Động Cơ Hộp Số GEFEG Neckar Đại Lý Chuyên Tư Vấn Cung Cấp

Động Cơ Hộp Số GEFEG Neckar Đại Lý Chuyên Tư Vấn Cung Cấp

Đại lý chuyên: Động cơ DC GEFEG-Neckar - DC Motor , động cơ không chổi than , Động cơ AC GEFEG - Neckar , Thắng động cơ GEFEG-Neckar , Encoder GEFEG-Neckar , Motor Bánh Răng , Phanh điện Hộp giảm tốc, hộp số GEFEG-Neckar , DC-Motoren , AC-Motoren , Getriebe, Bremsen , Regler , Drehgeber

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Động Cơ GEFEG Neckar Tại Việt Nam Xuất Xứ Đức

  Đại lý Chuyên : Động cơ DC GEFEG-Neckar - DC Motor , động cơ không chổi than , Động cơ AC GEFEG - Neckar , Thắng động cơ GEFEG-Neckar , Encoder GEFEG-Neckar , Motor Bánh Răng , Phanh điện Hộp giảm tốc, hộp số GEFEG-Neckar , DC-Motoren , AC-Motoren , Getriebe, Bremsen , Regler , Drehgeber…

  • GEFEG Neckar Được Nhập Trực Tiếp Tại Hãng (Germany)
  • Bao Gồm Đầy Đủ Chứng Nhận Xuất Xứ Và Chứng Nhận Chất Lượng ( CO/CQ)
  • Giao Hàng Và Bảo hành Miễn Phí Toàn Quốc

  GEFEG-Neckar Việt Nam Distributor – MOTOR AC / DC

  A brushless DC motor MCN 763 Động cơ DC không chổi than MCN 763

  A brushless DC motor MCN 963 Một động cơ DC không chổi than MCN 963

  A brushless DC motor MQ 5       Một động cơ DC không chổi than MQ 5

  A brushless DC motor MQ 6       Một động cơ DC không chổi than MQ 6

  The brushless DC motor 7 MQ   Động cơ DC không chổi than 7 MQ

  A brushless DC motor MQ 8       Một động cơ DC không chổi than MQ 8

  A brushless DC motor MQC 5     Một động cơ DC không chổi than MQC 5

  A brushless DC motor MQC 6     Một động cơ DC không chổi than MQC 6

  The brushless DC motor 7 MQC Động cơ DC không chổi than 7 MQC

  A brushless DC motor MQC 8     Một động cơ DC không chổi than MQC 8

  Brushless positioning MSA 5      Vị trí không chổi than MSA 5

  Brushless positioning MSA 6      Vị trí không chổi than MSA 6

  Brushless positioning MSA 8      Vị trí không chổi than MSA 8

  Brushless positioning MSA 95    Vị trí không chổi than MSA 95

  DC motor with integrated CANopen interface PC 63 Động cơ DC với giao diện CANopen tích hợp PC 63

  Motor Động Cơ Không Chuổi Than GEFEG - Neckar

  DC motor with permanent magnet G 5          Động cơ DC với nam châm vĩnh cửu G 5

  DC motor with permanent magnet G 6          Động cơ DC với nam châm vĩnh cửu G 6

  DC motor with permanent magnet G 8          Động cơ DC với nam châm vĩnh cửu G 8

  DC motor with permanent magnet 45 Pg      Động cơ DC với nam châm vĩnh cửu 45 Pg

  DC motor with permanent magnet 52 Pg      Động cơ DC với nam châm vĩnh cửu 52 Pg

  DC motor with permanent magnet 63 Pg      Động cơ DC với nam châm vĩnh cửu 63 Pg

  DC motor with permanent magnet 68 PN      Động cơ DC với nam châm vĩnh cửu 68 PN

  DC motor with permanent magnet 83 PN      Động cơ DC với nam châm vĩnh cửu 83 PN

  Động Cơ Cảm ứng Ba Pha GEFEG Neckar Germany

  Positionierantrieb SG 45  Positionierantrieb SG 45

  Positionierantrieb SG 52  Positionierantrieb SG 52

  Positionierantrieb SG 63  Positionierantrieb SG 63

  Positionierantrieb SG 68  Positionierantrieb SG 68

  Dreiphasiger Asynchronmotor D 5 2-polig     A 5 D 2 cực ba pha động cơ cảm ứng

  Dreiphasiger Asynchronmotor D 5 4-polig     Một ba pha động cơ cảm ứng 5 D 4-cực

  Dreiphasiger Asynchronmotor D 6 2-polig     Một ba pha động cơ cảm ứng 6 D 2 cực

  Dreiphasiger Asynchronmotor D 6 4-polig     Một ba pha induction motor D 6 4 cực

  Dreiphasiger Asynchronmotor D 8 2-polig     Một động cơ cảm ứng ba pha 8 2 cực D

  Dreiphasiger Asynchronmotor D 8 4-polig     Một ba pha động cơ cảm ứng 8 D 4-cực

  Dreiphasiger Asynchronmotor D 95 2-polig   Ba pha động cơ không đồng bộ D 95 2 cực

  Dreiphasiger Asynchronmotor D 95 4-polig   Ba pha động cơ không đồng bộ D 95 4-pin

  Dreiphasiger Asynchronmotor Dg 71 2-polig  Một ba pha động cơ cảm ứng 71 Dg 2 cực

  Dreiphasiger Asynchronmotor Dg 71 4-polig  Một ba pha động cơ cảm ứng 71 Dg 4 cực

  Dreiphasiger Asynchronmotor Ds 90 2-polig  Ba pha động cơ không đồng bộ Ds 90 2 cực

  Dreiphasiger Asynchronmotor Ds 90 4-polig  Ba pha động cơ không đồng bộ Ds 90 4-pin

  Einphasiger Asynchronmotor Eg 71 2-polig   Single-pha động cơ không đồng bộ 71 Ví dụ 2 cực

  Einphasiger Asynchronmotor Eg 71 4-polig   Single-pha động cơ không đồng bộ 71 Ví dụ 4 cực

  Einphasiger Asynchronmotor Es 71 2-polig    Single-pha động cơ không đồng bộ 71 2 cực

  Einphasiger Asynchronmotor Es 71 4-polig    Single-pha động cơ không đồng bộ 71 4 cực

  Einphasiger Asynchronmotor Es 86 2-polig    Single-pha động cơ không đồng bộ 86 2 cực

  Einphasiger Asynchronmotor Es 86 4-polig    Single-pha động cơ không đồng bộ 86 4 cực

  Einphasiger Asynchronmotor Es 90 2-polig    Single-pha động cơ không đồng bộ Nó 90 2 cực

  Einphasiger Asynchronmotor Es 90 4-polig    Single-pha động cơ không đồng bộ có 90 4-pin

  Einphasiger Asynchronmotor K 5 2-polig       Single-pha động cơ không đồng bộ 5 K 2 cực

  Einphasiger Asynchronmotor K 5 4-polig       Single-pha động cơ không đồng bộ 4 pin 5 K

  Einphasiger Asynchronmotor K 6 2-polig       Single-pha động cơ không đồng bộ 6 K 2 cực

  Einphasiger Asynchronmotor K 6 4-polig       Single-pha động cơ không đồng bộ 6 K 4 cực

  Einphasiger Asynchronmotor K 8 2-polig       Single-pha động cơ không đồng bộ 8 K 2 cực

  Einphasiger Asynchronmotor K 8 4-polig       Single-pha động cơ không đồng bộ 8 K 4 cực

  Einphasiger Asynchronmotor K 95 2-polig     Single-pha không đồng bộ động cơ K 95 2 cực

  Einphasiger Asynchronmotor K 95 4-polig     Single-pha không đồng bộ động cơ K 95 4-pin

  Umschaltbarer (Υ-Δ) Asynchronmotor KD 6 2-polig Switchable (Υ-Δ) KD không đồng bộ động cơ 6 là 2 cực

  Umschaltbarer (Υ-Δ) Asynchronmotor KD 6 4-polig Switchable (Υ-Δ) không đồng bộ KD 6 4 cực

  Umschaltbarer (Υ-Δ) Asynchronmotor KD 8 2-polig Switchable (Υ-Δ) KD động cơ không đồng bộ 8 2 cực

  Động Cơ Motor Bánh Răng GEFEG Neckar

  Planetengetriebe PM 30   Động Cơ Bánh Răng

  Planetengetriebe PM 40   Động Cơ Bánh Răng

  Planetengetriebe PM 50   Động Cơ Bánh Răng

  Planetengetriebe PM 60   Động Cơ Bánh Răng

  Planetengetriebe PM 80   Động Cơ Bánh Răng

  Schneckengetriebe GS 1  Động Cơ Bánh Răng

  Schneckengetriebe GS 3  Động Cơ Bánh Răng

  Schneckengetriebe S 345          Động Cơ Bánh Răng

  Schneckengetriebe S 567          Động Cơ Bánh Răng

  Schneckengetriebe S 668          Động Cơ Bánh Răng

  Schneckengetriebe S 769          Động Cơ Bánh Răng

  Schneckengetriebe SC 401        Động Cơ Bánh Răng

  Schneckengetriebe SC 401 H    Động Cơ Bánh Răng

  Stirnradgetriebe M 10      Động Cơ Bánh Răng

  Hộp Số - giảm Tốc GEFEG Neckar

  Stirnradgetriebe M 189    Hộp số M 189

  Stirnradgetriebe M 67      Hộp số M 67

  Stirnradgetriebe M 7        Hộp số M 7

  Stirnradgetriebe Z 5        Hộp giảm tốc

  Stirnradgetriebe Z 6        Hộp giảm tốc

  Stirnradgetriebe Z 67       Hộp giảm tốc

  Stirnradgetriebe Z 8        Hộp giảm tốc

  Stirnradgetriebe Z 89       Hộp giảm tốc

  Phanh Động Cơ GEFEG Neckar – Phanh Điện

  Phanh Động Cơ B 50       Hộp giảm tốc

  Phanh Điện BFK 457        Hộp giảm tốc

  Phanh Động Cơ B 77       Hộp giảm tốc

  Phanh Điện B 3     Hộp giảm tốc

  4-Q-24 Servoregler UCE   4-Q-24 servo điều khiển UCE

  Inkrementaler Drehgeber RI 30 Incremental encoder RI 30

  Inkrementaler Drehgeber RV 30          Incremental Encoder RV 30

gotop