Bộ Nguồn Matsusada Việt Nam Đại Lý Power Module Bộ Điều Khiển

Bộ Nguồn Matsusada Việt Nam Đại Lý Power Module Bộ Điều Khiển

Đại lý Matsusada viet nam chuyên bộ nguồn Matsusada, bộ lưu điện Matsusada, Bộ Điều Khiển, Hệ thống kiểm tra X-Ray, Thiết bị quan sát phóng đại, Module, Dụng cụ phân tích, Trình điều khiển Piezo, DC Power Supplies, High Voltage Power Supplies, AC Power Supplies, Electronic Loads, X-Ray Inspection System, Magnifying Observation

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại lý Power Matsusada Việt nam Bộ nguồn

       Đại lý Matsusada viet nam chuyên bộ nguồn Matsusada, bộ lưu điện Matsusada, Bộ Điều Khiển, Hệ thống kiểm tra X-Ray, Module, Thiết bị quan sát phóng đại, Dụng cụ phân tích, Trình điều khiển Piezo, DC Power Supplies, High Voltage Power Supplies, AC Power Supplies, Electronic Loads, X-Ray Inspection System, Magnifying Observation Apparatus, bộ lưu điện Matsusada, bộ chuyển đổi nhiệt độ, nguồn cấp điện, bộ nguồn Matsusada HAR-30N1-L đại lý tại vietnam

  Dai Ly Cung Cấp Bộ Nguồn Matsusada Tại Việt Nam

  ELECTRIC MINI CIRCUIT BREAKERS SHIHLIN BHA32 C3 ETA ELECTRIC INDUSTRY POWER   bộ nguồn Matsusada SOURCE,PLE24HSZ TERADYNE ASTEC POWERTEC DC POWER SUPPY SANRITZ CPS-12N TAMURA OVS-24H ASTEC RMC301A-5000-0192 EASTERM PU-S24,MEAN WELL S-100-24 S-150-24 SCHROFF SEG 124 PEX668-31 FDK CORPORATION MURR ELEKTRONIK MCS10-230/24 SWITCH MODE POWER SUPPLY 85085 PSA-1509U POWER SUPPLY ICP ELETRONICS ACE-716A MATSUSADA HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY HAR-30N1-L,SP-750-5 YAMABISHI SSD-243R5A
  PRECISION W06-1N HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY
  OPTON-1NC-12 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY BOARD 0-1KV for PMT 
  REK 10-150 High Power DC Programmable Power Supply 0-10V 0-150A 1.5kW
  Precision S3-2N HV Power Supply Case C3B
  Precision S3-2P-L2 HV Power Supply Case C3B
  REK 10-150, High Power Multi-Function DC programmable Power Supply
  Precision S6-6P-L2 HV Power Supply Case C3B
  PRSERISE PR 60V 20A power supply 2 unit bộ nguồn Matsusada
  Precision High Voltage Power Supply J4-3N-LX SN 044420
  Precision S3-2N-L2 HV Power Supply Case C3B
  HOPS-3N HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY 24VDC
  AU-2R15-L HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY Module Matsusada
  MATSUSADA pine given supply W1-30N-V REV.03
  PRECISION S3-15P VOYAGER DE STR LASER 15KV HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY
  HPM-1N x 10-NK HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY
  HABb-5N12-LN HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY
  HOPS-3P HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY 24VDC
  REK 6-310, High Power Multi-Function programmable DC power supply
  RK6-65 High Power Programmable Regulated DC Power Supply
  Precision XR-505-50-01 50 kV DC 1 mA High Voltage X-Ray Power Supply
  ES-2R3 High Voltage Power Supply, ES2R3, 423598
  ES-2R3 High Voltage Power Supply, ES2R3, 423599
  W06-1N HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY,KLA 370-23318-000 AA
  Precision HARb-10R10 10kV 10mA High Voltage Power Supply
  2543 MATSUSADA HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY HQ-15P-L1
  MATSUSADA HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY HJPM-0.5P5-HT
  Metal RS-232C Module bộ lưu điện Matsusada
  S204 Lens Piezo Driver AMP HPZT-0.18PX6-NK
  MATSUSADA HPM-1N-FF2 15V 0.63A high voltage power module #F160 CY
  HPZT-0.1-HD High Voltage Power Supply w/ Breakage
  Tc-1N-15 High Voltage Power Supply bộ nguồn Matsusada
  Precision W06-1N High Voltage Power Supply New
   PLE-36-1.2 PLE3612 Lab Power Supply
  Nikon 4S050-552-3 HPZT-0.15Px18-NK Matsusada 15ch pieze Driver unit,Unused-3683
  REK35-155 DC Power Supply 35V, 155A, 5400W
  J4-2N-LXSH High Voltage Power Supply
  Precision J4-3N-LSH High Voltage power supply
  Precision HV-1.5PN High Voltage Power Supply Assembly
  PKT160-2.5A ariable DC power supply input 90V--240V output 0--10V 400w
  PKT80-20 ariable DC power supply input 90V--240V output 0--80V 400w
  Power Supply R15-1.5N-A Module Matsusada

  Đại Lý giới thiệu Một Số Model Mã Loại Bộ Nguồn Matsusada Thông Dụng  Việt Nam 

  AMS - 0.6B50 VOLJ6-130 bộ nguồn Matsusada
  AMS - 1B30 VOL6-130
  AMS - 1.5B20 VOL6-220
  AMS - 3B10 VOL6-310
  AMS - 5B6 VOL6-530
  AMS - 10B2 VOL7.5-1000 Power Supply Matsusada
  AMT - 0.6B100 VOLJ8-100
  AMT - 1B60 VOL8-100
  AMT - 1.5B40 VOL8-180
  AMT - 3B20 VOL8-300
  AMT - 5B20 VOL8-400
  AMT - 10B10 VOL8-600
  AMT - 20B10 VOLJ10-80
  AMP - 0.4B2000 bộ nguồn Matsusada VOL10-80
  AMP - 0.6B2000 VOL10-150
  AMP - 0.8B1500 VOL10-240
  AMP - 1B1200 VOL10-340
  AMP - 1.2B1000 VOL10-510
  AMP - 10B10 VOL10-1000
  AMP - 10B40 VOLJ12.5-64
  AMP - 20B20 VOL12.5-64
  AMP - 30B10 VOL12.5-120
  DOS20 - 7.5 VOL12.5-190
  DOS20 - 15 VOL12.5-800
  DOS20 - 30 VOLJ15-54 bộ lưu điện Matsusada
  DOS20 - 60 VOL15-54
  DOS25 - 6 VOL15-100
  DOS25 - 12 VOL15-160
  DOS25 - 24 VOL15-227
  DOS 25 - 48 Module Matsusada VOL15-340
  DOS45 - 3.3 VOLJ16-50
  DOS45 - 6.6 VOL16-50
  DOS45 - 13.3 VOL16-95
  DOS45 - 16 VOL16-150
  DOS 45 - 26.7 VOL16-220
  DOS60 - 2.5 VOL16-320
  DOS60 - 5 VOLJ20-40
  DOS60 - 10 VOL20-40
  DOS60 - 20 VOL20-80
  DJOP10 - 5 VOL20-125
  DJOP20 - 3 VOL20-170
  DJOP30 - 2 VOL20-260
  DJOP60 - 1 VOL20-500 bộ nguồn Matsusada
  CN-BNC-HVP VOL25-400
  CN-BNC-HVPP VOLJ30-27
  CN-BNC-HVPSP VOL30-27
  CN-SHV-HVP VOL30-53
  CN-15-MHV* VOL30-84
  CN-40-AHV* VOL30-115
  CN-45-MHV* VOL30-180
  CN-50-AHVP* VOL30-333
  CN-60-MHV* VOL35-45
  CN-120-MHVP VOL35-72
  CN-120AR-MHVP VOL35-100
  BPA- 44H - 212W VOL35-155 Module Matsusada
  BPA - 124H - 35W VOLJ40-20
  BPA - 124H - 70W VOL40-20
  BPA - 124H - 84W VOL40-40
  BPA - 124H - 140W bộ nguồn Matsusada VOL40-62
  BPA - 124H - 210W VOL40-85
  BPA - 140H - 35W VOL40-130
  BPA - 140H - 70W VOL40-250
  BPA - 140H - 135W VOLJ45-18
  BPA - 140H - 212W VOL45-18
  PZJ - 0.1P VOL45-35 bộ lưu điện Matsusada
  PZJ - 0.15P VOL45-55
  PZJ - 0.3P VOL45-78
  PZE - 0.1P7.5A VOL45-120
  PZE - 0.3P2.5A VOL50-200
  PZE - 0.15P5A VOLJ60-13.5
  PZM - 0.1P VOL60-13.5
  PZM - 0.15P VOL60-26
  PZM - 0.3P VOL60-42
  PZM - 0.6P VOL60-60
  PZM - 1P VOL60-90
  PZM-0.1PB VOL60-167
  PZM-0.15PB VOL60-250 bộ nguồn Matsusada
  PZM-0.3PB VOLJ80-10
  PZJ-0.12BS100 VOL80-10
  PZJ-0.12BS300 VOL80-20
  PZJ-0.15PS VOL80-31
  PZJ-0.3PS Power Supply Matsusada VOL80-45
  ELD1k-650V-Lgob VOL80-68
  ELD1.5k-650V-Lgob VOL80-125
  VOL500-5 VOL80-187.5
  VOL500-7 VOLJ100-8
  VOL500-11 VOL100-8
  VOL500-20 VOL100-16
  VOL500-30 VOL100-25
  VOLJ600-1.3 VOL100-36
  VOL600-1.3 VOL100-55
  VOL600-2.7 VOL100-100
  VOL600-4.1 VOL100-150
  VOL600-6 VOLJ120-6.6
  VOL600-9 VOL120-6.6
  VOL600-17 Module Matsusada VOL125-80
  VOL600-25 VOL125-120
  VOLJ650-1.2 VOLJ150-5
  VOL650-1.2 VOL150-5
  VOL650-2.5 VOL150-10
  VOL650-3.8 bộ nguồn Matsusada VOL150-16.6
  VOL650-5.5 VOL150-24
  VOL650-8.5 VOL150-36
  VOL650-13 VOL150-66
  VOL650-15.5 VOL150-100
  VOL650-23 VOLJ160-5 bộ lưu điện Matsusada
  VOL160-5 VOL300-8.3
  VOLJ200-4 VOL300-12
  VOL200-4 VOL300-18
  VOL200-8 VOL300-33
  VOL200-12.5 VOL300-50
  VOL200-18 Module Matsusada VOLJ350-2.2
  VOL200-27 VOL350-2.2
  VOL200-50 VOL400-25
  VOL200-75 VOL400-37.5
  VOLJ250-3.2 VOLJ500-1.6
  VOL250-3.2 VOL500-1.6 bộ nguồn Matsusada
  VOL250-40 VOL500-3.2
  VOL250-60 Power Supply Matsusada VOL300-2.5
  VOLJ300-2.5 VOL300-5.3

  Bài viết hữu ích khác ngoài bộ nguồn Matsusada

  Van Điện Từ Konan Xi Lanh Khí Nén KONAN Bộ Lọc Khí Áp Suất

  Bộ Mã Hóa Vòng Quay Eltra Viet Nam Đại Lý Khớp Nối Eltra

  Bộ Chuyển Đổi Hiệu MOXA Đại Lý Thiết Bị Nport Moxa Việt Nam

  Bơm Torishima Viet Nam Đại Lý Khớp Nối Phốt Vòng Đệm Vành Chèn

   

  Thông tin liên hệ

  Đại Lý Thiết Bị Máy Việt Nam - Công Ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Email: tan.pham@chauthienchi.com Hotline: 0901.492.039 or 0374.008.015

  Nếu bạn thấy thông tin nào vi phạm bản quyền, vui lòng cho chúng tôi biết qua email tan.pham@chauthienchi.com Trân trọng cảm ơn

  If you see any information that infringes copyright, please let us know via email tan.pham@chauthienchi.com Sincerely thank you

  ---------//---------

  Các sản phẩm chắc chắn bạn quan tâm : Động Cơ Rossi | Hộp số Rossi | Cảm Biến Tiệm Cận IFM | Cảm Biến Nhiệt Độ IFM | Cảm Biến Áp Suất IFM | Cảm Biến Lưu Lượng IFM | Phốt Bơm Torishima | Cảm Biến IFM | Khớp Nối Deublin | Bộ mã Hóa Quay Eltra | Cảm Biến Telemecanique | Van Điện Từ Duplomatic


  Danh Mục Sản Phẩm: ĐỘNG CƠ HỘP SỐ, BƠM VAN XI LANH, CẢM BIẾN ENCODER, TỰ ĐỘNG HÓA KHÁC

gotop