Cảm Biến Áp Suất Kavlico Viet Nam Đại Lý Công Tắc Áp Lực

Cảm Biến Áp Suất Kavlico Viet Nam Đại Lý Công Tắc Áp Lực

Đại lý Kavlico viet nam chuyên cảm biến Kavlico, cam bien áp suất Kavlico , công tắc áp suất Kavlico , bộ chuyển đổi tuyến tính Kavlico, cảm biến vị trí tuyến tính Kavlico, đầu dò áp lực, cảm biến áp lực Kavlico, đầu dò áp lực Kavlico, thước đo tuyến tính chiều dài Kavlico GE 185A1328-PT 2 Linear Transducer SEE88307 GM 515700 G LVDT NOS

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Sensor Kavlico Việt Nam Cảm Biến Áp Suất Đầu Dò Áp Lực Bộ Chuyển Đổi Tuyến Tính

       Đại lý Kavlico viet nam chuyên cảm biến Kavlico, cam bien áp suất Kavlico , công tắc áp suất Kavlico , bộ chuyển đổi tuyến tính Kavlico, cảm biến vị trí tuyến tính Kavlico, đầu dò áp lực, cảm biến áp lực Kavlico, đầu dò áp lực Kavlico, thước đo tuyến tính chiều dài Kavlico GE 185A1328-PT 2 Linear Transducer SEE88307 GM 515700 G LVDT NOS, cảm biến áp lực nước KAVLICO STAINLESS STEEL PRESSURE TRANSDUCER SENSOR P255-50A-B1C, đầu dò tuyến tính KAVLICO CORP. LINEAR TRANSDUCER GM 7264-1, cảm biến áp suất Kavlico Pressure Trans P350-5G-B1A , cảm biến áp lực Kavlico Pressure Transducer P455-200G-B2A , thiết bị phản hồi điện tử KAVLICO ELECTRONICS FEEDBACK TRANSDUCER GM1027 M / GE 751C749 P-1 , cảm biến vị trí tuyến tính KAVLICO L602-1.00A LINEAR POSITION SENSOR ***XLNT*** , công tắc áp suất Kavlico P552-5029 Capacitive Pressure Transducer Switch, cam bien ap suat Kavlico Ceramic Pressure Transducer,1-5 VDC Output, P165-15A-E1A, GM 6383 C 128C273AB-1 LINEAR TRANSDUCER D537735 , Kavlico Ceramic Pressure Transducer P165-15G-D2A , cam bien ap luc Kavlico Ceramic Pressure Transducer, 0-30 PSIG, P165-30G-C1A , cảm biến Kavlico Ceramic Pressure Transducer P165-15A-E1B, cảm biến áp lực Kavlico P612-917 Pressure Sensing Module, kavlico presión INTERRUPTORES - 100bar 1/4 BSP 4-20mam12 Sensor de 1-14101, kavlico presión INTERRUPTORES - 250bar 1/4bsp 4-20ma DIN Sensor de 1-14108, Kavlico P652-2D-D3A Capacitive Pressure Transducer Switch, KAVLICO LINEAR TRANSDUCER PART # GM5620 NSN: 1650-00-137-6433 , KAVLICO LINEAR TRANSDUCER # GM7233 NSN: 5990-01-276-1075 GE# 128C273ARPT1G , KAVLICO CORP. GE128C27AF- A TRANSDUCER LINEAR, Kavlico P4050-5255-1 Pressure Sensor, RX-3402, KAVLICO CORP. GM500500 D TRANSDUCER LINEAR, KAVLICO P165-5008 , KAVLICO P350-5G-C1A , cảm biến KAVLICO P593-5020 , Kavlico Pressure Sensor QP000535 PE2000-5188 , cảm biến áp suất Kavlico Trane Transducer P592-11D-A1A , Kavlico Pressure Sensor 4P10-QP000535 , AE-P155-15A-B, P155-15A-B1A , cảm biến áp lực P255-50G-E1A ~ 1/4"NPT WITH

  Một Số Model Mã Loại Cảm Biến Áp Suất Kavlico Thước Đo Chiều Dài Tuyến Tính

  P1E-016-1-C-4-Z công tắc áp lực Kavlico PTA5000-0600-3-A
  P1E-016-1-D-4-C PTA5000-10000-1-A-1-X cảm biến áp suất Kavlico
  P1E-025-1-D-4-C PTA5000-10000-1-B
  P1E-100-1-D-4-C PTA5000-10000-1-X
  P1E-250-1-A-4-C PTA-5000-10000-2-A-1-Y
  P1E-250-1-C-4-Z thước đo chiều dài hiệu Kavlico PTA5000-10000-3-A
  P1E-250-1-D-4-C PTA5000-1000-1-A
  P1E-400-1-D-4-C PTA5000-1000-1-A-1-X
  P2000-120A-E3D PTA5000-1000-1-B
  P255-1000S-D1A PTA5000-1000-2-A thước đo tuyến tính Kavlico
  P255-1000S-D4A PTA-5000-1000-2-A-1-Y
  P255-100G-D1A PTA5000-1000-3-A
  P255-100G-D4A PTA5000-1000-3-B
  P255-100G-E1A PTA5000-2000-1-A
  P255-150G-E4A PTA5000-2000-2-A
  P255-15G-B4A PTA5000-2000-2-B
  P255-15G-D1A PTA5000-2000-3-A
  P255-15G-D4A PTA5000-3000-1-A
  P255-200G-D1A cảm biến áp lực Kavlico PTA5000-3000-1-B
  P255-200G-D4A PTA5000-3000-1-X
  P255-30G-D1A PTA5000-3000-2-A
  P255-30G-D4A PTA5000-3000-2-B
  P255-30G-E1A PTA5000-3000-3-A
  P255-500G-D1A PTA5000-3000-3-B
  P255-500G-D4A cảm biến áp lực Kavlico PTA5000-6000-1-A
  P255-50G-D1A PTA5000-6000-1-A-1-X
  P255-50G-D4A PTA5000-6000-2-A
  P255-50G-E1A PTA-5000-6000-2-A-1-Y
  P255-50G-E4A PTA5000-6000-2-B
  P255-75G-D1A PTA5000-6000-3-A
  P255-75G-D4A PTA5000-6000-3-B công tắc áp lực Kavlico
  P265-100A-B1A PTE5000-006-1-B-1-A
  P265-100A-D1C PTE5000-006-1-B-1-W
  P265-100G-B2B PTE5000-006-1-B-1-Y
  P265-100G-E1A PTE5000-006-1-B-1-Z
  P265-100G-E1B thước đo tuyến tính Kavlico PTE5000-006-1-D-4-Z
  P265-100S-E4C PTE5000-006-2-B-1-C
  P265-150A-B1C PTE5000-006-2-B-1-W
  P265-150A-D1C PTE5000-006-2-B-1-Y
  P265-150A-E1A PTE5000-006-3-B-1-V
  P265-150G-C1B PTE5000-006-4-B-1-Y
  P265-150G-D1B PTE5000-010-1-A-1-B cảm biến áp suất Kavlico
  P265-15G-B1A PTE5000-010-1-A-1-Y
  P265-15G-D1A PTE5000-010-1-A-1-Z
  P265-15G-E1C công tắc áp lực Kavlico PTE5000-010-1-A-2-A
  P265-200G-E1A PTE5000-010-1-A-2-C
  P265-200G-E1B PTE5000-010-1-A-3-A thước đo chiều dài hiệu Kavlico
  P265-200G-E4A PTE5000-010-1-A-3-C
  P265-200G-E4C PTE5000-010-1-A-4-C

  Đại Lý Cung Cấp Cảm Biến Áp Lực Hiệu Kavlico Tại Việt Nam

  P265-200S-B2B PTE5000-010-1-B-1-A
  P265-300G-C1A PTE5000-010-1-B-1-C
  P265-300G-D1B cảm biến áp suất Kavlico PTE5000-010-1-B-1-W
  P265-300G-E4A PTE5000-010-1-B-1-Y
  P265-30A-D4B PTE5000-010-1-B-1-Z thước đo chiều dài hiệu Kavlico
  P265-30A-E1A PTE5000-010-2-A-1-V
  P265-30G-E1A PTE5000-010-2-B-1-B
  P265-500A-E1C PTE5000-010-2-B-1-C
  P265-500S-E1C công tắc áp lực Kavlico PTE5000-010-2-B-1-W
  P265-50A-E4C PTE5000-010-2-B-1-Z
  P265-750G-E1A PTE5000-010-4-A-2-A
  P350-5G-E1C thước đo tuyến tính Kavlico PTE5000-010-4-B-1-A
  P356-3D-E1A PTE5000-010-4-B-1-C
  P356-5D-D1A PTE5000-010-4-B-1-X
  P356-D1D-E1A PTE5000-010-4-B-1-Y
  P4000-1000AA5HA PTE5000-010-4-B-1-Z cảm biến áp suất Kavlico
  P4000-100AA1HA PTE5000-016-1-A-1-B
  P4000-100AA5HA PTE5000-016-1-A-1-D
  P4000-100SA1HA PTE5000-016-1-A-1-Y
  P4000-100SA5HA PTE5000-016-1-A-2-A
  P4000-3000AA5HA cảm biến áp lực Kavlico PTE5000-016-1-A-2-B
  P4000-500SA1HA PTE5000-016-1-A-2-C
  P4000-500SA5HA PTE5000-016-1-A-2-W
  P4000-5149-2 PTE5000-016-1-A-3-A
  P5000-414-1B3H PTE5000-016-1-A-3-C
  P5000-414-2X10CE PTE5000-016-1-A-4-C
  P500-1000-A-D1A PTE5000-016-1-B-1-A
  P500-100-A-D1A PTE5000-016-1-B-1-C
  P500-100-A-D4A PTE5000-016-1-B-1-Y
  P500-10B-A-E5C PTE5000-016-1-B-1-Z công tắc áp lực Kavlico
  P500-150-A-D4A PTE5000-016-2-B-1-A
  P500-150-A-E4A PTE5000-016-2-B-1-C
  P500-15-A-D1A thước đo chiều dài hiệu Kavlico PTE5000-016-2-B-1-Z
  P500-15-A-E1A PTE5000-016-3-B-1-A
  P500-2.5B-S-E1A PTE5000-016-3-B-1-Z
  P500-200-A-D4C PTE5000-016-4-B-1-A
  P500-200-A-E4A PTE5000-016-4-B-1-C
  P500-200-S-D4A cảm biến áp suất Kavlico PTE5000-016-4-B-1-Z
  P500-20-A-E4A PTE5000-025-1-A-1-B
  P500-300-A-E1C PTE5000-025-1-A-1-W thước đo tuyến tính Kavlico
  P500-400-A-D4A PTE5000-025-1-A-2-A
  P500-4B-A-E5A PTE5000-025-1-A-2-C
  P500-4B-A-E5C PTE5000-025-1-A-2-V
  P500-4B-S-E1A cảm biến áp lực Kavlico PTE5000-025-1-A-2-W
  P500-500-A-E1C PTE5000-025-1-A-2-X
  P500-500-A-E4A PTE5000-025-1-A-3-A
  P500-500-S-E1A PTE5000-025-1-A-3-C
  P500-500-S-E1C PTE5000-025-1-B-1-A công tắc áp lực Kavlico
  P500-50-S-E1A PTE5000-025-1-B-1-C
  Bộ Chuyển Đổi Thước Đo Chiều Dài Tuyến Tính Kavlico Vietnam Distributor
  P500-750-A-D1A PTE5000-025-1-B-1-Z cảm biến áp suất Kavlico
  P500-750-S-E1C PTE5000-025-1-D-4-V
  P500-75-A-E4A PTE5000-025-2-B-1-A
  P500-75-S-E1A thước đo tuyến tính Kavlico PTE5000-025-2-B-1-C
  P528-100-S-C2C PTE5000-025-2-B-1-Y
  P528-10B-A-C2C PTE5000-025-3-A-2-B
  P528-10B-S-C2C PTE5000-025-4-B-1-A
  P528-150-A-C2A PTE5000-025-4-B-1-C
  P528-150-A-C2C PTE5000-040-1-A-2-A công tắc áp lực Kavlico
  P528-150-A-F2A PTE5000-040-1-A-2-B
  P528-150-S-C2C PTE5000-040-1-A-2-C
  P528-16B-A-F2A PTE5000-040-1-A-2-W cảm biến áp lực Kavlico
  P528-16B-S-C2C PTE5000-040-1-A-3-A
  P528-25B-S-C2A PTE5000-040-1-A-3-C
  P528-25B-S-C2C PTE5000-040-1-B-1-A
  P528-25B-S-H3A cảm biến áp suất Kavlico PTE5000-040-1-B-1-C
  P528-300-A-C2A PTE5000-040-1-B-1-W
  P528-300-A-C2C PTE5000-040-1-B-1-Z
  P528-300-S-C2A PTE5000-040-2-A-2-A thước đo tuyến tính Kavlico
  P528-300-S-C2C PTE5000-040-4-A-2-B
  P528-300-S-F2A PTE5000-040-4-A-2-W
  P528-400-S-C1A PTE5000-040-4-A-3-Z
  P528-40B-S-C2C PTE5000-040-4-B-1-A
  P528-40B-S-H3A PTE5000-040-4-B-1-C
  P528-500-A-C2C PTE5000-040-4-B-1-Y
  P528-500-A-C3A PTE5000-040-4-B-1-Z thước đo chiều dài hiệu Kavlico
  P528-500-A-C4C PTE5000-060-1-A-2-A
  P528-500-A-F2A PTE5000-060-1-A-3-A
  P528-500-S-C1A PTE5000-060-1-A-3-C
  P528-500-S-C2A công tắc áp lực Kavlico PTE5000-060-1-B-1-A
  P528-500-S-F2A PTE5000-060-1-B-1-C
  P528-500-S-F2C PTE5000-060-1-B-1-X
  P528-50B-S-C2A PTE5000-060-1-B-1-Z
  P528-600-S-C2A PTE5000-060-1-C-4-C
  P528-600-S-C2C thước đo tuyến tính Kavlico PTE5000-060-1-D-4-V
  P528-600-S-F2A PTE5000-060-2-B-1-A
  P528-650-S-C2C PTE5000-060-2-B-1-C
  P528-750-A-C2A PTE5000-060-4-A-2-C
  P528-750-S-C2C PTE5000-060-4-B-1-C cảm biến áp suất Kavlico
  P592-11D-A1A PTE5000-100-1-A-4-A
  P6000-0.5BG-B cảm biến áp lực Kavlico PTE5000-100-1-A-4-C
  P6000-100A-B PTE5000-100-1-C-4-A
  P6000-100G-B PTE5000-100-1-C-4-C
  P6000-2.5G-B PTE5000-100-1-C-4-W
  P6000-30G-A PTE5000-100-1-C-4-Y
  P6000-5G-B công tắc áp lực Kavlico PTE5000-100-1-C-4-Z
  P992-10-A PTE5000-100-1-D-4-A
  P992-10-C PTE5000-100-1-D-4-Z
  P992-1-A PTE5000-100-3-B-1-Z
  Công Tắc Áp Lực Cảm Biến Áp Suất - Thước Đo Vị Trí Tuyến Tính Chiều Dài Kavlico
  P992-1B-A PTE5000-100-3-C-4-Z
  P992-1B-C cảm biến áp suất Kavlico PTE5000-100-4-A-4-A
  P992-1-C PTE5000-100-4-A-4-C
  P992-2-A PTE5000-100-4-B-1-Z thước đo tuyến tính Kavlico
  P992-2-B cảm biến áp lực Kavlico PTE5000-100-4-C-4-Y
  P992-2B-A PTE5000-100-4-C-4-Z
  P992-2B-C PTE5000-100-4-D-4-A
  P992-2-C thước đo chiều dài hiệu Kavlico PTE5000-160-1-A-4-A
  P992-5-A PTE5000-160-1-A-4-C
  P992-5-B PTE5000-160-1-C-4-C
  P992-5B-A PTE5000-160-1-C-4-Z cảm biến áp suất Kavlico
  P992-5B-C PTE5000-160-1-D-4-C
  P992-5-C PTE5000-160-2-A-4-C
  P993-1 PTE5000-160-2-C-4-V
  P993-10 công tắc áp lực Kavlico PTE5000-160-3-C-4-Z
  P993-1B PTE5000-160-4-A-4-C
  P993-2 PTE5000-160-4-C-4-Z
  P993-2B PTE5000-160-4-D-4-A
  P993-5 PTE5000-250-1-A-4-A
  P993-5B PTE5000-250-1-A-4-C
  P994-10-A PTE5000-250-1-B-1-W
  P994-1-A PTE5000-250-1-C-4-C
  PS312-100G-2 PTE5000-250-1-C-4-Z
  PS312-150A-2 thước đo tuyến tính Kavlico PTE5000-250-1-D-4-A
  PS312-15A-1 PTE5000-250-1-D-4-C
  PS312-15A-2 PTE5000-250-2-A-4-X cảm biến áp lực Kavlico
  PS312-15G-2 PTE5000-250-3-B-1-Z
  PS312-1G-2 PTE5000-250-4-A-4-A
  PS312-300G-2 PTE5000-250-4-A-4-C
  PS312-30A-1 PTE5000-250-4-B-1-Z thước đo chiều dài hiệu Kavlico
  PS312-30A-2 PTE5000-250-4-C-4-C
  PS312-3G-2 PTE5000-250-4-C-4-W
  PS312-7G-2 cảm biến áp suất Kavlico PTE5000-250-4-C-4-Z
  PTA5000-0100-1-A PTE5000-250-4-D-4-A
  PTA5000-0100-1-A-1-X PTE5000-250-4-D-4-Z
  PTA5000-0100-1-B PTE5000-400-1-A-4-A
  PTA5000-0100-2-A PTE5000-400-1-A-4-C
  PTA-5000-0100-2-A-1-Y PTE5000-400-1-A-4-Y công tắc áp lực Kavlico
  PTA5000-0100-2-B PTE5000-400-1-A-4-Z
  PTA5000-0100-3-A PTE5000-400-1-B-1-Z
  PTA5000-0100-3-B PTE5000-400-1-C-4-A
  PTA5000-0150-1-A PTE5000-400-1-C-4-C
  PTA5000-0150-1-B PTE5000-400-1-C-4-W
  PTA5000-0150-2-A PTE5000-400-1-C-4-Y
  PTA5000-0150-3-A PTE5000-400-1-C-4-Z
  PTA5000-0150-3-B PTE5000-400-1-D-4-A thước đo tuyến tính Kavlico
  PTA5000-0200-1-A PTE5000-400-1-D-4-C
  PTA5000-0200-1-B PTE5000-400-1-D-4-X
  PTA5000-0200-1-Z PTE5000-400-1-D-4-Z
  PTA5000-0200-2-A PTE5000-400-2-A-4-C
  PTA5000-0200-2-B PTE5000-400-3-B-1-Z
  PTA5000-0200-3-A PTE5000-400-3-D-4-C
  PTA5000-0200-3-B PTE5000-400-3-D-4-V
  PTA5000-0300-1-A cảm biến áp lực Kavlico PTE5000-400-4-A-4-A
  PTA5000-0300-1-A-1-X PTE5000-400-4-A-4-C
  PTA5000-0300-1-B PTE5000-400-4-B-1-Z
  PTA5000-0300-1-X PTE5000-400-4-C-4-Y
  PTA5000-0300-2-A PTE5000-400-4-C-4-Z
  PTA-5000-0300-2-A-1-Y PTE5000-400-4-D-4-A
  PTA5000-0300-2-B PTE5000-600-1-A-4-A thước đo chiều dài hiệu Kavlico
  PTA5000-0300-3-A PTE5000-600-1-A-4-C
  PTA5000-0300-3-B PTE5000-600-1-A-4-Z
  PTA5000-0600-1-A công tắc áp lực Kavlico PTE5000-600-1-D-4-A
  PTA5000-0600-1-A-1-X PTE5000-600-1-D-4-C
  PTA5000-0600-1-B PTE5000-600-1-D-4-Z
  PTA5000-0600-2-A thước đo tuyến tính Kavlico PTE5000-600-4-A-4-A
  PTA-5000-0600-2-A-1-Y PTE5000-600-4-A-4-C
  PTA5000-0600-2-B PTE5000-600-4-C-4-C
    PTE5000-600-4-D-4-A cảm biến áp suất Kavlico

   

gotop

KHÁCH HÀNG CHÚ Ý:

Yêu cầu gửi qua Email: tan.pham@chauthienchi.com (chỉ nhận yêu cầu qua mail)