Bơm IMO ACG 045N7 052K7 060N7 070K7 -Bơm Trục Vít IMO Sweden

Bơm IMO ACG 045N7 052K7 060N7 070K7 -Bơm Trục Vít IMO Sweden

BƠM IMO ACG 045N7 ACG 052K7 ACG 060N7 ACG 070K7 ACG 045K7 ACG 052N7 ACG 060K7 ACG 070N7 Bơm trục vít IMO Vietnam đại lý bơm thủy lực imo bom imo ACG 045N7 052K7 060N7 070K7 045K7 052N7 060K7 070N7 ITBP NTBE ITBG NTBP ITBO NTBG NTFE NTFG NTFP NVBE NVBG NVBP NVFE NVFG NVFP ITBE NTBO NTFO NVBO NVFO IVBE IVFE IVBO IVFO IVBG IVFG IVBP IVFP NTBE NTBP NTBG NTFE NTFG NTFP

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm IMO ACG 045N7 052K7 060N7 070K7 - Bơm trục vít imo

       BƠM IMO ACG 045N7 ACG 052K7 ACG 060N7 ACG 070K7 ACG 045K7 ACG 052N7 ACG 060K7 ACG 070N7 Bơm trục vít IMO  Vietnam đại lý bơm thủy lực imo bom imo ACG 045N7 052K7 060N7 070K7 045K7 052N7 060K7 070N7  ITBP NTBE ITBG NTBP ITBO NTBG NTFE NTFG NTFP NVBE NVBG NVBP NVFE NVFG NVFP ITBE NTBO NTFO NVBO NVFO IVBE IVFE IVBO IVFO IVBG IVFG IVBP IVFP NTBE NTBP NTBG NTFE NTFG NTFP NVBE NVBG  NVBP NVFE NVFG NVFP ITBE ITBP ITBG ITBO NTBO NTFO NVBO NVFO IVBE IVFE IVBO IVFO IVBG IVFG IVBP IVFP
   
  • Bơm Imo dòng ACG / AUG là dòng bơm trục vít
  • Đại lý IMO PUMP vietnam phân phối sản phẩm chính hãng xuất xứ Sweden
  • Thông tin liên hệ bên dưới chân bài viết,  về sản phẩm cũng như catalogue xem tại trang BƠM TRỤC VÍT IMO

  Type Bơm IMO Loại ACG 045K7 052N7 060K7 070N7

  IMO ACG 045L 045N 052K 052N 060K 060N 070K 070N 070D NVBP
  IMO ACG 045L 045N 052K 052N 060K 060N 070K 070N 070D NTBP
  IMO ACG 045K7 NTBE NTBP NTBG NTFE NTFG NTFP NVBE NVBG NVBP NVFE NVFG NVFP
  Bơm IMO ACG 045N7 ITFO ITFP NTBO NTFO NVBE NVBG NVBP NVFE NVFG NVFP NTBE NTBP
  IMO ACG 052K7 NTFG NTFP NVBE NVFG NVFP
  IMO ACG 052N7 NVFE NVFG NVFP NTBE
  IMO ACG 060K7 NTFG NTFP NTFE NVFE NVFG 
  bom truc vit IMO ACG 060N7 ITFO ITFP NTBO NTFO NTBP
  IMO ACG 070K7 NVFP NTFO NVBO NVFO NTFE
  IMO ACG 070N7 NTBE NTBP NTFO ITFE 
  IMO ACG 045K7 ITBG ITBP ITBE ITBO ITFE ITFG 
  Bơm IMO ACG 052N7 NTBG NTFE NTFG NTFP ITBG NVFO
  IMO ACG 060K7 ITBG ITBP ITFE ITFG ITFO ITFP NTBO
  IMO ACG 070N7 NTFP NVBE ITBG ITFG ITFO ITFP 
  IMO ACG 052K7 NVFP ITBG ITBP ITBE ITBO ITFE ITFG
  IMO ACG 045N7 NTBG NTFE NVFE NVFG NVFP ITBG
  IMO ACG 070K7 NTFP NVBP NVFE NVFG NVBE NVBG
  Bơm IMO ACG 060N7 NVBP NVFE NVFG NVFP NTFP NVBE
  IMO ACG 045K7 NVBG ITBG ITBP ITFG ITFO ITFP NTBO
  IMO ACG 052N7 ITBG ITBP ITFG ITFO ITFP NTBO
  bom truc vit IMO ACG 060K7 ITBP ITBE ITBO ITFE ITFG NVBO NVFO
  IMO ACG 070N7 ITFO ITFP NTBO NTFO NVBO NVFO
  IMO ACG 052K7 NTFO NVBO NVFO ITFO ITFP NTBO
  IMO ACG 045N7 NTBO NVBG NVBP NTFO NVBO NVFO
  IMO ACG 070K7 NTFO NVBO NVFO ITBE ITBO
  Bơm IMO ACG 060N7 ITBP ITBE ITBO ITFE ITFG NVBO
  IMO ACG 045K7 ITFO ITFP NTBO NTFO NVBO NVFO
  IMO ACG 052N7 NTFG NTBE NTBP ITBE ITBO ITFE NTBG
  IMO ACG 060K7 NVBG NVBP NVFE NTBE NTBP NTBG NTFE
  bom truc vit IMO ACG 070N7 NVBO NVFO NTFE NTFG NTBG ITBE ITBO
  IMO ACG 052K7 NVBE NVBG NVBP NTBE NTBP NTBG 
  IMO ACG 045N7 ITBP ITBE ITBO ITFE NTBP NTBG NTFE NTFG 
  Bơm IMO ACG 070K7 NVBP NTFG NTFP NVBE NVBG NTBE
  IMO ACG 060N7 NVBG NVBP NVFE NVFG NVFP NTBE NTBP
  ACF-080K5-ITBP
  bơm imo ACF 080K5 IVBP
  Pump ACE 038 N3 NVBP + coupling + motor 1,5kW rmp1450rpm
  Replaces obsolete IMO Pump Type: ACE 038N1 IVBO A199 08016 STD
  IMO Mechanical Seal G050 P/N.: 190340 spare part bơm imo ACG 070K7 NVBP ACF 080 K5 ITBP
  IMO Hydraulic oil pump Type: ACG 070 N7 NVBP
  IMO Hydraulic oil pump Type: ACE-032N3-NVBP
  ACF 080K5 ITBP
  ACE 038N1 IVB0 A199 08016STD
  Bơm imo ACG-070N7-NVBP-A327
  Bơm trục vít IMO ACF-080K5-ITBP
  Bơm trục vít IMO ACG-060K7-NVBP
  Bơm trục vít IMO ACG-070K7-NVBP
  bơm thủy lực imo ACE 038N1 IVBO A199

  Mã Chi Tiết Về Bơm Trục Vít IMO ACG

  IMO ACG 045K7 NTBE
  ACG 052N7 NTBE
  ACG 060K7 NTBE
  bom imo ACG 052K5 NTBP
  ACG 070N7 NTBE
  ACG 052K7 NTBE 
  Bơm IMO ACG 045K7 NTBP
  ACG 052N7 NTBP
  ACG 060K7 NTBP
  ACG 070N7 NTBP
  ACG 052K7 NTBP 
  Bơm IMO ACG 045K7 NTBG
  ACG 052N7 NTBG
  ACG 060K7 NTBG
  ACG 070N7 NTBG
  ACG 052K7 NTBG 
  Bơm IMO ACG 045K7 NTFE
  ACG 052N7 NTFE
  bom truc vit imo ACG 060K7 NTFE
  ACG 070K7 NTFE
  ACG 045N7 NTFE 
  Bơm IMO ACG 045K7 NTFG
  ACG 052N7 NTFG
  ACG 060K7 NTFG
  ACG 070K7 NTFG
  ACG 045N7 NTFG
  Bơm IMO ACG 045K7 NTFP
  ACG 052N7 NTFP
  ACG 060K7 NTFP
  ACG 070K7 NTFP
  ACG 045N7 NTFP 
  Bơm IMO ACG 045K7 NVBE
  ACG 070N7 NVBE
  ACG 052K7 NVBE
  ACG 060N7 NVBE
  ACG 045N7 NVBE 
  Bơm IMO ACG 045K7 NVBG
  ACG 070N7 NVBG
  bom truc vit imo ACG 052K7 NVBG
  ACG 060N7 NVBG
  ACG 045N7 NVBG 
  Bơm IMO ACG 045K7 NVBP
  ACG 070N7 NVBP
  ACG 052K7 NVBP
  ACG 060N7 NVBP
  ACG 045N7 NVBP 
  Bơm IMO ACG 045K7 NVFE 
  ACG 060K7 NVFE 
  ACG 052K7 NVFE 
  ACG 070K7 NVFE 
  Bơm IMO ACG 052N7 NVFG
  ACG 070N7 NVFG
  ACG 060N7 NVFG
  ACG 045N7 NVFG 
  Bơm IMO ACG 045K7 NVFP
  ACG 060K7 NVFP
  ACG 052K7 NVFP
  ACG 070K7 NVFP 
  Bơm IMO ACG 052N7 ITBE
  ACG 070N7 ITBE
  ACG 052K7 ITBE
  ACG 070K7 ITBE 
  Bơm IMO ACG 045K7 ITBP
  ACG 060K7 ITBP
  bom truc vit imo ACG 060N7 ITBP
  ACG 045N7 ITBP 
  Bơm IMO ACG 052N7 ITBG
  ACG 060K7 ITBG
  ACG 052K7 ITBG
  ACG 060N7 ITBG 
  Bơm IMO ACG 045K7 ITBO
  ACG 070N7 ITBO
  ACG 070K7 ITBO
  ACG 045N7 ITBO 
  Bơm IMO ACG 045K7 NTBO
  ACG 052N7 NTBO
  ACG 052K7 NTBO
  ACG 045N7 NTBO 
  IMO ACG 060K7 NTFO
  ACG 070N7 NTFO
  ACG 060N7 NTFO
  ACG 070K7 NTFO 
  Bơm IMO ACG 045K7 NVBO
  ACG 060K7 NVBO
  ACG 052K7 NVBO
  ACG 070K7 NVBO 
  Bơm IMO ACG 052N7 NVFO
  ACG 070N7 NVFO
  ACG 060N7 NVFO
  ACG 045N7 NVFO 
  Bơm IMO ACG 045K7 IVBE 
  ACG 060K7 IVBE 
  ACG 052K7 IVBE 
  bom truc vit imo ACG 070K7 IVBE 
  Bơm IMO ACG 052N7 IVFE
  ACG 070N7 IVFE
  ACG 060N7 IVFE
  ACG 045N7 IVFE 
  Bơm IMO ACG 7 060K7 IVBO
  ACG 052K7 IVBO
  ACG 070K7 IVBO 
  Bơm IMO ACG 045K7 IVFO
  ACG 052N7 IVFO
  ACG 060K7 IVFO
  ACG 070N7 IVFO 
  Bơm IMO ACG 052K7 IVBG
  ACG 060N7 IVBG
  ACG 070K7 IVBG
  ACG 045N7 IVBG 
  Bơm IMO ACG 052K7 IVFG
  ACG 060N7 IVFG
  bom truc vit imo ACG 070K7 IVFG
  ACG 045N7 IVFG 
  Bơm IMO ACG 045K7 IVBP
  ACG 052N7 IVBP
  ACG 060N7 IVBP
  ACG 070K7 IVBP 
  Bơm IMO ACG 060K7 IVFP
  ACG 070N7 IVFP
  ACG 052K7 IVFP
  ACG 060N7 IVFP
  Bơm IMO ACG 060N7 NTBE
  ACG 070K7 NTBE
  ACG 045N7 NTBE 
  Bơm IMO ACG 060N7 NTBP
  ACG 070K7 NTBP
  ACG 045N7 NTBP 
  Bơm IMO ACG 060N7 NTBG
  ACG 070K7 NTBG
  ACG 045N7 NTBG 
  Bơm IMO ACG 070N7 NTFE
  ACG 052K7 NTFE
  ACG 060N7 NTFE 
  Bơm IMO ACG 070N7 NTFG
  ACG 052K7 NTFG
  ACG 060N7 NTFG
  Bơm IMO ACG 070N7 NTFP
  bom truc vit imo ACG 052K7 NTFP
  ACG 060N7 NTFP 
  Bơm IMO ACG 070K7 NVBE
  ACG 045N7 NVBE
  ACG 060K7 NVBE 
  IMO ACG 052N7 NVBG
  ACG 060K7 NVBG
  ACG 070K7 NVBG 
  Bơm IMO ACG 052N7 NVBP
  ACG 060K7 NVBP
  ACG 070K7 NVBP
  Bơm IMO ACG 052N7 NVFE
  ACG 070N7 NVFE
  ACG 060N7 NVFE
  ACG 045N7 NVFE 
  Bơm IMO ACG 045K7 NVFG
  ACG 060K7 NVFG
  ACG 052K7 NVFG
  ACG 070K7 NVFG 
  Bơm IMO ACG 052N7 NVFP
  ACG 070N7 NVFP
  ACG 060N7 NVFP
  ACG 045N7 NVFP
  Bơm IMO ACG 045K7 ITBE
  ACG 060K7 ITBE
  ACG 060N7 ITBE
  ACG 045N7 ITBE 
  Bơm IMO ACG 052N7 ITBP
  ACG 070N7 ITBP
  bom truc vit imo ACG 052K7 ITBP
  ACG 070K7 ITBP
  Bơm IMO ACG 045K7 ITBG
  ACG 070N7 ITBG
  ACG 070K7 ITBG
  ACG 045N7 ITBG 
  IMO ACG 052N7 ITBO
  ACG 060K7 ITBO
  ACG 052K7 ITBO
  ACG 060N7 ITBO
  Bơm IMO ACG 060K7 NTBO
  ACG 070N7 NTBO
  ACG 060N7 NTBO
  ACG 070K7 NTBO 
  Bơm IMO ACG 045K7 NTFO
  ACG 052N7 NTFO
  ACG 052K7 NTFO
  ACG 045N7 NTFO
  Bơm IMO ACG 052N7 NVBO
  ACG 070N7 NVBO
  bom truc vit imo ACG 060N7 NVBO
  ACG 045N7 NVBO 
  Bơm IMO ACG 045K7 NVFO
  ACG 060K7 NVFO
  ACG 052K7 NVFO
  ACG 070K7 NVFO 
  Bơm IMO ACG 052N7 IVBE
  ACG 070N7 IVBE
  ACG 060N7 IVBE
  ACG 045N7 IVBE 
  Bơm IMO ACG 045K7 IVFE 
  ACG 060K7 IVFE 
  ACG 052K7 IVFE 
  ACG 070K7 IVFE 
  Bơm IMO ACG 052N7 IVBO
  ACG 070N7 IVBO
  ACG 060N7 IVBO
  ACG 045N7 IVBO
  Bơm IMO ACG 052K7 IVFO
  ACG 060N7 IVFO
  ACG 070K7 IVFO
  ACG 045N7 IVFO
  Bơm IMO ACG 045K7 IVBG
  ACG 052N7 IVBG
  ACG 060K7 IVBG
  ACG 070N7 IVBG
  Bơm IMO ACG 045K7 IVFG
  ACG 052N7 IVFG
  ACG 060K7 IVFG
  ACG 070N7 IVFG 
  Bơm IMO ACG 060K7 IVBP
  ACG 070N7 IVBP
  ACG 052K7 IVBP
  ACG 045N7 IVBP 
  Bơm IMO ACG 045K7 IVFP
  ACG 052N7 IVFP
  ACG 070K7 IVFP
  bom imo ACG 052K5 NTBP
  bom truc vit imo ACG 045N7 IVFP
  ACE 038N1 IVB0 A199 08016STD
  bom truc vit imo Screw pump Type: ACG 060K7 NVBP S/N.: 741256
  bơm thủy lực imo Screw pump Type: ACF 080K5 ITBP
  pump imo Type ACF 080K5 IVBP S/N.: 738508
  ACE 038N1 IVBO
  bơm trục vít imo Screw pump Type: ACG 070K7 NVBP, S/N.: 745114
  Screw pump Type: ACG 070N7 NVBP S/N.: 745002
  bơm thủy lực trục vít imo Screw pump Type: ACE 038K3 NVBP S/N.: 16037640
  ACE038N1 IVB0 A199 08016STD
  Bơm trục vít IMO Model: ACG-070N7-NVBP-A327
  Bơm thủy lực trục vít imo ACF-080K5-ITBP
  Bơm trục vít hiệu imo ACG-060K7-NVBP
  Bơm trục vít imo ACG-070K7-NVBP
  IMO PUMP C313A143 |3001
  bơm imo ACE 038N1 IVBO A199
  bơm trục vít LEISTRITZ L3MG-112/224 1751L/MIN 10㎏/c㎡ SCS13 40℃ 250CP 

  Thông tin liên hệ

  Đại Lý Thiết Bị Máy Việt Nam - Công Ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Email: tan.pham@chauthienchi.com Hotline: 0901.492.039 or 0374.008.015

  Nếu bạn thấy thông tin nào vi phạm bản quyền, vui lòng cho chúng tôi biết qua email tan.pham@chauthienchi.com Trân trọng cảm ơn

  If you see any information that infringes copyright, please let us know via email tan.pham@chauthienchi.com Sincerely thank you

  ---------//---------

  Các sản phẩm chắc chắn bạn quan tâm : Động Cơ Rossi | Hộp số Rossi | Cảm Biến Tiệm Cận IFM | Cảm Biến Nhiệt Độ IFM | Cảm Biến Áp Suất IFM | Cảm Biến Lưu Lượng IFM | Phốt Bơm Torishima | Cảm Biến IFM | Khớp Nối Deublin | Bộ mã Hóa Quay Eltra | Cảm Biến Telemecanique | Van Điện Từ Duplomatic


  Danh Mục Sản Phẩm: ĐỘNG CƠ HỘP SỐ, BƠM VAN XI LANH, CẢM BIẾN ENCODER, TỰ ĐỘNG HÓA KHÁC

gotop