Động cơ Marellimotori Vietnam đại lý Motor hộp số máy phát điện

Động cơ Marellimotori Vietnam đại lý Motor hộp số máy phát điện

MARELLIMOTORI Vietnam đại lý chuyên động cơ Marellimotori, máy phát điện Marellimotori, motor hộp số Marellimotori hay còn gọi hộp giảm tốc, bộ điều chỉnh điện áp, bộ điều khiển, động cơ Marelli M40FA MJBM B5C 400 LB2 A5C 280 S6 BAQ 180 L4 B5H 450 LD6 B4C 280 S8 A4C 200 LB6 động cơ AC MARELLI, motor MARELLI vietnam

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Máy Phát Điện Động Cơ MARELLIMOTORI Tại Việt Nam

       MARELLIMOTORI Vietnam đại lý chuyên động cơ Marellimotori, động cơ AC MARELLI, motor MARELLI vietnam máy phát điện Marelli motori, motor hộp số Marelli motori hay còn gọi hộp giảm tốc, bộ điều chỉnh điện áp, bộ điều khiển, động cơ điện M40FA MJBM B5C 400 LB2 A5C 280 S6 BAQ 180 L4 B5H 450 LD6 B4C 280 S8 A4C 200 LB6. Marelli Motori được thành lập từ năm 1891 với 127 năm lịch sử và kinh nghiệm về các sản phẩm mô tơ điện và đầu phát điện. Là dòng sản phẩm thông dụng tại nhiều nhà máy lớn trên khắp thế giới. Ở Việt Nam động cơ điện Marelli motori được biết đến từ lâu bởi các nhà thầu lắp đặt, đây là sự lựa chọn tốt cho các dây chuyền đổi hỏi chất lượng cao của thiết bị.

  • Thiết bị hay máy phát điện hộp số động cơ Marellimotori có xuất xứ Ý
  • Đại lý nhập khẩu chính thức và cấp hàng có đầy đủ CO/CQ
  • Ngoài là đại lý Marellimotori vietnam chúng tôi còn chuyên dòng Motor giảm tốc ROSSI Italia, vui lòng tham khảo chi tiết tại Hộp Số ROSSI Vietnam Đại Lý Động Cơ Hộp Giảm Tốc Rossi

  Model Máy Phát Điện Động Cơ Hộp Số MARELLI MOTORI Thông Dụng Ở Vietnam

  A4C 315 S4 MA 132 MB6
  A4C 315 S6 MA 132 SA8 Marellimotori vietnam
  A4C 315 S8 MA 132 MA8
  A4C 280 S2 A4C 160 MA2
  A4C 280 M2 A4C 160 MB2
  A4C 280 S4 A4C 160 L2
  A4C 280 M4 A4C 160 M4
  A4C 280 S6 A4C 160 L4
  A4C 280 M6 A4C 160 M6 động cơ Marellimotori
  A4C 280 S8 A4C 160 L6
  A4C 280 M8 A4C 160 MA8
  A4C 250 M2 A4C 160 MB8
  A4C 250 M4 A4C 160 L8
  A4C 250 M6 MA 63 MA2
  A4C 250 M8 MA 63 MB2
  A4C 225 M2 MA 63 MC2
  A4C 225 S4 MA 63 MA4
  A4C 225 M4 MA 63 MB4
  A4C 225 M6 MA 63 MC4
  A4C 225 S8 MA 63 MA6 máy phát điện Marellimotori
  A4C 225 M8 MA 63 MB6
  A4C 200 LA2 MA 100 LB8
  A4C 200 LB2 MA 112 M2
  A4C 200 L4 MA 112 MB2
  A4C 200 LA6 MA 112 M4
  A4C 200 LB6 MA 112 MS4
  A4C 200 L8 MA 112 M6
  A4C 180 M2 MA 112 M8 động cơ điện Marelli motori
  A4C 180 M4 MA 132 SA2
  A4C 180 L4 MA 132 SB2
  A4C 180 L6 MA 132 MB2
  A4C 180 L8 MA 132 MC2
  MA 71 MA2 MA 132 MD2
  MA 71 MB2 MA 132 SA4
  MA 71 MC2 MA 132 MA4
  MA 71 MA4 MA 132 MB4
  MA 71 MB4 MA 132 SA6
  MA 71 MC4 MA 132 MA6
   động cơ MARELLI
  MA 71 MA6 MA 90 LB4
  MA 71 MB6 MA 90 S6
  MA 71 MB8 MA 90 L6
  MA 80 MA2 MA 90 S8
  MA 80 MB2 MA 90 L8
  MA 80 MC2 MA 100 LA2
  MA 80 MA4 MA 100 LB2
  MA 80 MB4 MA 100 LA4
  MA 80 MC4 MA 100 LB4 Marelli motori vietnam
  MA 80 MA6 MA 100 LA6
  MA 80 MB6 MA 100 LA8
  MA 80 MA8 MA 90 LB2
  MA 80 MB8 MA 90 S4
  MA 90 S2 MA 90 L4
  MA 90 L2  
  B4C 180 M2 B4C 315 ML2 S4
  B4C 180 M4 B4C 315 MA4
  B4C 180 L4 B4C 315 MC4
  B4C 180 L6 B4C 315 MD4 động cơ Marellimotori
  B4C 180 L8 B4C 315 ML4
  B4C 200 LA2 B4C. 315 S6
  B4C 200 LB2 B4C. 315 MA6
  B4C 200 L4 B4C. 315 MB6
  B4C 200 LA6 B4C. 315 MC6
  B4C 200 LB6 B4C. 315 MD6
  B4C 200 L8 B4C. 315 ML6
  B4C 225 M2 B4C. 315 S8
  B4C 225 S4 B4C. 315 MA8
  B4C 225 M4 B4C. 315 MC8
  B4C 225 M6 B4C. 315 MD8
  B4C 225 S8 B4C. 315 ME8
  B4C 225 M8 B4C 160 MA2
  B4C 250 M2 B4C 160 MB2
  B4C 250 M4 B4C 160 L2
  B4C 250 M6 B4C 160 M4
  B4C 250 M8 B4C 160 L4
  B4C 280 S2 B4C 160 M6
  B4C 280 M2 B4C 160 L6
  B4C 280 S4 B4C 160 MA8
  B4C 280 M4 B4C 160 MB8
  B4C 280 S6 B4C 160 L8
  B4C 280 M6 B4C 315 SM2
  B4C 280 S8 B4C 315 MA2
  B4C 280 M8 B4C 315 MC2
  B4C 315 MD2   máy phát điện Marellimotori
  B5H 400 LA2 B5H 450 LC8
  B5H 400 LB2 B5H 450 LD8
  B5H 400 LC2 B5H 500 LA2
  B5H 400 LA4 B5H 500 LB2
  B5H 400 LB4 B5H 500 LC2
  B5H 400 LC4 B5H 500 LA4
  B5H 400 LA6 B5H 500 LB4
  B5H 400 LB6 B5H 500 LC4
  B5H 400 LC6 B5H 500 LA6
  B5H 400 LA8 B5H 500 LB6
  B5H 400 LB8 B5H 500 LC6
  B5H 400 LC8 B5H 500 LA8
  B5H 450 LA2 B5H 500 LB8
  B5H 450 LB2 B5H 500 LC8
  B5H 450 LC2 B5H 355 LA2
  B5H 450 LD2 B5H 355 LB2
   động cơ MARELLI
  B5H 450 LA4 B5H 355 LC2
  B5H 450 LB4 B5H 355 LA4
  B5H 450 LC4 B5H 355 LB4
  B5H 450 LD4 B5H 355 LC4
  B5H 450 LA6 B5H 355 LD4
  B5H 450 LB6 B5H 355 LA6
  B5H 450 LC6 B5H 355 LB6
  B5H 450 LD6 B5H 355 LC6
  B5H 450 LA8 B5H 450 LB8
  MAQ 100 LA2 BAQ 225 M2
  MAQ 100 LA4 BAQ 225 S4
  MAQ 100 LB4 BAQ 225 M4
  MAQ 112 M2 BAQ 250 M2
  MAQ 112 M4 BAQ 250 M4
  MAQ 132 SA2 BAQ 280 S2
  MAQ 132 SB2 BAQ 280 M2
  MAQ 132 S4 BAQ 280 S4
  BAQ 160 MA2 BAQ 280 M4
  BAQ 160 MB2 MAQ 90 S2
  BAQ 160 L2 MAQ 90 L2
  BAQ 160 M4 MAQ 90 S4
  BAQ 160 L4 MAQ 90 L4
  BAQ 180 M2 BAQ 200 LA2
  BAQ 180 M4 BAQ 200 LB2
  BAQ 180 L4 BAQ 200 L4
  A5C 180 M2 A5C 280 M6
  A5C 180 M4 A5C 280 S8
  A5C 180 L4 A5C 280 M8
  A5C 180 L6 A5C 315 S8
  A5C 180 L8 A5C 160 MA2
  A5C 200 LA2 A5C 160 MB2
  A5C 200 LB2 A5C 160 L2
  A5C 200 L4 A5C 160 M4
  A5C 200 LA6 A5C 160 L4
  A5C 200 LB6 A5C 160 M6
  A5C 200 L8 A5C 160 L6
  A5C 225 M2 A5C 160 MA8
  A5C 225 S4 A5C 160 MB8
  A5C 225 M4 A5C 160 L8
  A5C 225 M6 A5C 250 M6
  A5C 225 S8 A5C 250 M8
  A5C 225 M8 A5C 280 S2
  A5C 250 M2 A5C 280 M2
  A5C 250 M4 A5C 280 S4
  A5C 280 S6 A5C 280 M4   động cơ Marellimotori
  B5C. 315 MA6 B5C 450 LC2
  B5C. 315 MB6 B5C 450 LA4
  B5C. 315 MC6 B5C 450 LB4
  B5C. 315 LA6 B5C 450 LC4
  B5C. 315 LB6 B5C 450 LA6
  B5C. 315 MA8 B5C 450 LB6
  B5C. 315 MB8 B5C 450 LC6
  B5C. 315 MC8 B5C 450 LA8
  B5C. 315 MD8 B5C 450 LB8
  B5C.. 315 MA10 B5C 450 LC8 Marellimotori vietnam
  B5C.. 315 MB10 B5C 500 LA4
  B5C.. 315 MC10 B5C 500 LB4
  B5C.. 315 MA12 B5C 500 LC4
  B5C.. 315 MB12 B5C 500 LA6
  B5C.. 315 MC12 B5C 500 LB6
  B5C 355 LA2 B5C 500 LC6
  B5C 355 LB2 B5C 500 LA8
  B5C 355 LC2 B5C 500 LB8
  B5C 355 LD2 B5C 500 LC8
  B5C 355 LE2 B5C 315 MA2
  B5C 355 LB4 B5C 315 MB2
  B5C 355 LC4 B5C 315 MC2
  B5C 355 LD4 B5C 315 LA2
  B5C 355 LE4 B5C 315 MA4
  B5C 355 LF4 B5C 315 MB4
  B5C 355 LA4 B5C 315 MC4
  B5C 355 LB4 B5C 315 LA4
  B5C. 355 LA6 B5C 400 LC4
  B5C. 355 LB6 B5C 400 LA6
  B5C. 355 LC6 B5C 400 LB6
  B5C. 355 LD6 B5C 400 LC6
  B5C. 355 LA8 B5C 400 LD6
  B5C. 355 LB8 B5C 400 LA8
  B5C. 355 LC8 B5C 400 LB8
  B5C. 355 LD8 B5C 400 LC8
  B5C 400 LA2 B5C 450 LA2
  B5C 400 LB2 B5C 450 LB2
  B5C 400 LC2 B5C 400 LB4
  B5C 400 LA4 động cơ điện Marellimotori
  MJBM 200 SA4 MJBM 450 LA4
  MJBM 200 SB4 MJBM 450 LB4
  MJBM 200 MA4 MJBM 500 SC4
  MJBM 200 MB4 MJBM 500 MB4
  MJBM 225 SA4 MJBM 500 LA4
  MJBM 225 SB4 MJBM 560 MA4
  MJBM 225 MA4 MJBM 560 LA4
  MJBM 225 LA4 MJBM 630 SA4
  MJBM 250 MA4 MJBM 630 MA4
  MJBM 250 MB4 MJBM 160 SA4
  MJBM 250 LA4 MJBM 160 SB4
  MJBM 250 LB4 MJBM 160 SC4
  MJBM 315 SA4 MJBM 160 MA4
  MJBM 315 SB4 MJBM 160 MB4
  MJBM 315 MA4 MJBM 400 MA4
  MJBM 315 MB4 MJBM 400 MB4
  MJBM 355 SA4 MJBM 400 LA4
  MJBM 355 SB4 MJBM 400 LB4
  MJBM 355 MA4 MJBM 450 MB4
  MJBM 355 MB4   động cơ Marellimotori
  6 Poles - Marine
  MJBM 500 SA6 MJBM 710 SC6
  MJBM 500 SC6 MJBM 710 MA6
  MJBM 500 MB6 MJBM 400 SA6
  MJBM 500 LA6 MJBM 400 SB6
  MJBM 560 MA6 MJBM 400 SC6
  MJBM 560 LA6 MJBM 400 MA6
  MJBM 630 SC6 MJBM 400 MB6
  MJBM 630 MA6 MJBM 400 LA6
  MJBM 630 LA6 MJBM 400 LB6
  8 Poles - Marine động cơ điện Marellimotori
  MJBM 500 SA8 MJBM 710 MB8
  MJBM 500 SC8 MJBM 710 LA8
  MJBM 500 MB8 MJBM 400 SA8
  MJBM 500 LA8 MJBM 400 SB8
  MJBM 560 MA8 MJBM 400 SC8
  MJBM 560 LA8 MJBM 400 MA8
  MJBM 630 SC8 MJBM 400 MB8
  MJBM 630 MA8 MJBM 400 LA8
  MJBM 630 LA8 MJBM 400 LB8
  MJBM 710 SC8 MJBM 710 MA8
  10 Poles - Marine
  MJBM 630 SC10 MJBM 710 LB10
  MJBM 630 MA10 MJBM 500 SA10
  MJBM 630 MB10 MJBM 500 SC10
  MJBM 630 LA10 MJBM 500 MB10
  MJBM 710 SC10 MJBM 500 LA10
  MJBM 710 MA10 MJBM 710 MB10
  M63FA 310 W1 M63FA 310 W1
  M71FA 310 MEC-100BASIC M71FA 310 MEC-100BASIC
  M71FA 320 MEC-100 DM M71FA 320 MEC-100 DM
  M50FA 400 PFR M50FA 400 PFR
  M40FA 610 W1 M40FA 610 W1 máy phát điện Marellimotori
  M40FA 620 Varicomp M40FA 620 Varicomp
  M40FA 621 Varicomp M40FA 621 Varicomp
  M40FA 640 Mark I M40FA 640 Mark I
  M40FA 644 Mark X M40FA 644 Mark X
  M16FA 655 Mark V M16FA 655 Mark V
  M16FA 667 Mark VI M16FA 667 Mark VI
  M71FA 300 MEC-100
   động cơ MARELLI
  MA 63 MA2 MA 63 MB2 MA 63 MC2 MA 71 MA2 MA 71 MB2 MA 71 MC2 MA 80 MA2 MA 80 MB2
  A4C 160 MA2 A4C 160 MB2 A4C 160 L2 A4C 180 M2 A4C 200 LA2 A4C 200 LB2 A4C 225 M2 A4C 250 M2
  A4C 280 S2 A4C 280 M2 Marellimotori vietnam
  MA 63 MA4 MA 63 MB4 MA 63 MC4 MA 71 MA4 MA 71 MB4 MA 71 MC4 MA 80 MA4 MA 80 MB4 MA 80
  MC4 MA 90 S4 MA 90 L4 MA 90 LB4 MA 100 LA4 MA 100 LB4 MA 112 M4 MA 112 MS4 MA 132 SA4 MA
  132 MA4 MA 132 MB4 động cơ Marellimotori
  A4C 160 M4 A4C 160 L4 A4C 180 M4 A4C 180 L4 A4C 200 L4 A4C 225 S4 A4C 225 M4 A4C 250 M4 A4C
  280 S4 A4C 280 M4 A4C 315 S4
  MA 63 MA6 MA 63 MB6 MA 71 MA6 MA 71 MB6 MA 80 MA6 MA 80 MB6 MA 90 S6 MA 90 L6 MA 100LA6
   động cơ MARELLI
  MA 112M6 MA 132SA6 MA 132MA6 MA 132MB6;
  A4C 160 M6 A4C 160 L6 A4C 180L6 A4C 200LA6 A4C 200LB6 A4C 225 M6 A4C 250 M6 A4C 280S6 A4C
  280 M6 A4C 315S6 A4C máy phát điện Marellimotori
  MA 71 MB8 MA 80 MA8 MA 80 MB8 MA 90 MS8 MA 90 ML8 MA 100LA8 MA 100LB8 MA 112M8 MA
  132SA8 MA 132MA8
  A4C 160 MA8 A4C 160 MB8 A4C 160 L8 A4C 180L8 A4C 200L8 A4C 225S8 A4C 225 M8 A4C 250 M8 A4C
  280S8 A4C 280 M8 A4C 315S8 động cơ Marellimotori

  Thông tin liên hệ

  Đại Lý Thiết Bị Máy Việt Nam - Công Ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Email: tan.pham@chauthienchi.com Hotline: 0901.492.039 or 0374.008.015

  Nếu bạn thấy thông tin nào vi phạm bản quyền, vui lòng cho chúng tôi biết qua email tan.pham@chauthienchi.com Trân trọng cảm ơn

  If you see any information that infringes copyright, please let us know via email tan.pham@chauthienchi.com Sincerely thank you

  ---------//---------

  Các sản phẩm chắc chắn bạn quan tâm : Động Cơ Rossi | Hộp số Rossi | Cảm Biến Tiệm Cận IFM | Cảm Biến Nhiệt Độ IFM | Cảm Biến Áp Suất IFM | Cảm Biến Lưu Lượng IFM | Phốt Bơm Torishima | Cảm Biến IFM | Khớp Nối Deublin | Bộ mã Hóa Quay Eltra | Cảm Biến Telemecanique | Van Điện Từ Duplomatic


  Danh Mục Sản Phẩm: ĐỘNG CƠ HỘP SỐ, BƠM VAN XI LANH, CẢM BIẾN ENCODER, TỰ ĐỘNG HÓA KHÁC

gotop