Hộp Số ROSSI Vietnam Đại Lý Động Cơ Hộp Giảm Tốc Rossi

Hộp Số ROSSI Vietnam Đại Lý Động Cơ Hộp Giảm Tốc Rossi

Đại lý rossi vietnam chuyên động cơ rossi, hộp số rossi, bộ giảm tốc rossi, hộp giảm tốc rossi, bộ điều tốc rossi, thắng phanh động cơ, khớp nối hop so rossi phớt phốt hộp số MR V MR CI 125 UO2H MR V 50 UO3A MR V 32U03A B3 MR 3I 50 UC2A R C21 280 UO2V MR IV 63 UO3A RV63U03A HB2 132M 4 230.400-50 B5 MR V 81 P07 MR3I 125 UP2A

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Rossi Việt Nam Động Cơ Hộp Số Bộ Giảm Điều Tốc

       Đại lý rossi vietnam chuyên động cơ rossi, hộp số rossi, bộ giảm tốc rossi, hộp giảm tốc rossi, bộ điều tốc rossi, thắng phanh động cơ, khớp nối hop so rossi phớt phốt hộp số MR V MR CI 125 UO2H MR V 50 UO3A MR V 32U03A B3 MR 3I 50 UC2A R C21 280 UO2V MR IV 63 UO3A RV63U03A HB2 132M 4 230.400-50 B5 , Rossi R V 63 U03D, R000038352 Gearbox Motor
   
  enlightened Đại lý động cơ hộp số giảm tốc rossi vietnam nhập hàng trực tiếp từ Ý, cấp hàng có đầy đủ CO/CQ bản gốc. Tư vấn lắp đặt và giao hàng miễn phí toàn quốc.
   
  Hộp Số Rossi ( or Hộp giảm tốc Bộ điều tốc rossi ) vietnam distributor
  MR IV 63 P06
  MR V 64 P05
  MR V 64 P06 hộp giảm tốc rossi
  MR V 64 P07
  MR IV 64 P05
  MR IV 64 P06
  MR IV 64 P07
  MR IV 80 P06
  MR IV 80 P07
  MR IV 80 P05
  MR 4i 125 UP2A 90S B5 105
  MR IV 80 P06
  MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5
  MR IV 80 P07
  MR V 81 P05
  MR V 81 P06
  MR V 81 P07
  MR V 81 P07
  MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4
  MR IV 81 P06
  MR IV 81 P07
  MR IV 81 P05
  R V 40 F01
  R V 40 F02
  R V 40 F03
  MR 2I 125 L UP4A 112M-MB B5 24.1
  R V 40 F04
  R V 40 F05
  R V 40 F06
  R IV 40 F01
  MR 3I 100 UP2A 80 B5 61.5
  R IV 40 F03
  R IV 40 F04
  R IV 40 F05
  R V 50 F02 |
  HB3 132M 4 220.380-50 B5
  Pn [kW] = 7,5
  MR 3I 80 UC2A - 90L 4 ... B5 / 45,5 i = 30,8
  MR ICI 63 UO3A - 24x200 - 32
  Vị trí lắp B3
  MR 2I 63 UC2A - 90L 4 ... B5 / 110
  Tỷ số truyền tải i = 12,7
  Vị trí lắp B3
  MR ICI 50 UO3A - 19x160 - 20,9
  MR ICI 80 UO3A - 24x200 - 52
  MR IV 80 P06
  Rossi Vietnam MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5
  MR IV 80 P07
  MR V 81 P05
  MR V 81 P06
  MR V 81 P07
  MR V 81 P07
  Rossi viet nam MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4
  MR IV 81 P06
  MR IV 81 P07
  MR IV 81 P05
  R V 40 F01
  R V 40 F02
  R V 40 F03
  Rossi Vietnam MR 2I 125 L UP4A 112M-MB B5 24.1
  R V 40 F04
  R V 40 F05
  R V 40 F06
  R IV 40 F01
  Rossi Vietnam MR 3I 100 UP2A 80 B5 61.5
  R IV 40 F03
  R IV 40 F04
  R IV 40 F05
  R V 50 F02
  MR V 100 U 02A 113
  MRIV 100 UO2A FO112 M6 230/400V
  MR 2I 80 UC2A-F0 100L...B5 i=19.9 230.400 N=3 kW
  i127/0.638KW MR2IV64 UO3A-511/R000040269-B7
  MR 21 101 UC2A 213 R000068961
  R000052747
  R C21 280 UO2V 313 R000068962
  RV63U03A??i=63
  RM2-HB Hộp Số Rossi Vietnam
  PHOTO
  F090LB2 B53/08 động cơ rossi
  R000052201
  416052 06/12 HB 132MC6 B5 7.5kw
  R C 125 P01N R000012028
  R CI 100003A 103
  see the photo hộp giảm tốc rossi
  MR CI 63 UO3A R000061223 I=20
  MR V 430 UO4E 512 R000059566 I=37
  MR 3I 50 UC2A 512 R000059567 I=22.4
  MR IV 63 UO3A R000059568 I=102
  HBF 80 A 4 B5 N1388406 04/12
  MRV50UO3A/7 B3 P1=0.93KW N2=400MIN-1
  R V 32 UO3D, 409, 1708053, B3, i=25, 0.3kW
  MR V 50 UO3A, 509, B7, i=50, 0.47kW, ??:19-200
  MR IV 40 UO3A
  R000059568 i 102
  MR 21 81 UP2A
    MRV 40 U02A, 398 ,B7
    MRV 32 U02A, 398 ,B6
    MA63C4??B5 COD:A4C0622B25517 NO:D300245
    MA71B4??B5 COD:A4C0712B25517 NO:C36 944
  R CI 80 UO3A 210??i=13.1??7.3kw
  MRV 92 U09A 502 TN1 B6
  MR V 32 UO3A 614;R000053825 B7
  MR CI 160 UO2A ??R000040428
  IEC 34-1
  MR V 32U03A B3
  FO180L4 B5 22KW
  TYPE: MR CI 125 UO2A R000078503 14.25KW
  TYPE:MR ICI 160 UO3A R000080921 5.500KW
  MR CI 125 UO2H Nr??R000026121
    RC125P03M/1 i=1:1
  mot.3-F0 63 C 4 B6 38309,RIV 50 U0 3A
  GIF 71B 6 B5R
  HBZ90L4 B5 NR.22668/11 4/11
    R V 63 UO3A 512 R000013156
  R CI 80U03A
    MR C2I 180 UO2V - 160L 4 ... B5 / 15,6 Without motor Transmission ratio i = 90 Mounting position B6 . High input speed n1 1800 min-1
  ni SPEEDWELL,OVR 04-0067?
  R V 63 UO3A 512;R000016033
  RC80PO1NS R000048284
  RV63U03A R000047300
  RC200FO4F R000034106
  MR2I 160 UP2A 
  MR2I 180 UP2A 
  MR2I 40 PC1A  
  MR2I 50 UC2A 
  MR2I 50 UC2A
  MR2I 63 UC2A 
  MR2I 64 UC2A 
  R2I 64 UC2A 
  MR2I 80 UC2A 
  MR2I 80 UC2A 
  MR2I 80 UC2A  
  MR2I 80 UC2A  hộp số rossi
  MR2I 80 UP2A
  MR2IV 40 UO3A
  MR3I 100 UP2A
  MR3I 125 UP2A 
  MR3I 125 UP2A
  MR3I 125 UP2A   
  MR3I 126 UC2A
  MR3I 160 UP2A  
  MR3I 200 UP2A 
  MRV 63 UO3D
  MRV 63 UOЗA 
  MRV 64 UO3A rossi viet nam
  MRV 64 UO3A 
  MRV 64 UO3A 
  MRV 64 UO3A 
  MRV 64 UO3A     
  MRV 742 UO4E 
  MRV 80 U03A 
  MRV 80 UO3A 
  MRV 80 UO3A 
  MRV 80 UO3A bộ điều tốc rossi
  MRV 80 UO3A
  MRV 80 UO3A  
  MRV 80 UO3A      
  MRV 80 UO3A          
  MRV 80 UO3A 
  MRV 80 UO3A
  MRV 81 UO3A 
  MRV 81 UO3A     
  MRV 81 UO3A 
  MRV 81 UO3A 
  MRV 81 UO3A  
  MRС2I 200 UО2Н 
  MRС3E 542  FO2Z 
  MR CI 100 UO3A
  MR 21 140 UP2A
  MR 21 80 UC2A 
  MR 2I 125 UP2A 
  MR 2I 160 UC2A
  MR 2I 160 UP2A
  MR 31100UP2A
  MR 3I 125 UP2A 
  MR 3I 80 UC2A 
  MR 3I 80 UC2A
  MR C21 200 UO2V 
  MR C2I 140 UO2A 
  MR CI 100 U03A
  MR CI 125 UO2A
  MR CI 160 U02Н
  MR CI 63 UO3A 
  MR CI 63 UO3A 
  MR CI 64 UO3A 
  MR CI 81 UO3A 
  R ICI 125 U03A
  MR ICI 140 U03A   
  MRICI 125 UO3A 
  MRICI 125 UO3A        
  MRICI 140 UO3A
  MRICI 160 UO3A 
  MRICI 160 UO3A         
  MRICI 160 UO3D    
  MRICI 160 UO3D 
  MRICI 50 UO3A     rossi viet nam
  MRICI 50 UO3A 
  MRICI 63 UO3A           
  MRICI 64 UO3A   
  MRICI 80 U03A 
  MRICI 80 UO3A 
  MRICI 80 UO3A 
  MRICI 80 UO3A 
  MRICI 81 UO3A   
  MRIV 100 U02A  hộp giảm tốc rossi
  MRIV 125  UO2A  
  MRIV 126 UO2A    
  MRIV 250 UO2A
  MRIV 250 UO2A 
  MRIV 250 UO2A 
  MRIV 32 UO3D        
  MRIV 40 UO3A         
  MRIV 50 UO3A 
  MRIV 50 UO3A hộp số rossi
  MRIV 63 UO3A
  MRIV 63 UO3D 
  МMRIV 63 UO3D 
  MRIV 63 UO3D 
  MRIV 64 UO3A  
  MRIV 80 UO3A
  MRIV 80 UO3D         
  MRV 118 UO4E   
  MRV 118 UO4E  rossi viet nam
  MRV 125 UO2A
  MRV 125 UO2A    
  MRV 126 U02A 
  MRV 160 UO2A 

  Đại Lý Cung Cấp Động Cơ Hộp Số Rossi ( Bộ Hộp giảm tốc Rossi ) Tại Việt Nam Có Đầy Đủ CO/CQ Bản Gốc

  RIV 125 U02A
   HB 71B 4 230.400 50 B5
  TX11(Erp) HHZ 71A4 230.400-50 B5 Brake motor catalogue TX11(Erp) HHZ 71A4 230.400-50 B5 Pn ( kW ) = 0,25
  BC 07 103 50 100 for F0 132M4 MOTOR
  R21 105 OP1A R000026003
  HB2 132M4 230.400-50 B5
  Description:type RV80 UO3A-1/20-FC B7
  MR2I-64-UP2A-90L-6Poles-B5
  Nr.01464/07 2/07 HF112MC4 IP55 5.5KW B5
  N.1426406 02/13,HBZ 71A 4 B5,R000052262
  MA 132 LG4 COD.A4C1352B25517 NO.:F318928
  90LB2 B5 3/08 Hộp Số Rossi Vietnam
  1011202 RV160U02A i=13 pw=26.6kw
  MR21 80 UC2A203V5
  HR21 80 UC2A203V5
  F071A6 0.18KW 230/400V,1.14/0.66A B5/14.7
  Description:GEARBOX;M/N:RV80 UO3A-1/16-FC B8
  Mot.3 F0 80B 4 B5 1/0 ;IP55 S1 l.CL.F AA;0.75KW
  Motor front cover
  RC21200 UO2A/22.4 R=1:27 FC=B3 PN(1400min??????=83KW
  Description:type RV63 UO3A-1/16-FC
  R 21 180UP2A
  16.186A/3.15R code??1162186 (MR C21 280 U02A??
  MR V 126 U02A 412 R000038891 B6 I=63 4.125KW 38-250
  MR31 64 UC2A,NR.R000050045
    R V 50 U03D hộp giảm tốc rossi
  motoriduttori MOT.6-FO 112L 4 B5
  F0 112L 4 B5 BC 06/03/75
  REDUCER  RD. C21 180 UO2A-45.4 11.0Kw B7/*MULTITENS*i=45.4
  REDUCER  RD. C21 180 UO2A-37.3 18.5Kw B7/*MULTITENS*i=37.3
  REDUCER  RD. C21 280 UO2A-71.7 45.0Kw B7/*MULTITENS*i=71.7 REDUCER
  3-FO 71A6B5 0.18KW; MR IV 63 U03A 200, 101:1, B6
  RIC1125U03A 602
  Complete gearbox type: MRC21180UO2A, ratio: I =104,
  Complete gearbox type: MR 2181UC2A, ratio: I= 20,1
  Complete gearbox type: MR2180UC2A, ratio: I= 16,3
  Complete gearbox type: MR31100UO2A, ratio: I= 63,8
  HBZ 80C 4 B5??230.400-50??
  type.R CI 200U02A NO.WA750487
  3F071C 2 B5R 00656/07 0.75KW 2830RPM 50HZ 230/400V 3.0/1.71A
  3 F0 80B4 B5 3/07 0.75KW 1415RPM 50HZ 230/400V 3.5/2.0A
  MOT3~N,HI71B4B5,230/400V,0.37kW 1405r/min
  G02RCI250,RCI250 UO2A/12.5
    MRI CI 100U03D
  MR 2I 80 UP2A
    R C 100 FO1F / 1
  R V 32 UO3D, 409, 1708053, B3, i=25, 0.3kW
  MR V 50 UO3A, 509, B7, i=50, 0.47kW, φ:19-200
  HBZ 180L 4 400-50 B5 động cơ rossi
  R V 63 UO3A / 16 B7
  MR 3I 180 UP2A-42X350-39,9, B3
  MR CI 125 UO2H 15KW Nr:R000026121
  RV63 UO3A-1/16-FC B8
  RV63U03A/10 R000047300
  ni SPEEDWELL,COVERED PU 65 SHORE CREAM COLOUR SULPHUR FREE
  RM2-HB
  MR V 50 UO3A, 509, B7, i=50, 0.47kW, φ:19-200
  HBF 80A 4 230.400-50 B5
  MR CI 160 UO2A-55x400-13 hộp giảm tốc rossi
  MR V 50 UO3A, 509, B7, i=50, 0.47kW, φ:19-200
  HB2 132M 4 230.400-50 B5
  HB071B4230400B5 hộp giảm tốc rossi
  RV80 UO3A-1/20-FC B7
  RV80 UO3A-1/16-FC B8 1475rpm
  A04RV160UO2A/13
  HBZ071A6230400B5 động cơ rossi
  RV63UO3A,R000061905 Hộp Số Rossi Vietnam
  R2I 105 OP1A R000026003
  HB2 132M4 230.400-50 B5
  Description: type RV 80 UO3A-1/20-FC B7
  MR 2I-64-UP2A-90L-6Poles-B5
  Nr.01464/07 2/07 HF112MC4 IP55 5.5KW B5
  N.1426406 02/13,HBZ 71A 4 B5,R000052262
  MA 132 LG4 COA4C1352B25517 NO.:F3I8928
  90LB2 B5 3/08
  1011202 RV160U02A i=13 pw=26.6kw
  MR 2I 80 UC2A 203V5
  HR2I 80 UC2A 203V5
  F071A6 0.18KW 230/400V,1.14/0.66A B5/14.7
  Description:GEARBOX;M/N: RV 80 UO3A-1/16-FC B8
  Mot.3 F0 80B 4 B5 1/0 ;IP55 S1 l.CL.F AA;0.75KW
  Motor front cover
  RC 2I 200 UO2A/22.4 R=1:27 FC=B3 PN(1400min =83KW
  Description:type RV 63 UO3A-1/16-FC
  R 2I 180UP2A
  16.186A/3.15R code 1162I86 (MR C2I 280 U02A
  MR V 126 U02A 412 R000038891 B6 I=63 4.125KW 38-250
  MR 3I 64 UC2A,NR.R000050045 hộp giảm tốc rossi
  R V 50 U03D
  motoriduttori MOT.6-FO 112L 4 B5
  F0 112L 4 B5 BC 06/03/75
  REDUCER R C2I 180 UO2A-45.4 11.0Kw B7/*MULTITENS*i=45.4
  REDUCER R C2I 180 UO2A-37.3 18.5Kw B7/*MULTITENS*i=37.3
  REDUCER R C2I 280 UO2A-71.7 45.0Kw B7/*MULTITENS*i=71.7 REDUCER
  3-FO 71A6B5 0.18KW; MR IV 63 U03A 200, 101:1, B6
  RIC1125U03A 602
  Complete gearbox type: MR C2I 180 UO2A, ratio: I =104,
  Complete gearbox type: MR 2I 81 UC2A, ratio: I= 20,1
  Complete gearbox type: MR 2I 80 UC2A, ratio: I= 16,3
  Complete gearbox type: MR 3I 100 UO2A, ratio: I= 63,8
  HBZ 80C 4 B5 230.400-50
  type.R CI 200U02A NO.WA750487
  3F071C 2 B5R 00656/07 0.75KW 2830RPM 50HZ 230/400V 3.0/1.71A
  3 F0 80B4 B5 3/07 0.75KW 1415RPM 50HZ 230/400V 3.5/2.0A
  MOT3~N,HI71B4B5,230/400V,0.37kW 1405r/min
  G02RCI250,RCI250 UO2A/12.5
  MRI CI 100U03D
  MR 2I 80 UP2A
  R C 100 FO1F / 1
  R V 32 UO3D, 409, 1708053, B3, i=25, 0.3kW
  MR V 50 UO3A, 509, B7, i=50, 0.47kW, φ:19-200
  HBZ 180L 4 400-50 B5 thắng phanh động cơ rossi
  R V 63 UO3A / 16 B7
  MR 3I 180 UP2A-42X350-39,9, B3
  MR CI 125 UO2H 15KW Nr:R00002612I
  RV 63 UO3A-1/16-FC B8
  RV 63U03A/10 R000047300
  SPEEDWELL,COVERED PU 65 SHORE CREAM COLOUR SULPHUR FREE
  RM2-HB hộp số hiệu rossi
  MR V 50 UO3A, 509, B7, i=50, 0.47kW, φ:19-200
  HBF 80A 4 230.400-50 B5
  MR CI 160 UO2A-55x400-13
  MR V 50 UO3A, 509, B7, i=50, 0.47kW, φ:19-200
  HB2 132M 4 230.400-50 B5
  HB071B4230400B5
  RV 80 UO3A-1/20-FC B7
  RV 80 UO3A-1/16-FC B8 1475rpm
  A04RV160UO2A/13
  HBZ 071A6230400B5
  RV 63 UO3A,R000061905  2.22 / 3,43 2.22 / 3,43  2.38 / 3,5   3.511A     3.511A  3.610  3.683  3.711  3.722  3.729 А   3.739  3.768A  A2.24 / 5,7  A2.26 / 5  A3.15A  A3.16A  MR C2I 180 UO2A  i=52.4  MR ICI 160 UO3A  i=33.3 hộp giảm tốc rossi MR ICI 200 UO3A  i=33.3  R2I 140 UP2A/11,9   1.117A / 40 -12.101 -12.101B /4R  -12.162/3,15R -12.163 -12.163/4R -12.166/3,15R  -12.166/3,15R -12.218/5R    -2,371/3,12 -2.22 / 3,43 -2.290 / 3,27  d=38  -2.297A / 5  d=48  -2.320A/ 4 -2.321 / 4,92 -2.363 / 3,15  d=38 -2.363A / 3,15 d38 -2.363A / 3,15 d38 -2.375 / 3,28 -2.379 / 3,57 -2.384A / 3,07 d42    -2.397 / 3,62  -2.397 / 3,62 -2.398A / 3,5  16x60 UNI 5933A 10K  M10x35 UNI 5933A-10K  M8x30 UNI 5933A-10K   15.426 d38   15.494 d48   15.494A  d=48  15.498A  d=65  15.502  15.604  d=65  008200600  RN1  008200650 RR1 440  RM1  RM1  RN1 500  RR1 440  MRV 32  PT100 1"x35  PT100 1/2"x20  PT100 3/4"x35  Cầu diode RV1 500    Đĩa thắng phanh  BF-BZ 06S Đĩa thắng phanh 008125008 ZC/BC 08  Đĩa thắng phanh BRAKE DISC BF-BZ 05 15 BERAL 1121 Đĩa thắng phanh KIT VENTOLA-DISCO FREN.  V 28х7  V 35x8  V 47х7  4.50В/13  4.85В / 10  25e DIN 983  62i DIN 984  UT.B 055  80i UNI 7437 - 75/2   90i UNI 7437 - 75/2  90i UNI 7437  seeger J62x2V/2  AS 120x150x12 DIN 3760 VITON  B1SL 40x85x11 RET.U8  MR C2I 140 UO2A + MR2I 63UC2A  90L4 230.400 B5/168  12.94 -16.181-12.158  16.181-12.158-12.94 A/3,15     -12.224C / 2,5   R CI 400 UO1A/8,82  105x185x50 SERIES MAV 2008  120x215x54 Series MAV 2008 SP  130x230x60,5 SERIES MAV 2008S  130х230х60. SERIES MAV 2008  160х290х71 SERIES MAV 2008  260х430х119 SERIES MAV 2008 KP 80 DX  KP 80 SX   V 90x10   2210006   V 62x10  A6.18  A7.12  V 130x12   V 55x10  V 62x10   V 62x10 UT.B 054D  V 72x10  V 90x10  V72x10/2   V90x10/2  AS 35х47х7 DIN 3760  AS 40x52x7 DIN 3760  B1SL 40х85х11 RET.U8 CORCOS  SS 70x90x3,5 DIN 988  1340000    5.63B   5.192  hộp số hiệu rossi MR 3I 50 UC2A  80A 4 ... B5 / 86,1         i = 16,3       B3    BKWG7185  1/30 (24В) DS80GM0012  MR ICI 160 UO3A  132MC4 230.400 B5/33,1 B3  R000017781 DS80GM0034  MR C2I 140 UO2A - 112M4 230.400 B5/19,9 B3  R000013877    DS80GM0051  MR ICI 125 UO3A  132S4 230.400 B5/54,7 B3  R000017784 DS80GM0052  MR 3I 101 UC2A  112MC4 230.400 B5/37,6 B3  R000010575 DS80GM0056  MR ICI 140 UO3A  112MC4 230.400 B5/27,6 B8  R000017778 MR 2I 100 UC2A  132S 4 MR 2I 100 UC2A  132S4    MR 2I 100 UP2A   - HB  112M 4  mot B5/137,HB,CNC B7 i=10,2 MR 2I 100 UP2A   - HB  132S 4  mot B5/218 , hộp số rossi HB B7 i=6,42 MR 2I 100 UP2A  112M6 230.400 B5/218 B7 i=6,42 MR 2I 100 UP2A  132M4 230.400 B5/114 B7 i=12,3 MR 2I 125 UP2A  132M 4... B5 / 107 MR 2I 140 UP2A  132M 4 MOT.SPEC. B5 / 219 B7 WA 585355 MR 2I 160 UP2A  200L4 400 B5R / 56,9 ,DA1 B3 i=24,6 MR 2I 280 UP2A  HF 315S 4 400 B5 / 89,2 MR 2I 50 UC2A 90L4...B5/28 I-5.11 MR 2I 63 UC2A  F0 90L4 230.400-50 MR 2I 80 UP2A  HB 100LA 4 230.400 B5 /174 B7 i=8,03 thắng phanh động cơ rossi MR 2I 81 UP2A  24x200 - 20,8 - HB 90LB4 230.400 - 50 B5 B7  *SPECIAL.DESIGN MR 2I 81 UP2A  28x250 - 26 B7  HB2 100 LB4 230.400 B5 MR 3I 100 UР2A - 100L MR 3I 125 UP2A  38х300 - 21,8 B6  HB 132MC4 230.400-50 B5 MR 3I 160 UC2A  HB 132M 4 230.400 B5 /16,7  ,V,EU B3 i=83,8 MR 3I 180 UP2A  HBZ 132M 6 230.400 B5 / 6,85 , T15 B7 MR 3I 50 UC2A FO80B4 230.400 B5/ MR 3I 63 UC2A  F0 90L4 230.400-50 hộp số hiệu rossi MR 3I 63 UC2A  F080C 4 230.400 B5 / 60  B3  i=23,3 MR 3I 63 UC2A  F090S 4 230.400 B5 / 40,2  B3  i=34,8 MR 3I 63 UС2A- 90S4 230.400-50 B5/ 48,1 В3
gotop