Động cơ VEMAT của Ý Đại lý phân phối motor Vemat tại Vietnam

Động cơ VEMAT của Ý Đại lý phân phối motor Vemat tại Vietnam

Đại lý phân phối motor động cơ Vemat tại Việt Nam chuyên tư vấn cung cấp lắp đặt bảo hành động cơ điện Vemat, xuất xứ chính hãng Italy, bao gồm đầy đủ CO/CQ, có tờ khai hải quan và dán nhãn năng lượng động cơ. Motor Vemat thường được kết hợp với nhiều thương hiệu hộp số giảm tốc khác đều được đại lý hỗ trợ

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại lý phân phối motor động cơ Vemat

  Đại lý phân phối motor động cơ Vemat tại Việt Nam chuyên tư vấn cung cấp lắp đặt bảo hành động cơ điện Vemat, xuất xứ chính hãng Italy, bao gồm đầy đủ CO/CQ, có tờ khai hải quan và dán nhãn năng lượng động cơ. Motor Vemat thường được kết hợp với nhiều thương hiệu hộp số giảm tốc khác đều được đại lý hỗ trợ. Một số type dong co Vemat tiêu biểu 0.33HP 1644RPM 254/440V TEFC 3Ph 1.30/0.77A 60Hz VEMAT VTB 63B ELECTRIC MOTOR 440v .25hp 1360/1620rpm,SITI HI 30 D7,F.11,SM VEMAT VTB 63B ELECTRIC MOTOR 440v .25hp 1360/1620rpm,SITI MI 30 M6,F.11,SM Vemat VTP 80A Radial Blower, 0.75 kW, 3-phase 230/400V, 50 Hz or 277/480 V,60 Hz Single Phase Electric Motor 2 HP 1,5 KW-mec80 - 2800 RPM vemat-Made in Italy Single Phase Electric Motor 3 HP 2,2 KW-mec90 - 2800 RPM
   
  Ngoài ra chúng tôi là
  Đại lý hộp số Wittenstein alpha GmbH
  Đại lý động cơ Electro ADDA Italy
  Đại lý động cơ Marathon Italy
   

  Một số type động cơ Vemat có tại Việt nam

  đại lý motor Vemat VTB 56
  Vemat VTB 63
  Vemat VTB 63
  Vemat VTB 71
  Vemat VTB 80
  Vemat 3VTB 80
  Vemat 3VTB 90
  Vemat 3VTB 100
  Vemat 3VTB 112
  đại lý motor Vemat 3VTB 132
  Vemat 3VTB 160
  Vemat 3VTB 180
  Vemat 3VTB 200 LB
  động cơ Vemat 3VTB 225 S
  Vemat 3VTB 250 M
  Vemat 3VTB 280 S
  Vemat 3VTB 315 S
  Vemat 3VTB 315 MA 2
  đại lý motor Vemat 3VTB 315 MB 2
  Vemat 3VTB 315 MC 2
  Vemat 3VTB 315 MD 6
  Vemat VTB 56-A1 B14/C1
  Vemat VTB 56-A2 B14/C2
  Vemat VTB 56-B1 B14/C1
  động cơ điện Vemat VTB 56-B2 B14/C2
  Vemat VTB 63-A1 B14/C1
  Vemat VTB 63-A2 B14/C2
  Vemat VTB 63-B1 B14/C1
  Vemat VTB 63-B2 B14/C2
  Vemat VTB 71-A1 B14/C1
  Vemat VTB 71-A2 B14/C2
  Vemat VTB 71-B1 B14/C1
  Vemat VTB 71-B2 B14/C2
  động cơ Vemat VTB 80-A1 B14/C1
  Vemat VTB 80-A2 B14/C2
  Vemat VTB 80-B1 B14/C1
  Vemat VTB 80-B2 B14/C2
  Vemat 3VTB 80-A1 B14/C1
  Vemat 3VTB 80-A2 B14/C2
  đại lý motor Vemat 3VTB 80-B1 B14/C1
  Vemat 3VTB 80-B2 B14/C2
  Vemat 3VTB 90S 2,4,6,L2 B14/C1
  Vemat 3VTB 90S 2,4,6,L2 B14/C2
  Vemat 3VTB 90L 4,6 B14/C1
  Vemat 3VTB 90L 4,6 B14/C2
  Vemat 3VTB 100L2,6 B14/C1
  động cơ điện Vemat 3VTB 100L2,6 B14/C2
  Vemat 3VTB 100L4A,4B B14/C1
  Vemat 3VTB 100L4A,4B B14/C2
  Vemat 3VTB 112M2,6 B14/C1
  Vemat 3VTB 112M2,6 B14/C2
  dong co Vemat 3VTB 112M4 B14/C1
  Vemat 3VTB 112M4 B14/C2
  Vemat 3VTB 132S B14/C1
  Vemat 3VTB 132S B14/C2
  Vemat 3VTB 132M B14/C1
  Vemat 3VTB 132M 
  Vemat VTB 90S ... B14/C2
  Vemat VTB 90L ... B14/C1
  Vemat VTB 90L ... B14/C2
  đại lý motor Vemat VTB 100L ... B14/C1
  Vemat VTB 100L ... B14/C2
  Vemat VTB 112M ... B14/C1
  Vemat VTB 112M ... B14/C2
  Vemat VTB 132S ... B14/C1
  động cơ Vemat VTB 132S ... B14/C2
  Vemat VTB 132S-2B B14/C1
  Vemat VTB 132S-2B B14/C2
  Vemat VTB 132M ... B14/C1
  Vemat VTB 132M ... B14/C2
  Vemat VTB 160M ... B14/C1
  Vemat VTB 160M... B14/C2
  Vemat VTB 160L ... B14/C1
  Vemat VTB 160L ... B14/C2
  Vemat VTB 200 L8-12
  đại lý motor Vemat VTB 225 S8-12
  Vemat VTB 225 M8-12
  Vemat VTB 250 M8-12
  Vemat VTB 280 S8-12
  Vemat VTB 280 M8-12
  Vemat VTB 315 S8-12
  động cơ điện Vemat VTB 315 M8-12
  Vemat 3VTB 200 
  Vemat 3VTB 225S4 
  Vemat 3VTB 225M2 
  Vemat 3VTB 225M4-6
  Vemat 3VTB 250M2
  Vemat 3VTB 250M4-6
  Vemat 3VTB 280S2
  Vemat 3VTB 280S4-6
  Vemat VTB 56-.A 90
  Vemat VTB 56-.B 90
  động cơ Vemat VTB 63-.A 100
  Vemat VTB 63-.B 100
  Vemat VTB 71-.A 112
  Vemat VTB 71-.B 112
  Vemat VTB 80-.A 125
  Vemat VTB 80-.B 125
  Vemat 3VTB 80-.A 125
  Vemat 3VTB 80-.B 125
  Vemat 3VTB 90S-2,4,6
  Vemat 3VTB 90L-2
  Vemat 3VTB 90L-4,6
  đại lý motor Vemat 3VTB 100L-2,6
  Vemat 3VTB 100L-4A,4B
  Vemat 3VTB 112M-2,6
  Vemat 3VTB 112M-4
  Vemat 3VTB 132S 216 140
  Vemat 3VTB 132M 216 178
  dong co Vemat 3VTB 160M 254 210
  Vemat 3VTB 160L 254 254
  Vemat 3VTB 180M 279 241
  Vemat 3VTB 180L 279 279
  Vemat VTB 200 L8-12
  Vemat VTB 225 S8-12
  Vemat VTB 225 M8-12
  đại lý motor Vemat VTB 250 M8-12
  Vemat VTB 280 S8-12
  Vemat VTB 280 M8-12
  Vemat VTB 315 S8-12
  động cơ Vemat VTB 315 M8-12

   

gotop