• Từ Điển Thông Dụng Tiếng Anh Chuyên Ngành Tự Động Hóa

  Từ điển tiếng anh chuyên ngành tự động háo bao gồm 5000 từ cụm từ thông dụng được gặp nhiều trong ngành tự động hóa, đặc biệt trên các máy móc thiết bị, tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị tự động hóa. Chắc chắn đây sẽ là tài liệu gối đầu giường của dân điện tự động hóa. Đại lý thiết bị máy viet nam cung cấp dictionary automatic

  Ngày đăng: 14-11-2017

  7,896 lượt xem

  Từ Điển 5000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng Ngành Điện Tử Tự Động Hóa
   

  1. Electric power system: hệ thống điện (HTĐ)
  2. Electric network/grid :mạng (lưới) điện
  - low voltage grid:lưới hạ thế
  - medium voltage grid:lưới trung thế
  - high voltage grid:lưới cao thế
  - extra high voltage grid:lưới siêu cao thế
  - extremely high voltage grid: lưới cực cao thế
  3. Electricity generation: Phát điện
  4. Power plant: nhà máy điện
  - Thermal power plant: nhà máy nhiệt điện
  - Hydroelectric power plant: nhà máy điện
  - Wind power plant: nhà máy điện gió
  - Tidal power plant: nhà máy điện thủy triều
  5. Electricity transmission: truyền tải điện
  - transmission lines: đường dây truyền tải
  6. Electricity distribution: phân phối điện
  7. Consumption :tiêu thụ
  - consumer: hộ tiêu thụ
  8. Load: phụ tải điện
  - load curve: biểu đồ phụ tải
  - load shedding: sa thải phụ tải
  - unblanced load: phụ tải không cân bằng
  - peak load: phụ tải đỉnh, cực đại
  - symmetrical load: phụ tải đối xứng
  9. Power: công suất
  - power factor : hệ số công suất
  - reactive power: công suất phản kháng
  - apparent power: công suất biểu kiến
  10. Frequency : tần số
  - frequency range: Dải tần số

  Motor rossi ---------- Động Cơ Rossi
  1. (System diagram) = Sơ đồ hệ thống điện
  2. (System operational diagram) = Sơ đồ vận hành hệ thống điện
  3. (Power system planning)= Quy hoạch hệ thống điện
  4. (Interconnection of power systems)= Liên kết hệ thống điện
  5. (Connection point) = Điểm đấu nối
  6. (National load dispatch center) = Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
  7. (Steady state of a power system) = Chế độ xác lập của hệ thống điện
  8. (Transient state of a power system) = Chế độ quá độ của hệ thống điện
  9. Operation regulation = Tiêu chuẩn vận hành
  10. Synchronous operation of a system = Vận hành đồng bộ hệ thống điện
  11. Power system stability = Độ ổn định của hệ thống điện
  12. Steady state stability of a power system = Ổn định tĩnh của hệ thống điện
  13. Transient stability of a power system = Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện
  14. Conditional stability of a power system = Ổn định có điều kiện của hệ thống điện
  15. Balanced state of a polyphase network = Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha
  16. Unbalanced state of a polyphase network = Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha
  1. Electric generator: Máy phát điện
  2. Main generator: Máy phát điện chính
  3. Hydraulic generator: máy phát điện thủy lực
  4. Magneto hydro dynamic generator (MHD): máy phát từ thủy động
  5. Synchronous generator: máy phát đồng bộ
  6. Turbine: Tuabin
  - Steam turbine: Tuabin hơi
  - Air turbine: Tuabin khí
  - Wind turbine: Tuabin gió
  7. Exitation system : Hệ thống kích từ
  - Separately excited generator: máy phát điện kích từ độc lập
  - Series generator: máy phát kích từ nối tiếp
  - Shunt generator: máy phát kích từ song song
  - Brushless exitation system: Hệ thống kích từ không chổi than
  - Excitation switch (EXS): công tắc kích từ ( mồi từ)
  8. Governor : Bộ điều tốc
  - Centrifugal governor: Bộ điều tốc ly tâm
  - Turbine governor: Bộ điều tốc tuabin
  9. Synchronizing (SYN): Hòa đồng bộ
  - Auto synchronizing device (ASD): Thiết bị hòa đồng bộ tự động
  - Synchronizing lamp (SYL): Đèn hòa đồng bộ

  Sensor IFM ---------- Cảm Biến IFM
  1. (System diagram) = Sơ đồ hệ thống điện
  2. (System operational diagram) = Sơ đồ vận hành hệ thống điện
  3. (Power system planning)= Quy hoạch hệ thống điện
  4. (Interconnection of power systems)= Liên kết hệ thống điện
  5. (Connection point) = Điểm đấu nối
  6. (National load dispatch center) = Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
  7. (Steady state of a power system) = Chế độ xác lập của hệ thống điện
  8. (Transient state of a power system) = Chế độ quá độ của hệ thống điện
  9. Operation regulation = Tiêu chuẩn vận hành
  10. Synchronous operation of a system = Vận hành đồng bộ hệ thống điện
  11. Power system stability = Độ ổn định của hệ thống điện
  12. Steady state stability of a power system = Ổn định tĩnh của hệ thống điện
  13. Transient stability of a power system = Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện
  14. Conditional stability of a power system = Ổn định có điều kiện của hệ thống điện
  15. Balanced state of a polyphase network = Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha
  16. Unbalanced state of a polyphase network = Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha

  Từ vựng liên quan đến việc Cung Cấp Điện:
  1. Service reliability = Độ tin cậy cung cấp điện
  2. Service security = Độ an toàn cung cấp điện
  3. Economic loading schedule = Phân phối kinh tế phụ tải
  4. Balancing of a distribution network = Sự cân bằng của lưới phân phối
  5. Load stability = Độ ổn định của tải
  6. Overload capacity = Khả năng quá tải
  7. Load forecast = Dự báo phụ tải
  8. System demand control = Kiểm soát nhu cầu hệ thống
  9. Management forecast of a system = Dự báo quản lý của hệ thống điện
  10. Reinforcement of a system = Tăng cường hệ thống điện
  Từ vựng về Máy biến áp (Transformer):
  1. Two-winding transformer: Máy biến áp 2 cuộn dây
  2. Three-winding transformer: Máy biến áp 3 cuộn dây
  3. Auto transformer : Máy biến áp tự ngẫu
  4. Primary voltage : điện áp sơ cấp
  5. Secondary voltage : điện áp thứ cấp
  6. Step-up transformer: MBA tăng áp
  7. Step-down transformer: MBA giảm áp
  8. Tap changer: Bộ chuyển nấc (MBA)
  OLTC – on load tap changer: Bộ chuyển nấc dưới tải (MBA)

  Gearbox Rossi ---------- Hộp Số Rossi

  Punching: lá thép đã được dập định hình.
  3p cỉrcuit breaker: hông phải là máy cắt 3 pha đâu à nha. Nó là máy cắt 3 cực. 3p = 3 poles.
  Rơ le Mho: Rơ le tổng dẫn. Ngược lại với rơ le tổng trở, thường dùng để bảo vệ mất kích thích cho máy phát.
  Winding: dây quấn (trong máy điện).
  Wiring: công việc đi dây.
  Bushing: sứ xuyên.
  Differential amplifyer: mạch khuếch đại vi sai.
  Differential relay: rơ le so lệch.
  Different gear box: trong xe ô tô, nó là cầu vi sai.
  Autotransformer: hông phải biến áp tự động, mà là biến áp tự ngẫu.
  Varỉac: từ ngắn gọn của variable autotransformer: biến áp tự ngẫu điều chỉnh được bằng cách xoay.
  PT: Potention transformer: máy biến áp đo lường. Cũng dùng VT: voltage transformer.
  Cell: Trong ắc quy thì nó là 1 hộc (2.2 V) Trong quang điện thì nó là tế bào quang điện.
  Fault: sự cố, thường dùng để chỉ sự cố ngắn mạch.
  Earth fault: sự cố chạm đất.
  Reactor: trong hệ thống điện thì nó là cuộn cảm. Trong lò phản ứng hạt nhân thì nó là bộ phận không chế tốc độ phản ứng.
  Trip: máy bị ngưng hoạt động do sự cố.
  Field: trong lý thuyết thì nó là trường. (như điện trường, từ trường…). Trong máy điện nó là cuộn dây kích thích. Trong triết học nó là lĩnh vực. thông thường, nó là.. cánh đồng.
  Loss of field: mất kích từ.
  Coupling: trong điện tử nó là phương pháp nối tầng. Nhưng trong cơ điện, nó lại là khớp nối, dùng để kết nối giữa động cơ và tải (bơm chẳng hạn).
  Orifice: lỗ tiết lưu.
  Oring: vòng cao su có thiết diện tròn, thường dùng để làm kín.
  Check valve: van một chiều
  Từ vựng liên quan đến Hệ thống phát điện:
  1. Electric generator: Máy phát điện
  2. Main generator: Máy phát điện chính
  3. Hydraulic generator: máy phát điện thủy lực
  4. Magneto hydro dynamic generator (MHD): máy phát từ thủy động
  5. Synchronous generator: máy phát đồng bộ
  6. Turbine: Tuabin
  - Steam turbine: Tuabin hơi
  - Air turbine: Tuabin khí
  - Wind turbine: Tuabin gió
  7. Exitation system : Hệ thống kích từ
  - Separately excited generator: máy phát điện kích từ độc lập
  - Series generator: máy phát kích từ nối tiếp
  - Shunt generator: máy phát kích từ song song
  - Brushless exitation system: Hệ thống kích từ không chổi than
  - Excitation switch (EXS): công tắc kích từ ( mồi từ)
  8. Governor : Bộ điều tốc
  - Centrifugal governor: Bộ điều tốc ly tâm
  - Turbine governor: Bộ điều tốc tuabin
  9. Synchronizing (SYN): Hòa đồng bộ
  - Auto synchronizing device (ASD): Thiết bị hòa đồng bộ tự động
  - Synchronizing lamp (SYL): Đèn hòa đồng bộ
  Từ vựng liên quan đến việc Cung Cấp Điện:
  1. Service reliability = Độ tin cậy cung cấp điện
  2. Service security = Độ an toàn cung cấp điện
  3. Economic loading schedule = Phân phối kinh tế phụ tải
  4. Balancing of a distribution network = Sự cân bằng của lưới phân phối
  5. Load stability = Độ ổn định của tải
  6. Overload capacity = Khả năng quá tải
  7. Load forecast = Dự báo phụ tải
  8. System demand control = Kiểm soát nhu cầu hệ thống
  9. Management forecast of a system = Dự báo quản lý của hệ thống điện
  10. Reinforcement of a system = Tăng cường hệ thống điện
  Từ vựng về Máy biến áp (Transformer):
  1. Two-winding transformer: Máy biến áp 2 cuộn dây
  2. Three-winding transformer: Máy biến áp 3 cuộn dây
  3. Auto transformer : Máy biến áp tự ngẫu
  4. Primary voltage : điện áp sơ cấp
  5. Secondary voltage : điện áp thứ cấp
  6. Step-up transformer: MBA tăng áp
  7. Step-down transformer: MBA giảm áp
  8. Tap changer: Bộ chuyển nấc (MBA)
  OLTC – on load tap changer: Bộ chuyển nấc dưới tải (MBA)
  Air distribution system : Hệ thống điều phối khí
  Ammeter : Ampe kế
  Busbar : Thanh dẫn
  Cast-Resin dry transformer: Máy biến áp khô
  Circuit Breaker :Aptomat hoặc máy cắt
  Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang
  Contactor : Công tắc tơ
  Current carrying capacity: Khả năng mang tải
  Dielectric insulation :Điện môi cách điện
  Distribution Board : Tủ/bảng phân phối điện
  Downstream circuit breaker:Bộ ngắt điện cuối nguồn
  Earth conductor : Dây nối đất
  Earthing system :Hệ thống nối đất
  Equipotential bonding :Liên kết đẳng thế
  Fire retardant : Chất cản cháy
  Galvanised component :Cấu kiện mạ kẽm
  Impedance Earth : Điện trở kháng đất
  Instantaneous current : Dòng điện tức thời
  Light emitting diode : Điốt phát sáng
  Neutral bar : Thanh trung hoà
  Oil-immersed transformer: Máy biến áp dầu
  Outer Sheath : Vỏ bọc dây điện
  Relay : Rơ le
  Sensor / Detector : Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm
  Switching Panel : Bảng đóng ngắt mạch
  Tubular fluorescent lamp: Đèn ống huỳnh quang
  Upstream circuit breaker: Bộ ngắt điện đầu nguồn
  Voltage drop : Sụt ápaccesssories : phụ kiện
  alarm bell : chuông báo tự động
  burglar alarm : chuông báo trộm
  cable :cáp điện
  conduit :ống bọc
  current :dòng điện
  Direct current :điện 1 chiều
  electric door opener : thiết bị mở cửa
  electrical appliances : thiết bị điện gia dụng
  electrical insulating material : vật liệu cách điện
  fixture :bộ đèn
  high voltage :cao thế
  illuminance : sự chiếu sáng
  jack :đầu cắm
  lamp :đèn
  leakage current : dòng rò
  live wire :dây nóng
  low voltage : hạ thế
  neutral wire :dây nguội
  photoelectric cell : tế bào quang điện
  relay : rơ-le
  smoke bell : chuông báo khói
  smoke detector : đầu dò khói
  wire :dây điện
  Capacitor : Tụ điện
  Compensate capacitor : Tụ bù
  Cooling fan : Quạt làm mát
  Copper equipotential bonding bar : Tấm nối đẳng thế bằng đồng
  Current transformer : Máy biến dòng
  Disruptive discharge : Sự phóng điện đánh thủng
  Disruptive discharge switch : Bộ kích mồi
  Earthing leads : Dây tiếp địa
  Incoming Circuit Breaker : Aptomat tổng
  Lifting lug : Vấu cầu
  Magnetic contact : công tắc điện từ
  Magnetic Brake : bộ hãm từ
  Overhead Concealed Loser : Tay nắm thuỷ lực
  Phase reversal : Độ lệch pha
  Potential pulse : Điện áp xung
  Rated current : Dòng định mức
  Selector switch : Công tắc chuyển mạch
  Starting current : Dòng khởi động
  Vector group : Tổ đầu dây”Magnetic contact : Hãm từ” có phải là: Công tắc (tiếp điểm) từ
  Bác xem lại giúp với:
  low voltage :trung thế
  relay : công tắc điện tự động
  Circuit Breaker : Cầu dao điện Aptomat hoặc máy cắt
  Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang
  Current carrying capacity: Khả năng tải dòng Khả năng mang tải
  Earth conductor : Dây dẫn đất Dây nối đất
  Fire retardant : Chất cản cháy
  Power station: trạm điện.
  Bushing: sứ xuyên.
  Disconnecting switch: Dao cách ly.
  Circuit breaker: máy cắt.
  Power transformer: Biến áp lực.
  Voltage transformer (VT) Potention transformer (PT): máy biến áp đo lường.
  Current transformer: máy biến dòng đo lường.
  bushing type CT: Biến dòng chân sứ.
  Winding type CT: Biến dòng kiểu dây quấn.
  Auxiliary contact, auxiliary switch: tiếp điểm phụ.
  Limit switch: tiếp điểm giới hạn.
  Thermometer: đồng hồ nhiệt độ.
  Thermostat, thermal switch: công tắc nhiệt.
  pressure gause: đồng hồ áp suất.
  Pressure switch: công tắc áp suất.
  Sudden pressure relay: rơ le đột biến áp suất.
  Radiator, cooler: bộ giải nhiệt của máy biến áp.
  Auxiliary oil tank: bồn dầu phụ, thùng giãn dầu.
  Position switch: tiếp điểm vị trí.
  Control board: bảng điều khiển.
  Rotary switch: bộ tiếp điểm xoay.
  control switch: cần điều khiển.
  selector switch: cần lựa chọn.
  Synchro switch: cần cho phép hòa đồng bộ.
  Synchro scope: đồng bộ kế, đồng hồ đo góc pha khi hòa điện.
  Alarm: cảnh báo, báo động.
  Announciation: báo động bằng âm thanh (chuông hoặc còi).
  Protective relay: rơ le bảo vệ.
  Differential relay: rơ le so lệch.
  Transformer Differential relay: rơ le so lệch máy biến áp.
  Line Differential relay: rơ le so lệch đường dây.
  Busbar Differential relay: rơ le so lệch thanh cái.
  Distance relay: rơ le khoảng cách.
  Over current relay: Rơ le quá dòng.
  Time over current relay: Rơ le quá dòngcó thời gian.
  Time delay relay: rơ le thời gian.
  Directional time overcurrent relay: Rơ le quá dòng định hướng có thời gian.
  Negative sequence time overcurrent relay: Rơ le qúa dòng thứ tự nghịch có thời gian.
  Under voltage relay: rơ le thấp áp.
  Over voltage relay: rơ le quá áp.
  Earth fault relay: rơ le chạm đất.
  Synchronizising relay: rơ le hòa đồng bộ.
  Synchro check relay: rơ le chống hòa sai.
  Indicator lamp, indicating lamp: đèn báo hiệu, đèn chỉ thị.
  Voltmetter, ampmetter, wattmetter, PF metter… các dụng cụ đo lường V, A, W, cos phi…
  Phase shifting transformer: Biến thế dời pha.
  -Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system)
  - Giá trị định mức (Rated value)
  - Điện áp vận hành hệ thống điện (Operating voltage in a system)
  - Điện áp cao nhất (hoặc thấp nhất) của hệ thống (Highest (lowest) voltage of a system)
  - Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment)
  - Cấp điện áp (Voltage level)
  - Độ lệch điện áp (Voltage deviation)
  - Độ sụt điện áp đường dây (Line voltage drop)
  - Dao độngđiện áp (Voltage fluctuation)
  - Quá điện áp (trong hệ thống) (Overvoltage (in a system))
  - Quá điện áp tạm thời (Temporary overvoltage)
  - Quá điện áp quá độ (Transient overvoltage)
  - Dâng điện áp (Voltage surge)
  - Phục hồi điện áp (Voltage recovery)
  - Sự không cân bằng điện áp (Voltage unbalance)
  - Quá điện áp thao tác (Switching overvoltage)
  - Quá điện áp sét (Lightning overvoltage
  - Quá điện áp cộng hưởng (Resonant overvoltage)
  - Hệ số không cân bằng (Unbalance factor)
  - Cấp cách điện (Insulation level)
  - Cách điện ngoài (External insulation)
  - Cách điện trong (Internal insulation)
  - Cách điện tự phục hồi (Self-restoring insulation)
  - Cách điện không tự phục hồi (Non-self-restoring insulation)
  - Cách điện chính (Main insulation)
  - Cách điện phụ (Auxiliary insulation)
  - Cách điện kép (Double insulation)
  - Phối hợp cách điện (Insulation co-ordination)
  - Truyền tải điện (Transmission of electricity)
  - Phân phối điện (Distribution of electricity)
  - Liên kết hệ thống điện (Interconnection of power systems)
  - Điểm đấu nối (Connection point)
  - Sơ đồ hệ thống điện (System diagram)
  - Sơ đồ vận hành hệ thống điện (System operational diagram)
  - Quy hoạch hệ thống điện (Power system planning)
  - Độ ổn định của hệ thống điện (Power system stability)
  - Độ ổn định của tải (Load stability)
  - Ổn định tĩnh của hệ thống điện (Steady state stability of a power system)
  - Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện (Transient stability of a power system)
  - Ổn định có điều kiện của hệ thống điện (Conditional stability of a power system)
  - Vận hành đồng bộ hệ thống điện (Synchronous operation of a system)
  -Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (National load dispatch center)
  - Hệ thống SCADA (Supervisory control and data acquisition system)
  - Tiêu chuẩn vận hành (Operation regulation)
  - Quản lý nhu cầu hệ thống (System demand control)
  - Dự báo quản lý hệ thống điện (Management forecast of a system)
  - Tăng cường hệ thống điện (Reinforcement of a system)
  - Khoảng cách làm việc tối thiểu (Minimum working distance)
  - Khoảng trống cách điện tối thiểu (Minimum insulation clearance)
  - Khởi động lạnh tổ máy nhiệt điện (Cold start-up thermal generating set)
  - Khởi động nóng tổ máy nhiệt điện (Hot start-up thermal generating set)
  - Khả năng quá tải (Overload capacity)
  - Sa thải phụ tải (Load shedding)
  - Công suất sẵn sàng của một tổ máy (hoặc một nhà máy điện) (Available capacity of a unit (of a power station)
  - Công suất dự phòng của một hệ thống điện (Reserve power of a system)
  - Dự phòng nóng (Hot stand-by)
  - Dự phòng nguội (Cold reserve) I.1.79. Dự phòng sự cố (Outage reserve)
  - Dự báo phụ tải (Load forecast)
  - Dự báo cấu trúc phát điện (Generation mix forecast)
  - Chế độ xác lập của hệ thống điện (Steady state of a power system)
  - Chế độ quá độ của hệ thống điện (Transient state of a power system)
  - Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha (Balanced state of a polyphase network)
  - Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha (Unbalanced state of a polyphase network)
  - Độ tin cậy cung cấp điện (Service reliability)
  - Độ an toàn cung cấp điện (Service security)
  - Phân phối kinh tế phụ tải (Economic loading schedule)
  - Sự cân bằng của lưới phân phối (Balancing of a distribution network)
  - Sự phục hồi tải (Load recovery)
  Power plant: nhà máy điện.
  Generator: máy phát điện.
  Field: cuộn dây kích thích.
  Winding: dây quấn.
  Connector: dây nối.
  Lead: dây đo của đồng hồ.
  Wire: dây dẫn điện.
  Exciter: máy kích thích.
  Exciter field: kích thích của… máy kích thích.
  Field amp: dòng điện kích thích.
  Field volt: điện áp kích thích.
  Active power: công suất hữu công, công suất tác dụng, công suất ảo.
  Reactive power: Công suất phản kháng, công suất vô công, công suất ảo.
  Governor: bộ điều tốc.
  AVR : Automatic Voltage Regulator: bộ điều áp tự động.
  Armature: phần cảm.
  Hydrolic: thủy lực.
  Lub oil: = lubricating oil: dầu bôi trơn.
  AOP: Auxiliary oil pump: Bơm dầu phụ.
  Boiler Feed pump: bơm nước cấp cho lò hơi.
  Condensat pump: Bơm nước ngưng.
  Circulating water pump: Bơm nước tuần hoàn.
  Bearing: gối trục, bợ trục, ổ đỡ…
  Ball bearing: vòng bi, bạc đạn.
  Bearing seal oil pump: Bơm dầu làm kín gối trục.
  Brush: chổi than.
  Tachometer: tốc độ kế
  Tachogenerator: máy phát tốc.
  Vibration detector, Vibration sensor: cảm biến độ rung.
  Coupling: khớp nối
  Fire detector: cảm biến lửa (dùng cho báo cháy).
  Flame detector: cảm biến lửa, dùng phát hiện lửa buồng đốt.
  Ignition transformer: biến áp đánh lửa.
  Spark plug: nến lửa, Bu gi.
  Burner: vòi đốt.
  Solenoid valve: Van điện từ.
  Check valve: van một chiều.
  Control valve: van điều khiển được.
  Motor operated control valve: Van điều chỉnh bằng động cơ điện.
  Hydrolic control valve: vn điều khiển bằng thủy lực.
  Phneumatic control valve: van điều khiển bằng khí áp.
  Air circuit breakers (ACB)………………………….. Máy cắt không khí.
  Automatic circuit recloser (ACR)………………… Máy cắt tự đóng lại.
  Area control error (ACE)……………………………… Khu vực kiểm soát lỗi.
  Analog digital converter (ADC)……………………. Bộ biến đổi tương tự số.
  Automatic frequency control (AFC)………………. Điều khiển tần số tự động.
  Arithmatic logic unit (ALU)………………………… Bộ số học và logic (một mạch điện tử thực hiện phép tính số học và logic).
  Automatic generation control (AGC)………………. Điều khiển phân phối công suất tự động.
  Automated meter reading (AMR )………………… Đọc điện kế tự động.
  Automatic transfer switch (ATS)……………………. Thiết bị chuyển nguồn tự động.
  Autoreclosing schemes (ARS)……………………….. Sơ đồ tự đóng lại tự động.
  Direction…………………………………………………….. Chiều hướng, phương hướng.
  Straight forward……………………………………………. Thẳng tới.
  Complicated……………………………………………….. Phức tạp.
  Spinning………………………………………………………. Xoay tròn.
  Coil……………………………………………………………. Cuộn dây.
  Magnetic field………………………………………………… Từ trường.
  Constant………………………………………………………… Liên tục, liên tiếp.
  Motion…………………………………………………………… Chuyển động.
  Brushes…………………………………………………………. Chổi than trong các động cơ.
  Slip rings………………………………………………………. Vòng quét trên trục, nơi tiếp xúc với chổi quét.
  Air distribution system……………………………………. Hệ thống điều phối khí.
  Ammeter……………………………………………………….. Ampe kế.
  Busbar………………………………………………………….. Thanh dẫn.
  Cast resin dry transformer………………………………. Máy biến áp khô.
  Circuit breaker………………………………………………. Aptomat hoặc máy cắt.
  Compact fluorescent lamp…………………………….. Đèn huỳnh quang.
  Contactor……………………………………………………… Công tắc tơ.
  Current carrying capacity……………………………….. Khả năng mang tải.
  Dielectric insulation……………………………………….. Điện môi cách điện.
  Distribution Board………………………………………….. Tủ/bảng phân phối điện.
  Downstream circuit breaker……………………………. Bộ ngắt điện cuối nguồn.
  Earth conductor……………………………………………… Dây nối đất.
  Earthing system…………………………………………….. Hệ thống nối đất.
  Equipotential bonding…………………………………… Liên kết đẳng thế.
  Fire retardant………………………………………………. Chất cản cháy.
  Galvanised component…………………………………. Cấu kiện mạ kẽm.
  Impedance earth…………………………………………… Điện trở kháng đất.
  Instantaneous current……………………………………. Dòng điện tức thời.
  Light emitting diode……………………………………. Điốt phát sáng.
  Neutral bar ……………………………………………….. Thanh trung tính.
  Oil immersed transformer……………………………. Máy biến áp dầu.
  Outer sheath………………………………………………. Vỏ bọc dây điện.
  Relay………………………………………………………….. Rơ le.
  Sensor / Detector ………………………………………… Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm.
  Switching panel …………………………………………… Bảng đóng ngắt mạch.
  Tubular fluorescent lam………………………………… Đèn ống huỳnh quang.
  Upstream circuit breaker……………………………….. Bộ ngắt điện đầu nguồn.
  Voltage drop………………………………………………. Sụt áp.
  Accesssories………………………………………………. Phụ kiện.
  Alarm bell………………………………………………….. Chuông báo tự động.
  Burglar alarm……………………………………………….. Chuông báo trộm.
  FM _ Frequency Modulation : Biến điệu tần số.
  AC _ Alterating Current : Dòng điện xoay chiều.
  DC _ Direct Current : Dòng điện một chiều.
  FCO _ Fuse Cut Out : Cầu chì tự rơi
  LBFOC _ Load Breaker Fuse Cut Out : Cầu chì tự rơi có cắt tải
  CB _ Circuit Breaker : Máy cắt.
  ACB _ Air Circuit Breaker : Máy cắt bằng không khí
  MCCB _ Moduled Case Circuit Breaker : Máy cắt khối có dòng cắt > 100A
  MCB _ Miniature Circuit Breaker : Bộ ngắt mạch loại nhỏ
  VCB _ Vacuum Circuit Breaker : Máy cắt chân không.
  RCD _ Residual Current Device : Thiết bị chống dòng điện dư.
  DF : Distortion Factor : hệ số méo dạng
  THD : Total Harmonic Distortion : độ méo dạng tổng do sóng hài
  BJT: Bipolar Junction Transistor : hehe cái này ai cũng bít , khỏi nói nhỉ ^ ^
  MOSFET: metal-oxide-Semiconductor Field Effect transistor
  trong đó FET : field efect transistor là transistor hiệu ứng trường
  reference input : tín hiệu vào , tín hiệu chuẩn
  controlled output : tín hiệu ra
  SISO : single input single output : hệ thống 1 ngõ vào 1 ngõ ra
  MIMO : multi input multi output : hệ thống nhìu ngõ vào , nhìu ngõ ra
  Air distribution system ……………………………: Hệ thống điều phối khí
  Ammeter ………………………………………….. .: Ampe kế
  Busbar ………………………………………….. ….: Thanh dẫn
  Cast-Resin dry transformer……………………….: Máy biến áp khô
  Circuit Breaker ……………………………………..: Aptomat hoặc máy cắt
  Compact fluorescent lamp…………………………: Đèn huỳnh quang
  Contactor ………………………………………….. : Công tắc tơ
  Current carrying capacity………………………….: Khả năng mang tải
  Dielectric insulation ………………………………..: Điện môi cách điện
  Distribution Board …………………………………..: Tủ/bảng phân phối điện
  Downstream circuit breaker………………………..: Bộ ngắt điện cuối nguồn
  Earth conductor …………………………………….: Dây nối đất
  Earthing system …………………………………….: Hệ thống nối đất
  Equipotential bonding ………………………………: Liên kết đẳng thế
  Fire retardant ……………………………………….: Chất cản cháy
  Galvanised component ……………………………..:Cấu kiện mạ kẽm
  Impedance Earth ……………………………………: Điện trở kháng đất
  Instantaneous current ……………………………..: Dòng điện tức thời
  Light emitting diode ………………………………..: Điốt phát sáng
  Neutral bar ………………………………………….. : Thanh trung hoà
  Oil-immersed transformer……………………………: Máy biến áp dầu
  Outer Sheath ………………………………………..: Vỏ bọc dây điện
  Relay ………………………………………….. ……..: Rơ le
  Sensor / Detector ………………………….: Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm
  Switching Panel ……………………………………..: Bảng đóng ngắt mạch
  Tubular fluorescent lamp……………………………: Đèn ống huỳnh quang
  Upstream circuit breaker…………………………….: Bộ ngắt điện đầu nguồn
  Voltage drop ………………………………………….: Sụt áp
  accesssories ………………………………………….: phụ kiện
  alarm bell ………………………………………….. ….: chuông báo tự động
  burglar alarm ………………………………………….. : chuông báo trộm
  cable ………………………………………….. ……….:cáp điện
  conduit ………………………………………….. …….:ống bọc
  current ………………………………………….. …….:dòng điện
  Direct current ………………………………………….: điện 1 chiều
  electric door opener …………………………………..: thiết bị mở cửa
  electrical appliances …………………………………..: thiết bị điện gia dụng
  electrical insulating material ………………………….: vật liệu cách điện
  fixture ………………………………………….. ………:bộ đèn
  high voltage ………………………………………….. .:cao thế
  illuminance ………………………………………….. …: sự chiếu sáng
  jack ………………………………………….. …………:đầu cắm
  lamp ………………………………………….. …………:đèn
  leakage current ………………………………………..: dòng rò
  live wire ………………………………………….. …….:dây nóng
  low voltage ………………………………………….. …: hạ thế
  neutral wire ………………………………………….. ..:dây nguội
  photoelectric cell ………………………………………: tế bào quang điện
  relay……………………………………… ……………..: rơ-le
  smoke bell ………………………………………….. ….: chuông báo khói
  smoke detector ………………………………………..: đầu dò khói
  wire ………………………………………….. …………:dây điện
  Capacitor ………………………………………….. …..: Tụ điện
  Compensate capacitor ………………………………..: Tụ bù
  Cooling fan ………………………………………….. …: Quạt làm mát
  Copper equipotential bonding bar ……………….: Tấm nối đẳng thế bằng đồng
  Current transformer ……………………………………: Máy biến dòng
  Disruptive discharge …………………………………: Sự phóng điện đánh thủng
  Disruptive discharge switch …………………………: Bộ kích mồi
  Earthing leads …………………………………………: Dây tiếp địa
  Incoming Circuit Breaker ……………………………..: Aptomat tổng
  Lifting lug ………………………………………….. ….: Vấu cầu
  Magnetic contact …………………………………….: công tắc điện từ
  Magnetic Brake ………………………………………..: bộ hãm từ
  Overhead Concealed Loser ………………………….: Tay nắm thuỷ lực
  Phase reversal …………………………………………: Độ lệch pha
  Potential pulse …………………………………………: Điện áp xung
  Rated current……………………………………. …….: Dòng định mức
  Selector switch ……………………………………….: Công tắc chuyển mạch
  Starting current ……………………………………….: Dòng khởi động
  Vector group ………………………………………….. : Tổ đầu dây
  Mấy từ lạ lạ, nhiều khi nghĩ hông ra nè:
  Punching: lá thép đã được dập định hình.
  3p cỉrcuit breaker: hông phải là máy cắt 3 pha đâu à nha. Nó là máy cắt 3 cực. 3p = 3 poles.
  Winding: dây quấn (trong máy điện).
  Wiring: công việc đi dây.
  Bushing: sứ xuyên.
  Differential amplifyer: mạch khuếch đại vi sai.
  Differential relay: rơ le so lệch.
  Different gear box: trong xe ô tô, nó là cầu vi sai.
  Autotransformer: hông phải biến áp tự động, mà là biến áp tự ngẫu.
  Varỉac: từ ngắn gọn của variable autotransformer: biến áp tự ngẫu điều chỉnh được bằng cách xoay.
  PT: Potention transformer: máy biến áp đo lường. Cũng dùng VT: voltage transformer.
  Cell: Trong ắc quy thì nó là 1 hộc (2.2 V) Trong quang điện thì nó là tế bào quang điện. Còn cell phone là…
  Fault: sự cố, thường dùng để chỉ sự cố ngắn mạch.
  Earth fault: sự cố chạm đất.
  Reactor: trong hệ thống điện thì nó là cuộn cảm. Trong lò phản ứng hạt nhân thì nó là bộ phận không chế tốc độ phản ứng.
  Trip: máy bị ngưng hoạt động do sự cố.
  Field: trong lý thuyết thì nó là trường. (như điện trường, từ trường…). Trong máy điện nó là cuộn dây kích thích. Trong triết học nó là lĩnh vực. thông thường, nó là.. cánh đồng.
  Loss of field: mất kích từ.
  Coupling: trong điện tử nó là phương pháp nối tầng. Nhưng trong cơ điện, nó lại là khớp nối, dùng để kết nối giữa động cơ và tải (bơm chẳng hạn).
  Orifice: lỗ tiết lưu.
  Oring: vòng cao su có thiết diện tròn, thường dùng để làm kín.
  Air distribution system : Hệ thống điều phối khí
  Ammeter : Ampe kế
  Busbar : Thanh dẫn
  Cast-Resin dry transformer: Máy biến áp khô
  Circuit Breaker : Aptomat hoặc máy cắt
  Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang
  Contactor : Công tắc tơ
  Current carrying capacity: Khả năng mang tải
  Dielectric insulation : Điện môi cách điện
  Distribution Board : Tủ/bảng phân phối điện
  Downstream circuit breaker: Bộ ngắt điện cuối nguồn
  Earth conductor : Dây nối đất
  Earthing system : Hệ thống nối đất
  Equipotential bonding : Liên kết đẳng thế
  Fire retardant : Chất cản cháy
  Galvanised component :Cấu kiện mạ kẽm
  Impedance Earth : Điện trở kháng đất
  Instantaneous current : Dòng điện tức thời
  Light emitting diode : Điốt phát sáng
  Neutral bar : Thanh trung hoà
  Oil-immersed transformer: Máy biến áp dầu
  Outer Sheath : Vỏ bọc dây điện
  Relay : Rơ le
  Sensor / Detector : Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm
  Switching Panel : Bảng đóng ngắt mạch
  Tubular fluorescent lamp: Đèn ống huỳnh quang
  Upstream circuit breaker: Bộ ngắt điện đầu nguồn
  Voltage drop : Sụt áp
  accesssories : phụ kiện
  alarm bell : chuông báo tự động
  burglar alarm : chuông báo trộm
  cable :cáp điện
  conduit :ống bọc
  current :dòng điện
  Direct current :điện 1 chiều
  electric door opener : thiết bị mở cửa
  electrical appliances : thiết bị điện gia dụng
  electrical insulating material : vật liệu cách điện
  fixture :bộ đèn
  high voltage :cao thế
  illuminance : sự chiếu sáng
  jack :đầu cắm
  lamp :đèn
  leakage current : dòng rò
  live wire :dây nóng
  low voltage : hạ thế
  neutral wire :dây nguội
  photoelectric cell : tế bào quang điện
  relay : rơ-le
  smoke bell : chuông báo khói
  smoke detector : đầu dò khói
  wire :dây điện
  Capacitor : Tụ điện
  Compensate capacitor : Tụ bù
  Cooling fan : Quạt làm mát
  Copper equipotential bonding bar : Tấm nối đẳng thế bằng đồng
  Current transformer : Máy biến dòng
  Disruptive discharge : Sự phóng điện đánh thủng
  Disruptive discharge switch : Bộ kích mồi
  Earthing leads : Dây tiếp địa
  Incoming Circuit Breaker : Aptomat tổng
  Lifting lug : Vấu cầu
  Magnetic contact : công tắc điện từ
  Magnetic Brake : bộ hãm từ
  Overhead Concealed Loser : Tay nắm thuỷ lực
  Phase reversal : Độ lệch pha
  Potential pulse : Điện áp xung
  Rated current : Dòng định mức
  Selector switch : Công tắc chuyển mạch
  Starting current : Dòng khởi động
  Vector group : Tổ đầu dây
  Power station: trạm điện.
  Bushing: sứ xuyên.
  Disconnecting switch: Dao cách ly.
  Circuit breaker: máy cắt.
  Power transformer: Biến áp lực.
  Voltage transformer (VT) Potention transformer (PT): máy biến áp đo lường.
  Current transformer: máy biến dòng đo lường.
  bushing type CT: Biến dòng chân sứ.
  Winding type CT: Biến dòng kiểu dây quấn.
  Auxiliary contact, auxiliary switch: tiếp điểm phụ.
  Limit switch: tiếp điểm giới hạn.
  Thermometer: đồng hồ nhiệt độ.
  Thermostat, thermal switch: công tắc nhiệt.
  pressure gause: đồng hồ áp suất.
  Pressure switch: công tắc áp suất.
  Sudden pressure relay: rơ le đột biến áp suất.
  Radiator, cooler: bộ giải nhiệt của máy biến áp.
  Auxiliary oil tank: bồn dầu phụ, thùng giãn dầu.
  Position switch: tiếp điểm vị trí.
  Control board: bảng điều khiển.
  Rotary switch: bộ tiếp điểm xoay.
  control switch: cần điều khiển.
  selector switch: cần lựa chọn.
  Synchro switch: cần cho phép hòa đồng bộ.
  Synchro scope: đồng bộ kế, đồng hồ đo góc pha khi hòa điện.
  Alarm: cảnh báo, báo động.
  Announciation: báo động bằng âm thanh (chuông hoặc còi).
  Protective relay: rơ le bảo vệ.
  Differential relay: rơ le so lệch.
  Transformer Differential relay: rơ le so lệch máy biến áp.
  Line Differential relay: rơ le so lệch đường dây.
  Busbar Differential relay: rơ le so lệch thanh cái.
  Distance relay: rơ le khoảng cách.
  Over current relay: Rơ le quá dòng.
  Time over current relay: Rơ le quá dòngcó thời gian.
  Time delay relay: rơ le thời gian.
  Directional time overcurrent relay: Rơ le quá dòng định hướng có thời gian.
  Negative sequence time overcurrent relay: Rơ le qúa dòng thứ tự nghịch có thời gian.
  Under voltage relay: rơ le thấp áp.
  Over voltage relay: rơ le quá áp.
  Earth fault relay: rơ le chạm đất.
  Synchronizising relay: rơ le hòa đồng bộ.
  Synchro check relay: rơ le chống hòa sai.
  Indicator lamp, indicating lamp: đèn báo hiệu, đèn chỉ thị.
  Voltmetter, ampmetter, wattmetter, PF metter… các dụng cụ đo lường V, A, W, cos phi…
  Phase shifting transformer: Biến thế dời pha.
  Và … nhà máy điện:
  Power plant: nhà máy điện.
  Generator: máy phát điện.
  Field: cuộn dây kích thích.
  Winding: dây quấn.
  Connector: dây nối.
  Lead: dây đo của đồng hồ.
  Wire: dây dẫn điện.
  Exciter: máy kích thích.
  Exciter field: kích thích của… máy kích thích.
  Field amp: dòng điện kích thích.
  Field volt: điện áp kích thích.
  Active power: công suất hữu công, công suất tác dụng, công suất ảo.
  Reactive power: Công suất phản kháng, công suất vô công, công suất ảo.
  Governor: bộ điều tốc.
  AVR : Automatic Voltage Regulator: bộ điều áp tự động.
  Armature: phần cảm.
  Hydrolic: thủy lực.
  Lub oil: = lubricating oil: dầu bôi trơn.
  AOP: Auxiliary oil pump: Bơm dầu phụ.
  Boiler Feed pump: bơm nước cấp cho lò hơi.
  Condensat pump: Bơm nước ngưng.
  Circulating water pump: Bơm nước tuần hoàn.
  Bearing: gối trục, bợ trục, ổ đỡ…
  Ball bearing: vòng bi, bạc đạn.
  Bearing seal oil pump: Bơm dầu làm kín gối trục.
  Brush: chổi than.
  Tachometer: tốc độ kế
  Tachogenerator: máy phát tốc.
  Vibration detector, Vibration sensor: cảm biến độ rung.
  Coupling: khớp nối
  Fire detector: cảm biến lửa (dùng cho báo cháy).
  Flame detector: cảm biến lửa, dùng phát hiện lửa buồng đốt.
  Ignition transformer: biến áp đánh lửa.
  Spark plug: nến lửa, Bu gi.
  Burner: vòi đốt.
  Solenoid valve: Van điện từ.
  Check valve: van một chiều.
  Control valve: van điều khiển được.
  Motor operated control valve: Van điều chỉnh bằng động cơ điện.
  Hydrolic control valve: vn điều khiển bằng thủy lực.
  Phneumatic control valve: van điều khiển bằng khí áp.
  1 Introduction Nhập môn, giới thiệu
  2 Philosophy Triết lý
  3 Linear Tuyến tính
  4 Ideal Lý tưởng
  5 Voltage source Nguồn áp
  6 Current source Nguồn dòng
  7 Voltage divider Bộ/mạch phân áp
  8 Current divider Bộ/mạch phân dòng
  9 Superposition (Nguyên tắc) xếp chồng
  10 Ohm’s law Định luật Ôm
  11 Concept Khái niệm
  12 Signal source Nguồn tín hiệu
  13 Amplifier Bộ/mạch khuếch đại
  14 Load Tải
  15 Ground terminal Cực (nối) đất
  16 Input Ngõ vào
  17 Output Ngõ ra
  18 Open-circuit Hở mạch
  19 Gain Hệ số khuếch đại (HSKĐ), độ lợi
  20 Voltage gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) điện áp
  21 Current gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) dòng điện
  22 Power gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) công suất
  23 Power supply Nguồn (năng lượng)
  24 Power conservation Bảo toàn công suất
  25 Efficiency Hiệu suất
  26 Cascade Nối tầng
  27 Notation Cách ký hiệu
  28 Specific Cụ thể
  29 Magnitude Độ lớn
  30 Phase Pha
  31 Model Mô hình
  32 Transconductance Điện dẫn truyền
  33 Transresistance Điện trở truyền
  34 Resistance Điện trở
  35 Uniqueness Tính độc nhất
  36 Response Đáp ứng
  37 Differential Vi sai (so lệch)
  38 Differential-mode Chế độ vi sai (so lệch)
  39 Common-mode Chế độ cách chung
  40 Rejection Ratio Tỷ số khử
  41 Operational amplifier Bộ khuếch đại thuật toán
  42 Operation Sự hoạt động
  43 Negative Âm
  44 Feedback Hồi tiếp
  45 Slew rate Tốc độ thay đổi
  46 Inverting Đảo (dấu)
  47 Noninverting Không đảo (dấu)
  48 Voltage follower Bộ/mạch theo điện áp
  49 Summer Bộ/mạch cộng
  50 Diffential amplifier Bộ/mạch khuếch đại vi sai
  51 Integrator Bộ/mạch tích phân
  52 Differentiator Bộ/mạch vi phân
  53 Tolerance Dung sai
  54 Simultaneous equations Hệ phương trình
  55 Diode Đi-ốt (linh kiện chỉnh lưu 2 cực)
  56 Load-line Đường tải (đặc tuyến tải)
  57 Analysis Phân tích
  58 Piecewise-linear Tuyến tính từng đoạn
  59 Application Ứng dụng
  60 Regulator Bộ/mạch ổn định
  61 Numerical analysis Phân tích bằng phương pháp số
  62 Loaded Có mang tải
  63 Half-wave Nửa sóng
  64 Rectifier Bộ/mạch chỉnh lưu
  65 Charging Nạp (điện tích)
  66 Capacitance Điện dung
  67 Ripple Độ nhấp nhô
  68 Half-cycle Nửa chu kỳ
  69 Peak Đỉnh (của dạng sóng)
  70 Inverse voltage Điện áp ngược (đặt lên linh kiện chỉnh lưu)
  71 Bridge rectifier Bộ/mạch chỉnh lưu cầu
  72 Bipolar Lưỡng cực
  73 Junction Mối nối (bán dẫn)
  74 Transistor Tran-zi-to (linh kiện tích cực 3 cực)
  75 Qualitative Định tính
  76 Description (Sự) mô tả
  77 Region Vùng/khu vực
  78 Active-region Vùng khuếch đại
  79 Quantitative Định lượng
  80 Emitter Cực phát
  81 Common-emitter Cực phát chung
  82 Characteristic Đặc tính
  83 Cutoff Ngắt (đối với BJT)
  84 Saturation Bão hòa
  85 Secondary Thứ cấp
  86 Effect Hiệu ứng
  87 n-Channel Kênh N
  88 Governing Chi phối
  89 Triode Linh kiện 3 cực
  90 Pinch-off Thắt (đối với FET)
  91 Boundary Biên
  92 Transfer (Sự) truyền (năng lượng, tín hiệu …)
  93 Comparison Sự so sánh
  94 Metal-Oxide-Semiconductor Bán dẫn ô-xít kim loại
  95 Depletion (Sự) suy giảm
  96 Enhancement (Sự) tăng cường
  97 Consideration Xem xét
  98 Gate Cổng
  99 Protection Bảo vệ
  100 Structure Cấu trúc
  101 Diagram Sơ đồ
  102 Distortion Méo dạng
  103 Biasing (Việc) phân cực
  104 Bias stability Độ ổn định phân cực
  105 Four-resistor Bốn-điện trở
  106 Fixed Cố định
  107 Bias circuit Mạch phân cực
  108 Constant base Dòng nền không đổi
  109 Self bias Tự phân cực
  110 Discrete Rời rạc
  111 Dual-supply Nguồn đôi
  112 Grounded-emitter Cực phát nối đất
  113 Diode-based (Phát triển) trên nền đi-ốt
  114 Current mirror Bộ/mạch gương dòng điện
  115 Reference Tham chiếu
  116 Compliance Tuân thủ
  117 Relationship Mối quan hệ
  118 Multiple Nhiều (đa)
  119 Small-signal Tín hiệu nhỏ
  120 Equivalent circuit Mạch tương đương
  121 Constructing Xây dựng
  122 Emitter follower Mạch theo điện áp (cực phát)
  123 Common collector Cực thu chung
  124 Bode plot Giản đồ (lược đồ) Bode
  125 Single-pole Đơn cực (chỉ có một cực)
  126 Low-pass Thông thấp
  127 High-pass Thông cao
  128 Coupling (Việc) ghép
  129 RC-coupled Ghép bằng RC
  130 Low-frequency Tần số thấp
  131 Mid-frequency Tần số trung
  132 Performance Hiệu năng
  133 Bypass Nối tắt
  134 Deriving (Việc) rút ra (công thức, mối quan hệ, …)
  135 Hybrid Lai
  136 High-frequency Tần số cao
  137 Nonideal Không lý tưởng
  138 Imperfection Không hoàn hảo
  139 Bandwidth Băng thông (dải thông)
  140 Nonlinear Phi tuyến
  141 Voltage swing Biên điện áp (dao động)
  142 Current limits Các giới hạn dòng điện
  143 Error model Mô hình sai số
  144 Worst-case Trường hợp xấu nhất
  145 Instrumentation amplifier Bộ/mạch khuếch đại dụng cụ (trong đo lường)
  146 Simplified Đơn giản hóa
  147 Noise Nhiễu
  148 Johnson noise Nhiễu Johnson
  149 Shot noise Nhiễu Schottky
  150 Flicker noise Nhiễu hồng, nhiễu 1/f
  151 Interference Sự nhiễu loạn
  152 Noise performance Hiệu năng nhiễu
  153 Term Thuật ngữ
  154 Definition Định nghĩa
  155 Convention Quy ước
  156 Signal-to-noise ratio Tỷ số tín hiệu-nhiễu
  157 Noise figure Chỉ số nhiễu
  158 Noise temperature Nhiệt độ nhiễu
  159 Converting Chuyển đổi
  160 Adding Thêm vào
  161 Subtracting Bớt ra
  162 Uncorrelated Không tương quan
  163 Quantity Đại lượng
  164 Calculation (Việc) tính toán, phép tính
  165 Data Dữ liệu
  166 Logic gate Cổng luận lý
  167 Inverter Bộ/mạch đảo (luận lý)
  168 Ideal case Trường hợp lý tưởng
  169 Actual case Trường hợp thực tế
  170 Manufacturer Nhà sản xuất
  171 Specification Chỉ tiêu kỹ thuật
  172 Noise margin Biên chống nhiễu
  173 Fan-out Khả năng kéo tải
  174 Consumption Sự tiêu thụ
  175 Static Tĩnh
  176 Dynamic Động
  177 Rise time Thời gian tăng
  178 Fall time Thời gian giảm
  179 Propagation delay Trễ lan truyền
  180 Logic family Họ (vi mạch) luận lý
  181 Pull-up Kéo lên
  182 Drawback Nhược điểm
  183 Large-signal Tín hiệu lớn
  184 Half-circuit Nửa mạch (vi sai)
  185 Visualize Trực quan hóa
  186 Node Nút
  187 Mesh Lưới
  188 Closed loop Vòng kín
  189 Microphone Đầu thu âm
  190 Sensor Cảm biến
  191 Loudspeaker Loa
  192 Microwave Vi ba
  193 Oven Lò
  194 Loading effect Hiệu ứng đặt tải
  195 rms value Giá trị hiệu dụng
  196 figure of merit Chỉ số (không thứ nguyên)
  197 Visualization Sự trực quan hóa
  198 Short-circuit Ngắn mạch
  199 Voltmeter Vôn kế
  200 Ammeter Ampe kế
  201 Scale Thang đo
  202 Fundamental Cơ bản
  203 Product Tích
  204 Derivation Sự rút ra
  205 Level Mức
  206 Simplicity Sự đơn giản
  207 Conceptualize Khái niệm hóa
  208 Phasor Vectơ
  209 Terminology Thuật ngữ
  210 Common-Mode Rejection Ratio Tỷ số khử (tín hiệu) cách chung
  211 Voltage-dependent Phụ thuộc điện áp
  212 Current-dependent Phụ thuộc dòng điện
  213 Fraction Một phần
  214 Quadrant Góc phần tư
  215 Breakdown Đánh thủng
  216 Avalanche Thác lũ
  217 Graphical analysis Phân tích bằng đồ thị
  218 Emission Sự phát xạ
  219 Thermal (Thuộc về) nhiệt
  220 Approximation Sự xấp xỉ
  221 Generalization Sự khái quát hóa
  222 Topology Sơ đồ
  223 Topologically Theo sơ đồ
  224 w.r.t So với
  225 Threshold Ngưỡng
  226 Quiescent Tĩnh (điểm làm việc)
  227 Swing Biên dao động
  228 Power dissipation Tiêu tán công suất
  229 Transcendental Siêu việt
  230 Numerator Tử số
  231 Denominator Mẫu số
  232 Asymptote Tiệm cận
  233 Leakage Rò (rỉ)
  Low Voltage (LV) :…………. Hạ thế
  Medium Voltage (MV) :…………. Trung thế
  High Voltage (HV) :…………. Cao thế
  Extremely High Voltage (EHV) :…………. Siêu cao thế
  Điện áp danh định của hệ thống điện………….Nominal voltage of a system)
  Giá trị định mức………….Rated value)
  Điện áp vận hành hệ thống điện (Operating voltage in a system)
  Điện áp cao nhất (hoặc thấp nhất) của hệ thống (Highest (lowest) voltage of a system)
  Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment)
  Cấp điện áp (Voltage level)
  Độ lệch điện áp (Voltage deviation)
  Độ sụt điện áp đường dây (Line voltage drop)
  Dao động điện áp (Voltage fluctuation)
  Quá điện áp (trong hệ thống) (Overvoltage (in a system))
  Quá điện áp tạm thời (Temporary overvoltage)
  Quá điện áp quá độ (Transient overvoltage)
  Dâng điện áp (Voltage surge)
  Phục hồi điện áp (Voltage recovery)
  Sự không cân bằng điện áp (Voltage unbalance)
  Quá điện áp thao tác (Switching overvoltage)
  Quá điện áp sét (Lightning overvoltage
  Quá điện áp cộng hưởng (Resonant overvoltage)
  Hệ số không cân bằng (Unbalance factor)
  Cấp cách điện (Insulation level)
  Cách điện ngoài (External insulation)
  Cách điện trong (Internal insulation)
  Cách điện tự phục hồi (Self-restoring insulation)
  Cách điện không tự phục hồi (Non-self-restoring insulation)
  Cách điện chính (Main insulation)
  Cách điện phụ (Auxiliary insulation)
  Cách điện kép (Double insulation)
  Phối hợp cách điện (Insulation co-ordination)
  Truyền tải điện (Transmission of electricity)
  Phân phối điện (Distribution of electricity)
  Liên kết hệ thống điện (Interconnection of power systems)
  Điểm đấu nối (Connection point)
  Sơ đồ hệ thống điện (System diagram)
  Sơ đồ vận hành hệ thống điện (System operational diagram)
  Quy hoạch hệ thống điện (Power system planning)
  Độ ổn định của hệ thống điện (Power system stability)
  Độ ổn định của tải (Load stability)
  Ổn định tĩnh của hệ thống điện (Steady state stability of a power system)
  Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện (Transient stability of a power system)
  Ổn định có điều kiện của hệ thống điện (Conditional stability of a power system)
  Vận hành đồng bộ hệ thống điện (Synchronous operation of a system)
  Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (National load dispatch center)
  Hệ thống SCADA (Supervisory control and data acquisition system)
  Tiêu chuẩn vận hành (Operation regulation)
  Quản lý nhu cầu hệ thống (System demand control)
  Dự báo quản lý hệ thống điện (Management forecast of a system)
  Tăng cường hệ thống điện (Reinforcement of a system)
  Khoảng cách làm việc tối thiểu (Minimum working distance)
  Khoảng trống cách điện tối thiểu (Minimum insulation clearance)
  Khởi động lạnh tổ máy nhiệt điện (Cold start-up thermal generating set)
  Khởi động nóng tổ máy nhiệt điện (Hot start-up thermal generating set)
  Khả năng quá tải (Overload capacity)
  Sa thải phụ tải (Load shedding)
  Công suất sẵn sàng của một tổ máy (hoặc một nhà máy điện) (Available capacity of a it (of a power station)
  Công suất dự phòng của một hệ thống điện (Reserve power of a system)
  Dự phòng nóng (Hot stand-by)
  Dự phòng nguội (Cold reserve) I.1.79. Dự phòng sự cố (Outage reserve)
  Dự báo phụ tải (Load forecast)
  Dự báo cấu trúc phát điện (Generation mix forecast)
  Chế độ xác lập của hệ thống điện (Steady state of a power system)
  Chế độ quá độ của hệ thống điện (Transient state of a power system)
  Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha (Balanced state of a polyphase network)
  Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha (Unbalanced state of a polyphase network)
  Độ tin cậy cung cấp điện (Service reliability)
  Độ an toàn cung cấp điện (Service security)
  Phân phối kinh tế phụ tải (Economic loading schedule)
  Sự cân bằng của lưới phân phối (Balancing of a distribution network)
  A/M Automatic/Manual
  AAAC All Aluminum Alloy Conductor
  AAC All Aluminum Conductor
  ACAR Aluminum Conductor Alloy Reinforced
  ACB Air Circuit Breaker
  ACSR Aluminum Conductor Steel Reinforced
  AFC Approved For Construction
  AFD Approved For Design
  AHU Air Handling Unit
  ANSI American National Standards Institute
  APFR Automatic Power Factor Regulator
  AR Auto Reclose (Relay)
  ASAP As Soon As Possible
  ATS Automatic Transfer Switch
  AUX Auxiliary
  AVR Automatic Voltage Regulator
  AWA Aluminum Wire Armoured (Cable)
  AWG American Wire Gauge
  BB Bus Bar (Protection)
  BCT Bushing Current Transformer
  BFP Boiler Feed-water Pump
  BHP Brake Horse Power
  BIL Basic Impulse Level
  BKR Breaker
  B/L Bill of Lading
  BM(BOM) Bill of Material
  BOO Build Own Operate
  BOP Balance Of Plant
  BOT Build Own Transfer
  BS British Standards (institute)
  BSDG Black Start Diesel Generator
  C&F Cost & Freight
  CAR Construction All Risk (Insurance)
  CBF Circuit Breaker Fail (Protection)
  CBM CuBic Meter (M³)
  CCPD Coupling Capacitor Potential Device
  CCPP Combined Cycle Power Plant
  CCW Counter Clock Wise
  CED Chiep Executive Director
  CEO Chiep Executive Officer
  CFO Chiep Financial Officer
  CFR Cost,and Freight
  CHU Chiller Handling Unit
  C/I Commercial Invoice
  CIF Cost Insurance and Freight
  CIP Carriage and Insurance Paid To
  CLR Current Limiting Reactor
  CM Construction Management
  C/O Certificate of Origin
  COS Cut Out Switch
  CPT Carriage Paid To
  CS Control Switch
  CT Current Transformer
  CTT Current Transformer Test Terminal
  CUB Cubicle
  CVT Capacitive Voltage Transformer
  CU Copper conductor
  CW Clock Wise
  C/W Certificate of Weight
  CWP Cooling Water Pump (Circulating Water Pump)
  DAF Delivered At Frontier
  D/G Diesel Generator
  DCS Distributed Control System
  DEF Delivered Ex Ship
  DIFB Biased Differential (Relay)
  DIFF. Differenfial (Relay)
  DO Diesel Oil
  DOL Direct On Line (Motor starting)
  DS Disconnecting Switch
  DTR Digital Transient Recorder
  EF Earth Fault (Relay)
  EFF. Efficiency
  E/L Export License
  ELCB Earth Leakage Circuit Breaker
  ELR Earth Leakage Relay
  EM Engineering Manager / Earth Mast
  EMS Energy Management System
  EOCR Electronic Over Current Relay
  EPC Engineering Procurenment Construction
  ES Earthing Switch
  ESD Emergency Shut Down
  ETA Estimated Time of Arrival
  ETD Estimated Time of Departure
  EX Excitor
  EXW Ex Works
  FAS Free Alongside Ship
  FAT Factory (or Field or Final) Acceptance Test
  FCA Free Carrier
  FD Forced Draft  ID(Induced Draft)
  FDR Feeder
  FL Fluorescent Light (Lamp)
  FOB Free On Board
  FOR Forced Outage Rate / Free On Rail
  FRLS Flame Retardent(or Fire Resistant) Low Smoked
  FSA Fuel Supply Agreement
  FSD Fire Shut Down
  GCB Gas Circuit Breaker
  GEN Generator
  GIS Gas Insulated Switchgear
  GIS Geographic Information System
  GPS Global Positioning System
  GPT Grounding Potential Transformer
  GT(G) Gas Turbine (Generator)
  GTY Gantry
  HFO Heavy Fuel Oil
  HPS High Pressure Sodium
  HRSG Heat Recovery Steam Generator
  HVAC Heating, Ventilation & Air Conditioning
  I/C Inspection Certiviate
  ICT Interposing CT
  ID Induced Draft  FD(Induced Draft)
  IDMT Inverse Definite Minimum Time
  IEC International Electrotechnical Commission
  IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  IFA Issued For Approval
  IFC Issued For Construction
  IFD Issued For Design
  IOM Inter Office Memorandum
  I/P Inusrance Policy
  IPB Isolated Phase Busduct
  IPP Independant Power Producer
  ISF Instrument Safety Factor
  ITB Invitation To Bid
  ITP Inspection (and) Test Plan
  JB(J/B) Junction Box
  JCS The Japanese Cable Manufacturer’s Association Standard
  JEC Standard of the Japanese Electrotechnical Committee
  JEM The Standard of Japan Electrical Manufacturer’s Association
  JIS Japanese Industrial Standards
  L.O. Lube Oil
  L/C Letter of Credit
  L/I Letter of Intent
  LA Linghtning Arrester
  LC Load Center
  LCD Liquid Crystal Display
  LCP Local Control Panel
  LCS Local Control Station
  LE / LE Lead Engineer / Loss of Excitation (Relay)
  LED Light Emitting Diode
  LFO Light Fuel Oil
  LOR Lock Out Relay
  LRC Load Ratio Controller
  LT Line Trap
  LTG Lighting
  M/H Man Hour
  M/M Man Month
  MC Magnetic Contactor
  MCC Motor Control Center
  MDF Main Distribution Frame
  MF Maintenance Free / Multiplying Factor
  MK Marshalling Kiosk
  MMI Man-Machine Interface
  MOF Metering Outfit
  MOM Minutes Of Meeting
  MOU Memorandom Of Understanding
  MOV Motor Operating Valve
  MPR Motor Projection Relay / Monthly Progress Report
  MTBF Mean Time Between Failure
  MTO Material Take Off
  MVR Manual Voltage Regulator
  NEC National Electrical Code
  NEMA National Electrical Manufacturer’s Association
  NGR(NER) Neutral Grounding Resister(Neutral Earthing Resister)
  NGT(NGTR) Neutral Grounding Transformer
  NLTC No Load Tap Changer
  NPS Negative Phase Sequence (Relay)
  NSPB Non Segregate Phase Busduct
  NVD Neutral Voltage Displacement
  O&M Operation & Maintenance
  OCB / MOCB Oil Circuit Breaker / Minmum Oil Circuit Breaker
  OCR Over Current Relay
  OJT On the Job Training
  OLTC On Load Tap Changer
  ONAN/ONAF Oil Nature Air Nature / Oil Nature Air Forced
  OV Over Voltage (Relay)
  P&ID Piping and Instrument Diagram
  P.U Pressurization Unit / Per Unit
  P/O Purchase Order
  PABX Private Automatic Branch Exchanger
  PB Push Button
  PC Procurement Coordinator
  PCB Poly Chlorinated Bi-phenyl / Printed Circuit Board
  PCS Pieces
  PD Project Director
  PE Project Engineer
  PFD Process Flow Diagram
  PI Post Insulator
  PJT Project
  P/L Packing List
  PLC Programmable Logic Controller
  PLCC Power Line Carrier Communication
  PM Project Manager
  PMT Project Management Team
  PN Plant North
  PNL Panel
  PPA Power Purchase Agreement
  PQ Pre-Qualification
  PS Purchase Specification
  PSS Power System Stabilizer
  PT Potential Transformer
  PTT Potential Transformer Test Terminal
  PVC Poly Vinyl Chloride
  R/L Remote/Local
  RCP Remote Control Panel
  REF Restriced Earth Fault (Relay)
  RFQ(RFP) Request For Quotation

gotop