Cảm Biến Pulsotronic - Đại Lý Việt Nam Cấp Hàng Có CO/CQ

Cảm Biến Pulsotronic - Đại Lý Việt Nam Cấp Hàng Có CO/CQ

Đại lý Pulsotronic Việt Nam chuyên cảm biến PULSOTRONIC, cam bien tiệm cận PulsoTronic, cảm biến quang pulsotronic, cam bien nhiệt độ, CẢM BIẾN lưu lượng PULSOtronic, Cảm Biến Hồng Ngoại PuLSOtronic, CAM BIEN TỪ pulsoTRONIC, cảm Biến vòng quay, cẢM bIẾN vị trí Pulsotronic, cảm biến điện dung - tốc độ - siêu âm

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Cảm Biến Pulsotronic Tại Việt Nam

        Đại lý Pulsotronic Việt Nam chuyên cảm biến PULSOTRONIC, cam bien tiệm cận PulsoTronic, cảm biến quang pulsotronic, cam bien nhiệt độ, CẢM BIẾN lưu lượng PULSOtronic, Cảm Biến Hồng Ngoại PuLSOtronic, CAM BIEN TỪ pulsoTRONIC, cảm Biến vòng quay, cẢM bIẾN vị trí Pulsotronic, cảm biến điện dung PulsotroNIC, cam bien siêu âm, cam biến tốc độ PulsoTROnic, cảm biến áp suất

  Một Số Model Cảm Biến Pulsotronic Đã Được Đại Lý Tại Việt Nam Cung Cấp

         Ngoài cảm biến Pulsotronic các loại đại lý hiệu PULSOtronic chúng tôi còn nhập khẩu và cung cấp với đầy đủ CO/CQ các phụ kiện cam bien như đầu cáp nối sensor , giá đỡ Cảm Biến...

  KJ3-Q40AB-DPS KJ5-M18MB61-ANI-V2-F2 KJ4-M10MB35
  SJ10-M30MB80-ANUI KJ4-M18MB80-ANU KJ4-M10MB35-VK
  SJ4-M18MB80-ANUI KJ4-M18MB80-ANU-X0409 KJ2-M8MB40-ANU
  SJ7-M18MN80-ANUI KJ4-M18MB80-ANU-X0419 StartPrev12345678910NextEnd
  SJ20-Q40KN-ANUI KJ4-M18MB100-ANU-V2 KJ2-G6,5MB40-ANU
  SJ14-M30MN80-ANUI KJ2,5-M12MB80-ANU KJ2-M8MB60-ANU-V1
  SJ1,5-G8EB18-DPS KJ2,5-M12MB80-ANU-X0409 KJ14-M30MN80-ANU-F1
  KJ3-G10MB12 cảm biến Pulsotronic KJ2,5-M12MB80-ANU-X0303 KJ14-M30MN80-ANU-F2
  KJ3-G10MB12-VK KJ2,5-M12MB100-ANU-V2 KJ14-M30MN80-ANU-4BIT-X0409
  KJ4-G8MB35 KJ14-M30MN80-ANU-X0419 KJ9-M30MB40-ANI
  KJ4-G8MB35-VK KJ4-M10MB35 KJ14-M30MN100-ANU-V2 KJ9-M30MB50-ANI-V2
  cảm biến lưu lượng Pulsotronic KJ14-M30MN80-ANU-X0409 KJ5-M18MB50-ANI
  KJ4-M10MB35-VK KJ14-M30MN80-ANU-4BIT KJ5-M18MB61-ANI-V2
  KJ2-M8MB40-ANU KJ3-G10MB12-X0309 KJ9-M30MB40-ANU
  KJ2-G6,5MB40-ANU KJ4-G8MB35-X0409 KJ9-M30MB50-ANU-V2
  KJ2-M8MB60-ANU-V1 KJ4-G8MB35-X0303 KJ5-M18MB50-ANU
  KJ14-M30MN80-ANU-F1 KJ4-G8MB35-X0309 KJ5-M18MB61-ANU-V2
  KJ14-M30MN80-ANU-F2 KJ4-G8MB35-VK-X0409 KJ3-M12MB50-ANU
  KJ14-M30MN80-ANU-4BIT-X0409 KJ4-G8MB35-VK-X0303 KJ15-M30MN40-ANU
  KJ20-Q40KN-ANU KJ4-M10MB35-X0409 KJ15-M30MN50-ANU-V2
  KJ9-M30MB40-ANI KJ4-M10MB35-X0405 KJ8-M18MN50-ANU
  KJ9-M30MB50-ANI-V2 KJ4-M10MB35-X0303 KJ8-M18MN61-ANU-V2
  KJ5-M18MB50-ANI KJ4-M10MB35-VK-X0409 KJ1-M8MB30-NA cam bien Pulsotronic
  KJ5-M18MB61-ANI-V2 KJ4-M10MB35-VK-X0309 KJ1-M8MB50-NA-V2
  KJ9-M30MB40-ANU KJ1-M8MB30-NA-X0303 KJ2-M8MN30-NA
  KJ9-M30MB50-ANU-V2 KJ2-M8KN30-NA-T-X0303 KJ2-M8MN50-NA-V2
  KJ5-M18MB50-ANU KJ2-M8KN30-NA-T-X0319 KJ2-M12MB30-NA
  KJ5-M18MB61-ANU-V2 KJ2-M12MB30-NA-X0509 KJ2-M12MB55-NA-V2
  KJ3-M12MB50-ANU KJ2-M12MB30-NA-X0511 KJ4-M12MN30-NA

  Cảm Biến Tiệm Cận Pulsotronic

  KJ15-M30MN40-ANU KJ2-M12MB30-NA-X0309 KJ4-M12MN50-NA-V2
  KJ15-M30MN50-ANU-V2 KJ4-M12MN30-NA-X0509 KJ5-M18MB30-NA
  KJ8-M18MN50-ANU KJ4-M12MN30-NA-X0511 KJ5-M18MB50-NA-V2
  KJ8-M18MN61-ANU-V2 KJ4-M12MN30-NA-X0303 KJ8-M18MN30-NA
  KJ1-M8MB30-NA KJ4-M12KN30-NA-T-X0303 KJ8-M18MN50-NA-V2
  KJ1-M8MB50-NA-V2 KJ4-M12KN30-NA-X0509 KJ10-M30MB40-NA
  KJ2-M8MN30-NA Cảm Biến Pulsotronic KJ2-M12KB30-NA-X2.3 KJ10-M30MB60-NA-V2
  KJ2-M8MN50-NA-V2 KJ5-M18MB30-NA-X0509 KJ15-M30MN40-NA
  KJ2-M12MB30-NA KJ5-M18MB30-NA-X0515 KJ15-M30MN60-NA-V2
  KJ2-M12MB55-NA-V2 KJ8-M18MN30-NA-X0303 KJ4-M12KN30-NA
  KJ4-M12MN30-NA KJ8-M18KN30-NA-X0303 KJ4-M12KN30-NA-HT125-X0241
  KJ4-M12MN50-NA-V2 KJ10-M30MB40-NA-X0509 KJ2-M12KB30-NA
  KJ5-M18MB30-NA KJ4-M12MN40-DNS-T-X0303 KJ8-M18KN30-NA
  KJ5-M18MB50-NA-V2 KJ10-M30MB60-DPS KJ5-M18KB30-NA
  KJ8-M18MN30-NA Pulsotronic VIET NAM  KJ10-M30MB60-DPS-X0409 KJ15-M30KN40-NA
  KJ8-M18MN50-NA-V2 KJ1,5-Q8MB40-DPO-AM KJ10-M30KB40-NA
  KJ10-M30MB40-NA SJ6-M12MB68-DPO-V2 KJ2-M8KN30-NA
  KJ10-M30MB60-NA-V2 KJ6-M12MB68-DNS-V2 KJ1,5-M8MB40-DPS
  KJ15-M30MN40-NA SJ6-M12MB68-DNO-V2 KJ1,5-M8MB50-DPS-V1
  KJ15-M30MN60-NA-V2 SJ6-G6,5MN60-DPS-V1 KJ1,5-M8MB40-DNS
  KJ4-M12KN30-NA SJ6-G6,5MN60-DPO-V1 KJ1,5-M8MB50-DNS-V1
  KJ4-M12KN30-NA-HT125-X0241 SJ6-G6,5MN60-DNS-V1 KJ2-M8MN40-DPS
  KJ2-M12KB30-NA SJ6-G6,5MN60-DNO-V1 KJ2-M8MN50-DPS-V1
  KJ8-M18KN30-NA SJ6-M8MN45-DNO KJ2-M8MN40-DNS
  KJ5-M18KB30-NA SJ1,5-M8EB45-DNA KJ2-M8MN50-DNS-V1
  KJ15-M30KN40-NA KJ2-M8KN30-NA SJ1,5-M8EB45-DPA KJ2-M12MB40-DPS CẢM BIẾN Pulsotronic
  KJ10-M30KB40-NA SJ2,5-M8EN45-DNA KJ2-M12MB60-DPS-V2
  cảm biến tiệm cận Pulsotronic SJ10-M12MN68-DPO-V2 KJ2-M12MB40-DNS
  KJ2-M12MB50-DPS-SF KJ10-M12MN68-DNS-V2 KJ2-M12MB60-DNS-V2
  KJ2-M12MB70-DPS-V2-SF SJ10-M12MN68-DNO-V2 KJ4-M12MN40-DPS
  KJ4-M12MN50-DPS-SF SJ10-M30MB80-Anuim KJ4-M12MN60-DPS-V2
  KJ4-M12MN70-DPS-V2-SF SJ6-M12MB50-DPO KJ4-M12MN40-DNS
  KJ2-M12MB40-DPS-T SJ6-M12MB50-DNO KJ4-M12MN60-DNS-V2
  KJ2-M12MB60-DPS-V2-T SJ10-M12MN50-DPO KJ2-M12MB50-DPS-SF
  Cảm Biến Điện Dung Pulsotronic
  KJ4-M12MN40-DPS-T SJ10-M12MN50-DNO KJ2-M12MB70-DPS-V2-SF
  KJ5-M18MB60-DPS-SF SJ12-M18MB76-DPO-V2 KJ4-M12MN50-DPS-SF
  KJ5-M18MB80-DPS-V2-SF SJ12-M18MB76-DNS-V2 KJ4-M12MN70-DPS-V2-SF
  KJ8-M18MN60-DPS-SF SJ12-M18MB76-DNO-V2 KJ2-DPS T-M12MB40
  KJ5-M18MB40-DPS-T SJ4-M18MB80-ANUI KJ2-M12MB60 DPS-V2-T
  KJ5-M18MB65-DPS-V2-T SJ7-M18MN80-ANUI KJ4-DPS T-M12MN40
  KJ8-M18MN40-DPS-T SJ12-M18MB65-DPO KJ2-M12MB60-DPA
  KJ8-M18MN65-DPS-V2-T SJ12-M18MB65-DNO KJ2-M12MB80-DPA-V2
  KJ10-M30MB60-DPS-SF SJ20-M18MN65-DPO KJ4-M12MN60-DPA
  KJ10-M30MB80-DPS-V2-SF SJ20-M18MN65-DNO KJ4-M12MN80-DPA-V2
  KJ15-M30MN60-DPS-SF SJ12-G20KB80-DPS KJ5-M18MB40-DPS
  KJ15-M30MN80-DPS-V2-SF SJ20-M18MN76-DPO-V2 KJ5-M18MB65-DPS-V2
  KJ10-M30MB40-DPS-T SJ20-M18MN76-DNO-V2 KJ5-M18MB40-DNS
  KJ10-M30MB60-DPS-V2-T SJ20-G20KN80-DPS KJ8-M18MN40-DPS
  KJ15-M30MN40-DPS-T SJ22-M30MB80-DPO-V2 KJ8-M18MN65-DPS-V2
  KJ15-M30MN60-DPS-V2-T SJ22-M30MB80-DNS-V2 KJ8-M18MN40-DNS
  KJ0,6-G3EB22-DPS SJ22-M30MB80-DNO-V2 KJ8-M18MN65-DNS-V2
  KJ8-M18MN50-ANI KJ15-M30MN40-ANI SJ14-M30MN80-ANUI KJ5-M18MB40-DPO
  cảm biến điện dung Pulsotronic SJ22-M30MB65-DNO KJ5-M18MB65-DPO-V2
  KJ8-M18MN61-ANI-V2 SJ40-M30MN80-DPO KJ5-M18MB40-DNO
  KJ15-M30MN50-ANI-V2 SJ40-M30MN80-DNO KJ5-M18MB65-DNO-V2
  KJ10-M18MN60-ANU-DPSS SJ40-M30MN95-DPO-V2 KJ8-M18MN40-DPO
  KJ15-M30MN50-DPS-V2 SJ40-M30MN95-DNS-V2 KJ8-M18MN65-DPO-V2
  KJ15-M30MN35-DNS SJ40-M30MN95-DNO-V2 KJ8-M18MN40-DNO
  KJ15-M30MN50-DNS-V2 KJ1,5-G6,5EB16-DPS-X0429 KJ8-M18MN65-DNO-V2
  KJ1,5-M8MB45-DPS-T SJ3-G6,5MB45-DPS KJ5-M18MB60-DPS-SF
  KJ8-M18MN80-DPS-V2-SF SJ3-G6,5MB45-DNS KJ5-M18MB80-DPS-V2-SF
  KJ2-M8EB60-DPS-HT140-X0240 SJ3-G6,5MB45-DNO KJ8-M18MN60-DPS-SF
  KJ15-M30MN35-DNS-X0409 SJ6-G6,5MN45-DPS KJ5-DPS T-M18MB40
  KJ2-M12MB40-DPS-T-X0309 SJ6-G6,5MN45-DPO KJ5-M18MB65 DPS-V2-T
  KJ2-M12MB70-DPS-T-X0309 SJ6-G6,5MN45-DNS KJ8-DPS T-M18MN40
  KJ4-M12MN40-DPS-T-X0309 SJ6-G6,5MN45-DNO KJ8-M18MN65 DPS-V2-T
  KJ10-M30MB40-DPS-T-X0309 SJ1,5-G6,5EB45-DNA KJ5-M18MB60-DPA
  KJ15-M30MN40-DPS-T-X0309 SJ1,5-G6,5EB45-DPA KJ5-M18MB75-DPA-V2
  KJ1,5-M8MB45-DPS-T-X0309 SJ1,5-G8EB18-DPS KJ8-M18MN60-DPA
  KJ1,5-M8MB50-DPS-V1-T KJ3-G10MB12 KJ8-M18MN75-DPA-V2
  KJ2-G6,5MB40-ANU-X0409 KJ3-G10MB12-VK KJ10-M30MB40-DPS
  KJ5-M18MB61-ANI-V2-F1 KJ4-G8MB35 KJ10-M30MB75-DPS-V2
  KJ15-M30MN40-DPS KJ4-G8MB35-VK KJ10-M30MB40-DNS
  cảm biến Pulsotronic KJ10-M30MB75-DNS-V2 CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG Pulsotronic

   

  Thông tin liên hệ

  Đại Lý Thiết Bị Máy Việt Nam - Công Ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Email: tan.pham@chauthienchi.com Hotline: 0901.492.039 or 0374.008.015

  Nếu bạn thấy thông tin nào vi phạm bản quyền, vui lòng cho chúng tôi biết qua email tan.pham@chauthienchi.com Trân trọng cảm ơn

  If you see any information that infringes copyright, please let us know via email tan.pham@chauthienchi.com Sincerely thank you

  ---------//---------

  Các sản phẩm chắc chắn bạn quan tâm : Động Cơ Rossi | Hộp số Rossi | Cảm Biến Tiệm Cận IFM | Cảm Biến Nhiệt Độ IFM | Cảm Biến Áp Suất IFM | Cảm Biến Lưu Lượng IFM | Phốt Bơm Torishima | Cảm Biến IFM | Khớp Nối Deublin | Bộ mã Hóa Quay Eltra | Cảm Biến Telemecanique | Van Điện Từ Duplomatic


  Danh Mục Sản Phẩm: ĐỘNG CƠ HỘP SỐ, BƠM VAN XI LANH, CẢM BIẾN ENCODER, TỰ ĐỘNG HÓA KHÁC

gotop