Cảm Biến Burster Vietnam Đại Lý Cảm Biến Áp Lực Dò Load Cells

Cảm Biến Burster Vietnam Đại Lý Cảm Biến Áp Lực Dò Load Cells

Đại lý sensor Burster Vietnam xuất xứ Đức chuyên cảm biến Burster, đầu dò áp suất Burster, Load Cells cảm biến áp lực Burster, cảm biến vòng quay Burster, encoder bộ mã hóa, cam bien mô men xoắn, cảm biến áp suất Burster, thiết bị hiệu chuẩn, bộ nguồn Power, bộ điều khiển áp suất Burster, Digital Indicator, cảm biến nhiệt độ, bộ khuếch đại

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Cảm Biến Burster Vietnam - Cảm Biến Áp Lực Load Cells Đầu Dò Áp Suất

       Đại lý sensor Burster Vietnam xuất xứ Đức chuyên cảm biến Burster, đầu dò áp suất Burster, Load Cells cảm biến áp lực Burster, cảm biến vòng quay Burster, encoder bộ mã hóa, cam bien mô men xoắn, cảm biến áp suất Burster, thiết bị hiệu chuẩn, bộ nguồn Power, bộ điều khiển áp suất Burster, Digital Indicator, cảm biến nhiệt độ, bộ khuếch đại Burster Torque Sensor 8651-4100 Burster Drehmoment Torque Sensor Type 8646-5007.5 8402-6010 84026010 Power Sensor 8661-5100-v0102 86615100v0102 8524-5500 Power Sensor Load Cell potentiometric wegsensor Type 8710-50 Geb Miniature Pressure Force Sensor 0-1kn 8526-6001 Mô-đun cảm biến PROFIBUS, Amplifier module, Press-fit Control, Compression load cell, Miniature ring load cell, Tension load cells, Torque sensors, Displacement sensors, Pressure sensors, Angle of rotation, Special Sensors

  • Cảm biến Burster nhà máy tại Đức, đại lý cung cấp có đầy đủ CO/CQ
  • Hãng burster với các giải pháp đo lường hiệu quả trong các ngành công nghiệp, hình thành và phát triển hơn nữa thế kỷ chuyên phát triển các dòng cảm biến, thiết bị đo có độ chính xác cao
  • Bên cạnh cảm biến Burster thì chúng tôi chuyên nhiều mãng thiết bị tự động hóa công nghiệp khác như động cơ hộp số bơm van xi lanh encoder biến tần và đa dạng thiết bị khác

  Model Cảm Biến Áp Lực Đầu Dò Áp Suất Load Cells Burster Thông Dụng Ở Vietnam

  8524-5500 8524-6001 8524-6002 8524-6005 8524-6010 8524-6020 8524-6050 8524-6100 8524-6200 8580-V008 8580-V012 Load cells Burster vietnam 8580-V024 8580-V036 8590-V002 8590-V003 8590-V004 8590-V005 9941 9310  9900-V209,  99004 8415-5200 8415-5500 8415-6001 8415-6002 8415-6005 8415-5500-V010 8416-5200 8416-5500 cảm biến Burster 8416-6001 8416-6002 8416-6005 8438-5005 8438-5010 8438-5020 8438-5050 8438-5100 8438-5200 8438-5500 8438-6001 8438-6002 8438-6005 8438-6010 8438-6020 bộ điều khiển áp suất Burster 8438-6050 cảm biến áp suất Burster 8438-6100,  8411-2.5 8411-5 8411-10 8411-20 8411-50 8411-100 8411-200 8411-500 8411-1000 8411-2000 8411-5000 cảm biến áp lực Burster

  84355500 84356001 84356002 84356005 cảm biến Burster
  8527-5500 8527-6001 8527-6002 8527-6005 8527-6010 8527-6020 8527-6050 8527-6100
  85043-0.02 85043-0.05 85043-0.1 85043-0.5 85043-1 85043-2 85043-5 85043-10 85043-20 85043-50 85043-100 85043-200 85043-500 85043-1MN 85043-1.5MN 85043-5MN 85073-0.2 85073-0.5 85073-1 85073-2 
  cảm biến vòng quay Burster 85073-5 85073-10 85073-20 85073-50 85073-100 85073-200 85073-500 85073-1000 85041-0.02 85041-0.05 85041-0.1 85041-0.2 85041-0.5 85041-1 85041-2 bộ khuếch đại Burster 85041-5 85041-10 85041-20 85041-50 85041-100 85041-200 85041-7001 85041-7002 85075-0.2 85075-0.5 85075-1 85075-2 85075-5 85075-10 85075-20 85075-50 85075-100 85075-200 85075-500 99546-000A-0150030 99209-545A-0160030 99209-546A-0160030 8510-5001 8510-5002 8510-5005 8510-5010 8510-5020 cảm biến áp lực Burster

  8511-5005 8511-5010 8511-5020 8511-5050 8511-5100 8511-5200 8511-5500 8511-6001 8511-6002 Load cells Burster vietnam

  8625-4005 0…0.5NCM 8625-4010 0…1NCM 8625-4020 0…2NCM 8625-4050 0…5NCM 8625-4100 0…10NCM 8625-4200 0…20NCM 8625-4500 0…50NCM 8625-5001 0…1NM 8625-5002 0…2NM 8625-5005 0…5NM 8625-5010 0…10NM cảm biến áp suất Burster 8625-5020 0…20NM 8625-5050 0…50NM 8625-5100 0…100NM 8625-5200 0…200NM 8625-5500 0…500NM 8625-6001 0…1000NM 8625-6002 0…2000NM 8625-6005 0…5000NM 9900-V589 99553-000A-0110030 99141-553A-0150030 99209-553A-0110030 99594-000A-0150030 99141-594A-0150030 99209-594A-0150030 cảm biến vòng quay Burster

  8627-5010 8627-5025 8627-5050 8627-5100 8627-5200 8627-5500 8627-6001 8627-6002 8627-6005 8628-5005 8628-5010 8628-5025 8628-5050 8628-5100 8628-5200 8628-5500 8628-6001 8632-5002 86325005 86325012 86325025 86325063 86325100 86325160 86325250 86325500 86326001 cảm biến Burster
  8651-4020 8651-4050 8651-4100 8651-4200 8651-4500 8651-5001. 8651-5002 8651-5005 8651-5010 8651-5020 8651-5050 8651-5100 8651-5200 8651-5500 8651-6001 99553-000C-0160030 99141-553B-0160030 99540-000B-0270030 99141-540E-0270030 99141-540M-0270030 DIGIFORCE 9306 SEMMEG 9000 bộ khuếch đại Burster
  86402-5006 86402-5012 86402-5025 86402-5063 86402-5160 86402-5500 86402-6001 86402-5006-V501 86402-5012-V501 86402-5025-V501 86402-5063-V501 86402-5160-V501 86402-5500-V501 86402-6001-V501 99540-000K-0270030 99141-540K-0270030 bộ điều khiển áp suất Burster
  8645-5002.5 8645-5005 8645-5007.5 8645-5075 8645-5175 8645-5250 8646-5002.5 8646-5005 8646-5007.5 8646-5017.5 8646-5175 8646-5250 8646-5500 cảm biến áp lực Burster
  8652-4200 8652-4500 8652-5001 8652-5005 8652-5010 8652-5020 8652-5050 8652-5100 8652-5200 8652-5500 8652-6001 8652-6002 8652-6005 8652-4200-V001 8652-4500-V001 8652-5001-V001 8652-5005-V001 8652-5010-V001 8652-5020-V001 8652-5050-V001 8652-5100-V001 8652-5200-V001 8652-5500-V001 8652-6001-V001 8652-6002-V001 8652-6005-V001 8652-5100-V001 8652-5050-V402 8652-Z003 cảm biến Burster

  8740-5001 0…1MM 8740-5002 0…2MM 8740-5005 0…5MM 8740-5010 0…10MM 8740-5025 0…25MM 8740-5050 0…50MM 8740-5100 0…100MM 8740-5150 0…150MM 8741-5001 8741-5002 8741-5005 8741-5010 8741-5025 8741-5050 99552-000A-0090030 99141-552A-0090030
  8739-5001-V501 8739-5002-V501 8739-5005-V501 8739-5010-V501
   cảm biến áp suất Burster
  87240-000 87241-000 87243-000 87244-000 87245-000 87246-000,87C04-000 87C04-004 87C04-010 87C04-011 87C04-012 87C04-013 87C04-014,87C05-002,87C05-009 Load cells Burster vietnam
  87350-000 87351-000 87352-000 87353-000 87354-000 87355-000 87356-000 99547-000A-0160030 87350-Z003 cảm biến Burster
  8709-8025 8709-5050 8709-5075 8709-5100 8709-5125 8709-5150 8709-5200 8709-5250
    8710-25 8710-50 8710-75 8710-100 8710-150 8711-25 8711-50 8711-75 8711-100 8711-150
  8712-10 8712-25 8712-50 8712-100 8712-125 8712-150 8713-10 8713-25 8713-50
  8718-100 8718-150 8718-200 8718-300 8718-400 8718-500 8718-600 8718-750 8718-1000 8718-1250 8718-1500 8718-1750 8718-2000
  8719-5050 8719-5100 8719-5130 8719-5150 8719-5175 8719-5200 8719-5225 8719-5275 8719-5300 8719-5400 8719-5450 8719-5500 8719-5600 8719-5750 8719-5900
  8738-DK802R2 8738-DK822R5 8738-DG25BP 8738-DG50BP 8738-DG100BP
   cảm biến Burster

  8227-4050-V134 0…50MBAR 8227 8227-4250-V134 0…250MBAR 8227-45050-V134 0…500MBAR 8227-5001-V134 0…1BAR 8227-5002-V134 0…2BAR 8227-5005-V134 0…5BAR 8227-5010-V134 0…10BAR 8227-5020-V134 0…20BAR 8227-5050-V134 0…50BAR 8227-5100-V134 0…100BAR 8227-5200-V134 0…200BAR 8227-5500-V134 0…500BAR,99654-000C-0090030
  8201-5030-H021A 8201-5050-H021A 8201-5100-H021A 8201-5200-H021A 8201-5300-H021A 8201-5500-H021A 99545 - 000D – 0160030
   cảm biến áp lực Burster

  8201-5030-N021A 8201-5050-N021A 8201-5100-N021A 8201-5200-N021A 8201-5300-N021A 8201-5500-N021A 8201-5800-N021A 8201-6001-N021A cảm biến Burster
  8262-15 8262-25 8262-50 8262-75 8262-100 8262-150 8262-200 8262-300 8262-750 8262-1000 8262-2000 8262-3000 8262-5000 8262-7500 Load cells Burster vietnam 8263-10 8263-15 8263-25 8263-50 8263-75 8263-100 8263-150 8263-200 8263-300 8263-750 8263-1000 8263-2000 8263-3000 8263-5000 8263-7500 bộ khuếch đại Burster

  8267-4100 8267-4200 8267-4500 8267-5001 8267-5002 8267-5005 8267-5010 8267-5020 8267-5050 8267-5100 8267-5200 8267-5500 8267-6001 8267-6002 8264-4500 8264-5001 8264-5002 8264-5005 8264-5010 8264-5020 8264-5050 8264-5100 8264-5200 8264-5500 8264-6001 8264-6002 cảm biến vòng quay Burster
  81530-1 81530-2 81530-5 81530-10 81530-20 81530-50 81530-100 81530-200 81530-500 81530-1000 cảm biến Burster
  8103-5 8103-10 8103-20 8103-50 8103-100 8103-200 8103-500 8103-1000
  8279-4100 8279-4200 8279-4500
   cảm biến áp suất Burster 8279-5001 8268-4100 8268-4200 8268-4500 8268-5001 8268-5002 8268-5005 8268-5010 8268-5020 8268-5050 8268-5100 8268-5200 8268-5500 8268-6001 bộ điều khiển áp suất Burster 8265-4500 8265-5001 8265-5002 8265-5005 8265-5010 8265-5020 8265-5050 8265-5100 8265-5200 8265-5500 8265-6001 8438-6200 cảm biến áp lực Burster

  Các sản phẩm tiêu biểu khác cảm biến hiệu Burster

  Hộp Số ROSSI Vietnam Đại Lý Động Cơ Hộp Giảm Tốc Rossi

  BƠM THỦY LỰC DUPLOMATIC

  CHỔI THAN E-CARBON Brush Vietnam Malaysia Đại Lý Cấp CO/CQ Gốc 

  Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ WATLOW Vietnam Đại Lý Controller Power

  Hộp Số VOGEL Vietnam Đại Lý Hộp Giảm Tốc Vogel Đức CO/CQ Gốc

  Thông tin liên hệ

  Đại Lý Thiết Bị Máy Việt Nam - Công Ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Email: tan.pham@chauthienchi.com Hotline: 0901.492.039 or 0374.008.015

  Nếu bạn thấy thông tin nào vi phạm bản quyền, vui lòng cho chúng tôi biết qua email tan.pham@chauthienchi.com Trân trọng cảm ơn

  If you see any information that infringes copyright, please let us know via email tan.pham@chauthienchi.com Sincerely thank you

  ---------//---------

  Các sản phẩm chắc chắn bạn quan tâm : Động Cơ Rossi | Hộp số Rossi | Cảm Biến Tiệm Cận IFM | Cảm Biến Nhiệt Độ IFM | Cảm Biến Áp Suất IFM | Cảm Biến Lưu Lượng IFM | Phốt Bơm Torishima | Cảm Biến IFM | Khớp Nối Deublin | Bộ mã Hóa Quay Eltra | Cảm Biến Telemecanique | Van Điện Từ Duplomatic


  Danh Mục Sản Phẩm: ĐỘNG CƠ HỘP SỐ, BƠM VAN XI LANH, CẢM BIẾN ENCODER, TỰ ĐỘNG HÓA KHÁC

gotop