Công Tắc Hành Trình Pizzato Việt Nam Đại Lý Cong Tac An Toàn

Công Tắc Hành Trình Pizzato Việt Nam Đại Lý Cong Tac An Toàn

Đại lý công tắc Pizzato Việt Nam chuyên cung cấp công tắc hành trình Pizzato, công tắc giới hạn Pizzato, cong tac an toàn Pizzato, công tắc giật dây Pizzato, công tắc chuyển vị trí Pizzato, LIMIT SWITCH, Giao diện người-máy Pizzato, Mô-đun an toàn Pizzato, Thiết bị nâng, Position switches, Lift devices, Safety devices, Safety modules

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Pizzato Viet Nam Chuyên Công Tắc Hành Trình  giật dây Vị Trí Giới Hạn An Toàn

       Đại lý công tắc Pizzato Việt Nam chuyên cung cấp công tắc hành trình Pizzato, công tắc giới hạn Pizzato, cong tac an toàn Pizzato, công tắc giật dây Pizzato, công tắc chuyển vị trí Pizzato, LIMIT SWITCH, Giao diện người-máy Pizzato, Mô-đun an toàn Pizzato, Thiết bị nâng, Position switches, Lift devices, Safety devices, Safety modules, Human-machine interface. Hiệu Pizzato xuất xứ Ý được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ hãng, cung cấp tại thị trường Việt Nam với đầy đủ CO/CQ. Sản phẩm được bảo hành 1 năm trên toàn quốc. FR2093-D1 Công tắc cửa an toàn pizzato, cong tac an toan dạng bản lề, Pizzato SR BD40AN2-B01F, Công tắc an toàn dạng dây, Công tắc an toàn FD1884 PIZZATO, CS FS-20V120-TF60 Pizzato Công tắc an toàn FR 693-D7

  CC01AAB00AB, CC01AAB00AC, CC01AAB00AD, CPA07075NG012, CPB07075NG012, CPF07075NG012, CPH07075NG012, CPL07075NG012
  CPM07075NG012, CSAM01VE01, CSAR-01V024, CSAR-01V120,CSAR01M120, CSAR01M230, CSAR01V024, công tắc hành trình pizzato CSAR01V120, CSAR01V230, CSAR01X024, CSAR02M024, CSAR02M120, CSAR02V024, CSAR02V120, CSAR02V230, CSAR03M024, CSAR03M120, CSAR03M230, CSAR03V024, CSAR03V120, CSAR03V230, CSAR04M024, CSAR04M120, CSAR04M230, đại lý pizzato viet nam CSAR04V024, CSAR04V120, CSAR04V230, CSAR04X024, CSAR04X120, CSAR04X230, CSAR05M024, CSAR05V024,CSAR05X024, CSAR05X120, CSAR06V024, CSAR07M024, CSAR07X024

  Công Tắc An Toàn Pizzato Vietnam Distributor

  FR6A1-M2 FR 2096 công tắc hành trình pizzato FR 553-E0V9 FS 2996D024-F3
  FW3392-M1 VFKEY D1 FR 2093-D1M2K40 FM 554-M2 FR 693-D7
  FR6A1-M2 FR 2092 CS FS-20VU120-TF60 FS 2996D024-F3
  FS 2996-D024-F3 FR 1896 công tắc chuyển vị trí Pizzato FX 320-K72 FR 693-D7
  VF F05-100 FA 4115-5DN CS FS-20V120-TF60 FD 1878
   FD 1878 FR 996 FD 1883 FD 1884
  VF T870 FA 4115-KDM FD 1883 FD 1883
  VF AF-ME80 FR 553-E0K70V9 FP 21R2 FD 1883
  VF AF-MR5 FR 501 FD 6R2-F1 FD 1884
  VF AF-TR2X FR 501 công tắc giới hạn pizzato FX 5A5 FD 1884
  VF AF-TR5 FD 1884 FX 605 028FR209200000000000
  VF AF-TR8 FR 2096 FS 2996 D024-F3 FR 2092
  FR2093-D1M2K40 FR 2093-D1M2K40 FM 874         IP67 IEC 60529
  FR1-138508 FR 2092 FR 693 FD 983-E9 replace FD 983-0
  PR 993-D1 FC 351-1 VF KEYD7 PNOZ X3P Art.-Nr.: 777313
  LFP0600-N1NMB FR 992-D1 công tắc an toàn pizzato FR 515 lò xo pizzato VF-AF-ME08
  FD 2184 Module FR 693 CS FS-20V120-TF60 FD531 - STEP / IGES - 3D
  FR553-E0K70V9 FD 1883 FR 615 FP 2079
  FD 1883 WLL170-2N132 VF C870 FR 553-E0V9 FK301 3A 400V 15V
  CS AR-05V024 VF M870 FM 554-M2 FR756-M2 FR 756-M2
  FD 520 PIZZATO VF AF-ME80 CS FS-20VU120-TF60 Model : FR51
  VF AF-FN3AT100 VF F05-400 công tắc hành trình pizzato FX 320-K72 FR 992-D1 3A 400 VAC VDE 0660
  CS AR-08V024 FD 1884 CS FS-20V120-TF60 FR 615
  FG 60VD7D0C-LP60 CS AR-08M024 FR 615 FR 553-E0V9
  FR 501 FX 320-K72 CS FS-20VU120-TF60 FM 554-M2
  FR 207 FZ 607-W3 FX 1338 FP 1856
  FR 2107 FZ 907-W3 FP 1810 FR E133
  FR 2207 FP 1035-4 FP 2010 FX 2169
  FR 507 FP 1135-4 FM 269 FX 2269
  FR 607 FP 1435-4 FM 569 FX 269
  FR 707 FP 1535-4 công tắc an toàn pizzato FM 669 FX 569
  FR 907 FP 1635-4 FM 769 FX 669
  FR E107 FP 2035-4 FM 969 FX 769
  FX 1007 FP 2135-4 FM E169 FX 969
  FX 1107 FP 2235-4 FP 1036 FX E169
  FX 1207 FP 235-4 FP 1136 FZ 1069
  FX 1307 FP 535-4 FP 1236 FZ 1169
  FX 1407 FP 635-4 FP 1336 FZ 1269
  FX 1507 FP 735-4 FP 1436 FZ 1369
  FX 1807 FP 935-4 công tắc giật dây Pizzato FP 1536 FZ 1469
  FX 2007 FC 3335 FP 1636 FZ 1569
  FX 207 FC 335 FP 1836 FZ 1669
  FX 2107 FC 3356 FP 2036 FZ 1869
  FX 2207 FC 3435 FP 2136 FZ 2069
  FX 507 FC 3456 FP 2236 FZ 2169
  FX 607 FC 356 FP 236 FZ 2269
  FX 707 FD 1035 FP 536 FZ 269
  FX 907 FD 1056 FP 636 FZ 569
  FX E107 FD 1135 FP 736 FZ 669
  FZ 1007 FD 1156 công tắc chuyển vị trí Pizzato FP 936 FZ 769
  FZ 1107 FD 1235 FP E136 FZ 969
  FZ 1207 FD 1256 FR 1069 FZ E169
  FZ 1307 FD 1335 FR 1169 FK 307
  FZ 1407 FD 1356 FR 1269 FK 3307
  FZ 1507 FD 1435 FR 1369 FK 3407
  FZ 1807 FD 1456 FR 1469 FM 1007
  FZ 2007 FD 1535 công tắc hành trình pizzato FR 1569 FM 1107
  FZ 207 FD 1556 FR 1669 FM 1207
  FZ 2107 FD 1635 FR 1869 FM 1307
  FZ 2207 FD 1656 đại lý pizzato viet nam FR 2069 FM 1407
  FZ 507 FD 1835 FR 2169 FM 1507
  FZ 607 FD 1856 FR 2269 FM 1807
  FZ 707 FD 2035 FR 269 FX E138
  FZ 907 FD 2056 công tắc giới hạn pizzato FR 569 FZ 1038
  FZ E107 FD 2135 FR 669 FZ 1138
  FM 2007-W3 FD 2156 FR 769 FZ 1238
  FM 607-W3 FD 2235 FR 969 FZ 1338
  FM 907-W3 FD 2256 FR E169 FR 638-W3
  FR 2007-W3 FD 235 FZ 1838 FR 938-W3
  FR 607-W3 FD 256 FZ 2038 FX 2038-W3
  FR 907-W3 FD 535 FZ 2138 FX 638-W3
  FX 2007-W3 FD 535-1 công tắc an toàn pizzato FZ 2238 FX 938-W3
  FX 607-W3 FD 535-2 FZ 238 FX 1038
  FX 907-W3 FD 556 FR 938 FX 1138

  Dai Ly Công Tắc Hành Trình Pizzato Tại Viet nam

  FX 2038 FZ 2038-W3 FR E138 FX 1238
  FX 2138 FX 2238    
  E2 1SE42EVA31AB 8.02E+12 ES AC31010 SM B02F
  E2 1SE42EVA39AB 8.02E+12 công tắc hành trình pizzato ES AC31045 E2 AC-XXBC0056
  E2 1SE42ACA21AB 8.02E+12 ES AC31046 E2 AC-XXBC0045
  E2 1SE42ACA29AB 8.02E+12 ES AC31047 E2 AC-XXBC0047
  ES AC32010 E2 AC-XXBC0028 ES AC31044 E2 AC-XXBC0052
  ES AC32011 E2 AC-XXBC0009    
  FP 2035 FR 956 FD 635 FM 1055
  FP 2056 FR E155 FD 656 FM 1056
  FP 2135 FR E156 FD 735 FM 1155
  FP 2156 FX 1055 FD 756 FM 1156
  FP 2235 FX 1056 FD 935 FM 1255
  FP 2256 FX 1155 FD 956 FM 1256
  FP 235 FX 1156 FD E135 FM 1355
  FP 256 FX 1255 FD E156 FM 1356
  FP 535 FX 1256 FK 3355 FM 1455
  FP 556 FX 1355 công tắc an toàn pizzato FK 3356 FM 1456
  FP 635 FX 1356 FK 3455 FM 1555
  FP 656 FX 1455 FK 3456 FM 1556
  FP 735 FX 1456 FK 355 FM 1655
  FP 756 FX 1555 FK 356 FM 1656
  FP 935 FX 1556 đại lý pizzato viet nam FL 1035 FM 1855
  FP 956 FX 1655 FL 1056 FM 1856
  FP E135 FX 1656 FL 1135 FM 2055
  FP E156 FX 1855 FL 1156 FM 2056
  FR 1055 FX 1856 FL 1235 FM 2155
  FR 1056 FX 2055 công tắc giới hạn pizzato FL 1256 FM 2156
  FR 1155 FX 2056 FL 1335 FM 2255
  FR 1156 FX 2155 FL 1356 FM 2256
  FR 1255 FX 2156 FL 1435 FM 255
  FR 1256 FX 2255 công tắc chuyển vị trí Pizzato FL 1456 FM 256
  FR 1355 FX 2256 FL 1535 FM 555
  FR 1356 FX 255 FL 1556 FM 555-1
  FR 1455 FX 256 FL 1635 FM 555-2
  FR 1456 FX 555 công tắc hành trình pizzato FL 1656 FM 556
  FR 1555 FX 556 FL 1835 FM 655
  FR 1556 FX 655 FL 1856 FM 656
  FR 1655 FX 656 FL 2035 FM 755
  FR 1656 FX 755 FL 2056 FM 756
  FR 1855 FX 756 FL 2135 FM 955
  FR 1856 FX 955 FL 2156 FM 956
  FR 2055 FX 956 FL 2235 FM E155
  FR 2056 FX E155 FL 2256 FM E156
  FR 2155 FX E156 FL 235 FP 1035
  FR 2156 FZ 1055 FL 256 FP 1056
  FR 2255 FZ 1056 FL 535 FP 1135
  FR 2256 FZ 1155 FL 556 FP 1156
  FR 255 FZ 1156 FL 635 FP 1235
  Công Tắc Vị Trí Giật Dây An Toàn Hiệu Pizzato
  FR 256 FZ 1255 FL 656 FP 1256
  FR 555 FZ 1256 FL 735 FP 1335
  FR 555-1 FZ 1355 FL 756 FP 1356
  FR 556 FZ 1356 FL 935 FP 1435
  FR 655 FZ 1455 công tắc giới hạn pizzato FL 956 FP 1456
  FR 656 FZ 1456 FL E135 FP 1535
  FR 755 FZ 1555 FL E156 FP 1556
  FR 756 FZ 1556 FX 238 FP 1635
  FR 955 FZ 1655 FX 538 FP 1656
  FR 2007 FZ 2007-W3 FM 2038-W3 FP 1835
  E2 1SC3GCE11AA 8.02E+12 E2 1PDSL90423 FA 4851-2DN
  E2 1SC3GCE19AA 8.02E+12 công tắc hành trình pizzato E2 AC-DXBC0601 FA 4851-KDM
  E2 1SC3HCE11AA 8.02E+12 E2 AC-DXBC0602 FA 4852-2DN
  E2 1SC3HCE19AA 8.02E+12 VF E1 FA 4852-KDM
  E2 1SC3LCE11AA 8.02E+12 VF KIT32 FA 4854-KDM
  E2 1SC3LCE19AA 8.02E+12 VF KIT33 FA 4855-2DN
  E2 1SC3MCE11AA 8.02E+12 VF KIT34 FA 4855-KDM
  E2 1SC3MCE19AA 8.02E+12 công tắc giật dây Pizzato EA 37010 FA 4857-2DN
  E2 1SC3NCE11AA 8.02E+12 ES 31000 FA 4869-KDM
  E2 1SC3NCE19AA 8.02E+12 ES 32000 FB 4103-2SN
  E2 1SC3PCE11AA 8.02E+12 công tắc chuyển vị trí Pizzato ES 33000 FB 4108-2SN
  E2 1SC3PCE19AA 8.02E+12 ES 34000 FB 4108-KSM
  E2 1SC3QCE11AA 8.02E+12 ES 36000 FB 4110-KSM
  E2 1SC3QCE19AA 8.02E+12 ES 31001 FB 4111-2SN
  E2 1SC3RCE11AA 8.02E+12 VF AF-MR5 FB 4111-KSM
  E2 1SC3RCE19AA 8.02E+12 CS ME-03VU24 FB 4112-KSM
  VF KB1 8.02E+12 CS ME-02VU24 FB 4113-2SN
  VF KB2 8.02E+12 CS ME-20VU24-TF1 FB 4115-2SN
  E2 1SE42ACA11AB 8.02E+12 CS ME-20VU24-TF2 Pizzato
  E2 1SE42ACA19AB 8.02E+12 công tắc an toàn pizzato CS ME-20VU24-TF3 Pizzato
  E2 1SE42AVA11AB 8.02E+12 CS ME-01M024 Pizzato
  E2 1SE42AVA19AB 8.02E+12 CS ME-01V024 Pizzato
  E2 1SE42ECA11AB 8.02E+12 CS ME-01X024 Pizzato
  E2 1SE42ECA19AB 8.02E+12 E2 1BAC11 Pizzato
  E2 1SE42EVA11AB 8.02E+12 công tắc hành trình pizzato VF SFP1 Pizzato
  E2 1SE42EVA19AB 8.02E+12 VF SFP3  FX320-K72
  E2 1SE42ACA61AB 8.02E+12 VF SFP2 CS FS-20V120-TF60
  E2 1SE42ACA69AB 8.02E+12 VF OR1239  
  E2 1SE42AVA61AB 8.02E+12 VF AF-IF1GR01  
  E2 1SE42AVA69AB 8.02E+12 VF AF-IF1GR05  
  E2 1SE42ECA61AB 8.02E+12 VF AF-IF1GR02  
  E2 1SE42ECA69AB 8.02E+12 VF AF-IF1GR04  
  E2 1SE42EVA61AB 8.02E+12 đại lý pizzato viet nam VF AF-IF1GR06  
  E2 1SE42EVA69AB 8.02E+12 VF AF-IF1GR03 Mã sản phẩm
  E2 1SE42ACA41AB 8.02E+12 VE LN2A40 E2 LP3A2V1
  E2 1SE42ACA49AB 8.02E+12 VF ILI220VM E2 LF4A2V1
  E2 1SE42AVA41AB 8.02E+12 công tắc chuyển vị trí Pizzato VF ILI024VM E2 1TA1A110
  E2 1SE42AVA49AB 8.02E+12   VE AS1212
  E2 1SE42ECA41AB 8.02E+12   VE LN2A60
  Product Pizzato Vietnam Công Tắc Hành Trình An Toàn Giới Hạn
  E2 1SE42ECA49AB 8.02E+12   VF KIT35
  E2 1SE42EVA41AB 8.02E+12 [Phone] +84 8 3517 4923 VF KIT18
  E2 1SE42EVA49AB 8.02E+12 đại lý pizzato viet nam [Fax] +84 8 3517 4924 VF PAM25C7N
  E2 1SE42ACA31AB 8.02E+12 E2 AC-DXBC1006 VF KIT21
  E2 1SE42ACA39AB 8.02E+12 E2 AC-DXBC1007 VF KIT22
  E2 1SE42AVA31AB 8.02E+12 E2 AC-DXBC1010 VE AS1211
  E2 1SE42AVA39AB 8.02E+12 E2 AC-DXBC1011 VF PFM20C8N
  E2 1SE42ECA31AB 8.02E+12 công tắc an toàn pizzato E2 AC-DXBC1012 SM A01N
  E2 1SE42ECA39AB 8.02E+12 E2 AC-DXBC1013 SM B01F
  8.02E+12 E2 AC-XXBC0020 FA 4554-2DN FA 4640-2DN
  8.02E+12 E2 AC-XXBC0021 FA 4556-KDM FA 4651-KDM
  8.02E+12 E2 AC-XXBC0027 FA 4602-KDM FA 4652-2DN
  8.02E+12 VN CP12DMK FA 4608-2DN FA 4652-KDM
  8.02E+12 VN CP12SMK FA 4608-KDM FA 4654-KDM
  8.02E+12 VF B18 FA 4611-2DN FA 4655-KDM
  8.02E+12 VF B2 FA 4611-KDM FA 4656-KDM
  8.02E+12 VF B6 FA 4613-2DN FA 4657-KDM
  8.02E+12 VF B5 công tắc hành trình pizzato FA 4615-2DN FA 4669-2DN
  8.02E+12 VF SFH1-C FA 4615-4DN FA 4669-KDM
  8.02E+12 VF SFH2-C FA 4615-5DN FA 4802-2DN
  8.02E+12 VF SFH3-C FA 4615-KDM FA 4808-2DN
  8.02E+12 VF SFH4-C FA 4617-2DN FA 4808-KDM
  8.02E+12 VE GP22B5A FA 4630-2DN FA 4810-KDM
  8.02E+12 VE GP22A5A FA 4633-2DN FA 4811-KDM
  8.02E+12 MK V11F46 FA 4634-2DN FA 4812-2DN
  8.02E+12 DS CH1VA0 FA 4634-KDM FA 4812-KDM
  VF B602 8.02E+12 công tắc chuyển vị trí Pizzato DS CN1VA0 FA 4813-KDM
  VF B701 8.02E+12 DS AA1VA FA 4815-2DN
  VF B702 8.02E+12 DS AE1VA FA 4820-2DN
  VF B901 8.02E+12 VF KIT40 FA 4820-KDM
  VF B902 8.02E+12 VF KIT41 FA 4825-KDM
  VF KIT20 8.02E+12 E2 1PDRL1AAAA FA 4830-KDM
  VF KIT30 8.02E+12 E2 1PDRL1AAAB FA 4831-2DN
  VE KE1A00-PY333 8.02E+12 E2 1PDRL1AAAD FA 4831-KDM
  E2 1PEBZ4531 8.02E+12 E2 1PDRL1AAAN FA 4833-2DN
  E2 1PEBZ4731 8.02E+12 E2 1PDRL1AAAP FA 4833-KDM
  E2 1SC2ACA11AA 8.02E+12 công tắc giật dây Pizzato E2 1PDRL9AAAA FA 4834-2DN
  E2 1SC2ACA19AA 8.02E+12 E2 1PDRL9AAAB FA 4834-KDM
  E2 1SC2AVA11AA 8.02E+12 E2 1PDRL9AAAD FA 4840-KDM
  E2 1SC2AVA19AA 8.02E+12 E2 1PDRL9AAAN FA 4850-2DN
  E2 1SC2BVA11AA 8.02E+12 công tắc giới hạn pizzato E2 1PDRL9AAAP FA 4850-KDM
  E2 1SC2BVA19AA 8.02E+12 E2 1PDRL10221 E2 1SC3ECE11AA
  E2 1SC2CVA11AA 8.02E+12 E2 1PDRL10423 E2 1SC3ECE19AA
  E2 1SC2CVA19AA 8.02E+12 E2 1PDRL90221 E2 1SC3FCE11AA
  E2 1SC2DVA11AA 8.02E+12 E2 1PDRL90423 E2 1SC3FCE19AA
  E2 1SC2DVA19AA 8.02E+12 E2 1PDSL1AAAA 8.02E+12
  E2 1SC3ACE11AA 8.02E+12 E2 1PDSL1AAAB 8.02E+12
  E2 1SC3ACE19AA 8.02E+12 E2 1PDSL1AAAD 8.02E+12
  E2 1SC3BCE11AA 8.02E+12 E2 1PDSL1AAAN 8.02E+12
  E2 1SC3BCE19AA 8.02E+12 công tắc giật dây Pizzato E2 1PDSL1AAAP E2 1PDSL9AAAP
  E2 1SC3CCE11AA 8.02E+12 E2 1PDSL9AAAA E2 1PDSL10221
  E2 1SC3CCE19AA 8.02E+12 E2 1PDSL9AAAB E2 1PDSL10423
  E2 1SC3DCE11AA 8.02E+12 đại lý pizzato viet nam E2 1PDSL9AAAD E2 1PDSL90221
  E2 1SC3DCE19AA 8.02E+12 E2 1PDSL9AAAN  
  FR6A1-M2 FR 2096 FR 553-E0V9 FS 2996D024-F3
  FW3392-M1 VFKEY D1 FR 2093-D1M2K40 FM 554-M2 FR 693-D7
  FR6A1-M2 FR 2092 công tắc an toàn pizzato CS FS-20VU120-TF60 FS 2996D024-F3
  FS 2996-D024-F3 FR 1896 FX 320-K72 FR 693-D7
  VF F05-100 FA 4115-5DN CS FS-20V120-TF60 FD 1878
   FD 1878 FR 996 FD 1883 FD 1884
  VF T870 FA 4115-KDM FD 1883 FD 1883
  VF AF-ME80 FR 553-E0K70V9 FP 21R2 FD 1883
  VF AF-MR5 FR 501 FD 6R2-F1 FD 1884
  VF AF-TR2X FR 501 công tắc chuyển vị trí Pizzato FX 5A5 FD 1884
  VF AF-TR5 FD 1884 FX 605 028FR209200000000000
  VF AF-TR8 FR 2096 FS 2996 D024-F3 FR 2092
  FR2093-D1M2K40 FR 2093-D1M2K40 FM 874         IP67 IEC 60529
  FR1-138508 FR 2092 FR 693 FD 983-E9 replace FD 983-0
  PR 993-D1 FC 351-1 công tắc hành trình pizzato VF KEYD7 PNOZ X3P Art.-Nr.: 777313
  LFP0600-N1NMB FR 992-D1 FR 515 lò xo pizzato VF-AF-ME08
  FD 2184 Module FR 693 CS FS-20V120-TF60 FD531 - STEP / IGES - 3D
  FR553-E0K70V9 FD 1883 FR 615 FP 2079
  FD 1883 WLL170-2N132 VF C870 công tắc chuyển vị trí Pizzato FR 553-E0V9 FK301 3A 400V 15V
  CS AR-05V024 VF M870 FM 554-M2 FR756-M2 FR 756-M2
  FD 520 PIZZATO VF AF-ME80 CS FS-20VU120-TF60 Model : FR51
  VF AF-FN3AT100 VF F05-400 công tắc giới hạn pizzato FX 320-K72 FR 992-D1 3A 400 VAC VDE 0660
  CS AR-08V024 FD 1884 CS FS-20V120-TF60 FR 615
  FG 60VD7D0C-LP60 CS AR-08M024 FR 615 FR 553-E0V9
  FR 501 FX 320-K72 công tắc hành trình pizzato CS FS-20VU120-TF60 FM 554-M2

   

gotop