4"-12 Machined L
  1 1/4 BSP LH Item #: 527-000-055 Rotor: G1 1/4" BSP LH
  SC/SC 1 3/4-12 UNF RH Item #: 527-050-026 Rotor: 1 3/4"-12 Machined R
  SC/SC 1 3/4-12 UNF LH Item #: 527-050-027 Rotor: 1 3/4"-12 Machined L
  SC/SC 1 1/4 BSP LH Item #: 527-050-055 Rotor: G1 1/4" BSP LH
  SC/SC 1 1/2 NPT LH Item #: 557-050-002 Rotor: 1 1/2" NPT LH
  SC/SC 1 1/2 BSP RH Item #: 557-050-198 Rotor: G1 1/2" BSP RH
  SC/SC 2-12 UN LH Item #: 557-050-396 Rotor: 2"-12 Machined LH
  1-14 UNS LH Item #: 257-000-027 Rotor: 1"-14 Machined LH
  1-14 UNS RH Item #: 257-050-135 Rotor: 1"-14 Machined RH
  SC/SC 1-14UNS LH Item #: 257-050-136 Rotor: 1"-14 Machined LH
  SC/SC 3/4 BSP LH Item #: 257-050-285 Rotor: G3/4" BSP LH
  SC/SC 1/2 BSP LH Item #: 157-050-152 Rotor: G1/2" BSP LH
  SC/SC 1/2 NPT LH Item #: 157-050-002 Rotor: 1/2" NPT LH
  SC/SC 1 1/2 BSP LH Item #: 557-050-199 Rotor: G1 1/2" BSP LH
  2 NPT LH Item #: 657-050-117 Rotor: 2" NPT LH
  2 BSP RH Item #: 657-050-124 Rotor: G2" BSP RH
  2 BSP LH Item #: 657-050-125 Rotor: G2" BSP LH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  2 BSP LH Item #: 657-000-125 Rotor: G2" BSP LH
  SC/SC 2-12 UN RH Item #: 557-050-395 Rotor: 2"-12 Machined RH
  SC/SC 3/8 BSP RH Item #: 57-050-094 Rotor: G3/8" BSP RH
  SC/SC 3/8 BSP LH Item #: 57-050-095 Rotor: G3/8" BSP LH
  3/4 NPT RH Item #: 9075-001-106 Rotor: 3/4" NPT RH
  3/4 NPT LH Item #: 9075-001-107 Rotor: 3/4" NPT LH
  1 NPT RH Item #: 9100-001-103 Rotor: 1" NPT RH
  1 NPT LH Item #: 9100-001-109 Rotor: 1" NPT LH
  1 1/4 NPT RH Item #: 9125-001-109 Rotor: 1 1/4" NPT RH
  1 1/2 NPT RH Item #: 9150-001-103 Rotor: 1 1/2" NPT RH
  1 1/2 NPT LH Item #: 9150-001-104 Rotor: 1 1/2" NPT LH
  2 NPT RH Item #: 9200-001-102 Rotor: 2" NPT RH
  3/4 NPT Item #: 2420-001-125 khớp nối xoay deublin
  1 NPT Item #: 2425-001-281
  3/4-16 UNF RH Item #: 927-150-151 Rotor: 3/4"-16 Machined RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 22-001-103
  : 3/4" NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: 22-001-101
  : 1/2" NPT RH
  M22X1.5 LH 27MM PLT
  M22X1.5 LH 27MM PLT
  #: 250-094-013
  : M22x1.5 Metric LH khớp nối xoay deublin
  3/4 NPT LH
  3/4 NPT LH khop noi Deublin
  #: 250-094-021
  : 3/4" NPT LH
  3/4 BSP LH
  3/4 BSP LH
  #: 250-094-285
  : G3/4" BSP LH
  1 1/2 NPT LH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  1 1/2 NPT LH
  #: 452-000-002
  : 1 1/2" NPT LH
  1 1/2 BSP LH
  1 1/2 BSP LH
  #: 452-000-199
  : G1 1/2" BSP LH
  2-12 UN LH
  2-12 UN LH
  #: 452-000-396
  : 2"-12 Machined LH
  CG/C 1 1/2-12 UNF LH
  CG/C 1 1/2-12 UNF LH
  #: 355-021-074 khớp nối xoay deublin
  : 1 1/2"-12 Machined L
  CG/C 1 BSP LH
  CG/C 1 BSP LH
  #: 355-021-223
  : G1" BSP LH
  CG/C 1 NPT LH
  CG/C 1 NPT LH
  #: 355-021-003
  : 1" NPT LH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH
  #: 250-094-002
  : 1"-14 Machined RH
  3/4 NPT RH
  #: 250-094-020
  : 3/4" NPT RH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH
  #: 250-094-284
  : G3/4" BSP RH
  1 1/2 NPT RH
  1 1/2 NPT RH
  #: 452-000-001
  : 1 1/2" NPT RH
  1 3/4-12 UN RH
  1 3/4-12 UN RH
  #: 452-000-029
  : 1 3/4"-12 Machined R
  1 1/2 BSP RH
  1 1/2 BSP RH
  #: 452-000-198
  : G1 1/2" BSP RH
  2-12 UN RH
  2-12 UN RH khớp nối xoay deublin
  #: 452-000-395
  : 2"-12 Machined RH
  CG/C 1 NPT RH
  CG/C 1 NPT RH
  #: 355-021-002
  : 1" NPT RH
  CG/C 1 1/2-12 UNF RH
  CG/C 1 1/2-12 UNF RH
  #: 355-021-019
  : 1 1/2"-12 Machined R
  CG/C 1 BSP RH
  CG/C 1 BSP RH
  #: 355-021-222
  : G1" BSP RH
  10 7/8 FLG 4.74M
  10 7/8 FLG 4.74M
  #: 6400-030-330
  2 1/2 NPT RH
  2 1/2 NPT RH
  #: 6250-001-115
  : 21/2" NPT RH
  2 1/2 NPT LH khớp nối xoay deublin
  2 1/2 NPT LH
  #: 6250-001-119
  : 21/2" NPT LH
  9 FLG 8.31F
  #: 6250-001-300
  3 NPT RH
  3 NPT RH khop noi Deublin
  #: 6300-001-157
  : 3" NPT RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 21-001-101
  : 3/4" NPT RH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH
  #: 21-001-109
  : 1"-14 Machined RH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  #: 21-001-122
  : G3/4" BSP RH
  5/8-18 UNF RH
  5/8-18 UNF RH
  #: 17-025-012
  : 5/8"-18 Machined RH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH khớp nối xoay deublin
  #: 17-025-039
  : G3/8" BSP RH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH
  #: 17-025-041
  : 3/8" NPT RH
  3/8 NPT RH FEM
  3/8 NPT RH FEM
  #: 17-025-045
  : 3/8" NPT RH
  M16X2 RH
  M16X2 RH
  #: 17-025-046
  : M16 x 2 Metric RH
  5/8-18 UNF RH BEVEL PLT
  5/8-18 UNF RH BEVEL PLT
  #: 17-025-023005
  : 5/8"-18 Machined RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 21-040-101
  : 3/4" NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: 21-040-113
  : 1/2" NPT RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 21-060-101
  : 3/4" NPT RH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: 21-060-113
  : 1/2" NPT RH
  POP-OFF M14X1.5LH 14MM
  POP-OFF M14X1.5LH 14MM
  #: 1129-927-929
  : M14 x 1.5 Metric LH
  AUTOSENSE M16X1.5LH 18MM
  AUTOSENSE M16X1.5LH 18MM
  #: 1114-020-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  AUTOSENSE M16X1.5LH 18MM
  AUTOSENSE M16X1.5LH 18MM
  #: 1114-021-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-044-212 khớp nối xoay deublin
  : M16 x 1.5 Metric LH
  FLANGED
  FLANGED
  #: F127-011-200 khop noi Deublin
  N12 1/2 NPT RH  HHT
  N12 1/2 NPT RH HHT
  #: N12-021-214
  : 1/2" NPT RH
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  #: 1108-002-102
  : 3/8" NPT RH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1108-011-153
  : M16 X 1.5 LH
  9 FLG 8.31F
  9 FLG 8.31F
  #: 6200-001-115 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  2 NPT RH
  #: 6200-001-123
  : 2" NPT RH
  SC/TC 2 1/2 NPT RH
  SC/TC 2 1/2 NPT RH
  #: 6250-018-115
  : 21/2" NPT RH khớp nối xoay deublin
  TC/C 3/4 BSP RH
  TC/C 3/4 BSP RH
  #: 255-023-445
  : 3/4" BSP RH
  CG/SC 1 NPT RH
  CG/SC 1 NPT RH
  #: 5100-060-160
  : 1" NPT RH
  M12X1.25 LH 14MM PLT
  M12X1.25 LH 14MM PLT
  #: 1117-490-493
  : M12 x 1.25 Metric LH
  5/8-18 UNF RH .655 PLT
  5/8-18 UNF RH .655 PLT
  #: 1117-002-110
  : 5/8"-18 Machined RH
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  #: 1117-002-111
  : 5/8"-18 Machined LH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1117-002-116
  : M16 x 1.5 Metric LH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1117-058-116
  : M16 x 1.5 Metric LH
  SM 1 NPT RH
  SM 1 NPT RH
  #: 350-221-002 khớp nối xoay deublin
  : 1" NPT RH
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.655
  #: 1109-011-164
  : 5/8"-18 Machined RH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-011-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-024-212
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  #: 1109-011-165
  : 5/8"-18 Machined LH
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  #: 1109-014-196 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  : 5/8"-18 Machined LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-021-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-041-188
  : M16 x 1.5 Metric LH khop noi Deublin
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-043-212
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-023-212
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-040-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-020-188
  : M16 x 1.5 Metric LH khớp nối xoay deublin
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  #: 1109-013-196
  : 5/8"-18 Machined LH
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  #: 1109-010-165
  : 5/8"-18 Machined LH
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.655
  #: 1109-013-195
  : 5/8"-18 Machined RH
  POP-OFF M16X1.5 LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5 LH 18MM
  #: 1109-010-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  SC/SC M16X1.5 LH 16MM
  SC/SC M16X1.5 LH 16MM
  #: 1101-235-259
  : M16 x 1.5 Metric LH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  SC/SC M10X1 RH 11MM PLT
  SC/SC M10X1 RH 11MM PLT
  #: 1005-402-401
  : M10 x 1 Metric RH
  SC/SC M10X1 LH 11MM PLT
  SC/SC M10X1 LH 11MM PLT
  #: 1005-402-448
  : M10 x 1 Metric LH
  SM M10X1 RH
  SM M10X1 RH
  #: 1005-000-037
  : M10 x 1 Metric RH
  POP-OFF M16X1.5LH 16MM
  POP-OFF M16X1.5LH 16MM
  #: 903-141-192
  : M16 x 1.5 Machine LH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: 255-000-018044
  : 1/2" NPT RH
  3/4 NPT LH
  3/4 NPT LH
  #: 255-000-021043
  : 3/4" NPT LH
  3/4 NPT LH
  3/4 NPT LH khớp nối xoay deublin
  #: 255-000-021075
  : 3/4" NPT LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 902-137-188
  : 5/8"-18 Machined RH
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.655
  #: 902-110-164
  : 5/8"-18 Machined RH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 902-140-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  #: 902-110-165
  : 5/8"-18 Machined LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 902-120-188
  : M16 x 1.5 Metric LH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 902-179-188
  : M16 x 1.5 Machine LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 902-121-188 khop noi Deublin
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  #: 902-111-165
  : 5/8"-18 Machined LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 902-141-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 16MM
  POP-OFF M16X1.5LH 16MM
  #: 902-141-192
  : M16 x 1.5 Machine LH
  90 DEG 12MM SHAFT
  90 DEG 12MM SHAFT
  #: 1117-792
  : 12 f7
  12MM SHAFT
  12MM SHAFT
  #: 1117-711
  : 12 f7
  90 DEG 12MM SHAFT
  90 DEG 12MM SHAFT
  #: 1117-813
  : 12 f7
  SM 3/8 NPT RH
  #: 1116-319-248
  : 3/8" NPT RH
  SM 3/8 NPT RH
  SM 3/8 NPT RH
  #: 1115-130-002
  : 3/8" NPT RH
  SM 5/8-18 UNF LH
  SM 5/8-18 UNF LH
  #: 1115-130-017
  : 5/8-18" MACHINED LH
  SM 1/4 NPT RH
  SM 1/4 NPT RH khớp nối xoay deublin
  #: 1115-130-018
  : 1/4" NPT
  12MM SHAFT
  12MM SHAFT
  #: 1117-706
  : 12 f7 khop noi Deublin
  SC/SC 5/8-18 UNF LH .655
  SC/SC 5/8-18 UNF LH .655
  #: 1101-235-238
  : 5/8"-18 Machined LH
  SC/SC 5/8-18 UNF RH .655
  SC/SC 5/8-18 UNF RH .655
  #: 1101-235-239
  : 5/8"-18 Machined RH
  SC/SC M16X1.5 LH 18MM
  SC/SC M16X1.5 LH 18MM
  #: 1101-235-343
  : M16 x 1.5 Metric LH
  SC/SC M16X1.5 LH 18MM
  SC/SC M16X1.5 LH 18MM
  #: 1101-359-343
  : M16 x 1.5 Metric LH
  LESS ROTOR
  LESS ROTOR
  #: 21-060-000
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  #: 1116-090-059
  : 5/8"-18 Machined LH khớp nối xoay deublin
  5/8-18 UNF RH .655 PLT
  5/8-18 UNF RH .655 PLT
  #: 1116-090-064
  : 5/8"-18 Machined RH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1116-090-463
  : M16 x 1.5 Metric LH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1116-555-463
  : M16 x 1.5 Metric LH
  5/8-18 UNF RH .625 PLT
  5/8-18 UNF RH .625 PLT
  #: 1116-672-043
  : 3/8"-18 Machined RH
  5/8-18 UNF RH .625 PLT
  5/8-18 UNF RH .625 PLT
  #: 1116-090-043
  : 5/8"-18 Machined RH
  5/8-18 UNF LH .625 PLT
  5/8-18 UNF LH .625 PLT
  #: 1116-090-051 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  : 5/8"-18 Machined LH
  M16X1.5 LH 16MM PLT
  M16X1.5 LH 16MM PLT
  #: 1116-090-143
  : M16 x 1.5 Metric LH
  M12X1.25 LH 14MM PLT
  M12X1.25 LH 14MM PLT
  #: 1116-580-343
  : M12 x 1.25 Metric LH
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  #: 1116-600-059
  : 5/8"-18 Machined LH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1116-600-463
  : M16 x 1.5 Metric LH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1116-610-463
  : M16 x 1.5 Metric LH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1116-485-463
  : M16 x 1.5 Metric LH
  5/8-18 UNF RH .655 PLT
  5/8-18 UNF RH .655 PLT
  #: 1116-048-064
  : 5/8"-18 Machined RH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1116-048-463
  : M16 x 1.5 Metric LH khớp nối xoay deublin
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1129-033-301
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  #: 1129-033-327
  : M12 x 1.25 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1129-036-301 khop noi Deublin
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  #: 1129-036-327
  : M12 x 1.25 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1129-039-301
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1129-016-301
  : M16 x 1.5 Metric LH
  SM 3/8-24 UNF LH
  SM 3/8-24 UNF LH
  #: 1005-000-039
  : 3/8"-24 Machined RH
  SM 1/4 BSP RH
  SM 1/4 BSP RH
  #: 1005-000-049 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  : G1/4" Machined RH
  3/8-24 UNF RH
  3/8-24 UNF RH
  #: 1005-020-019
  : 3/8"-24 Machined RH
  SM 1/8 NPT RH
  SM 1/8 NPT RH
  #: 1005-000-038
  : 1/8" NPT RH
  M10X1 RH
  M10X1 RH
  #: 1005-020-037
  : M10x1 Metric RH khớp nối xoay deublin
  1-14 UNS RH 1.248 PLT
  1-14 UNS RH 1.248 PLT
  #: 250-094-016
  : 1"-14 Machined RH
  CG/C 1 1/2-12 UNF RH PLT
  CG/C 1 1/2-12 UNF RH PLT
  #: 355-021-016
  : 1 1/2"-12 Machined R
  1-14 UNS LH 1.248 PLT
  1-14 UNS LH 1.248 PLT
  #: 250-094-017
  : 1"-14 Machined LH
  CG/C 1 1/2-12 UNF LH PLT
  CG/C 1 1/2-12 UNF LH PLT
  #: 355-021-017
  : 1 1/2"-12 Machined L
  1/2 NPT LH
  1/2 NPT LH
  #: 1205-000-004
  TC/C 1-14 UNS LH
  #: 255-052-257
  : 1"-14 Machined LH
  TC/C 3/4 BSP LH
  TC/C 3/4 BSP LH
  #: 255-052-446
  : G3/4" BSP LH
  TC/C 3/8 NPT RH
  TC/C 3/8 NPT RH
  #: 55-147-151
  : 3/8" NPT RH
  TC/C 3/8 NPT LH
  TC/C 3/8 NPT LH
  #: 55-147-152
  : 3/8" NPT LH
  TC/C 1 1/2 NPT LH
  nối xoay deublin UNION TC/C 1 1/2 NPT LH
  #: 555-033-160 khop noi Deublin
  : 1 1/2" NPT LH
  TC/C 1 1/2 BSP RH
  TC/C 1 1/2 BSP RH
  #: 555-033-288
  : G1 1/2" BSP RH
  TC/C 2-12 UN LH
  TC/C 2-12 UN LH
  #: 555-033-382
  : 2"-12 Machined LH
  TC/C 1 3/4-12 NF LH
  TC/C 1 3/4-12 NF LH
  #: 525-097-096
  : 1 3/4"-12 Machined L
  TC/C 1 1/4 BSP RH
  TC/C 1 1/4 BSP RH
  #: 525-097-122
  : G1 1/4" BSP RH
  TC/C 1 1/4 BSP LH
  TC/C 1 1/4 BSP LH
  #: 525-097-123
  : G1 1/4" BSP LH
  TC/C 5/8-18 UNF RH
  TC/C 5/8-18 UNF RH
  #: 55-147-149
  : 5/8"-18 Machined RH
  TC/C 5/8-18 UNF LH
  TC/C 5/8-18 UNF LH
  #: 55-147-150
  : 5/8"-18 Machined LH
  TC/C 3/8 BSP LH
  TC/C 3/8 BSP LH
  #: 55-147-193
  : G3/8" BSP LH
  TC/C 1 1/2-12 UNF RH
  TC/C 1 1/2-12 UNF RH
  #: 355-064-328
  : 1 1/2"-12 Machined R
  TC/C 1 BSP LH
  TC/C 1 BSP LH
  #: 355-064-379
  : G1" BSP LH
  TC/C 1 1/2-12 UNF LH khớp nối xoay deublin
  TC/C 1 1/2-12 UNF LH
  #: 355-064-329
  : 1 1/2"-12 Machined L
  TC/C 1 BSP RH
  TC/C 1 BSP RH
  #: 355-064-378
  : G1" BSP RH khop noi Deublin
  2 1/2 BSP RH
  2 1/2 BSP RH
  #: 755-700-330
  : G2 1/2" BSP RH
  2 1/2 BSP LH
  2 1/2 BSP LH
  #: 755-700-411
  : G2 1/2" BSP LH
  2 1/2 NPT LH
  2 1/2 NPT LH
  #: 755-700-415
  : 2 1/2" NPT LH
  TC/C 2 1/2 BSP RH
  TC/C 2 1/2 BSP RH
  #: 755-701-330
  : G2 1/2" BSP RH
  TC/C 2 1/2 NPT LH
  TC/C 2 1/2 NPT LH
  #: 755-701-415
  : 2 1/2" NPT LH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  TC/C 2 1/2 BSP LH
  TC/C 2 1/2 BSP LH
  #: 755-701-411
  : G2 1/2" BSP LH
  3 BSP RH
  3 BSP RH
  #: 857-000-118
  : G3" BSP RH
  3 BSP LH
  #: 857-000-119
  : G3" BSP LH
  QC
  QC
  #: 9075-001-117
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH
  #: 9075-008-110
  : G3/4" BSP RH
  3/4 BSP LH
  3/4 BSP LH khớp nối xoay deublin
  #: 9075-008-111
  : G3/4" BSP LH
  QC
  QC
  #: 9100-001-121
  1 BSP LH
  1 BSP LH
  #: 9100-008-112
  : G1" BSP LH
  1 BSP RH
  1 BSP RH
  #: 9100-008-113
  : G1" BSP RH
  1 1/4 NPT LH
  1 1/4 NPT LH
  #: 9125-001-110
  : 1 1/4" NPT LH
  QC
  QC khop noi Deublin
  #: 9125-001-126
  1 1/4 BSP RH
  1 1/4 BSP RH
  #: 9125-008-118
  : G1 1/4" BSP RH
  1 1/4 BSP LH
  1 1/4 BSP LH
  #: 9125-008-119
  : G1 1/4" BSP LH
  QC
  QC
  #: 9150-001-117
  1 1/2 BSP RH
  #: 9150-008-113
  : G1 1/2" BSP RH
  1 1/2 BSP LH
  1 1/2 BSP LH
  #: 9150-008-114
  : G1 1/2" BSP LH
  2 NPT LH
  2 NPT LH khớp nối xoay deublin
  #: 9200-001-111
  : 2" NPT LH
  QC
  QC
  #: 9200-001-121
  2 BSP RH
  2 BSP RH
  #: 9200-008-117
  : G2" BSP RH
  2 BSP LH
  2 BSP LH
  #: 9200-008-118
  : G2" BSP LH
    3/4 BSP
  3/4 BSP
  #: 2420-001-139
    1 BSP
  1 BSP
  #: 2425-001-172
  3/4-16 UNF LH
  3/4-16 UNF LH
  #: 927-150-152
  : 3/4"-16 Machined LH
  1 3/4-12 UN LH
  1 3/4-12 UN LH
  #: 452-000-109
  : 1 3/4"-12 Machined L
  2 BSP RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  2 BSP RH
  #: 6200-001-137
  : G2" BSP RH
  2 BSP LH
  2 BSP LH
  #: 6200-001-139
  : G2" BSP LH
  9 FLG 8.31F
  9 FLG 8.31F
  #: 6200-016-115
  2 1/2 BSP RH
  2 1/2 BSP RH
  #: 6250-001-121
  : G21/2" BSP RH
  2 1/2 BSP LH
  2 1/2 BSP LH
  #: 6250-001-123
  : G21/2" BSP LH
  9 FLG 4.00M khớp nối xoay deublin
  9 FLG 4.00M
  #: 6300-001-103
  3 NPT LH
  3 NPT LH
  #: 6300-001-158
  : 3" NPT LH
  3 BSP RH
  3 BSP RH
  #: 6300-001-161
  : G3" BSP RH
  3 BSP LH
  3 BSP LH
  #: 6300-001-162
  : G3" BSP LH
  3 BSP LH
  3 BSP LH khop noi Deublin
  #: 6300-015-162
  : G3" BSP LH
  TC/SC FLANGED
  TC/SC FLANGED
  #: 6400-042-330
  5/8-18 UNF RH
  5/8-18 UNF RH
  #: 17-086-012
  : 5/8"-18 Machined RH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH
  #: 17-086-039
  : G3/8" BSP RH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH
  #: 17-086-041
  : 3/8" NPT RH
  3/8 NPT RH FEM
  #: 17-086-045
  : 3/8" NPT RH khớp nối xoay deublin
  M16X2 RH
  M16X2 RH
  #: 17-086-046
  : M16 x 2 Metric RH
  M22X1.5 RH
  M22X1.5 RH
  #: 21-001-121
  : M22 x 1.5 Metric RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 21-063-101
  : 3/4" NPT RH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH
  #: 21-063-109
  : 1"-14 Machined RH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  #: 21-063-122
  : G3/4" BSP RH
  POP-OFF M12X1LH 13MM
  POP-OFF M12X1LH 13MM
  #: 1129-330-331
  : M12 x 1 Metric LH
  POP-OFF M12X1RH 13MM
  POP-OFF M12X1RH 13MM
  #: 1129-330-342
  : M12 x 1 Metric RH
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  #: 1129-730-731
  : M12 x 1.25 Metric LH
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  #: 1129-859-731
  : M12 x 1.25 Metric LH
  TC/C 1 BSP RH
  TC/C 1 BSP RH
  #: 354-051-110
  : G1" BSP RH
  TC/C 1 NPT RH
  TC/C 1 NPT RH
  #: 354-051-112
  : 1" NPT RH
  TC/C 3/8 BSP RH
  TC/C 3/8 BSP RH
  #: 54-051-110
  : G3/8" BSP RH
  TC/C 3/8 NPT RH
  TC/C 3/8 NPT RH
  #: 54-051-112
  : 3/8" NPT RH khớp nối xoay deublin
  TC/C 3/4 BSP RH
  TC/C 3/4 BSP RH
  #: 254-051-110
  : G3/4" BSP RH
  TC/C 3/4 NPT RH
  TC/C 3/4 NPT RH
  #: 254-051-112 khop noi Deublin
  : 3/4" NPT RH
  TC/C 1/2 BSP RH
  TC/C 1/2 BSP RH
  #: 154-051-110
  : G1/2" BSP RH
  TC/C 1/2 NPT RH
  TC/C 1/2 NPT RH
  #: 154-051-112
  : 1/2" NPT RH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH
  #: AP10-010-210
  : G3/8" BSP RH
  3/8 BSP LH
  3/8 BSP LH
  #: AP10-010-211
  : G3/8" BSP LH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH
  #: AP10-011-214
  : 3/8" NPT RH
  3/8 NPT LH
  3/8 NPT LH
  #: AP10-011-215
  : 3/8" NPT LH
  1/2 BSP RH
  1/2 BSP RH
  #: AP12-010-210
  : G1/2" BSP RH
  1/2 BSP LH khớp nối xoay deublin
  1/2 BSP LH
  #: AP12-010-211
  : G1/2" BSP LH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: AP12-011-214
  : 1/2" NPT RH
  1/2 NPT LH
  1/2 NPT LH
  #: AP12-011-215
  : 1/2" NPT LH
  1/4 BSP RH
  1/4 BSP RH
  #: AP8-010-210
  : G1/4" BSP RH
  1/4 BSP LH
  1/4 BSP LH
  #: AP8-010-211
  : G1/4" BSP LH
  1/4 NPT RH
  1/4 NPT RH
  #: AP8-011-214
  : 1/4" NPT RH
  1/4 NPT LH
  1/4 NPT LH
  #: AP8-011-215
  : 1/4" NPT LH
  3/8 NPT LH
  3/8 NPT LH
  #: D10-004-215
  : 3/8" NPT LH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  #: D10-003-210
  : G3/8" BSP RH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH
  #: D10-004-214
  : 3/8" NPT RH
  1/2 BSP RH
  1/2 BSP RH
  #: D12-003-210 khớp nối xoay deublin
  : G1/2" BSP RH
  1/2 BSP LH
  1/2 BSP LH
  #: D12-003-211
  : G1/2" BSP LH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: D12-004-214
  : 1/2" NPT RH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH
  #: D20-003-210
  : G3/4" BSP RH
  3/4 BSP LH
  3/4 BSP LH
  #: D20-003-211
  : G3/4" BSP LH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH khop noi Deublin
  #: D20-004-214
  : 3/4" NPT RH
  3/4 NPT LH
  3/4 NPT LH
  #: D20-004-215
  : 3/4" NPT LH
  1 BSP RH
  1 BSP RH
  #: D25-003-210
  : G1" BSP RH
  1 BSP LH
  1 BSP LH
  #: D25-003-211
  : G1" BSP LH
  1 NPT RH
  1 NPT RH
  #: D25-004-214
  : 1" NPT RH
  1 NPT LH
  1 NPT LH
  #: D25-004-215
  : 1" NPT LH
  1 1/4 BSP RH
  1 1/4 BSP RH
  #: D32-003-210
  : G1 1/4" BSP RH khớp nối xoay deublin
  1 1/4 BSP LH
  1 1/4 BSP LH
  #: D32-003-211
  : G1 1/4" BSP LH
  1 1/4 NPT RH
  1 1/4 NPT RH
  #: D32-004-214
  : 1 1/4" NPT RH
  1 1/2 BSP RH
  1 1/2 BSP RH
  #: D40-003-210
  : G1 1/2" BSP RH
  1 1/2 BSP LH
  #: D40-003-211
  : G1 1/2" BSP LH
  1 1/2 NPT RH
  1 1/2 NPT RH
  #: D40-004-214
  : 1 1/2" NPT RH
  1 1/2 NPT LH
  1 1/2 NPT LH
  #: D40-004-215
  : 1 1/2" NPT LH
  1/4 BSP RH
  1/4 BSP RH
  #: D8-003-210
  : G1/4" BSP RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  1/4 NPT RH
  1/4 NPT RH
  #: D8-004-214
  : 1/4" NPT RH
  N10 3/8 BSP RH  GA
  N10 3/8 BSP RH GA
  #: N10-020-210
  : G3/8" BSP RH
  N10 3/8 BSP LH  GA
  N10 3/8 BSP LH GA khớp nối xoay deublin
  #: N10-020-211
  : G3/8" BSP LH
  N10 3/8 NPT RH  GA
  N10 3/8 NPT RH GA
  #: N10-020-214
  : 3/8" NPT RH
  N10 3/8 NPT LH  GA
  N10 3/8 NPT LH GA
  #: N10-020-215
  : 3/8" NPT LH khop noi Deublin
  N10 3/8 BSP RH  HHT
  N10 3/8 BSP RH HHT
  #: N10-021-210
  : G3/8" BSP RH
  N10 3/8 BSP LH  HHT
  N10 3/8 BSP LH HHT
  #: N10-021-211
  : G3/8" BSP LH
  N10 3/8 NPT RH  HHT
  N10 3/8 NPT RH HHT
  #: N10-021-214
  : 3/8" NPT RH
  N10 3/8 NPT LH 
  SC/TC 2 NPT LH
  #: 6200-016-135
  : 2" NPT LH
  2 NPT LH
  2 NPT LH
  #: 6200-001-135
  : 2" NPT LH
  9 FLANGE 4.00M
  9 FLANGE 4.00M
  #: 6300-015-103 khớp nối xoay deublin
  3 NPT RH
  3 NPT RH
  #: 6300-015-157
  : 3" NPT RH
  3 NPT LH
  3 NPT LH
  #: 6300-015-158
  : 3" NPT LH
  3 BSP RH
  3 BSP RH
  #: 6300-015-161
  : G3" BSP RH
  CG/C 1/2 NPT RH
  CG/C 1/2 NPT RH
  #: 154-050-117
  : 1/2" NPT RH
  CG/C 1/2 BSP RH
  CG/C 1/2 BSP RH
  #: 154-050-178
  : G1/2" BSP RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  #: 254-050-117
  : 3/4" NPT RH
  CG/C 3/4 BSP RH
  CG/C 3/4 BSP RH
  #: 254-050-178
  : G3/4" BSP RH
  CG/C 3/8 NPT RH
  CG/C 3/8 NPT RH
  #: 54-050-117 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  : 3/8" NPT RH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH
  #: 54-050-178
  : G3/8" BSP RH
  1 NPT RH khớp nối xoay deublin
  #: 354-050-117
  : 1" NPT RH
  1 BSP RH
  1 BSP RH
  #: 354-050-178
  : G1" BSP RH
  M12X1.25 LH 13MM PLT
  M12X1.25 LH 13MM PLT
  #: 1117-028-374
  : M12 x 1.25 Metric LH
  M16X1.5LH 18MM PLT
  M16X1.5LH 18MM PLT
  #: 1117-063-294
  : M16 x 1.5 Metric LH
  SC/SC M16X1.5LH 18MM
  SC/SC M16X1.5LH 18MM
  #: 1101-195-343
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.625
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.625
  #: 902-110-231
  : 5/8"-18 Machined RH
  12MM SHAFT
  12MM SHAFT
  #: 1117-789 khop noi Deublin
  : 12 f7 Machined
  SC/SC M10X1 LH 11MM
  SC/SC M10X1 LH 11MM
  #: 1101-235-424
  : M10 x 1 Metric LH khớp nối xoay deublin
  SC/SC M16X1.5 LH 18MM
  SC/SC M16X1.5 LH 18MM
  #: 1101-620-343
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1129-050-301
  : M16 x 1.5 Metric LH
  SM 1/4 NPT RH
  #: 1102-025-081
  : 1/4" NPT RH
  1-14 UNS LH
  1-14 UNS LH
  #: 250-094-027
  : 1"-14 Machined LH
  TC/C 1-14 UNS RH
  TC/C 1-14 UNS RH
  #: 255-296-258
  : 1"-14 Machined RH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH
  #: 2117-001-103
  : 1"-14 Machined RH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH
  #: 2117-001-105
  : G3/4" BSP RH khớp nối xoay deublin
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 2117-001-109
  : 3/4" NPT RH
  1 1/4 NPT RH LESS INNER
  1 1/4 NPT RH LESS INNER
  #: 1790-001-101
  : 1 1/4" NPT RH
  1 1/4 NPT RH
  1 1/4 NPT RH
  #: 1790-001-113
  : 1 1/4" NPT RH
  1 1/4 BSP RH
  1 1/4 BSP RH
  #: 1790-001-114
  : G1 1/4" BSP RH
  1 NPT RH  LESS INNER
  1 NPT RH LESS INNER
  #: 1690-000-102
  : 1" NPT RH
  1 BSP RH  LESS INNER
  1 BSP RH LESS INNER
  #: 1690-000-105
  : G1" BSP RH
  1 NPT RH
  1 NPT RH
  #: 1690-000-115
  : 1" NPT RH khop noi Deublin
  1 BSP RH
  #: 1690-000-168
  : G1" BSP RH
  1 1/4 BSP RH LESS INNER
  1 1/4 BSP RH LESS INNER
  #: 1790-001-112
  : G1 1/4" BSP RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  1 1/2 BSP RH LESS INNER
  1 1/2 BSP RH LESS INNER
  #: 1890-063
  : G1 1/2" BSP RH
  1 1/2 BSP RH
  1 1/2 BSP RH
  #: 1890-060
  : G1 1/2" BSP RH
  1 1/2 NPT RH
  1 1/2 NPT RH
  #: 1890-100
  : 1 1/2" NPT RH
  1 1/2 NPT RH LESS INNER khớp nối xoay deublin
  1 1/2 NPT RH LESS INNER
  #: 1890-110
  : 1 1/2" NPT RH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH
  #: 2200-000-003
  : 1"-14 Machined RH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: 2200-000-096
  : 1/2" NPT RH
  5/8-18 UNF RH
  5/8-18 UNF RH
  #: 1102-070-029
  : 5/8"-18 Machined RH
  5/8-18 UNF LH
  5/8-18 UNF LH
  #: 1102-070-079
  : 5/8"-18 Machined LH
  1/4 NPT RH
  1/4 NPT RH
  #: 1102-070-081
  : 1/4" NPT RH
  1/4 NPT LH
  1/4 NPT LH
  #: 1102-070-082
  : 1/4" NPT LH
  1/4 BSP RH
  #: 1102-070-103
  : G1/4" BSP RH
  1/4 BSP LH
  1/4 BSP LH
  #: 1102-070-104
  : G1/4" BSP LH
  1/8 NPT RH
  1/8 NPT RH
  #: 1005-020-038
  : 1/8" NPT RH
  3/8-24 UNF LH
  3/8-24 UNF LH
  #: 1005-020-039
  : 3/8"-24 Machined LH
  1/4 BSP RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  1/4 BSP RH
  #: 1005-020-049
  : G1/4" BSP RH
  5/8-18 UNF RH
  5/8-18 UNF RH
  #: 1115-000-001
  : 5/8"-18 Machined RH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH
  #: 1115-000-002
  : 3/8" NPT RH
  5/8-18 UNF LH
  5/8-18 UNF LH
  #: 1115-000-017 khop noi Deublin
  : 5/8"-18 Machined LH
  1/4 NPT RH
  1/4 NPT RH
  #: 1115-000-018
  : 1/4" NPT RH
  M16X2 RH
  M16X2 RH
  #: 1115-000-200
  : M16x2 Metric RH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH
  #: 1115-000-205
  : G3/8" BSP RH
  1-14 UNS RH khớp nối xoay deublin
  1-14 UNS RH
  #: 1205-000-001
  : 1"-14 Machined RH
  1-14 UNS LH
  #: 1205-000-002
  : 1"-14 Machined LH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: 1205-000-003
  : 1/2" NPT RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 1205-000-019
  : 3/4" NPT RH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH
  #: 1205-000-021
  : G3/4" BSP RH
  3/4-16 UNF LH
  3/4-16 UNF LH
  #: 1205-000-025
  : 3/4"-16 Machined LH
  3/4-16 UNF RH
  3/4-16 UNF RH
  #: 1205-000-039
  : 3/4"-16 Machined RH
  3/8-24 UNF RH
  3/8-24 UNF RH
  #: 1005-040-019
  : 3/8"-24 Machined RH
  1-14 UNS LH
  1-14 UNS LH
  #: 2200-000-027
  : 1"-14 Machined LH
  1/2 NPT LH
  1/2 NPT LH
  #: 2200-000-097
  : 1/2" NPT LH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 2200-000-098
  : 3/4" NPT RH
  3/4 NPT LH
  3/4 NPT LH
  #: 2200-000-099
  : 3/4" NPT LH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH
  #: 2200-000-102
  : G3/4" BSP RH
  3/4 BSP LH
  3/4 BSP LH
  #: 2200-000-103
  : G3/4" BSP LH
  5/8-18 UNF LH khớp nối xoay deublin
  5/8-18 UNF LH
  #: 1115-009-386
  : 5/8"-18 Machined LH
  5/8-18 UNF RH .655 PLT
  5/8-18 UNF RH .655 PLT
  #: 1115-009-403
  : 5/8"-18 Machined RH
  1/2 BSP RH
  1/2 BSP RH
  #: 1205-000-151
  : G1/2" BSP RH
  1/2 BSP LH khop noi Deublin
  1/2 BSP LH
  #: 1205-000-152
  : G1/2" BSP LH
  1 1/2 QC
  1 1/2 QC
  #: C15D-005-02-3A
  1 1/2 QC
  1 1/2 QC
  #: C15D-004-02-3A
  DEUPLEX
  DEUPLEX
  #: 1500-000
  DEUPLEX
  DEUPLEX
  #: 1500-250
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH
  #: 155-000-062
  : 3/4"-16 Machined RH
  CG/C 1/2 NPT RH
  CG/C 1/2 NPT RH
  #: 155-139-001
  : 1/2" NPT RH
  CG/C 1/2 BSP RH
  CG/C 1/2 BSP RH
  #: 155-139-151
  : G1/2" BSP 
  TC/C 2 NPT LH khớp nối xoay deublin
  #: 655-502-117
  : 2" NPT LH
  TC/C 2 BSP RH
  TC/C 2 BSP RH
  #: 655-502-124
  : G2" BSP RH
  TC/C 2 BSP LH
  TC/C 2 BSP LH
  #: 655-502-125
  : G2" BSP LH
  2 NPT RH
  2 NPT RH
  #: 655-515-116
  : 2" NPT RH
  CG/C 1-14 UNS RH 1.248
  CG/C 1-14 UNS RH 1.248
  #: 255-012-016
  : 1"-14 Machined RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  #: 255-324-976
  : 3/4" NPT RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  #: 255-352-035
  : 3/4" NPT RH
  CG/C 1-14 UNS RH 1.248
  CG/C 1-14 UNS RH 1.248
  #: 255-358-016
  : 1"-14 Machined RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  #: 255-417-020
  : 3/4" NPT RH
  3/4 BSPT RH
  3/4 BSPT RH
  #: 255-900-717
  : 3/4" BSPT RH
  M27X1.5 RH 28MM PLT
  M27X1.5 RH 28MM PLT
  #: 255-269-458 khop noi Deublin
  : M27x1.5 RH 28MM PLT
  CG/C 3/4 NPT RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  #: 255-026-020
  : 3/4" NPT RH
  1-14 UNS LH
  #: 255-000-027
  : 1"-14 Machined LH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH
  #: 255-000-284
  : G3/4" BSP RH
  1/2 BSP LH
  1/2 BSP LH
  #: 155-000-152
  : G1/2" BSP LH
  TC/C 1/2 NPT RH
  TC/C 1/2 NPT RH
  #: 155-208-113 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  : 1/2" NPT RH
  TC/C 1/2 BSP RH
  TC/C 1/2 BSP RH
  #: 155-208-252
  : G1/2" BSP RH
  1/2 NPT LH
  1/2 NPT LH khớp nối xoay deublin
  #: 155-000-002
  : 1/2" NPT LH
  3/4-16 UNF RH
  3/4-16 UNF RH
  #: 155-000-021
  : 3/4"-16 Machined RH
  3/4-16 UNF LH
  3/4-16 UNF LH
  #: 155-000-022
  : 3/4"-16 Machined LH
  1/2 BSP RH
  1/2 BSP RH
  #: 155-000-151
  : G1/2" BSP RH
  2 NPT RH
  2 NPT RH
  #: 655-500-116
  : 2" NPT RH
  2 NPT LH
  2 NPT LH
  #: 655-500-117
  : 2" NPT LH
  2 BSP LH
  2 BSP LH
  #: 655-500-125
  : G2" BSP LH
  TC/C 2 NPT RH
  TC/C 2 NPT RH
  #: 655-502-116
  : 2" NPT RH
  2 BSP RH
  2 BSP RH
  #: 655-500-124
  : G2" BSP RH
  2-12 UN LH
  2-12 UN LH
  #: 555-000-396 khop noi Deublin
  : 2"-12 Machined LH
  TC/C 1 1/2 NPT RH
  TC/C 1 1/2 NPT RH
  #: 555-033-154
  : 1 1/2" NPT RH
  1 1/2 NPT LH
  1 1/2 NPT LH
  #: 555-000-002
  : 1 1/2" NPT LH
  1 1/2 BSP RH
  1 1/2 BSP RH
  #: 555-000-198
  : G1 1/2" BSP RH
  3/4 BSP LH
  3/4 BSP LH
  #: 255-000-285 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  : G3/4" BSP LH
  TC/C 3/4 NPT RH
  TC/C 3/4 NPT RH
  #: 255-052-255
  : 3/4" NPT RH
  TC/C 3/4 NPT LH
  TC/C 3/4 NPT LH
  #: 255-052-256
  : 3/4" NPT LH
  TC/C 1-14 UNS RH khớp nối xoay deublin
  TC/C 1-14 UNS RH
  #: 255-052-258
  : 1"-14 Machined RH
  1 NPT RH
  1 NPT RH
  #: 355-000-002
  : 1" NPT RH
  1 NPT LH
  1 NPT LH
  #: 355-000-003
  : 1" NPT LH
  1 1/2-12 UNF RH

  Đại Lý Cung Cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Tại Việt Nam

  #: 355-000-019
  : 1 1/2"-12 Machined R
  1 1/2-12 UNF LH
  1 1/2-12 UNF LH
  #: 355-000-074
  : 1 1/2"-12 Machined L
  1 BSP RH khop noi Deublin
  1 BSP RH
  #: 355-000-222
  : G1" BSP RH
  1 BSP LH
  1 BSP LH
  #: 355-000-223
  : G1" BSP LH
  TC/C 1 NPT RH
  TC/C 1 NPT RH
  #: 355-064-186
  : 1" NPT RH
  TC/C 1 NPT LH
  TC/C 1 NPT LH
  #: 355-064-187
  : 1" NPT LH
  1 1/4 NPT RH
  1 1/4 NPT RH
  #: 525-000-001
  : 1 1/4" NPT RH
  1 1/4 NPT LH
  1 1/4 NPT LH
  #: 525-000-002
  : 1 1/4" NPT LH
  1 3/4-12 UN RH
  1 3/4-12 UN RH
  #: 525-000-026
  : 1 3/4"-12 Machined R
  1 3/4-12 UN LH
  1 3/4-12 UN LH khớp nối xoay deublin
  #: 525-000-027
  : 1 3/4"-12 Machined L
  1 1/4 BSP RH
  1 1/4 BSP RH
  #: 525-000-054
  : G1 1/4" BSP RH
  TC/C 1 1/4 NPT RH
  TC/C 1 1/4 NPT RH
  #: 525-097-043
  : 1 1/4" NPT RH
  1 1/4 BSP LH
  1 1/4 BSP LH
  #: 525-000-055
  : G1 1/4" BSP LH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH
  #: 55-000-001
  : 3/8" NPT RH
  3/8 NPT LH
  3/8 NPT LH
  #: 55-000-002
  : 3/8" NPT LH khop noi Deublin
  5/8-18 UNF RH
  5/8-18 UNF RH
  #: 55-000-003
  : 5/8"-18 Machined RH
  5/8-18 UNF LH
  5/8-18 UNF LH
  #: 55-000-004
  : 5/8"-18 Machined LH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH
  #: 55-000-094
  : G3/8" BSP RH
  3/8 BSP LH
  3/8 BSP LH
  #: 55-000-095
  : G3/8" BSP LH
  1 1/2 NPT RH
  1 1/2 NPT RH
  #: 555-000-001
  : 1 1/2" NPT RH
  1 1/2 BSP LH
  1 1/2 BSP LH khớp nối xoay deublin
  #: 555-000-199
  : G1 1/2" BSP LH
  2-12 UN RH
  2-12 UN RH
  #: 555-000-395
  : 2"-12 Machined RH
  TC/C 3/4 BSP RH
  TC/C 3/4 BSP RH
  #: 255-052-445
  : G3/4" BSP RH
  TC/C 3/8 BSP RH
  TC/C 3/8 BSP
  TC/C 2-12 UN RH
  #: 555-033-399
  : 2"-12 Machined RH
  TC/C 2-12 UN RH
  TC/C 2-12 UN RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  #: 555-033-399144
  : 2"-12 Machined RH
  TC/C 1 1/2 BSP LH
  TC/C 1 1/2 BSP LH
  #: 555-033-289
  : G1 1/2" BSP LH
  TC/C 1 1/4 NPT LH
  TC/C 1 1/4 NPT LH
  #: 525-097-044
  : 1 1/4" NPT LH
  TC/C 1 3/4-12 UN RH
  TC/C 1 3/4-12 UN RH
  #: 525-097-095 khop noi Deublin
  : 1 3/4"-12 Machined R
  M35X1.5 RH
  M35X1.5 RH
  #: 355-000-235
  : M35 x 1.5 Metric RH
  M35X1.5 LH
  M35X1.5 LH
  #: 355-000-236
  : G1" BSP LH
  2 1/2 NPT RH
  2 1/2 NPT RH
  #: 755-700-413
  : 2 1/2" NPT RH
  TC/C 2 1/2 NPT RH
  TC/C 2 1/2 NPT RH
  #: 755-701-413
  : 2 1/2" NPT RH
  TC/C 2 1/2 NPT RH
  TC/C 2 1/2 NPT RH khớp nối xoay deublin
  #: 755-701-413117
  : 2 1/2" NPT RH
  3 NPT RH
  3 NPT RH
  #: 857-000-101
  : 3" NPT RH
  3 NPT LH
  3 NPT LH
  #: 857-000-102
  : 3" NPT LH
  DUO 3 NPT RH
  #: 857-002-101
  : 3" NPT RH
  DUO 3 NPT RH
  DUO 3 NPT RH
  #: 857-001-101
  : 3" NPT RH
  DUO 3 NPT LH
  DUO 3 NPT LH
  #: 857-001-102
  : 3" NPT LH
  2 NPT RH
  2 NPT RH
  #: 657-000-116
  : 2" NPT RH
  2 NPT LH
  2 NPT LH
  #: 657-000-117
  : 2" NPT LH
  2 BSP RH
  2 BSP RH
  #: 657-000-124
  : G2" BSP RH
  2 NPT RH
  2 NPT RH
  #: 657-050-116
  : 2" NPT RH
  1 1/2 NPT LH
  1 1/2 NPT LH
  #: 557-000-002
  : 1 1/2" NPT LH khop noi Deublin
  1 1/2 BSP RH
  1 1/2 BSP RH
  #: 557-000-198
  : G1 1/2" BSP RH
  1 1/2 NPT RH
  1 1/2 NPT RH
  #: 557-000-001
  : 1 1/2" NPT RH
  1 1/2 BSP LH
  1 1/2 BSP LH
  #: 557-000-199
  : G1 1/2" BSP LH
  2-12 UN RH
  2-12 UN RH
  #: 557-000-395 khớp nối xoay deublin
  : 2"-12 Machined RH
  2-12 UN LH
  #: 557-000-396
  : 2"-12 Machined LH
  SC/SC 1 1/2 NPT RH
  SC/SC 1 1/2 NPT RH
  #: 557-050-001
  : 1 1/2" NPT RH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  #: 57-000-001
  : 3/8" NPT RH
  3/8 NPT LH
  3/8 NPT LH
  #: 57-000-002
  : 3/8" NPT LH
  5/8-18 UNF RH
  5/8-18 UNF RH
  #: 57-000-003
  : 5/8"-18 Machined RH
  5/8-18 UNF LH
  5/8-18 UNF LH
  #: 57-000-004
  : 5/8"-18 Machined LH
  SC/SC 3/8 NPT RH
  SC/SC 3/8 NPT RH
  #: 57-050-001
  : 3/8" NPT RH
  SC/SC 3/8 NPT LH
  SC/SC 3/8 NPT LH
  #: 57-050-002
  : 3/8" NPT LH
  SC/SC 5/8-18 UNF RH
  SC/SC 5/8-18 UNF RH
  #: 57-050-003
  : 5/8"-18 Machined RH khớp nối xoay deublin
  SC/SC 5/8-18 UNF LH
  SC/SC 5/8-18 UNF LH
  #: 57-050-004
  : 5/8"-18 Machined LH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH
  #: 57-000-094
  : G3/8" BSP RH
  3/8 BSP LH
  3/8 BSP LH
  #: 57-000-095
  : G3/8" BSP LH
  1 1/4 NPT RH
  #: 527-000-001
  : 1 1/4" NPT RH
  1 1/4 NPT RH
  1 1/4 NPT RH
  #: 527-000-001007
  : 1 1/4" NPT RH
  1 1/4 NPT LH
  1 1/4 NPT LH
  #: 527-000-002 khop noi Deublin
  : 1 1/4" NPT LH
  1 3/4-12 UNF RH
  1 3/4-12 UNF RH
  #: 527-000-026
  : 1 3/4"-12 Machined R
  1 3/4-12 UNF RH
  1 3/4-12 UNF RH
  #: 527-000-026104
  : 1 3/4"-12 Machined R
  1 1/4 BSP RH
  1 1/4 BSP RH
  #: 527-000-054
  : G1 1/4" BSP RH
  SC/SC 1 1/4 NPT RH
  SC/SC 1 1/4 NPT RH
  #: 527-050-001
  : 1 1/4" NPT RH
  SC/SC 1 1/4 NPT RH
  SC/SC 1 1/4 NPT RH
  #: 527-050-001007
  : 1 1/4" NPT RH
  SC/SC 1 1/4 NPT LH
  SC/SC 1 1/4 NPT LH
  #: 527-050-002
  : 1 1/4" NPT LH
  SC/SC 1 1/4 BSP RH
  SC/SC 1 1/4 BSP RH
  #: 527-050-054
  : G1 1/4" BSP RH
  1 NPT RH
  1 NPT RH khớp nối xoay deublin
  #: 357-000-002
  1 1/2-12 UNF RH
  1 1/2-12 UNF RH
  #: 357-000-019
  : 1 1/2"-12 Machined R
  1 1/2-12 UNF LH
  1 1/2-12 UNF LH
  #: 357-000-074
  : 1 1/2"-12 Machined L
  1 BSP RH
  1 BSP RH
  #: 357-000-222
  : G1" BSP RH
  1 BSP LH
  1 BSP LH
  #: 357-000-223
  : G1" BSP LH
  SC/SC 1 NPT RH
  SC/SC 1 NPT RH
  #: 357-050-002
  : 1" NPT RH
  SC/SC 1 NPT LH
  SC/SC 1 NPT LH
  #: 357-050-003
  : 1" NPT LH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  SC/SC 1 1/2-12 UNF RH
  SC/SC 1 1/2-12 UNF RH
  #: 357-050-019
  : 1 1/2"-12 Machined R
  SC/SC 1 BSP RH
  SC/SC 1 BSP RH
  #: 357-050-222
  : G1" BSP RH
  SC/SC 1 BSP LH
  SC/SC 1 BSP LH
  #: 357-050-223
  : G1" BSP LH khop noi Deublin
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 257-000-020
  : 3/4" NPT RH
  1/2 NPT LH
  1/2 NPT LH
  #: 157-000-002
  : 1/2" NPT LH
  3/4-16 UNF RH
  3/4-16 UNF RH
  #: 157-000-021
  : 3/4"-16 Machined RH
  3/4-16 UNF LH
  #: 157-000-022
  : 3/4"-16 Machined LH
  1/2 BSP RH
  1/2 BSP RH
  #: 157-000-151
  : G1/2" BSP RH
  1/2 BSP LH
  1/2 BSP LH
  #: 157-000-152
  : G1/2" BSP LH
  SC/SC 1/2 NPT RH
  SC/SC 1/2 NPT RH
  #: 157-050-001
  : 1/2" NPT RH
  SC/SC 3/4-16 UNF RH
  SC/SC 3/4-16 UNF RH khớp nối xoay deublin
  #: 157-050-021
  : 3/4"-16 Machined RH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: 157-000-001
  : 1/2" NPT RH
  SC/SC 3/4-16 UNF LH
  SC/SC 3/4-16 UNF LH
  #: 157-050-022
  : 3/4"-16 Machined LH
  SC/SC 1/2 BSP RH
  SC/SC 1/2 BSP RH
  #: 157-050-151
  : G1/2" BSP RH
  3/4 NPT LH
  3/4 NPT LH
  #: 257-000-021
  : 3/4" NPT LH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH
  #: 257-000-135
  : 1"-14 Machined RH
  1-14 UNS LH
  1-14 UNS LH
  #: 257-000-136
  : 1"-14 Machined LH
  3/4 BSP RH khop noi Deublin
  3/4 BSP RH
  #: 257-000-284
  : G3/4" BSP RH
  3/4 BSP LH
  #: 257-000-285
  : G3/4" BSP LH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  SC/SC 3/4 NPT RH
  SC/SC 3/4 NPT RH
  #: 257-050-020
  : 3/4" NPT RH
  SC/SC 3/4 NPT LH
  SC/SC 3/4 NPT LH
  #: 257-050-021
  : 3/4" NPT LH
  SC/SC 3/4 BSP RH
  SC/SC 3/4 BSP RH
  #: 257-050-284
  : G3/4" BSP RH
  SC/SC 1 NPT LH
  SC/SC 1 NPT LH
  #: 357-050-003163
  : 1" NPT LH
  SC/SC 1 1/2-12 UNF LH
  SC/SC 1 1/2-12 UNF LH
  #: 357-050-074
  : 1 1/2"-12 Machined L
  1 1/4 NPT RH
  1 1/4 NPT RH
  #: 527-000-001104
  : 1 1/4" NPT RH
  1 1/4 NPT LH
  1 1/4 NPT LH
  #: 527-000-002007
  : 1 1/4" NPT LH
  1 1/4 NPT LH
  1 1/4 NPT LH
  #: 527-000-002104 khớp nối xoay deublin
  : 1 1/4" NPT LH
  1 3/4-12 UNF LH
  1 3/4-12 UNF LH
  #: 527-000-027
  : 1 3/4"-12 Machined L
  1 3/4-12 UNF LH
  1 3/4-12 UNF LH
  #: 527-000-027104
  : 1 3/4"-12 Machined L
  1 1/4 BSP RH
  1 1/4 BSP RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  #: 527-000-054079
  : G1 1/4" BSP RH
  1 1/4 BSP LH
  1 1/4 BSP LH
  #: 527-000-055
  : G1 1/4" BSP LH
  SC/SC 1 1/4 BSP LH
  SC/SC 1 1/4 BSP LH
  #: 527-000-055079
  : G1 1/4" BSP LH
  SC/SC 1 1/4 NPT RH
  SC/SC 1 1/4 NPT RH
  #: 527-050-001104
  : 1 1/4" NPT RH
  SC/SC 1 1/4 NPT LH
  SC/SC 1 1/4 NPT LH
  #: 527-050-002007
  : 1 1/4" NPT LH
  SC/SC 1 3/4-12 UNF RH
  SC/SC 1 3/4-12 UNF RH
  #: 527-050-026
  : 1 3/4"-12 Machined R
  1 3/4-12 UN RH
  1 3/4-12 UN RH
  #: 527-050-026104
  : 1 3/4"-12 Machined R khop noi Deublin
  SC/SC 1 3/4-12 UNF LH
  SC/SC 1 3/4-12 UNF LH
  #: 527-050-027
  : 1 3/4"-12 Machined L
  SC/SC 1 1/4 BSP RH
  SC/SC 1 1/4 BSP RH
  #: 527-050-054079
  : G1 1/4" BSP RH
  SC/SC 1 1/4 BSP LH
  SC/SC 1 1/4 BSP LH
  #: 527-050-055
  : G1 1/4" BSP LH
  SC/SC 1 1/4 BSP LH
  SC/SC 1 1/4 BSP LH
  #: 527-050-055079
  : G1 1/4" BSP LH
  SC/SC 1 1/2 NPT LH
  SC/SC 1 1/2 NPT LH
  #: 557-050-002
  : 1 1/2" NPT LH
  SC/SC 1 1/2 BSP RH
  SC/SC 1 1/2 BSP RH
  #: 557-050-198
  : G1 1/2" BSP RH
  SC/SC 2-12 UN LH khớp nối xoay deublin
  SC/SC 2-12 UN LH
  #: 557-050-396
  : 2"-12 Machined LH
  1-14 UNS LH
  1-14 UNS LH
  #: 257-000-027
  : 1"-14 Machined LH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH
  #: 257-050-135
  : 1"-14 Machined RH
  SC/SC 1-14UNS LH
  SC/SC 1-14UNS LH
  #: 257-050-136
  : 1"-14 Machined LH
  SC/SC 3/4 BSP LH
  SC/SC 3/4 BSP LH
  #: 257-050-285 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  : G3/4" BSP LH
  SC/SC 1/2 BSP LH
  SC/SC 1/2 BSP LH
  #: 157-050-152
  : G1/2" BSP LH
  SC/SC 1/2 NPT LH
  SC/SC 1/2 NPT LH
  #: 157-050-002
  : 1/2" NPT LH
  SC/SC 1 1/2 BSP LH
  SC/SC 1 1/2 BSP LH
  #: 557-050-199
  : G1 1/2" BSP LH
  2 NPT LH
  2 NPT LH
  #: 657-050-117
  : 2" NPT LH
  2 BSP RH
  2 BSP RH
  #: 657-050-124
  : G2" BSP RH
  2 BSP LH
  2 BSP LH
  #: 657-050-125
  : G2" BSP LH
  2 BSP LH
  2 BSP LH
  #: 657-000-125
  : G2" BSP LH
  1 1/4 BSP LH
  1 1/4 BSP LH
  #: 527-000-055
  : G1 1/4 "BSP LH
  SC / SC 1 1/4 BSP LH
  SC / SC 1 1/4 BSP LH
  #: 527-000-055079
  : G1 1/4 "BSP LH
  SC / SC 1 1/4 NPT RH
  SC / SC 1 1/4 NPT RH
  #: 527-050-001104
  : 1 1/4 "NPT RH
  SC / SC 1 1/4 NPT LH
  SC / SC 1 1/4 NPT LH
  #: 527-050-002007
  : 1 1/4 "NPT LH khớp nối xoay deublin
  SC / SC 1 3 / 4-12 UNF RH
  SC / SC 1 3 / 4-12 UNF RH
  #: 527-050-026
  : 1 3/4 "-12 gia công R
  1 3 / 4-12 LHQ RH
  1 3 / 4-12 LHQ RH
  #: 527-050-026104 khop noi Deublin
  : 1 3/4 "-12 gia công R
  SC / SC 1 3 / 4-12 UNF LH
  SC / SC 1 3 / 4-12 UNF LH
  #: 527-050-027
  : 1 3/4 "-12 gia công L
  SC / SC 1 1/4 BSP RH
  SC / SC 1 1/4 BSP RH
  #: 527-050-054079
  : G1 1/4 "BSP RH
  SC / SC 1 1/4 BSP LH
  SC / SC 1 1/4 BSP LH
  #: 527-050-055
  : G1 1/4 "BSP LH
  SC / SC 1 1/4 BSP LH
  SC / SC 1 1/4 BSP LH
  #: 527-050-055079
  : G1 1/4 "BSP LH
  SC / SC 1 1/2 NPT LH
  SC / SC 1 1/2 NPT LH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  #: 557-050-002
  : 1 1/2 "NPT LH
  SC / SC 1 1/2 BSP RH
  SC / SC 1 1/2 BSP RH
  #: 557-050-198
  : G1 1/2 "BSP RH
  SC / SC 2-12 LHQ LH
  SC / SC 2-12 LHQ LH
  #: 557-050-396
  : 2 "-12 gia công LH
  1-14 UNS LH
  1-14 UNS LH
  #: 257-000-027
  : 1 "-14 gia công LH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH
  #: 257-050-135
  : 1 "-14 gia công RH
  SC / SC 1-14UNS LH
  SC / SC 1-14UNS LH
  #: 257-050-136
  : 1 "-14 gia công LH
  SC / SC 3/4 BSP LH
  SC / SC 3/4 BSP LH
  #: 257-050-285
  : G3 / 4 "BSP LH
  SC / SC 1/2 BSP LH
  SC / SC 1/2 BSP LH
  #: 157-050-152
  : G1 / 2 "BSP LH
  SC / SC 1/2 NPT LH
  SC / SC 1/2 NPT L
  1 1/4 NPT RH
  1 1/4 NPT RH
  #: 9125-001-109400
  : 1 1/4" NPT RH
  1 1/2 NPT RH
  1 1/2 NPT RH khop noi Deublin
  #: 9150-001-103
  : 1 1/2" NPT RH
  1 1/2 NPT LH
  1 1/2 NPT LH
  #: 9150-001-104
  : 1 1/2" NPT LH khớp nối xoay deublin
  2 NPT RH
  2 NPT RH
  #: 9200-001-102
  : 2" NPT RH
  DUO 3/4 BSP
  DUO 3/4 BSP
  #: 2420-001-141180
  DUO 3/4 BSP
  DUO 3/4 BSP
  #: 2425-001-177180
  DUO 3/4 NPT
  DUO 3/4 NPT
  #: 2425-001-283180
    3/4 NPT
  3/4 NPT
  #: 2420-001-125
  DUO 3/4 NPT
  DUO 3/4 NPT
  #: 2420-001-135180
    1 NPT
  1 NPT
  #: 2425-001-281
  DUO 1 NPT
  DUO 1 NPT đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  #: 2440-001-301254
  DUO 1 BSP
  DUO 1 BSP
  #: 2440-001-306254
  3/4-16 UNF RH
  #: 927-150-151
  : 3/4"-16 Machined RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 22-001-103
  : 3/4" NPT RH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: 22-001-101
  : 1/2" NPT RH
  M22X1.5 LH 27MM PLT
  M22X1.5 LH 27MM PLT
  #: 250-094-013
  : M22x1.5 Metric LH khop noi Deublin
  3/4 NPT LH
  3/4 NPT LH
  #: 250-094-021
  : 3/4" NPT LH
  3/4 BSP LH
  3/4 BSP LH
  #: 250-094-285
  : G3/4" BSP LH
  1 1/2 NPT LH
  1 1/2 NPT LH
  #: 452-000-002
  : 1 1/2" NPT LH
  1 1/2 BSP LH
  1 1/2 BSP LH
  #: 452-000-199
  : G1 1/2" BSP LH khớp nối xoay deublin
  2-12 UN LH
  2-12 UN LH
  #: 452-000-396
  : 2"-12 Machined LH
  CG/C 1 1/2-12 UNF LH
  CG/C 1 1/2-12 UNF LH
  #: 355-021-074
  : 1 1/2"-12 Machined L
  CG/C 1 BSP LH
  CG/C 1 BSP LH
  #: 355-021-223
  : G1" BSP LH
  CG/C 1 NPT LH
  CG/C 1 NPT LH
  #: 355-021-003
  : 1" NPT LH
  1-14 UNS RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  #: 250-094-002
  : 1"-14 Machined RH
  M22X1.5 RH 27MM PLT
  M22X1.5 RH 27MM PLT
  #: 250-094-012
  : M22x1.5 Metric RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 250-094-020
  : 3/4" NPT RH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH
  #: 250-094-284
  : G3/4" BSP RH
  1 1/2 NPT RH
  1 1/2 NPT RH
  #: 452-000-001 khop noi Deublin
  : 1 1/2" NPT RH
  1 3/4-12 UN RH
  1 3/4-12 UN RH
  #: 452-000-029
  : 1 3/4"-12 Machined R
  1 1/2 BSP RH
  1 1/2 BSP RH
  #: 452-000-198
  : G1 1/2" BSP RH
  2-12 UN RH
  2-12 UN RH
  #: 452-000-395
  : 2"-12 Machined RH
  CG/C 1 NPT RH
  CG/C 1 NPT RH
  #: 355-021-002
  : 1" NPT RH
  CG/C 1 1/2-12 UNF RH
  CG/C 1 1/2-12 UNF RH
  #: 355-021-019
  : 1 1/2"-12 Machined R
  CG/C 1 BSP RH
  CG/C 1 BSP RH
  #: 355-021-222
  : G1" BSP RH
  10 7/8 FLG 4.74M
  10 7/8 FLG 4.74M
  #: 6400-030-330
  2 1/2 NPT RH
  2 1/2 NPT RH
  #: 6250-001-115
  : 21/2" NPT RH
  2 1/2 NPT LH
  2 1/2 NPT LH
  #: 6250-001-119
  : 21/2" NPT LH khớp nối xoay deublin
  9 FLG 8.31F
  9 FLG 8.31F
  #: 6250-001-300
  3 NPT RH
  3 NPT RH
  #: 6300-001-157
  : 3" NPT RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 21-001-101 khop noi Deublin
  : 3/4" NPT RH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH
  #: 21-001-109
  : 1"-14 Machined RH
  3/4 BSP RH đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  3/4 BSP RH
  #: 21-001-122
  : G3/4" BSP RH
  5/8-18 UNF RH
  5/8-18 UNF RH
  #: 17-025-012
  : 5/8"-18 Machined RH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH
  #: 17-025-039
  : G3/8" BSP RH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH khớp nối xoay deublin
  #: 17-025-041
  : 3/8" NPT RH
  3/8 NPT RH FEM khop noi Deublin
  3/8 NPT RH FEM
  #: 17-025-045
  : 3/8" NPT RH
  M16X2 RH
  M16X2 RH
  #: 17-025-046
  : M16 x 2 Metric RH
  5/8-18 UNF RH BEVEL PLT
  #: 17-025-023005
  : 5/8"-18 Machined RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 21-040-101
  : 3/4" NPT RH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: 21-040-113
  : 1/2" NPT RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 21-060-101
  : 3/4" NPT RH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: 21-060-113 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  : 1/2" NPT RH
  POP-OFF M14X1.5LH 14MM
  POP-OFF M14X1.5LH 14MM
  #: 1129-927-929
  : M14 x 1.5 Metric LH
  AUTOSENSE M16X1.5LH 18MM
  AUTOSENSE M16X1.5LH 18MM
  #: 1114-020-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  AUTOSENSE M16X1.5LH 18MM
  AUTOSENSE M16X1.5LH 18MM
  #: 1114-021-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-044-212
  : M16 x 1.5 Metric LH
  FLANGED
  FLANGED
  #: F127-011-200
  N12 1/2 NPT RH  HHT
  N12 1/2 NPT RH HHT
  #: N12-021-214
  : 1/2" NPT RH
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  #: 1108-002-102
  : 3/8" NPT RH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1108-011-153 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  : M16 X 1.5 LH
  9 FLG 8.31F
  9 FLG 8.31F
  #: 6200-001-115
  2 NPT RH
  2 NPT RH
  #: 6200-001-123
  : 2" NPT RH
  SC/TC 2 1/2 NPT RH
  SC/TC 2 1/2 NPT RH
  #: 6250-018-115
  : 21/2" NPT RH
  TC/C 3/4 BSP RH
  TC/C 3/4 BSP RH
  #: 255-023-445
  : 3/4" BSP RH
  CG/SC 1 NPT RH
  CG/SC 1 NPT RH
  #: 5100-060-160
  : 1" NPT RH
  DEUPLEX
  DEUPLEX
  #: 1579-000
  DEUPLEX
  DEUPLEX
  #: 1590-000
  TC/C
  TC/C
  #: 1579-041
  M12X1.25 LH 14MM PLT
  M12X1.25 LH 14MM PLT
  #: 1117-490-493
  : M12 x 1.25 Metric LH
  5/8-18 UNF RH .655 PLT
  5/8-18 UNF RH .655 PLT
  #: 1117-002-110
  : 5/8"-18 Machined RH
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  5/8-18 UNF LH .655 PLT
  #: 1117-002-111
  : 5/8"-18 Machined LH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1117-002-116 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  : M16 x 1.5 Metric LH
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  M16X1.5 LH 18MM PLT
  #: 1117-058-116
  : M16 x 1.5 Metric LH
  DUO 10 7/8 FLG 4.74M
  DUO 10 7/8 FLG 4.74M
  #: 6400-031-330
  DUO 2 BSP RH
  DUO 2 BSP RH
  #: 6200-002-137
  : G2" BSP RH
  DUO 2 NPT RH
  DUO 2 NPT RH
  #: 6200-002-123
  : 2" NPT RH
  2 NPT RH
  2 NPT RH
  #: 6200-011-123
  : 2" NPT RH
  2 1/2 NPT RH
  2 1/2 NPT RH
  #: 6250-002-115
  : 2 1/2" NPT RH
  2 1/2 NPT LH
  2 1/2 NPT LH
  #: 6250-002-119
  : 2 1/2" NPT LH
  2 1/2 BSP RH
  2 1/2 BSP RH
  #: 6250-002-121
  : G2 1/2" BSP RH
  DUO 9 FLG 8.31F
  DUO 9 FLG 8.31F
  #: 6250-002-300
  2 1/2 NPT LH
  2 1/2 NPT LH
  #: 6250-006-119
  : 2 1/2" NPT LH
  DUO 9 FLG 4.00M
  DUO 9 FLG 4.00M
  #: 6300-002-103
  3 NPT RH
  #: 6300-002-157
  : 3" NPT RH
  OIL/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  OIL/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-100-157
  OIL/OIL 1/4NPT 81 FLNG
  OIL/OIL 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-000-157
  AIR/OIL 1/4NPT 81 FLNG
  AIR/OIL 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-300-157
  CLNT/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  CLNT/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-220-157
  OIL/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  OIL/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-120-157
  AIR/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  AIR/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-500-157
  AIR/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  AIR/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-520-157
  AIR/CLNT 1/4NPT 81 FLNG
  AIR/CLNT 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-400-157
  AIR/CLNT 1/4NPT 81 FLNG
  AIR/CLNT 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-420-157 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  AIR/OIL 1/4NPT 81 FLNG
  AIR/OIL 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-320-157
  AIR/OIL 1/4NPT 81 FLNG
  AIR/OIL 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-360-157
  AIR/OIL 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-340-157
  AIR/CLNT 1/4NPT 81 FLNG
  AIR/CLNT 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-460-157
  AIR/CLNT 1/4NPT 81 FLNG
  AIR/CLNT 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-440-157
  OIL/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  OIL/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-140-157
  CLNT/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  CLNT/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-200-157
  CLNT/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  CLNT/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-240-157
  CLNT/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  CLNT/AIR 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-260-157
  OIL/OIL 1/4NPT 81 FLNG
  OIL/OIL 1/4NPT 81 FLNG
  #: 2620-040-157
  SM 1 NPT RH
  SM 1 NPT RH
  #: 350-221-002
  : 1" NPT RH
  1/8 NPT RH
  1/8 NPT RH
  #: 1005-113-063
  : 1/8" NPT RH
  5/16-24 UNF RH
  5/16-24 UNF RH
  #: 1005-113-110
  : 5/16-24 UNF RH
  OIL/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  OIL/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-100-252
  OIL/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-120-252
  CLNT/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  CLNT/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-200-252
  CLNT/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  CLNT/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-220-252
  AIR/CLNT 1/4NPT 108 FLNG
  AIR/CLNT 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-400-252
  AIR/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  AIR/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-500-252
  AIR/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  AIR/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-520-252
  OIL/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  OIL/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-000-252
  AIR/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  AIR/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  320-252
  AIR/CLNT 1/4NPT 108 FLNG
  AIR/CLNT 1/4NPT 108 FLNG
  420-252
  AIR/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  AIR/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  300-252
  CLNT/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  CLNT/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  260-252 đại lý cung cấp Khớp Nối Hiệu Deublin Viet nam
  CLNT/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  CLNT/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-240-252
  OIL/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-140-252
  OIL/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  OIL/AIR 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-160-252
  AIR/CLNT 1/4NPT 108 FLNG
  AIR/CLNT 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-440-252
  AIR/CLNT 1/4NPT 108 FLNG
  AIR/CLNT 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-460-252
  AIR/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  AIR/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-340-252
  AIR/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  AIR/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-360-252
  OIL/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  OIL/OIL 1/4NPT 108 FLNG
  #: 2620-040-252
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.655
  #: 1109-011-164
  : 5/8"-18 Machined RH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-011-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-024-212
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  #: 1109-011-165
  : 5/8"-18 Machined LH
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  #: 1109-014-196
  : 5/8"-18 Machined LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-021-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-041-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-043-212
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-023-212
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-040-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5LH 18MM
  #: 1109-020-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  #: 1109-013-196
  : 5/8"-18 Machined LH
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF LH.655
  010-165 Rotor: 5/8"-18 Machined LH
  Khớp Nối coupling Deublin Viet Nam Distributor
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.655
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.655
  #: 1109-013-195
  : 5/8"-18 Machined RH
  POP-OFF M16X1.5 LH 18MM
  POP-OFF M16X1.5 LH 18MM
  #: 1109-010-188
  : M16 x 1.5 Metric LH
  SC/SC M16X1.5 LH 16MM
  SC/SC M16X1.5 LH 16MM
  #: 1101-235-259
  : M16 x 1.5 Metric LH
  SC/SC M10X1 RH 11MM PLT
  SC/SC M10X1 RH 11MM PLT
  #: 1005-402-401
  : M10 x 1 Metric RH
  SC/SC M10X1 LH 11MM PLT
  #: 1005-402-448
  : M10 x 1 Metric LH
  SM M10X1 RH
  SM M10X1 RH
  #: 1005-000-037
  : M10 x 1 Metric RH
  POP-OFF M16X1.5LH 16MM
  POP-OFF M16X1.5LH 16MM
  #: 903-141-192
  : M16 x 1.5 Machine LH
  2 NPT LH
  2 NPT LH
  #: 655-500-117183
  : 2" NPT LH
  2 NPT RH
  2 NPT RH
  #: 655-500-116013
  : 2" NPT RH
  2 BSP RH
  2 BSP RH
  #: 655-500-124468
  : G2" BSP RH
  1 1/2 BSP RH
  1 1/2 BSP RH
  #: 555-000-198221
  : G1 1/2" BSP RH
  1 BSP LH
  1 BSP LH
  #: 355-000-223255
  : G1" BSP LH
  1 BSP RH
  1 BSP RH
  #: 355-000-222255
  : G1" BSP RH
  1 1/2-12 UNF RH
  1 1/2-12 UNF RH
  #: 355-000-019163
  : 1 1/2"-12 Machined R
  1 NPT RH
  1 NPT RH
  #: 355-000-002083
  : 1" NPT RH
  1 NPT RH
  1 NPT RH
  #: 355-000-002163
  : 1" NPT RH
  3/8 NPT RH FEM
  #: 17-086-045
  : 3/8" NPT RH
  M16X2 RH
  M16X2 RH
  #: 17-086-046
  : M16 x 2 Metric RH
  M22X1.5 RH
  M22X1.5 RH
  #: 21-001-121
  : M22 x 1.5 Metric RH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: 21-063-101
  : 3/4" NPT RH
  1-14 UNS RH
  1-14 UNS RH
  #: 21-063-109
  : 1"-14 Machined RH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH
  #: 21-063-122
  : G3/4" BSP RH
  POP-OFF M12X1LH 13MM
  POP-OFF M12X1LH 13MM
  #: 1129-330-331
  : M12 x 1 Metric LH
  POP-OFF M12X1RH 13MM
  POP-OFF M12X1RH 13MM
  #: 1129-330-342
  : M12 x 1 Metric RH
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  #: 1129-730-731
  : M12 x 1.25 Metric LH
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  POP-OFF M12X1.25LH 14MM
  #: 1129-859-731
  : M12 x 1.25 Metric LH
  TC/C 1 BSP RH
  TC/C 1 BSP RH
  #: 354-051-110
  : G1" BSP RH
  TC/C 1 NPT RH
  TC/C 1 NPT RH
  #: 354-051-112
  : 1" NPT RH
  TC/C 3/8 BSP RH
  #: 54-051-110
  : G3/8" BSP RH
  TC/C 3/8 NPT RH
  TC/C 3/8 NPT RH
  #: 54-051-112
  : 3/8" NPT RH
  TC/C 3/4 BSP RH
  TC/C 3/4 BSP RH
  #: 254-051-110
  : G3/4" BSP RH
  TC/C 3/4 NPT RH
  TC/C 3/4 NPT RH
  #: 254-051-112
  : 3/4" NPT RH
  TC/C 1/2 BSP RH
  TC/C 1/2 BSP RH
  #: 154-051-110
  : G1/2" BSP RH
  TC/C 1/2 NPT RH
  TC/C 1/2 NPT RH
  #: 154-051-112
  : 1/2" NPT RH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH
  #: AP10-010-210
  : G3/8" BSP RH
  3/8 BSP LH
  3/8 BSP LH
  #: AP10-010-211
  : G3/8" BSP LH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH
  #: AP10-011-214
  : 3/8" NPT RH
  3/8 NPT LH
  3/8 NPT LH
  #: AP10-011-215
  : 3/8" NPT LH
  1/2 BSP RH
  1/2 BSP RH
  #: AP12-010-210
  : G1/2" BSP RH
  1/2 BSP LH
  1/2 BSP LH
  #: AP12-010-211
  : G1/2" BSP LH
  1/2 NPT RH
  #: AP12-011-214
  : 1/2" NPT RH
  1/2 NPT LH
  1/2 NPT LH
  #: AP12-011-215
  : 1/2" NPT LH
  1/4 BSP RH
  1/4 BSP RH
  #: AP8-010-210
  : G1/4" BSP RH
  1/4 BSP LH
  1/4 BSP LH
  #: AP8-010-211
  : G1/4" BSP LH
  1/4 NPT RH
  1/4 NPT RH
  #: AP8-011-214
  : 1/4" NPT RH
  1/4 NPT LH
  1/4 NPT LH
  #: AP8-011-215
  : 1/4" NPT LH
  3/8 NPT LH
  3/8 NPT LH
  #: D10-004-215
  : 3/8" NPT LH
  3/8 BSP RH
  3/8 BSP RH
  #: D10-003-210
  : G3/8" BSP RH
  3/8 NPT RH
  3/8 NPT RH
  #: D10-004-214
  : 3/8" NPT RH
  1/2 BSP RH
  1/2 BSP RH
  #: D12-003-210
  : G1/2" BSP RH
  1/2 BSP LH
  1/2 BSP LH
  #: D12-003-211
  : G1/2" BSP LH
  1/2 NPT RH
  1/2 NPT RH
  #: D12-004-214
  : 1/2" NPT RH
  3/4 BSP RH
  3/4 BSP RH
  #: D20-003-210
  : G3/4" BSP RH
  3/4 BSP LH
  3/4 BSP LH
  #: D20-003-211
  : G3/4" BSP LH
  3/4 NPT RH
  3/4 NPT RH
  #: D20-004-214
  : 3/4" NPT RH
  3/4 NPT LH
  3/4 NPT LH
  #: D20-004-215
  : 3/4" NPT LH
  1 BSP RH
  1 BSP RH
  #: D25-003-210
  : G1" BSP RH
  1 BSP LH
  1 BSP LH
  #: D25-003-211
  : G1" BSP LH
  1 NPT RH
  1 NPT RH
  #: D25-004-214
  : 1" NPT RH
  1 NPT LH
  1 NPT LH
  #: D25-004-215
  : 1" NPT LH
  1 1/4 BSP RH
  1 1/4 BSP RH
  #: D32-003-210
  : G1 1/4" BSP RH
  1 1/4 BSP LH
  1 1/4 BSP LH
  #: D32-003-211
  : G1 1/4" BSP LH
  1 1/4 NPT RH
  1 1/4 NPT RH
  #: D32-004-214
  : 1 1/4" NPT RH
  1 1/2 BSP RH
  1 1/2 BSP RH
  #: D40-003-210
  : G1 1/2" BSP RH
  1 1/2 BSP LH
  #: D40-003-211
  : G1 1/2" BSP LH
  1 1/2 NPT RH
  1 1/2 NPT RH
  #: D40-004-214
  : 1 1/2" NPT RH
  1 1/2 NPT LH
  1 1/2 NPT LH
  #: D40-004-215
  : 1 1/2" NPT LH
  1/4 BSP RH
  1/4 BSP RH
  #: D8-003-210
  : G1/4" BSP RH
  1/4 NPT RH
  1/4 NPT RH
  #: D8-004-214
  : 1/4" NPT RH
  N10 3/8 BSP RH  GA
  N10 3/8 BSP RH GA
  #: N10-020-210
  : G3/8" BSP RH
  N10 3/8 BSP LH  GA
  N10 3/8 BSP LH GA
  #: N10-020-211
  : G3/8" BSP LH
  N10 3/8 NPT RH  GA
  N10 3/8 NPT RH GA
  #: N10-020-214
  : 3/8" NPT RH
  N10 3/8 NPT LH  GA
  N10 3/8 NPT LH GA
  #: N10-020-215
  : 3/8" NPT LH
  N10 3/8 BSP RH  HHT
  N10 3/8 BSP RH HHT
  #: N10-021-210
  : G3/8" BSP RH
  N10 3/8 BSP LH  HHT
  N10 3/8 BSP LH HHT
  #: N10-021-211
  : G3/8" BSP LH
  N10 3/8 NPT RH  HHT
  N10 3/8 NPT RH HHT
  #: N10-021-214
  : 3/8" NPT RH
  N10 3/8 NPT LH HHT
  #: N10-021-215
  : 3/8" NPT LH
  N12 1/2 BSP RH  GA
  N12 1/2 BSP RH GA
  #: N12-020-210
  : G1/2" BSP RH
  N12 1/2 BSP LH  GA
  N12 1/2 BSP LH GA
  #: N12-020-211
  : G1/2" BSP LH
  N12 1/2 NPT RH  GA
  N12 1/2 NPT RH GA
  #: N12-020-214
  : 1/2" NPT RH
  N12 1/2 NPT LH  GA
  N12 1/2 NPT LH GA
  #: N12-020-215
  : 1/2" NPT LH
  N12 1/2 BSP RH  HHT
  N12 1/2 BSP RH HHT
  #: N12-021-210
  : G1/2" BSP RH
  N12 1/2 BSP LH  HHT
  N12 1/2 BSP LH HHT
  #: N12-021-211
  : G1/2" BSP LH
  N12 1/2 NPT LH  HHT
  N12 1/2 NPT LH HHT
  #: N12-021-215
  : 1/2" NPT LH
  SC/TC 2 1/2 NPT LH
  SC/TC 2 1/2 NPT LH
  #: 6250-018-119
  : 21/2" NPT LH
  SC/TC 2 1/2 BSP RH
  SC/TC 2 1/2 BSP RH
  #: 6250-018-121
  : G21/2" BSP RH
  SC/TC 9 FLG 8.31F
  SC/TC 9 FLG 8.31F
  #: 6250-018-300
  SC/TC 2 NPT RH
  SC/TC 2 NPT RH
  #: 6200-016-123
  : 2" NPT RH
  SC/TC 2 NPT LH
  #: 6200-016-135
  : 2" NPT LH
  2 NPT LH
  2 NPT LH
  #: 6200-001-135
  : 2" NPT LH
  9 FLANGE 4.00M
  9 FLANGE 4.00M
  #: 6300-015-103
  3 NPT RH
  3 NPT RH
  #: 6300-015-157
  : 3" NPT RH
  3 NPT LH
  3 NPT LH
  #: 6300-015-158
  : 3" NPT LH
  3 BSP RH
  3 BSP RH
  #: 6300-015-161
  : G3" BSP RH
  CG/C 1/2 NPT RH
  CG/C 1/2 NPT RH
  #: 154-050-117
  : 1/2" NPT RH
  CG/C 1/2 BSP RH
  CG/C 1/2 BSP RH
  #: 154-050-178
  : G1/2" BSP RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  CG/C 3/4 NPT RH
  #: 254-050-117
  : 3/4" NPT RH
  CG/C 3/4 BSP RH
  CG/C 3/4 BSP RH
  #: 254-050-178
  : G3/4" BSP RH
  CG/C 3/8 NPT RH
  CG/C 3/8 NPT RH
  #: 54-050-117
  : 3/8" NPT RH
  1 NPT RH
  #: 354-050-117
  : 1" NPT RH
  1 BSP RH
  1 BSP RH
  #: 354-050-178
  : G1" BSP RH
  M12X1.25 LH 13MM PLT
  M12X1.25 LH 13MM PLT
  #: 1117-028-374
  : M12 x 1.25 Metric LH
  M16X1.5LH 18MM PLT
  M16X1.5LH 18MM PLT
  #: 1117-063-294
  : M16 x 1.5 Metric LH
  SC/SC M16X1.5LH 18MM
  SC/SC M16X1.5LH 18MM
  #: 1101-195-343
  : M16 x 1.5 Metric LH
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.625
  POP-OFF 5/8-18UNF RH.625
  #: 902-110-231
  : 5/8"-18 Machined RH
  12MM SHAFT
  12MM SHAFT
  #: 1117-789 đại lý deublin viet nam
  : 12 f7 Machined
  SC/SC M10X1 LH 11MM
  SC/SC M10X1 LH 11MM
  #: 1101-235-424
  : M10 x 1 Metric LH
  SC/SC M16X1.5 LH 18MM
  SC/SC M16X1.5 LH 18MM
  deublin-1101620-343
  M16 x1.5 Metric LH
  M16X1.5LH 18MM
  M16X1.5LH 18MM
  khop noi deublin-1129050-301
  M16 x1.5 Metric LH khớp nối deublin

   

gotop