Cảm Biến Celduc Đại Lý Bộ Điều Khiển Relay Celduc Việt Nam

Cảm Biến Celduc Đại Lý Bộ Điều Khiển Relay Celduc Việt Nam

Dại lý sensor Celduc việt nam chuyên cảm biến celduc, Relay Celduc, Điều khiển nhiệt độ Celduc, cảm biến quang, Bộ điều khiển điện Celduc, cam bien nhiệt độ, Cảm biến tiệm cận từ Celduc, Cảm biến an toàn Celduc, cam bien báo mức, Cảm biến vị trí Celduc, PSA60010 Cảm biến an toàn Celduc, công tắc, Solid State Relays

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Celduc Việt Nam Cảm Biến Bộ Điều Khiển

       Đại lý sensor Celduc việt nam chuyên cảm biến celduc, Relay Celduc, Điều khiển nhiệt độ Celduc, cảm biến quang, Bộ điều khiển điện Celduc, cam bien nhiệt độ, Cảm biến tiệm cận từ Celduc, Cảm biến an toàn Celduc, cam bien báo mức, Cảm biến vị trí Celduc, cam bien lưu lượng, cảm biến cảm ứng, PSA60010 Cảm biến an toàn Celduc, công tắc, cảm biến áp lực ap suất, Solid State Relays, PTA80020 Celduc Cylindrical Magnetic Proximity Sensor Inductive, Cảm biến giải phóng mặt bằng Celduc, Cảm biến Level & dòng chảy, Rơ le bán dẫn SKLD10510 Celduc, Cảm biến mức chất dẻo, PFA3125EX, CELDUC SO963460, MK9906.82/008 DC24V 1,5-30S. Model: PFS-251-600V, PLA33407 MAGNETIC PROXIMITY SENSOR, bộ điều khiển động cơ

  Cảm Biến An Toàn Tiệm Cận Vị Trí Cảm Ứng Lưu Lượng Nhiệt Độ Báo Mức Celduc Vietnam

  PTE11320 cảm biến celduc PTA10540  SOM02060 
  PTE11321 PTA11235  SOM040100 
  PTE21320 PTA12401 cảm biến báo mức celduc SOM040200 
  PTE21321 PTA13701  SOM04060 
  PTI11220 cảm biến vị trí celduc PTA13715  SOM06060 
  PTI21220 PTA13730 bộ điều khiển celduc SEA05020 
  PTE41320 PTA50010  SEA05022 
  PTE31320 PTA90010  SEA15010 
  PTE31321 PTA90020  SEA24010 
  PTI40003 PTA90130  SEA24020 
  PTI40020 cảm biến nhiệt độ celduc  PTB13702  SEC05003 
  PTI50003 PTC12301  SEC05103 
  PTI50020 PTC12310  SSA05320 
  PTI60003 PTC13730  SSA24320 
  PTI60020 PTI11220  SSA24325 
  PTI70020 PTI21220  SSC05306 
  PTI60021 PTPA0100 + magnet  SSC15306 
  PTI60022 PTPA0230 + magnet  SSC24306 
  PWA PWB PTPB0010  ST645000 
  PWA01500 PLE13320  ST647000 
  PWB01500 PLE14320  ST323000 
  PWC01500 PTE11320  cảm biến celduc SG441020 
  PWA11500 PTE11321  SG444020 
  PWB11500 PTE21320  SG444120 
  PDC26730 PTE21321  SG444420 
  PDLA2030 PTE31320  SG464020 
  PC PCA PCLA PTE31321 cảm biến vị trí celduc SG464120 
  PCC12320 PTE41320  SG464420 
  PCA36720 PTE41321  SG468020 
  PC2A2330 PTF01070  SG468120 
  PC3A2330 PTFA0100  SG468420 
  PCA22330 PTFA1015  SG469020 
  PCLA3030 PTFA1103  SG469120 
  PCC26720 PTFA1210  SG469420 
  PSA60010 PTFA2015  SG541020 
  PSA60020 PTFA2115  SG541120 
  PSA60015 PTFA3015  SG541420 
  PTA11235 cảm biến báo mức celduc PTFA3115  SG544020 
  PTA12401 PTFA3215  SG544120 
  PTA13701 PTFA3315  SG564020 
  PTA13715 PMG12802  SG564120 
  PTA13730 PMG12921  SG564420 
  PTA50010 bộ điều khiển celduc PMG12930  SO445420 
  PTA90130 PMG13051  SO465420 

  Bộ Điều Khiển Động Cơ Celduc - Đại Lý Cảm Biến Quang

  PTB13702 PMG13110  SO467420 
  PTC12301 PFA3125EX  SO468420 
  PTC13730 PLA1125EX  SO469420 
  PTA10440 PLB1xx5EX  SIL465000 
  PTPA0230 cảm biến celduc PLC1xxEX  SIM465000 
  PTPB0010 PTA1125EX  SWG50210 
  PTPA0430 PTA6125EX  SWG50810 
  PTPA0030 PTA9125EX  SWG81510 
  PTA90160 PTB1xx5EX  SWG82710 
  PTA80020 PTC1xxEX cảm biến nhiệt độ celduc  SWG83610 
  PTPA0110 PSS5905EX  SWG84210 
  PMG90010 PSS7905EX  SWG84810
  PMG12802 P3150000  SWG88010 
  PMG12921 P4159000  SVTA4650 
  PMG12930 cảm biến báo mức celduc P4160000  SVTA4651 
  PMG13051 P4200000  SVTA4684 
  PMG13110 P6250000  SVTA4690 
  PMG12481 PA320000  SVTA4691 
  PMG12482 PMG92280  SVTA4694 
  PHA01200 PT8100000  SWTA4610 
  PHA11200 cảm biến vị trí celduc U3150000  SWTA4620 
  PHC10010 U4200000  SWTA4630 
  PHC13700 U6250000 bộ điều khiển celduc SWTA4631 
  PB158T00 U8300000  SWTA4634 
  PB195T00 U8350000  SWTA4650 
  PB285T00 UB104000  SWTA46501 
  PB367G00 UF181538  SCB345100 
  PB390G00 UF127738  SCB564310 
  PBA10010 UF207760  SCB665300 
  PBA13725 UF221105  SCB745300 
  PBA13740 UF341605 cảm biến báo mức celduc SCB765200 
  PBA13780 UF777760  SCB865300 
  PBA10020 UR102540  SCB865600 
  PAA10060 UR144061  SCB867300 
  PAA11202 UR304000  SCB867600 
  PLA11208 UR502000  SCB941300 
  PLA12430 UR508000  SCB941600 
  PLA13701 UR604010  SCB942300 
  PLA13715 UR801000  SCB942600 
  PLA13725 PSS59050  SCB962600 
  PLA13750 cảm biến nhiệt độ celduc  PSS59150  SCB965600 
  PLB16701 PSS79050  cảm biến celduc SOB542460 
  PLC10040 PSS79150  SOB765660 
  PLC13701 bộ điều khiển celduc PXS10350  SOB942660 
  Công Tắc Relay Celduc - Dai Ly Chuyên Cam Bien Hiệu Celduc
  PLA10100 PXS59010  SOB963660 
  PLA10160 PXS59150  SOB965660 
  PAC10010 PXS70150  SOB967660 
  PLB10060 PXS79010 bộ điều khiển celduc SOB865660 
  PLA13780 PXS79020  1Y042715 
  PLMA0220 PXS79150 1Y040915 
  PLC13780 P2000100  1Y042217 
  PAB10020 cảm biến celduc P3000100  1Y041660 
  PLA10290 XKA20420  1Y041817 
  PLA10292 XKA70420  1Y042716 
  PLA43403 XKA70440  1Y040905 
  PSA60010 XKA90440 cảm biến báo mức celduc 1Y044604 
  PSA60020 XKD10120  1Y041711 
  PSA60015 XKD10306  1Y011567 
  PSA60010 cảm biến vị trí celduc XKD11306D  SCF42160 
  PSA60020 XKD70306  SCF42324 
  PSA60015 XKD90306  SCF62160 
  D31A3100  XKH20120  SF441310 
  D31A3110  XKM22440  SF541310 
  D31A5100  XKM23440  SF542310 
  D31A5110  XKR24440 cảm biến nhiệt độ celduc  SF546310 
  D31A6110  SLA01220  SCFL42100 
  D31A7100  SLA02220  SCFL62100 
  D31A7110  SLA03220  SP752120 
  D31B3110  SLD01205  SP852120 
  D31B5110  SLD01210  SO745090 
  D31C2100  SLD02205  SO747090 
  D31C2110  SLD03205  SO763090 
  D31C5100  SLD03210  SO765090 
  D31C5110  SPA07420  SO767090 
  D31C7100 cảm biến báo mức celduc SPD03505  SO768090 
  D31C7110  SPD07505  SO769090 
  D32A3100  STA07220  cảm biến celduc SO847070 
  D32A3110  STD03205  SO848070 
  D32A5100  STD03505  SO849070 
  D32A7100  STN07105  SO863070 
  D41A3100L  ESD01000  SO863970 
  D41A3110L  ESC05000  SO865070 
  D71A2100  ESD05000  SO865970 
  D71A2110  ESD08000  SO867070 
  D71A5100 cảm biến nhiệt độ celduc  ESD08100  SO867970 
  121R061380  ESD16000  SO868070 
  121R121329  ESD16100  SO868970 
  121R241343  SF542310  SO869070 
  121R121402N2  SH555100  SO869970 
  121R241446N2  SK541100    SO885060 
  AB212035  SK541101  SO887060 
  AC010520  SKA10420  SO888060 
  AC031035 bộ điều khiển celduc SKA10440  SO889060 
  Dai Ly Cảm Biến Từ Tiệm Cận Celduc Viet Nam
  AC051035  SKA11420  SO941460 
  AD2240105  SKA11421  SO942460 
  AI011535  SKA11440  SO943460 
  AI021530  SKA11441  SO945460 
  AI431530  SKA20420  SO963460 
  AI441535 cảm biến báo mức celduc SKA20421  SO965460 
  AJ211535  SKA20440  SO967460 
  AL442035  SKA20441  SO942560 
  CD1690130  SKA20460  SO963560 
  CD207090  SKA21420  SO965560 
  CD296090  SKA21421 cảm biến nhiệt độ celduc  SO967560 
  CD3060100  SKA21440  SC741110 
  CG211535  SKA21441  SC742110 
  IA211030  cảm biến celduc SKB10420  SC744110 
  IB600099  SKB10440  SC762110 
  PAA10060  SKB20420  SC764110 
  PAA11202  SKB20440  SC764910 
  PAA11205 cảm biến vị trí celduc SKD10120  SC767110 
  PAB10020  SKD10306  SC768110 
  PAC10010  SKE20420  SC769110 
  PB158S00  SKR20420  SC841810 
  PB195T00 bộ điều khiển celduc SR442100  SC841910 
  PB285T00  SR541100  SC842110 
  PB367G00  SKA20620  SC842810 
  PB390G00  SKA10640  SC844110 
  PBA10010  SKA20640  SC844910 
  PBA13725  SKL10120  SC862110 
  PBA13740  SKL20120  SC862910 
  PBA13780  SKL10220  SC864110 
  PHA01200  SKL20220  SC864810 
  PHA11200  SKL10240  SC864910 
  PHC10010  SKL15240  SC867110 
  PHC13700  SKL20240  SC867910 cảm biến nhiệt độ celduc 
  PLA10130  SKL10520  SC868110 
  PLA10160  SKL20520  SC868910 
  PLA11208  SKL10540  SC869110 
  PLA12430  SKL20540  SC869910 
  PLA13701  SKL10740  SC941110 
  PLA13715  SKL20740  SC941160 
  PLA13725  SKLD10510  SC942110 
  PLA13750  SKLD11006  cảm biến celduc SC942120 
  PLA13780  SKLD30510  SC942160 
  PLB10060+P625000  SKLD31006  SC942900 
  PLB13730+P625000  SCC10506  SC944110 
  PLB16701+P625000  SCC11506  SC944160 
  PLC10030  SCC11520  SC945160 
  PLC10040  SCC20506  SC947160 
  PLC13701  SCC21506 bộ điều khiển celduc SC948100 
  PLC13780  SCC21520  SC961160 
  PLMA0100  SCM030200  SC962114 
  PLMA0130 cảm biến báo mức celduc SCM040600  SC962160 
  PMG12481  SCM0100200  SC962800 
  PMG12830  SGC12006  SC962960 
  PMG12921  SGC20420  SC965100 
  PMG90010  SGC22006 cảm biến vị trí celduc SC965160 
  PMG92291  SGD15100  SC967100 
  PMG92334  SGD17100  SC967160 
  PSA60010  SGD25100  SIL842770 
  PSA60015  SGD27100  SIL842970 
  PSA60020 cảm biến nhiệt độ celduc  SOM020100  SIL863170 
  PTA10440  SOM020200  SIL865 cảm biến celduc
  enlightened Solid State Relays & Controllers
  Working principles
  Our complete range
  Single Phase SSR
  Two Phase SSR
  Three Phase SSR
  Four-Leg SSR
  SSR for motor control
  SSR with diagnostics
  DC SSR
  Special relays
  Temperature controller
  Power controllers (TPR) – NEW
  Accessories
  Selector by application
  Selector by electrical criteria
  Accessories
  Choosing the right heatsink
   
  enlightened Magnetic proximity sensors
  Working principles
  Our complete range
  Search by application
  Safety sensors
  Presence, position sensors
  Clearance sensors
  Level & flow sensors
  Speed sensors
  ATEX sensors
  Specific sensors
  Control Magnets
   
  enlightened Reed relays and switches
  Reed switches and mercury tilt switches
  Reed Relays Range in DIP enclosure
  Reed Relays Range in SIP enclosure
  High voltage relays
  Mercury wetted Relays
  Reed relays

  Thông tin liên hệ

  Đại Lý Thiết Bị Máy Việt Nam - Công Ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Email: tan.pham@chauthienchi.com Hotline: 0901.492.039 or 0374.008.015

  Nếu bạn thấy thông tin nào vi phạm bản quyền, vui lòng cho chúng tôi biết qua email tan.pham@chauthienchi.com Trân trọng cảm ơn

  If you see any information that infringes copyright, please let us know via email tan.pham@chauthienchi.com Sincerely thank you

  ---------//---------

  Các sản phẩm chắc chắn bạn quan tâm : Động Cơ Rossi | Hộp số Rossi | Cảm Biến Tiệm Cận IFM | Cảm Biến Nhiệt Độ IFM | Cảm Biến Áp Suất IFM | Cảm Biến Lưu Lượng IFM | Phốt Bơm Torishima | Cảm Biến IFM | Khớp Nối Deublin | Bộ mã Hóa Quay Eltra | Cảm Biến Telemecanique | Van Điện Từ Duplomatic


  Danh Mục Sản Phẩm: ĐỘNG CƠ HỘP SỐ, BƠM VAN XI LANH, CẢM BIẾN ENCODER, TỰ ĐỘNG HÓA KHÁC

gotop