Rechner Vietnam Đại lý cảm biến Rechner USA

Rechner Vietnam Đại lý cảm biến Rechner USA

Đại lý cảm biến Rechner Vietnam chuyên cảm biến điện dung Rechner, cảm biến tiệm cận Rechner, KS Nhiệt độ cao, Dải cực KXS, Đầu dò mức KF, Cảm biến cảm ứng, Hiệu ứng sảnh MRS, Bộ điều khiển logic EGI, Bộ điều hợp Rechner, công tắc từ tiệm cận

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • ĐẠI LÝ CẢM BIẾN RECHNER VIETNAM

  Đại lý cảm biến Rechner Vietnam chuyên cảm biến điện dung Rechner, cảm biến tiệm cận Rechner, KS Nhiệt độ cao, Dải cực KXS, Đầu dò mức KF, Cảm biến cảm ứng, Hiệu ứng sảnh MRS, Bộ điều khiển logic EGI, Bộ điều hợp Rechner, công tắc từ tiệm cận
   
  Rechner xuất xứ Mỹ
  Đại lý nhập khẩu cung cấp bảo hành chính hãng toàn quốc
  Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Rechner USA
   
   

  MODEL CẢM BIẾN TIỆM CẬN RECHNER CẤP Ở VIET NAM

   
  C2-A20BX/UC12V R
  C2-A20BX/UC24V R
  C2-A20BX/UC42V R
  C2-A20BX/UC48V R
  C2-A20BX/UC60V R
  C2-A20DHX/DC24V R
  C2-A20DX/DC110V R
  C2-A20DX/DC120-125V R
  C2-A20DX/DC12V R
  C2-A20DX/DC220V R
  C2-A20DX/DC240V R
  cảm biến Rechner C2-A20DX/DC24V R
  C2-A20DX/DC36V R
  C2-A20DX/DC48V R
  C2-A20DX/DC6V R
  C2-A20DX/DC72V R
  C2-A20FNX/DC12V R
  C2-A20FX/DC110V R
  C2-A20FX/DC120-125V R
  C2-A20FX/DC12V R
  cảm biến tiệm cận Rechner C2-A20FX/DC220V R
  C2-A20FX/DC240V R
  C2-A20FX/DC24V R
  C2-A20FX/DC32V R
  C2-A20FX/DC48V R
  C2-A20FX/DC6V R
  C2-A20FX/DC72V R
  C2-A20NX/AC120V 60HZ R
  Rechner Vietnam C2-A20X/AC115V R
  C2-A20X/AC120V 60HZ R
  C2-A20X/AC127V R
  C2-A20X/AC127V 60HZ R
  C2-A20X/AC12V R
  C2-A20X/AC12V 60HZ R
  C2-A20X/AC208V 60HZ R
  C2-A20X/AC230V R
  C2-A20X/AC240V 60HZ R
  C2-A20X/AC24V R
  C2-A20X/AC24V 60HZ R
  C2-A20X/AC36V R
  C2-A20X/AC400V R
  C2-A20X/AC42V R
  C2-A20X/AC48V R
  C2-A20X/AC48V 60HZ R
  C2-A20X/AC60V R
  C2-A20X/AC60V 60HZ R
  C2-A20X/AC6V R
  C2-A20X/AC6V 60HZ R
  C2-A20X/DC110V R
  C2-A20X/DC120-125V R
  C2-A20X/DC12V R
  C2-A20X/DC220V R
  C2-A20X/DC240V R
  C2-A20X/DC24V R
  C2-A20X/DC250V R
  C2-A20X/DC36V R
  C2-A20X/DC42V R
  C2-A20X/DC48V R
  C2-A20X/DC60V R
  C2-A20X/DC6V R
  Rechner Vietnam C2-A20X/DC72V R
  C2-A28/AC115V R
  C2-A28/AC120V 60HZ R
  C2-A28/AC230V R
  C2-A28/AC24V R
  C2-A28/DC24V R
  C2-A28BX/UC24V R
  C2-A28DX/DC110V R
  C2-A28DX/DC24V R
  C2-A28FX/DC110V R
  C2-A28FX/DC120-125V R
  C2-A28FX/DC24V R
  C2-A28FX/DC48V R
  C2-A28X/AC115V R
  C2-A28X/AC120V 60HZ R
  C2-A28X/AC230V R
  C2-A28X/AC24V R
  C2-A28X/AC24V 60HZ R
  C2-A28X/AC6V R
  C2-A28X/DC12V R
  C2-A28X/DC220V R
  C2-A28X/DC24V R
  C2-A28X/DC48V R
  C3-A30/AC110V R
  C3-A30/AC110V 60HZ R
  C3-A30/AC115V R
  C3-A30/AC120V 60HZ R
  C3-A30/AC127V R
  C3-A30/AC127V 60HZ R
  C3-A30/AC12V R
  C3-A30/AC12V 60HZ R
  C3-A30/AC230V R
  C3-A30/AC240V 60HZ R
  C3-A30/AC24V R
  C3-A30/AC24V 60HZ R
  C3-A30/AC36V R
  C3-A30/AC380V 60HZ R
  C3-A30/AC400V R
  C3-A30/AC42V R
  C3-A30/AC48V R
  C3-A30/AC48V 60HZ R
  C3-A30/AC60V R
  C3-A30/AC60V 60HZ R
  C3-A30/AC6V R
  C3-A30/AC6V 60HZ R
  C3-A30/DC110V R
  C3-A30/DC115V R
  C3-A30/DC120-125V R
  cảm biến Rechner C3-A30/DC127V R
  C3-A30/DC12V R
  C3-A30/DC220V R
  C3-A30/DC240V R
  C3-A30/DC24V R
  C3-A30/DC250V R
  C3-A30/DC30V R
  C3-A30/DC32V R
  C3-A30/DC36V R
  C3-A30/DC42V R
  C3-A30/DC48V R
  C3-A30/DC60V R
  C3-A30/DC72V R
  C3-A30BX/UC12V R
  C3-A30BX/UC24V R
  C3-A30BX/UC42V R
  C3-A30BX/UC48V R
  C3-A30DNX/DC120-125V R
  C3-A30DNX/DC220V R
  C3-A30DX/DC110V R
  C3-A30DX/DC120-125V R
  C3-A30DX/DC12V R
  C3-A30DX/DC140V R
  C3-A30DX/DC220V R
  C3-A30DX/DC240V R
  C3-A30DX/DC24V R
  C3-A30DX/DC250V R
  C3-A30DX/DC36V R
  C3-A30DX/DC48V R
  C3-A30DX/DC60V R
  C3-A30DX/DC72V R
  C3-A30FNX/DC24V R
  C3-A30FX/DC110V R
  C3-A30FX/DC120-125V R
  C3-A30FX/DC12V R
  cảm biến tiệm cận Rechner C3-A30FX/DC220V R
  C3-A30FX/DC240V R
  C3-A30FX/DC24V R
  C3-A30FX/DC28V R
  C3-A30FX/DC42V R
  C3-A30FX/DC48V R
  C3-A30FX/DC60V R
  C3-A30FX/DC6V R
  C3-A30HX/DC120-125V R
  C3-A30N/AC230V R
  C3-A30N/AC24V R
  C3-A30N/DC110V R
  C3-A30N/DC220V R
  C3-A30N/DC48V R
  C3-A30NX/DC24V R
  C3-A30R/AC115V R
  C3-A30R/AC120V 60HZ R
  C3-A30R/AC230V R
  C3-A30R/AC24V R
  C3-A30X/AC110V 60HZ R
  C3-A30X/AC115V R
  C3-A30X/AC120V 60HZ R
  C3-A30X/AC127V R
  C3-A30X/AC127V 60HZ R
  C3-A30X/AC12V R
  C3-A30X/AC12V 60HZ R
  C3-A30X/AC230V R
  C3-A30X/AC240V 60HZ R
  C3-A30X/AC24V R
  C3-A30X/AC24V 60HZ R
  C3-A30X/AC36V R
  C3-A30X/AC42V R
  C3-A30X/AC48V R
  C3-A30X/AC48V 60HZ R
  C3-A30X/AC60V R
  C3-A30X/AC60V 60HZ R
  C3-A30X/AC6V R
  C3-A30X/AC6V 60HZ R
  C3-A30X/AC72V R
  cảm biến Rechner C3-A30X/DC110V R
  C3-A30X/DC120-125V R
  C3-A30X/DC127V R
  C3-A30X/DC12V R
  C3-A30X/DC190V R
  C3-A30X/DC220V R
  C3-A30X/DC240V R
  C3-A30X/DC24V R
  C3-A30X/DC250V R
  C3-A30X/DC36V R
  C3-A30X/DC42V R
  C3-A30X/DC48V R
  C3-A30X/DC60V R
  C3-A30X/DC72V R
  C3-A30X/DC85V R
  C3-A38/AC115V R
  C3-A38/AC120V 60HZ R
  C3-A38/AC230V R
  C3-A38/AC24V R
  C3-A38/AC400V R
  C3-A38/AC48V R
  C3-A38/DC110V R
  C3-A38/DC120-125V R
  C3-A38/DC12V R
  C3-A38/DC220V R
  C3-A38/DC24V R
  C3-A38/DC250V R
  C3-A38/DC36V R
  C3-A38/DC48V R
  cảm biến tiệm cận Rechner C3-A38/DC60V R
  C3-A38BX/UC24V R
  C3-A38BX/UC48V R
  C3-A38DHX/DC24V R
  C3-A38DX/DC110V R
  C3-A38DX/DC120-125V R
  C3-A38DX/DC12V R
  C3-A38DX/DC220V R
  C3-A38DX/DC24V R
  C3-A38DX/DC48V R
  C3-A38DX/DC60V R
  C3-A38FX/DC110V R
  C3-A38FX/DC120-125V R
  C3-A38FX/DC125V R
  C3-A38FX/DC12V R
  C3-A38FX/DC220V R
  C3-A38FX/DC24V R
  C3-A38FX/DC250V R
  C3-A38FX/DC48V R
  C3-A38FX/DC60V R
  C3-A38HX/AC120V 60HZ R
  C3-A38HX/DC24V R
  C3-A38R/AC230V R
  C3-A38X/AC115V R
  C3-A38X/AC120V 60HZ R
  C3-A38X/AC12V R
  C3-A38X/AC12V 60HZ R
  C3-A38X/AC220V 60HZ R
  C3-A38X/AC230V R
  C3-A38X/AC240V 60HZ R
  C3-A38X/AC24V R
  Rechner Vietnam C3-A38X/AC24V 60HZ R
  C3-A38X/AC42V R
  C3-A38X/AC48V R
  C3-A38X/AC6V R
  C3-A38X/DC110V R
  C3-A38X/DC120-125V R
  C3-A38X/DC12V R
  C3-A38X/DC220V R
  C3-A38X/DC24V R
  C3-A38X/DC250V R
  C3-A38X/DC42V R
  C3-A38X/DC48V R
  C3-A38X/DC60V R
  C3-A39/AC115V R
  C3-A39/AC120V 60HZ R
  C3-A39/AC127V R
  C3-A39/AC12V R
  C3-A39/AC230V R
  C3-A39/AC240V 60HZ R
  C3-A39/AC24V R
  C3-A39/AC42V R
  C3-A39/AC48V R
  C3-A39/DC110V R
  C3-A39/DC120-125V R
  C3-A39/DC12V R
  C3-A39/DC220V R
  C3-A39/DC24V R
  C3-A39/DC36V R
  C3-A39/DC48V R
  C3-A39BX/UC24V R
  C3-A39BX/UC60V R
  C3-A39DX/DC110V R
  C3-A39DX/DC120-125V R
  C3-A39DX/DC12V R
  C3-A39DX/DC220V R
  C3-A39DX/DC24V R
  C3-A39DX/DC36V R
  C3-A39DX/DC48V R
  C3-A39FX/DC110V R
  C3-A39FX/DC120-125V R
  C3-A39FX/DC12V R
  C3-A39FX/DC220V R
  cảm biến Rechner C3-A39FX/DC24V R
  C3-A39FX/DC48V R
  C3-A39R/AC115V R
  C3-A39R/AC230V R
  C3-A39X/AC115V R
  C3-A39X/AC120V 60HZ R
  C3-A39X/AC230V R
  C3-A39X/AC240V 60HZ R
  C3-A39X/AC24V R
  C3-A39X/AC48V R
  C3-A39X/DC110V R
  C3-A39X/DC120-125V R
  cảm biến tiệm cận Rechner C3-A39X/DC12V R
  C3-A39X/DC220V R
  C3-A39X/DC24V R
  C3-A39X/DC36V R
  C3-A39X/DC48V R
  C3-A39X/DC60V R
  C3-G30/AC115V R
  C3-G30/AC120V 60HZ R
  C3-G30/AC230V R
  C3-G30/DC110V R
  C3-G30/DC120-125V R
  C3-G30/DC12V R
  C3-G30/DC220V R
  C3-G30/DC24V R
  C3-G30/DC48V R
  C3-G30/DC60V R
  C3-G30/DC72V R
  C3-G30BX/UC24V R
  C3-G30DX/DC110V R
  C3-G30DX/DC220V R
  Rechner Vietnam C3-G30DX/DC24V R
  C3-G30DX/DC72V R
  C3-G30FX/DC110V R
  C3-G30FX/DC220V R
  C3-G30FX/DC24V R
  C3-G30FX/DC48V R
  C3-G30FX/DC60V R
  C3-G30N/DC48V R
  C3-G30R/AC230V R
  C3-G30X/AC115V R
  C3-G30X/AC120V 60HZ R
  C3-G30X/AC230V R
  C3-G30X/AC24V R
  C3-G30X/DC110V R
  C3-G30X/DC120-125V R
  C3-G30X/DC12V R
  C3-G30X/DC220V R
  C3-G30X/DC24V R
  C3-G30X/DC48V R
  C3-G30X/DC72V R
  C3-M10/AC115V R
  C3-M10/AC120V 60HZ R
  C3-M10/AC230V R
  C3-M10/AC24V R
  C3-M10/DC110V R
  C3-M10/DC120-125V R
  C3-M10/DC12V R
  C3-M10/DC220V R
  C3-M10/DC24V R
  C3-M10/DC48V R
  C3-M10BX/UC24V R
  C3-M10DX/DC110V R
  C3-M10DX/DC120-125V R
  C3-M10DX/DC12V R
  C3-M10DX/DC220V R
  C3-M10DX/DC24V R
  C3-M10DX/DC48V R
  C3-M10DX/DC72V R
  C3-M10FX/DC110V R
  C3-M10FX/DC120-125V R
  C3-M10FX/DC220V R
  C3-M10FX/DC24V R
  C3-M10FX/DC48V R
  C3-M10R/AC230V R
  C3-M10X/AC115V R
  cảm biến tiệm cận Rechner C3-M10X/AC120V 60HZ R
  C3-M10X/AC230V R
  C3-M10X/AC24V R
  C3-M10X/DC110V R
  C3-M10X/DC120-125V R
  C3-M10X/DC12V R
  C3-M10X/DC220V R
  C3-M10X/DC24V R
  C3-M10X/DC30V R
  C3-M10X/DC48V R
  C3-M10X/DC72V R
  C3-N34/DC110V R
  cảm biến Rechner C3-N34/DC120V R
  C3-N34/DC12V R
  C3-N34/DC24V R
  C3-N34/DC36V R
  C3-N34/DC48V R
  C3-N34/DC60V R
  C3-N34/DC6V R
  C3-N34/DC72V R
  C3-N34D/DC24V R
  C3-N34D/DC72V R
  C3-N34DX/DC24V R
  C3-N34F/DC110V R
  C3-N34F/DC60V R
  C3-R20N/AC115V (110-127V) R
  C3-R20N/AC230V R
  C3-R20N/AC24V R
  C3-R20N/AC48V R
  C3-R20N/DC110V R
  C3-R20N/DC125V (120-125V) R
  C3-R20N/DC12V R
  C3-R20N/DC24V R
  C3-R20N/DC36V R
  C3-R20N/DC48V R
  C3-R20N/DC72V R
  C3-R20N/DC80V R
  C3-R28N/AC230V R
  C3-R28N/DC110V R
  C3-R28N/DC24V R
  C3-R28N/DC48V R
  C3-T31/AC115V R
  C3-T31/AC120V 60HZ R
  cảm biến tiệm cận Rechner C3-T31/AC230V R
  C3-T31/AC240V 60HZ R
  C3-T31/AC24V R
  C3-T31/AC400V R
  C3-T31/AC42V R
  C3-T31/AC48V R
  C3-T31/DC110V R
  C3-T31/DC120-125V R
  C3-T31/DC12V R
  C3-T31/DC220V R
  C3-T31/DC24V R
  Rechner Vietnam C3-T31/DC48V R
  C3-T31/DC72V R
  C3-T31BX/UC24V R
  C3-T31DX/DC110V R
gotop