Pantron Vietnam Đại lý cảm biến bộ khuếch đại Pantron

Pantron Vietnam Đại lý cảm biến bộ khuếch đại Pantron

Đại lý Pantron Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến Pantron bộ khuếch đại Pantron, cảm biến tiệm cận Pantron, bộ khuếch đại rào cản Pantron, công tắc tiệm cận, Loạt ISM ICL ISG-N ISG-A IMX-N IMX-A PSU-1000 PSU-1200, cảm biến quang Pantron

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • ĐẠI LÝ CẢM BIẾN PANTRON VIETNAM

  Đại lý Pantron Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến Pantron bộ khuếch đại Pantron, cảm biến tiệm cận Pantron, bộ khuếch đại rào cản Pantron, công tắc tiệm cận, Loạt ISM ICL ISG-N ISG-A IMX-N IMX-A PSU-1000 PSU-1200, cảm biến quang Pantron, đầu cáp nối sensor...

  Pantron xuất xứ Đức

  Đại lý nhập khấu cung cấp và bảo hành toàn quốc

  Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Pantron Germany

  Xem thêm: Wilcoxon Vietnam Đại lý cảm biến Wilcoxon máy phát tín hiệu

  MODEL CẢM BIẾN QUANG TIỆM CẬN PANTRON THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

  Pantron ISGN34/115VAC
  Pantron IR-M12-5m
  IT-P10-5m IT-P10HP-5m ITA-TLP-5 IR-P10-5m
  IT-P10-15m IT-P10HP-15m ITA-TLP-15 IR-P10-15m
  cảm biến tiệm cận Pantron IT-P10-3QD IT-P10HP-3QD ITA-TLP-B3 IR-P10-3QD
  IT-M12-5m IT-M12HP-5m ITA-CLN-5 IR-M12-5m
  IT-M12-15m IT-M12HP-15m ITA-CLV-5 IR-M12VA-5m
  IT-M12VA-5m IT-M12VAHP-5m ITA-CLV-15 IR-M12VA-15m
  Pantron Vietnam IT-M12VA-15m IT-M12VAHP-15m ITA-CLN-15 IR-M12-15m
  IT-M12-3QD IT-M12HP-3QD ITA-CLN-B3 IR-M12-3QD
  IT-M12VA-3QD IT-M12VAHP-3QD ITA-CLN-C4 IR-M12VA-3QD
  IT-M12-4QD IT-M12HP-4QD ITA-CLV-B3 IR-M12-4QD
  IT-M12VA-4QD IT-M12VAHP-4QD ITA-CLV-C4 IR-M12VA-4QD
  bộ khuếch đại Pantron IT-AE-5m IR-AE-5m 
  IT-AE-15m IR-AE-15m IR-SLA-5m
  IT-AE-3QD IR-AE-3QD IR-SLA-15m IRL-SSP-15
  IT-AS-5m  IR-SLA-3QD IRL-SSP-B3
  IT-AS-15m  IRL-TSP-5 IRL-CSN-5
  cảm biến Pantron  IR-AS-5m IRL-TSP-15 IRL-CSN-15
  – IR-AS-15m IRL-TSP-B3 IRL-CSV-5
  IT-AS-3Q IR-AS-3QD IRL-SSP-5 IRL-CSV-15
  – IT-SLAHP-5m ISG-N138/230VAC IRL-CSN-B3
  IT-SLA-5m IT-SLAHP-15m ITA-LLA-5 IRL-CSV-B3
  IT-SLA-5m IT-SLAHP-3QD ITA-LLA-15 IRL-CSN-C4
  cảm biến quang Pantron IT-SLA-3QD ITH-TSP-5 ITA-LLA-B3 IRL-CSV-C4
  ITL-TSP-5 ITH-TSP-15 ITA-TSP-5 ISG-N137/230VAC
  ITL-TSP-15 ITH-TSP-B3 ITA-TSP-15 ISG-N137/115VAC
  ITL-TSP-B3 ITH-SSP-5 ITA-TSP-B3 ISG-N137/24VAC
  ITL-SSP-5 ITH-SSP-15 ITA-SSP-5 ISG-N137/24VDC
  ITL-SSP-15 ITH-SSP-B3 ITA-SSP-15 ISG-N138/115VAC
  cảm biến Pantron ITL-SSP-B3 ITH-CSN-5 ITA-SSP-B3 ISG-N138/24VAC
  ITL-CSN-5 ITH-CSN-15 ITA-SSP-B3 ISG-N138/24VDC
  ITL-CSN-15 ITH-CSV-5 ITA-CSN-15
  ITL-CSV-5 ITH-CSV-15 ITA-CSV-5
  ITL-CSV-15 ITH-CSN-B3 ITA-CSV-15
  ITL-CSN-B3 ITH-CSV-B3 ITA-CSN-B3
  ITL-CSV-B3 ITH-CSN-C4 ITA-CSV-B3 ISG-A143/230VAC
  ITL-CSN-C4 ITH-CSV-C4 ITA-CSN-C4 ISG-A143/115VAC
  ITL-CSV-C4 ISM-1100/24VDC ITA-CSV-C4 ISG-A143/24VAC
  ISM-1000/24VDC ISM-1100S/24VDC ISM-1200/24VDC ISG-A143/24VDC
  ISM-1000S/24VDC ISM-1220S/230VAC ISM-1200S/24VDC
  230VAC/10%/4.8VA ISM-1220S/115VAC ISG-A133/230VAC
  115VAC/10%/4.8VA ISM-1220S/24VAC ISG-A133/115VAC
  24VAC/10%/4.8VA ISM-4000/24VDC ISG-A133/24VAC
  cảm biến tiệm cận Pantron ISM-2000/24VDC ISM-8000/24VDC ISG-A133/24VDC
  ISM-2000S/24VDC ISG-N14/230VAC ISG-A144/230VAC
  230VAC/±10%/3.8VA ISG-N14/115VAC ISG-A144/115VAC
  115VAC/±10%/3.8VA ISG-N14/24VAC ISG-A144/24VAC
  24VAC/±10%/3.8VA ISG-N14/24VDC ISG-A144/24VDC IMX-N34/230VAC
  24VAC/±20%/1.9VA ISG-N24/230VAC  IMX-N34/115VAC
  230VAC/±10%/4.2VA ISG-N24/115VAC ISG-N34/230VAC IMX-N34/24VAC
  115VAC/±10%/4.2VA ISG-N24/24VAC ISG-N34/115VAC IMX-N34/24VDC
  cảm biến Pantron 24VAC/±10%/4.2VA ISG-N24/24VDC ISG-N34/24VAC
  24VAC/±20%/2.0VA ISG-N27/230VAC ISG-N34/24VDC
  230VAC/±10%/4.1VA ISG-N27/115VAC ISG-N37/230VAC
  115VAC/±10%/4.1VA ISG-N27/24VAC ISG-N37/115VAC
  24VAC/±10%/4.1VA ISG-N27/24VDC ISG-N37/24VAC
  bộ khuếch đại Pantron 24VAC/±20%/2.0VA ISG-N127/230VAC ISG-N37/24VDC
  230VAC/±10%/4.2VA ISG-N127/115VAC ISG-N128/230VAC
  115VAC/±10%/4.2VA ISG-N127/24VAC ISG-N128/115VAC
  24VAC/±10%/4.2VA SG-N127/24VDC ISG-N128/24VAC IMX-A2034/230VAC
  24VAC/±20%/1.7VA ISG-A113/230VAC ISG-N128/24VDC IMX-A2034/115VAC
  230VAC/±10%/4.6VA ISG-A113/115VAC IMX-N33/230VAC IMX-A2034/24VAC
  115VAC/±10%/4.6VA ISG-A113/24VAC IMX-N33/115VAC IMX-A2034/24VDC
  24VAC/±10%/4.6VA ISG-A113/24VDC IMX-N33/24VAC
  24VAC/±20%/2.1VA ISG-A114/230VAC IMX-N33/24VDC
  230VAC/±10%/4.6VA ISG-A114/115VAC ISG-A123/230VAC
  115VAC/±10%/4.6VA ISG-A114/24VAC ISG-A123/115VAC
  24VAC/±10%/4.6VA ISG-A114/24VDC ISG-A123/24VAC
  Pantron Vietnam 24VAC/±20%/2.1VA ISG-A124/230VAC ISG-A123/24VDC
  230VAC/±10%/4.8VA ISG-A124/115VAC ISG-A134/230VAC
  115VAC/±10%/4.8VA ISG-A124/24VAC ISG-A134/115VAC
  24VAC/±10%/4.8VA ISG-A124/24VDC ISG-A134/24VAC
  24VAC/±20%/2.2VA ISG-N124M/230VAC ISG-A134/24VDC
  230VAC/±10%/4.2VA ISG-N124M/115VAC IMX-A2033/230VAC
  cảm biến quang Pantron 115VAC/±10%/4.2VA ISG-N124M/24VAC IMX-A2033/115VAC
  24VAC/±10%/4.2VA ISG-N124M/24VDC IMX-A2033/24VAC
  24VAC/±20%/1.7VA IMX-N23/230VAC IMX-A2033/24VDC
  230VAC/±10%/4.1VA IMX-N23/115VAC IMX-N24/230VAC
  115VAC/±10%/4.1VA IMX-N23/24VAC IMX-N24/115VAC
  24VAC/±10%/4.1VA IMX-N23/24VDC IMX-N24/24VAC
  24VAC/±20%/2.0VA IMX-N430/230VAC IMX-N24/24VDC
  230VAC/±10%/6.0VA IMX-N430/115VAC IMX-N440/230VAC
  115VAC/±10%/6.0VA IMX-N430/24VAC IMX-N440/115VAC
  24VAC/±10%/6.0VA IMX-N430/24VDC IMX-N440/24VAC
  cảm biến Pantron 24VAC/±20%/4.5VA IMX-N830/230VAC IMX-N440/24VDC
  230VAC/±10%/10.0VA IMX-N830/115VAC IMX-N840/230VAC
  115VAC/±10%/10.0VA IMX-N830/24VAC IMX-N840/115VAC
  24VAC/±10%/10.0VA IMX-N830/24VDC IMX-N840/24VAC
  24VAC/±20%/8.0VA IMX-A2023/230VAC IMX-N840/24VDC
  bộ khuếch đại Pantron 230VAC/±10%/4.1VA IMX-A2023/115VAC IMX-A2024/230VAC
  115VAC/±10%/4.1VA IMX-A2023/24VAC IMX-A2024/115VAC
  24VAC/±10%/4.1VA IMX-A2023/24VDC IMX-A2024/24VAC
  24VAC/±20%/2.0VA IMX-A830/230VAC IMX-A2024/24VDC
  230VAC/±10%/10.0VA IMX-A830/115VAC IMX-A840/230VAC
  115VAC/±10%/10.0VA IMX-A830/24VAC IMX-A840/115VAC
  24VAC/±10%/10.0VA IMX-A830/24VDC IMX-A840/24VAC
  24VAC/±20%/8.0VA STA-CLV-5 IMX-A840/24VDC
  STA-CLN-5 STB-CLV-5 STA-LLA-5
  STB-CLN-5 STA-CLV-C4 STB-LLA-5
  STA-CLN-C4 STB-CLV-C4 STA-LLA-B3
  STB-CLN-C4 SRSL-CLV-5 STB-LLA-B3
  SRSL-CLN-5 SRSD-CLV-5 SRSL-LLA-5
  Pantron Vietnam SRSD-CLN-5 SRHL-CLV-5 SRSD-LLA-5
  SRHL-CLN-5 SRHD-CLV-5 SRHL-LLA-5
  SRHD-CLN-5 SRLL-CLV-5 SRHD-LLA-5
  SRLL-CLN-5 SRLD-CLV-5 SRLL-LLA-5
  SRLD-CLN-5 SRSL-CLV-C4 SRLD-LLA-5
  SRSL-CLN-C4 SRSD-CLV-C4 SRSL-LLA-B3
  SRSD-CLN-C4 SRHL-CLV-C4 SRSD-LLA-B3

  SRHL-CLN-C4 SRHD-CLV-C4 SRHL-LLA-B3
  SRHD-CLN-C4 SRLL-CLV-C4 SRHD-LLA-B3
  SRLL-CLN-C4 SRLD-CLV-C4 SRLL-LLA-B3
  cảm biến tiệm cận Pantron SRLD-CLN-C4 PSU-1000S/95...265VAC SRLD-LLA-B3
  95V AC...265V AC PSU-1200S/95...265VAC 

gotop