Conductix wampfler Việt Nam Đại Lý Chuyên Hệ Thống Cáp

Conductix wampfler Việt Nam Đại Lý Chuyên Hệ Thống Cáp

Đại Lý Conductix wampfler Việt Nam chuyên Dây cáp công nghiệp Khí nén và hệ thống cung cấp điện, truyền dữ liệu, Đệm chống va chạm, Cáp điều khiển chống nhiễu, Cáp điều khiển dùng cho cẩu trục, Động cơ Conductix wampfler Thúc đẩy truyền cáp và ống cuộn, Inductive Power Transfer IPT, cẩu trục, cân Container, Ergonomic

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Cáp Công Nghiệp Conductix wampfler Tại Việt Nam

       Đại Lý Conductix wampfler Việt Nam chuyên Dây cáp công nghiệp Khí nén và hệ thống cung cấp điện,  truyền dữ liệu, Đệm chống va chạm, Cáp điều khiển chống nhiễu, Cáp điều khiển dùng cho cẩu trục, Động cơ Conductix wampfler Thúc đẩy truyền cáp và ống cuộn, Inductive Power Transfer IPT, cẩu trục, cân Container, Ergonomic

  Đại Lý Dây cáp công nghiệp Conductix wampfler Chuyên cung cấp tại thị trường Việt nam:

  Hệ thống cáp Conductix wampfler

  Dây Cáp Conductix wampfler

  Hệ thống truyền dữ liệu Conductix wampfler

  Khí nén và hệ thống cung cấp điện Conductix wampfler

  Hệ thống Xử lý Ergonomic Conductix wampfler

  Đệm chống va chạm Conductix wampfler

  cân Container Conductix wampfler

  Hệ thống bảo vệ cáp Conductix wampfler

  Sợi cáp Conductix wampfler và Máy móc Conductix wampfler

  Cáp điều khiển chống nhiễu Conductix wampfler

  Cáp điều khiển dùng cho cẩu trục Conductix wampfler

  Conductor Rails Conductix-Wampfler Ray dẫn là sự lựa chọn ưu tiên cho việc truyền tải điện năng

  Conductix wampfler : Inductive Power Transfer IPT

  Festoons cáp Conductix wampfler , cuộn cáp Conductix wampfler , dây chuyền cáp Conductix wampfler

  Conductix-Wampfler cung cấp các hệ thống chuyên dụng để cung cấp khí nén và điện để dây chuyền lắp ráp. Những hệ thống này được sử dụng để làm cho khí nén

  Cáp Conductix wampfler là lý tưởng cho cần cẩu , cần cẩu giàn , hệ thống xử lý nước,  vật liệu khối băng tải, dây chuyền xi mạ, và nhiều loại khác của các thiết bị di chuyển

  Động cơ Conductix wampfler Thúc đẩy truyền cáp và ống cuộn

  Một Số Model Hệ Thống Cáp Conductix wampfler Được Cung Cấp Tại Việt Nam

  084201-5*21 40A

  88715 ,081509-01225

  88714 ,081509-01215

  017230-016X008

  018112-200x300

  Conductix-Wampfler 91012 -201-3033261

  08-RZ-056I

  081101-0022

  081101-0021

  HMK3.2 D=14,093714-032X14

  Conductix-Wampfler K161.3/160/1071-K161.3/160/10

  88714 ,081509-01215

  081526-6

  081573-08X14X2

  08-K154-0354

  Conductix-Wampfler 18 BR 51-S265-0011-001 NR.1034907

  081102-3021

  081102-3024

  08-K154-0005

  88715 ,081509-01225

  88714 ,081509-01215

  081594-2

  GS45/1KS-11

  040431-13x15

  MCS35-1T10+6X10+3X2 Snr:1650/1984-AE070024A

  wampfler 081205-02

  wampfler 081205-01

  Conductix-Wampfler GmbH 3126317 ,FEDERTROMMEL C BEF263616-15 61-263616-1502S-1EL/R/E

  wampfler BEF 183616-4507-2EI(T)H/L

  wampfler 040871-06X2,0 RETRACTOR CAPACITY 4-6 KG,PAYOUT 2M

  wampfler LEITUNGSZIEHSTRUMPF Z1-30 ?25-30MM Nr:93702

  081X09-L 081509-1X2.5X41

  081X09-L 081509-1X1.5X41

  081X09-L 081509-1X1.5X42

  081X09-L 081509-1X2.5X42

  093714-032X24;MAGNETKUPPLUNG HMK3.2 D=24

  040871-06X2,0 RETRACTOR CAPACITY 4-6 KG,PAYOUT

  Hệ thống bảo vệ cáp Conductix wampfler

  wampfler 08-S265-1716, 3014254 wampfler 08-K154-0023

  wampfler 91012-210-3055524

  Conductix-Wampfler 91012-201-3033261(50M)

  Hanger Clamps 083143-4

  08-K154-0023

  8-K154-0400

  Conductix-Wampfler GmbH 91012-411-3090872 4KW

  wampfler 1036224,093714-020X14

  wampfler 10*25A 415V

  Conductix-Wampfler GmbH 91012-411-3090872

  040431-13x15

  GS45/1KS-11

  08-K154-0005

  raiII250A 08I32I-3

  ESR80M4A0.55KW

  BEF406525-1830-1CC(T)/L

  081509-01215

  LZZBS1-7.2??100/1 0.5/10P20??10/15VA 14kA/1S

  rail1250A 081321-3

  81317-5x21

  rail800A 081321-1

  81316-5x22

  08-K154-0005

  017230-016x016

  BEF224320-4507-3IC(T)H

  (SMK)(N)SHTOU-J 7*2.5

  250A 081303-2X02

  250A 081303-2X01

  1250A 081351-3

  250A 081303-02

  250A 081303-01

  500A 081315-5X12

  800A 081316-5X11

  081343-01

  BEF 4507 6+P (5*2.5+P??2*0.5??)

  TYP 8 Nr. 07/083??with motor??

  NSHTOU-J 7*1.5

  BEF224320-4507-2IC(T)H

  |Gummipuffer|017221-020??020/7171

  084201-5X23

  084201-E4X23

  084201-E4X23

  084201-5X23

  03-M051-0067

  036221-8464-578-5016

  030105-050.1

  030108-050.1

  031980-080x063/514

  031963-4.30

  03-D025-0077

  031941-026x300/400

  031941-026x250/400

  03-M061-0472

  03-R007-0900

  03-R007-0698

  031941-026x150/400

  031947-26

  031899-065x020/514

  031963-7.90

  031977-2-5.30

  031942-0300x15

  03-D025-0077

  036221-8464-578-5016

  03-D025-0077

  03-R007-0900

  Conductix-Wampfler AG 91012-203-3045402

  CONDUCTIX WAMPFLER 3029010 51-GS18-10/04ML-L

  Conductix-Wampfler GmbH 030104-080.2

  Conductix-Wampfler GmbH 03-R007-1234

  Conductix-Wampfler GmbH 03-R007-1234

  Conductix-Wampfler GmbH 030104-080.2

  wampfler 093714-012X14 HMK1.25 D=14

  Conductix-Wampfler GPM-RF 30 G2.5mm

  040821-03X2.5 21300155/2005

  D/N:440N133

  Conductix-Wampfler GmbH BEF406526-1830-1CC(T)/L

  wampfler 44K2010

  wampfler 440N132/44K2010

  wampfler see the picture

  wampfler 040874-018*2.0 14-18KG

  Conductix-Wampfler GmbH Type??ES040825-w80.3/16/10 45-HMK8/Gfm015/17

  Conductix-Wampfler 3056987

  Conductix-Wampfler 031976-2 3.4m

  wampfler LEITUNGSZIEHSTRUMPF Z1-30 ?25-30MM Nr??93702

  wampfler Z1-30 Nr??93702

  AH0105

  017220-40??32

  D100

  D125

  D100

  017220-40??32

  AH0105

  D125

  wampfler 08-K154-0037

  Conductix-Wampfler 081509-01415

  wampfler 084203-7*13*01

  wampfler 081118-4X11

  wampfler ??PH) 081509-1 *1.5*41 length 1m, cable diameter 3mm Amps1 24 , Weight 0.016

  wampfler ??PE) 081509-1 *1.5*42 length 1m, cable diameter 3mm Amps1 24 , Weight 0.016

  wampfler ??PH) 081509-1 *2.5*41 length 1m, cable diameter 3.5mm Amps1 32 , Weight 0.034

  wampfler ??PE) 081509-1 *2.5*42 length 1m, cable diameter 3.5mm Amps1 32 , Weight 0.034

  wampfler BEF 183616-4507-2EI(T)H/L

  wampfler D=430,L=365.5,b=200,a=46.5,Flange type??2??Umax=415,Imax=25,Mesh,grip:A??Trip 28m??mit 4x2.5 cable 30m

  wampfler 081509-01215

  wampfler 08-k154-0337

  wampfler 040871-06X2,0 RETRACTOR CAPACITY 4-6 KG,PAYOUT 2M

  wampfler 040821-06*2.0

  GmbH 25x25 NO 17 230

  SGR24

  1015147

  1015144

  see photo

  Conductix-Wampfler GmbH 08-S265-2056

  91012-210-3101180

  91012-411-3090872

  91000-111-3090901 35KW 400V 125A

  08-K154-0028

  08-K154-0023-002

  Conductix-Wampfler GmbH BEF264622-1824-2EL(T)

  100//030103-100.2

  81006132

  wampfler;see the discription

  MCS35-1T10+6X10+3X2

  020131-36

  08-S265-1716I

  PH1000A 0813-6X11

  018112-080x080

  50X40 NO17240

  63N 17230

  10165870 01 Typ??ES2556-9-K205.3/160/10-322/10KV+120F-20/12.5-100LX4/100L4-E6

  wampfler 1040069 093714-125X24

  wampfler 1040069 093714-125X24

  wampfler 10165870 01 Typ??ES2556-9-K205.3/160/10-322/10KV+120F-20/12.5-100LX4/100L4-E6

  91012-201-3033261 (200m)

  91100-205-3092182

  91100-202-3092181

  91-1656/8

  91012-203-3045402

  GmbH 081509-0843

  0815PLA6P14MMSP 3112208

  HANGER CLAMP 380V 4P 083143-4

  084201-5*21 40A

  081101-0011

  081101-0011

  Conductix-Wampfler NO.084241-11 WAMPFLER

  Conductix-Wampfler NO.081122-2 WAMPFLER

  3093765

  3093757

  600V x 4P x 55A WAMPFLER 083103-040023

  017230-016X008

  Wampfler GmbH 80 SERIES 240V 5A 2 buttons

  CER50/C1T16+9*16+3*13+10*11+FP ??Lengthen 3m

  M-Nr.3023710 ES18//

  M-Nr.3089819 SRK 131/90//

  CER50/C 1T16+9*16+3*13+10*11+FP

  081006-232

  081006-132

  081006-132

  081006-232

  Wampfler GmbH 80series240V5A2buttons

  018112-200x300

  08-k154-0337

  17111-125N

  Typ??K 2053/063/10;Bj/Nr:2006 0167

  WAMPFLER COLLECTOR SHOES DOUBLE 081304-2X01

  Conductix-Wampfler 017111-160N ?? ??

  wampfler OF Rotary-Joint

  wampfler WAMPFLER TYPE:083002-1X4 COLLECT SHOE WITHOUT INSULATION 55A

  Wampfler 017120-080

  CONDUCTIX-WAMPFLER  3131224

  Conductix-Wampfler GmbH CEPE/12X202+2D2/75

  0811101-0021

  0811101-0022 RZ-056I

  Đệm chống va chạm Conductix wampfler

  wampfler Gummipuffer|017221-020??020/7171

  Conductix-Wampfler 93212340-3028440 DC24V 500MA

  Conductix-Wampfler 91212-332-3050777

  Conductix-Wampfler 94012-216-3011959

  wampfler MFR 1 RUBBER BUFFER 100N d=100-017111

  WAMPFLER B25 711

  wampfler Z1-15 1018369

  wampfler BEF 183616-4518-1FD(T)/L

  WAMPFLER 081216-4X11-400A-4M

  08-K154-0193

  08-A150-0006-1

  TYPE:083002-1X4 COLLECT SHOE WITHOUT INSULATION 55A

  Wampfler 3051952/TE501CR GB

  6001111

  BEF263616-1502S-1EL(T)/L

  6001110

  081205-2x01

  81001-11

   D-MA37100

  CN-MA37100

  08-k154-0001

  WAMPFLER  03-R005-0003

  Conductix-Wampfler 081102-0021

  Conductix-Wampfler 081102-0022

  Conductix-Wampfler 081002-1X4

  Conductix-Wampfler GmbH ES1236S-K161.3/160/10-322/10kv 10523315/1000

  wampfler 081526-6 Plug-in type

  Conductix-Wampfler 3029010, 51-GS18-10/04ML - L

  WAMPFLER P/N:081526-6 Plug-in type

  wampfler WDSFA06-CB1-Z57-G24

  wampfler WDPFA06-ACB-S-5-G24/WD

  Conductix-Wampfler 98580 081207-2X01 1P2X100A PH H GA L=8000MM

  Conductix-Wampfler 1 SPRING REELING DRUM?? TYPE EXEL 4 1S 24TC080 302513 TSP +SE/BR - NA=11

  Conductix-Wampfler 1 SPRING REELING DRUM?? TYPE EXEL 2 1SR 10TC080 122509 TSP + SE/BR - NA=6

  Conductix-Wampfler 1 SPRING REELING DRUM DELACHAUX?? TYPE EXEL 1 1S TR 3/8 BP 091609 AC TO FLANGE - NA=4

  wampfler 081102-3022

  Wampfler 018112-125X125

  Conductix-Wampfler  K161.3/160/10 NO:0806R

  BEF183616-4705-1EI(T)/L

  081122-6 380V x 1P x 100A (Rail Connect)

  081157-62 380V x 1P x 100A (Power Feed)

  081131 380V x 1P x 100A (Anchor Clamp)

  /M-Nr.1033770 KN71G4 400V /50 Hz

  /M-Nr.1033770 KN71G4 400V /50 Hz

  M-Nr.1033770 KN71G4 400V /50 Hz

  /M-Nr.1033770 KN71G4 400V /50 Hz

  08-S265-1716

  081509-01415

  081509-01425

  08-K154-0301

  08-K154-0300

  300V X 1P X 40A 081006132

  WAMPFLER 91212-332-3050777

  Wampfler BEF264622-0705-3EL(T)H

  Wampfler GmbH 1202759-02

  Wampfler GmbH 1202759-04

  Wampfler GmbH 1200946-01

  91012-201-3033261??LITZ?CABLE?35?MM2

  91012-210-3101180

  91112-310-3090986

  91012-411-3090872

  91100-202-3092181??TRACK?HOLDER?IPT?CRA?61?5MM?G3

  91112-205-3058418

  81102-3021

  81102-3024

  Type5,Nr.09/007

  ype.HMK12.5

  1200 946/01;BNA47 1D55 M2052VS;TYPE H12

  WAMPFLER BEF262622-0705-3EL(T)H

  CONDUCTIX-WAMPFLER 51-S265-0011-001

  Wampfler  LUNAR2/2T+54I20+8SC+36FA70 With cable outlet

  WAMPFLER NDK(BK)-5050VAAC380V36V 110V

  WAMPFLER 1BK-100VA100VA380-220V36-24-12-6V

  WAMPFLER BK-2525VA380-220V36-24-12-6V

  BEF224320-4504-3EH(T)H/R

  BEF224320-4504-3EH(T)H/R

  BEF224320-4504-3EH(T)H/R

  BEF224320-4504-3EH(T)H/R

  BEF224320-4504-3EH(T)H/R

  wampfler  081573-08*14-2

  brush 0815PLA6P14mmSPNr.3000022

  brush 8156PBL6PSPREVNr.3000022

  brush 081509-01445Nr.3104280

  brush 08-S280-030508156P14SIPPCSP

  brush 08-L020-0210Nr.3055416

  brush 08-L020-0210Nr.3055416

  Conductix-Wampfler GmbH  BEF263616-1504S-1EL??T??/L SPK??1504 10496853/20-03

  081509-01215

  081509-01225

  wampfler

  018160-100x100

  018160-100x100

  018160-100x100

  018160-100x100

  017220-50*50

  2??250A 345842

  18121

  18112

  08-S280-0576

  1065355/10

  wampfler BEF263616-1504S-1EL(T)/L;nr.10496853/10

  NO:08-160256-2

  NO:08-925068-0

  Wampfler CFC-Polymeric Optical Fiber 100Mbps

  -Wampfler GmbH 91212-322-3060777/2.5KW/DC560V/20KHz

  -Wampfler GmbH 95000217-3028435

  081205-01

  JHQ-C-15

  JHQ-C-18

  08-S265-2020,08-S265-2020

  3086739 and 08-E011-0644;L

  3086739 and 08-E011-0644;R

  150S2-1DH(T)/L,3107263 61-263616-1502S-1EL/L

  Typ 3.2 No??06/023

  081509-0142

  081102-3024

  081145-1x3x20; 18492

  08-E015-0390(165932)

  08-S265-2030

  081122-6

  08-51946

  H07V-K-1X4-SW

  H07V-K-1X4-GG

  08-S280-0601

  081195-21(18588)

  081122-6; 1-polig; PH

  08-S280-0389

  081122-4

  81131&18484

  081156-62&18513

  081156-42

  08-V015-0112

  08112X4PSPR

  REEL-150S2-1DH(T)/L

  08-S265-2018

  08-S265-2029

  081116-4x11

  081116-4x14

  081102-3021

  08-S265-2027

  08-S265-2028

  081509-0141

  081509-0144

  08112X4PSPL

  08-RZ-040I

  08-K154-0301

  081001-11

  08-S265-0913

  08-S265-0914

  081551-2

  081594-2

  081594-3

  081594-5

  081573-06X14X6

  081562-3615

  017220-050X025

  081509-0643

  H07V-K-1X6-SW

  H07V-K-1X6-GG

  Gummipuffer 017220-063x050

  081154-21

  08-E012-0052

  08-E012-0360

  Ho7V-K-1x2,5-GG

  08-E012-0278

  08-P102-0103

  081154-62

  Ho7V-K-1x2,5-SW

  081551-3

  103756

  138406

  81521

  08-B020-6789

  081195-21; 1-polig

  N 937 000/03

  081002-2X2

  017221-075X050 M12X37

  300VX1PX40A 081006132

  NO.023561

  Wampfler Stromabnehmer C8-K154-0400??see photo

  wampfler B81S H7

  BEF325524-1826-2DI(T)/L2DI(T)/L

  081006-135

  600V*4P*55A 083103-040023

  91112-205-3058418 WAMPFLER

  91112-310-3090986 WAMPFLER

  91012-210-3101180 WAMPFLER

  91012-411-3090872 WAMPFLER

  wampfler GS45/1KS-04/14ML

  Wampfler Typ:51-GS45/1KS-04/14ML/S

  wampfler 51-GS45

  -Wampfler GmbH  BEF263616-1502S-1EL(T)/R/E cable type??2X16-PE

  -Wampfler Conductix-Wampfler 0815-08-S265-2159

  -Wampfler Conductix-Wampfler 08-S265-2157

  393401

  IDAT-PICKUP GUIDANCE,No.93212340-3028440

  -Wampfler TYPE CEP/SB/703/SM 2T31 REF AE840103A

  0811101-0022

  0811121-6

  0811155-62

  0811172-20X6X0

  081143-1X6X20

  081116-4X11

  081116-4X12

  0811101-0021

  Conductix-Wampfler 81131

  Conductix-Wampfler 081122-4

  Conductix-Wampfler 0832; L = 60 m incl. Barcode strip BCB 50

  Conductix-Wampfler 0832; L = 60 m incl. Barcode strip BCB 51

  Conductix-Wampfler 0832 80 A; L = 90 mm No.: 083003-1X41

  Conductix-Wampfler Trolley head (PE) 0832 80 A; L = 90 mm No.: 083003-2X41

  08-B020-6789

  08-S280-0389

  08-S265-2020

  08-S265-2018

  081509-0142

  081508-0843

  08112X4Po

  08112X4PS

  081509-0641

  081509-0643

  815 6P 2X25A TOW SPC

  081154-21

  08-S265-2158

  08-S265-2157

  08-S265-2158

  08-S265-0913

  08-S265-0914

  081001-11--Ho7V

  08-27073

  08-27104

  08-P102-0104

  08-K040-0224

  08-S265-2157

  08-L020-0210

  81531

  08-B020-6616

  H07V-K-1X2,5-SW

  H07V-K-1X2,5-GG

  H07V-K-1X6-SW

  H07V-K-1X6-GG

  081594-2

  081594-5

  081573-08X14X5

  08-E012-0075

  7516-DM04X008-ST-A2F

  081562-3815

  081516-4X14

  081516-4X15

  08-S280-0623

  81521

  081551-1

  081551-2

  081509-0144

  081006-434

  substituted by 61-263616-1502S-1EL/L

  80*80 with M12 pin

  80*120 with connecting plate

  081516-4X11

  17220

  081509-0141

  081109-0,5x2,5x21

  081109-0,5x2,5x42

  081006-134

  08-Z-066

  08-s280-2028

  081154-62

  081122-6

  081122-4

  08-I001-0159

  08-I001-0149

  08-S280-0600

  081157-62

  081157-42

  08-E011-0644

  08-E011-0640

  08-s265-2027

  08-S265-2026

  08-S265-2025

  08-S265-1425

  08-S265-1424

  08-V015-0112

  08-S280-0599

  81521

  08-S265-2030

  08-E015-0390(165932)

  081145-1x3x20; 18492

  081195-21; 1-polig

  Ho7V-K-1x2,5-SW

  Ho7V-K-1x2,5-GG

  08-P102-0103

  08-E012-0278/081576-01x14x0

  08-E012-0052

  081154-21

  08-S280-0601

  08-51946

  081156-42

  081156-62

  081102-3024

  081102-3021

  0811 4P 2x55A PE SP (Set)

  0811 4P 2x55A PH SP (Set)

  08-S265-2024

  08-S265-2023

  08-K154-0024

  08-K154-0361

  08-K154-0364

  081002-5x4

  081116 - 4X14

  081116 - 4x11

  081195-21

  081195-21X04

  81132

  017220-063x020

  081109-1X1,5X32

  081109-1X1,5X11

  WAMPFLER 081508-01215

  wampfler HANGER CLAMP 380V 4P 083143-4

  WAMPFLER 017220-040X032

  WAMPFLER 017220-032X020

  BEF 406525-0418-1BE??T??/L

  081101-0022(L=63MM 55A PE)

  08-K154-0354

  081101-0021(L=63MM 55A PH)

  1X8216+1X8215

  08-K154-0023- wampfler

  380V x 1P x 100A x 6M "WAMPFLER" P/N:081516-6x11AS:"WAMPFLER" P/N:081516-6x11

  380V x 1P x 100A x 6M(PE)"WAMPFLER" P/N:081516-6x12

  Conductix-Wampfler GmbH LD1300+ALL Options

  Conductix-Wampfler GmbH LD1000+ALL Options

  Conductix-Wampfler GmbH BNA47.1C88.M1847.RT1 1/2??,Including torque debugging

  08-S265-0913 wampfler

  08-S265-0914 wampfler

  Bumper 017221-030x020 Type D Wampfler

  ES616-W125.3/16010-18S-HMK2/KN71G4

  Wampfler DE350014B

  BEF 225520V-4518-1TC(T)R

  BEF 183616-4512-1FD(T)/L

  C8-K154-0400

  Sequence number 10257913-02 includes a cam, gear, gear fixing member, a chain

  017111-160

  WAMPFLER BEF224320-4505-2EH(T)H/L

  wampfler BEF152813-4507-2QBH

  Conductix Wampfler  08-RZ-040I

  Conductix-Wampfler  CABLE|LITZcableIPT35mm2 91012-201-3033261

  020611-32X29-50

  031941-026X200/400

  036011-64

  036021-64-414-1022

  036031-64-414-1022

  STV-1

  Phase (PH) 083106-0021

  Earth (PE) 083106-0022

  WAMPFLER 1147567

  wampfler 08-K154-0337

  wampfler 10*25A 415V

  Wampfler GS18KS-24/08ML/LI Typ18 metal housing: 9x25A +PE -690V/ 4x20mA-10V

  081102-3024

  081509-0141

  081509-0144

  081102-3021

  WAMPFLER 081205-2X11

  WAMPFLER 81214-4X11

  WAMPFLER 81001-11

  Conductix-Wampfler GmbH 91012-411-3090872 4KW

  Conductix-Wampfler GmbH 91012-210-3006267

  CONDUCTIX-WAMPFLER 91012-210-3101180

  CONDUCTIX-WAMPFLER 91012-411-3090872

  wampfler GS 45/1KS-11

  Wampfler GS45/1KS-11

  wampfler W80/16.HMK1.25.EB020420 3TC045 + 41m Cable+TMP50425 +0300777+0300713

  GS45/1KS-12

  91012-203-3045402

  91100-202-3092181

  91012-210-3101180

  91100-205-3092182

  Litz Cable IPT 35mm2 91012-201-3033261 100m

  4kw Regeler 91012-411-3090872

  91112-310-3090986

  91212-339-3047669

  08-K154-0108 Contain electronic black base 300VX1PX40A

  Conductix-Wampfler CER50/C 2T16+4X16+3SC2+5X2+22/60/AFF CODE 3023/4343

  wampfler see the picture

  wampfler SLIP RING LUNAR AE210077A 2T20 +12 I20 +5 SC +10 GA90??(just need the electrical part)??

  CONDUCTIX wampfler Viet Nam Distributor

  LD1000 DN38

  CONDUCTIX-wampfler BNA47.1CN55.TS1436 RT 1"1/2

  wampfler 91012-411-3090872

  wampfler 91100-202-3092181

  brush/081102-0021

  017120-100N

  040431-13X15

  083002-1X4

  91012-212-0172004

  91012-210-3055524

  91012-210-3101180

  172004 WAMPFLER

  INTERFACE CABLE, F-PICKUP, M12 91212-339-3047358

  POWER PICKUP CONNECT CABLE HANQ4/2 91212-339-3047669 WAMPFLER

  wampfler LUNAR2-2T20+12I20+5SC+10GA90++4D2+DR+4F1/114+MORS.-RAL 7037

  wampfler 083121-42 ( iron )

  wampfler 083121-46 ( copper )

  Conductix Wampfler EB306S-W63.2K/25/10-18S-HMK0.63/KN63G4

  wampfler 081201-2X11

  wampfler  08-K154-0001

  Conductix Wampfler EB306S-W63.2K/25/10-18S-HMK0.63/KN63G4

  typ 5 Magnetic coupling Couplings

  typ 8 Magnetic coupling Couplings

  typ 3.2 Magnetic coupling Couplings

  WAMPFLER 04-F002-0637,3810639

  91100-202-3092181

  91012-201-3033261

  91012-210-3101180

  91012-411-3090872

  91112-310-3090986

  083117-4*4*12

  083117-4*4*11

  Conductix-Wampfler GmbH BEF263822-0704-3DH(T)H/L ORDER NUMBER 10468964/10-03

  BEF183616-4512-2EI(T)H/L??mit cable and Cable plug ??

  Conductix-Wampfler GmbH 63*63-2900mm 147000

  Conductix-Wampfler 140*100 147525

  Conductix-Wampfler GmbH  147092

  081509-01415

  083102-0021

  083106-0021

  083106-0022

  WAMPFLER ROLLER COMPL 3098535

  wampfler 08-P052-0107e 23049

  WAMPFLER ??100-AD

  WAMPFLER 081341-02

  WAMPFLER 081331-2

  081516-4*12

  081551-1

  081551-2

  081562-311

  081516-4*11

  AG Rubberbuffer Type172-016x016Quality71,ShoreA0005568;017220

  AG Conductorrail 081515-6x11

  AG Conductorrail 081516-6x12

  AG Driver 0815PLA4P14mmSP Nr.3000022

  AG Cablepackage 08-L020-0210 Nr.3055416

  AG Railholder 08-S280-030508156P14SIPPCSP

  AG Currentcollectorunit 8156PBL6PSPREV Nr.3000022

  AG Conductorrail 081516-6x12

  AG Rubberpad 017220-025x020

  AG Rubberpad 017230-016x016

  AG Rubbermetalbar 017912-020x030/117;L=2000mm,70ShoreA

  AG CurrentcollectorforPE 081509-01445 Nr.3104280

  AG Driver 0815PLA4P14mmSP Nr.3000022

  AG Cablepackage 08-L020-0210 Nr.3055416

  AG Railholder 08-S280-030508156P14SIPPCSP

  AG Currentcollectorunit 8156PBL6PSPREV Nr.3000022

  AG Rubberbuffer Type172-016x016Quality71,ShoreA0005568;017220

  AG Conductorrail 081515-6x11

  AG Rubberpad 017230-016x016

  AG Rubbermetalbar 017912-020x030/117;L=2000mm,70ShoreA

  AG CurrentcollectorforPE 081509-01445 Nr.3104280

  AG Rubberpad 017220-025x020

  WAMPFLER 08-K154-0354(old 08-K154-0024)

  Wampfler  BEF225520v-4518-1TC(T)/L

  Wampfler GS18-10/04ML Typ18 metal housing:9x25A+PE-690v /4x20mA-10V

  081594-2

  BEF183616-4512-2EI(T)H/L

  BEF225520v-4518-1TC(T)/L

  18291 081001-11 0812 100A PK L=90MM

  081509-01215

  81092

  WAMPFLER 08-9102-0059

  wampfler TYP 8 Nr.07/083 belt drive motor

  WAMPFLER 311472-GLE-LS

  wampfler  HMK2 WAPMER,No.1036224(( This coupling is Tongpan EB307s-W63.2/25/10-45S-HMK2/KN71G4 and supporting the use of volume ))

  081303-01;250A

  081303-02??250A

  081303-2x01;250A

  081303-2x02;250A

  081343-01

  081315-5x12;500A

  081351-3;1250A

  081316-5x11;800A

  KP80*100-120*120

  081102-0021

  017230-063x063

  wampfler 017131-060x150

  Conductix-Wampfler GmbH DELACHAUX CONDUCTIX N??600 308/04 TF0-N-50.12X

  Conductix-Wampfler GmbH 3047687

  TYPE:MCS35-1T10+6X10+3X2 YEAR:08/2009 CODE:1650/1948 REF.:AE070024A

  AE070024A MCS35-1T10+6X10+3X2VS.COD.2-2850109

  AC-Motor??VA100L/6A-11;1.5W SN??100887

  MCS35-1T10+6X10+3X2

  EB3075-W63.2/25/10-455-HMKZ/KN7164

  partno:1147567

  order no:1036224

  P/N: 081509-0843;600V 8P 50A

  RUBBERBUFFER|71SHOREA017110-063N;641.1035

  KP80*100FF-W

  wampfler BEF325524-1824-2DI(T)/L

  Wampfler  BEF325524-1826-2DI(T)/L2DI(T)/L

  Conductix-Wampfler 081205-2*02

  Conductix-Wampfler 081205-2*01

  WAMPFLER BEF 406525-0418-1BE(T)/L

  08-K154-0001

  ES614S-W80.3/100/10-18S-HMK2/KN71G4

  Reel slip ring 18S,Slip ring number 22 * 25A +20 * MA + PE

  036232-88-644-502

  036222-88-644-5020

  031947-026

  031946-026

  031941-026X650/400

  031976-2, length 3.4 m

  031963, length 5.25 m

  031980-080X063/517

  036212-88

  WAMPFLER 311458-TSO-RS-LS

  Conductix-Wampfler GmbH Bestell-Nr.040871-06??2.0?? Traglast??4-6 kg??Seilauszug??2.0m

  WAMPFLER 081509-01215

  Conductix-Wampfler  Art-NO.??40871 ?? 10-14kg

  PH1000A 081319-6*11

  PE500A 081313-6*12

  081321-2 Specifications: Each set includes a connection

  08-K154-0005 081003-11

  -Wampfler GmbH 91108-310-3014957 560V 80A 750W

  CONDUCTIX WAMPFLER  93212-364-3028441

  CONDUCTIX WAMPFLER  91012-111-3090674

  wampfler 47C0002

  TYPE:083002-1X4 COLLECT SHOE WITHOUT INSULATION 55A

  CABLE REELS/BEF152809 4512-2QB??T??/L 415V IP65 11X25A+PE

  Gummipuffer 017220-063x050

  083103-040023

  083143-4

  081209-2X112

  081551-1

  081551-2

  81521

  081594-1

  081573-18*14

  81531A

  081515-4*11

  81531B

  81531

  08153-10-14

  WAMPFLER 017230-016*016 62.79001.00021

  Wampfler 081509-0141

  Conductix-Wampfler BEF183616-4705-2EI(T)HL

  wampfler NSHTOU-J-4X15 for BEF264622-0404-2EL(T)H/L

  Conductix-Wampfler  Conductix/BNA36.1C33.M1131

  Conductix-Wampfler B81S H7

  Conductix-Wampfler  ??10 420F355

  Conductix-Wampfler GmbH  BEF183616-4705-2EI(T)HL

  BEF264622-0404-2EL??T)H/L

  i data93212-364-3028441

  3054321

  1012217

  1020613

  56734

  1158072

  3016885

  1159180

  3106379

  3049019

  3041745

  3106355

  ampfler 51-69542 3*5

  ampfler AG 51-69542E 1*5

  ampfler AG 51-69543 3*1

  ampfler AG 51-69543E 1*1

  ampfler AG 51-S265-0011/1 15*3

  ampfler AG 51-S265-0011/2 AP95

  -Wampfler No:10428336-200-01

  Rubber Buffer - Dia 100 mm x 80 ,100 NO 17 111

  017120-080X063N

  081509-01225

  081509-01225,with line

  08-K154-0108 Contain electronic black base

  017230-040??040

  No.083117-4x5x12??57X12 ??500V 125A 120M

  08-K154-0001

  08-K154-0001

  08-K154-0001

   

  Thông tin liên hệ

  Đại Lý Thiết Bị Máy Việt Nam - Công Ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Email: tan.pham@chauthienchi.com Hotline: 0901.492.039 or 0374.008.015

  Nếu bạn thấy thông tin nào vi phạm bản quyền, vui lòng cho chúng tôi biết qua email tan.pham@chauthienchi.com Trân trọng cảm ơn

  If you see any information that infringes copyright, please let us know via email tan.pham@chauthienchi.com Sincerely thank you

  ---------//---------

  Các sản phẩm chắc chắn bạn quan tâm : Động Cơ Rossi | Hộp số Rossi | Cảm Biến Tiệm Cận IFM | Cảm Biến Nhiệt Độ IFM | Cảm Biến Áp Suất IFM | Cảm Biến Lưu Lượng IFM | Phốt Bơm Torishima | Cảm Biến IFM | Khớp Nối Deublin | Bộ mã Hóa Quay Eltra | Cảm Biến Telemecanique | Van Điện Từ Duplomatic


  Danh Mục Sản Phẩm: ĐỘNG CƠ HỘP SỐ, BƠM VAN XI LANH, CẢM BIẾN ENCODER, TỰ ĐỘNG HÓA KHÁC

gotop