Đồng Hồ Kytola - Đại Lý Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Tại Việt Nam

Đồng Hồ Kytola - Đại Lý Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Tại Việt Nam

Đại lý kytola Viet Nam chuyên đồng hồ đo lưu lượng KYTOLA, Đồng Hồ Đo Lưu Lượng - Thiết Bị Đo Lưu Lượng Lỏng Khí KYTOLA , Van kiểm tra , mét chênh áp , máy đo lượng dầu bôi trơn KYTOLA , thiết bị lấy mẫu khí , cảm biến đo lưu lượng - báo động , máy phan tích dầu KYTOLA , thiết bị đo lưu lượng nước trong ống – máy bơm

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Cung Cấp Đồng Hồ Đo Lưu Lượng KYTOLA Tại Việt Nam

         Đại lý kytola Viet Nam chuyên đồng hồ đo lưu lượng KYTOLA, Đồng Hồ Đo Lưu Lượng - Thiết Bị Đo Lưu Lượng Lỏng Khí KYTOLA , Van kiểm tra , mét chênh áp , máy đo lượng dầu bôi trơn KYTOLA , thiết bị lấy mẫu khí , cảm biến đo lưu lượng - báo động , máy phan tích dầu KYTOLA , thiết bị đo lưu lượng nước trong ống – máy bơm …

  Một Số Model Đồng Hồ Đo Lưu Lượng KYTOLA Được Đại Lý Cung Cấp Tại Việt Nam

  * Kytola viet nam Model MP-O

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.015 / 6.5 L/min

  Air: 0.5 / 200 NL/min at +20C / 101,3 kPa

  * đồng hồ Kytola Model MP-W

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.015 / 6.5 L/min

  Air: 0.5 / 200 NL/min at +20C / 101,3 kPa

  đo lượng tiêu thụ thiết bị Oval

  * thiết bị đo lưu lượng Kytola model 2950

  Chảy phạm vi (min./max.):

  Dầu: 0,1 / 100 L / min

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola model 2951

  Chảy phạm vi (min./max.):

  Dầu: 0,1 / 100 L / min

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola model 6210

  Chảy phạm vi (min./max.):

  Chất lỏng nhớt: 0.1 / 30 L / phút

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola model SR

  Chảy phạm vi (min./max.):

  Dầu: 1/120 L / phút

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model SR-X 

  Chảy phạm vi (min./max.):

  Dầu: 0,1 / 6 L / phút

  * Mô hình SRX-X đo lưu lượng

  Chảy phạm vi (min./max.):

  Dầu: 0,1 / 6 L / phút

  * đồng hồ lưu lượng Kytola mô hình SRO

  Chảy phạm vi (min./max.):

  Dầu: 10/200 L / phút

  SRP Inox Oval bánh răng Flow Meter

  Chảy phạm vi (min./max.):

  Dầu: 0,3 / 150 L / min

  * Kytola Model SLM 

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.025 / 13 L/min

  * đại lý đồng hồ Kytola Model SLMx-2

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.05 / 8 L/min

  * Kytola Model EXK

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.002 / 2.5 L/min

  Air: 0.1 / 90 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * Kytola Model VEX

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.4 / 30 L/min

  Air: 15 / 700 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đại lý đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model A

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.002 / 6.5 L/min

  Air: 0.1 / 220 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ lưu lượng hiệu Kytola Model BA

  Flow range (min./max.):

  Air: 0.2 / 7.5 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ lưu lượng Kytola Model C

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.5 / 30 L/min

  Air: 20 / 1000 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ lưu lượng Kytola Model D

  Flow range (min./max.):

  Water: 7.5 / 100 L/min

  Air: 200 / 2500 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * Kytola viet nam Model E

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.002 / 2.5 L/min

  Air: 0.1 / 90 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đại lý cung cấp đồng hồ Kytola Model EA

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.002 / 2.5 L/min

  Air: 0.1 / 90 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * Kytola Model HK

  Flow range (min./max.):

  Water: 5 / 80 L/min

  Air: 150 / 2200 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ lưu lượng Kytola Model HT

  Flow range (min./max.):

  Water: 10 / 375 L/min

  Air: 400 / 14000 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model HV

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.2 / 30 L/min

  Air: 15 / 900 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * Kytola Model K

  Flow range (min./max.):

  Water: 7.5 / 120 L/min

  Air: 200 / 2800 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ lưu lượng Kytola Model KL

  Flow range (min./max.):

  Water: 7.5 / 120 L/min

  Air: 200 / 3000 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model KLFH

  Flow range (min./max.):

  Water: 7.5 / 120 L/min

  Air: 200 / 3000 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model KD

  Flow range (min./max.):

  Air: 200 / 3000 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model KPM

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.025 / 1 L/min

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model L

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.002 / 3 L/min

  Air: 0.1 / 110 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model TL

  Flow range (min./max.):

  Water: 7.5 / 400 L/min

  Air: 300 / 12000 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model TT

  Flow range (min./max.):

  Water: 75 / 1000 L/min

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model VD

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.4 / 32.5 L/min

  Air: 15 / 1100 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model VE

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.4 / 30 L/min

  Air: 15 / 700 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model VL

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.4 / 30 L/min

  Air: 15 / 900 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

  * đồng hồ đo lưu lượng Kytola Model VLFH

  Flow range (min./max.):

  Water: 0.4 / 30 L/min

  Air: 15 / 900 NL/min at +20°C / 1.013 bar abs

gotop

KHÁCH HÀNG CHÚ Ý:

Yêu cầu gửi qua Email: tan.pham@chauthienchi.com (chỉ nhận yêu cầu qua mail)