Cảm Biến Áp Suất IFM - Đại Lý Tư Vấn Và Cung Cấp Có CO-CQ

Cảm Biến Áp Suất IFM - Đại Lý Tư Vấn Và Cung Cấp Có CO-CQ

Đại Lý IFM Tai Việt Nam cung cấp cam bien áp suất ifm: cảm biến áp suất khí nén ifm, cảm biến áp suất nước ifm, cảm biến áp suất lò hơi ifm, cảm biến áp suất âm ifm, cảm biến áp suất đo mực nước ifm, cảm biến áp suất điện tử ifm, cảm biến áp suất điện dung ifm, cảm biến áp suất tuyệt đối ifm, cảm biến áp suất vi sai ifm

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Cảm Biến Áp Suất IFM - Cam Bien Ap Suat IFM

  - Các Loại Cảm Biến Áp Suất hiệu IFM : cảm biến áp suất khí nén ifm, cảm biến áp suất nước ifm, cảm biến áp suất lò hơi ifm, cảm biến áp suất âm ifm, cảm biến áp suất đo mực nước ifm, cảm biến áp suất điện tử ifm, cảm biến áp suất điện dung ifm, cảm biến áp suất tuyệt đối ifm, cảm biến áp suất vi sai ifm...

  - Các Sản Phẩm Cảm Biến Khác Của Hãng IFM : Cảm biến nhiệt độ ifm, áp suất, cảm biến tiệm cận ifm , cam bien quang, lưu lượng chất lỏng, cảm biến báo mức ifm ...đầu nối cảm biến ( cáp nối ifm)

  Một Số Model Cảm Biến Áp Suất IFM 

  Cảm Biến Áp Suất Khí Nén IFM - Đại Lý Cam Bien Tại Viet Nam

   PV7000 Dai Ly Cảm biến IFM  PS4506 cam bien ap suat ifm PG2798
   PV7001 Dai Ly Cảm biến IFM  PS4417 cam bien ap suat ifm PG2799
   PV7002 Dai Ly Cảm biến IFM  PS4607 cam bien ap suat ifm PG2789
   PV7023 Dai Ly Cảm biến IFM  PS308A cam bien ap suat ifm E33201
   PV7003 Dai Ly Cảm biến IFM  PS307A cam bien ap suat ifm E33701
   PV7004 Dai Ly Cảm biến IFM  PS317A cam bien ap suat ifm E33202
   E30135 Dai Ly Cảm biến IFM  E30399 cam bien ap suat ifm E33702
   QA0011 Dai Ly Cảm biến IFM  E30400 cam bien ap suat ifm E33212
   EVC001 Dai Ly Cảm biến IFM  E30401 cam bien ap suat ifm PG2793
   EVC002 Dai Ly Cảm biến IFM  E30402 cam bien ap suat ifm PG2794
   EVC004 Dai Ly Cảm biến IFM  PT5415 cam bien ap suat ifm PG2795
   EVC005 Dai Ly Cảm biến IFM  PT5404 cam bien ap suat ifm PG2796
   PT0507 Dai Ly Cảm biến IFM  PT5414 cam bien ap suat ifm PG2797
  Cam Bien Ap Suat Điện Tử IFM
   PT0517 cam bien áp lực hiệu ifm  PT5403 sensor áp suất thủy tĩnh  PG2798
   PT0505 cam bien áp lực hiệu ifm  PT5443 sensor áp suất thủy tĩnh  PG2799
   PT0504 cam bien áp lực hiệu ifm  PT5402 sensor áp suất thủy tĩnh  PG2789
   E30135 cam bien áp lực hiệu ifm  PT5412 sensor áp suất thủy tĩnh  E33201
   EVC001 cam bien áp lực hiệu ifm  PT5401 sensor áp suất thủy tĩnh  E33701
   EVC002 cam bien áp lực hiệu ifm  PT5400 sensor áp suất thủy tĩnh  E33202
   EVC004 cam bien áp lực hiệu ifm  PT5460 sensor áp suất thủy tĩnh  E33702
   EVC005 cam bien áp lực hiệu ifm  PU5415 sensor áp suất thủy tĩnh  E33212
   PT5504 cam bien áp lực hiệu ifm  PU5404 sensor áp suất thủy tĩnh  E33712
   PT5503 cam bien áp lực hiệu ifm  PU5414 sensor áp suất thủy tĩnh  E30122
   PT5502 cam bien áp lực hiệu ifm  PU5403 sensor áp suất thủy tĩnh  E30123
   PT5501 cam bien áp lực hiệu ifm  PU5443 sensor áp suất thủy tĩnh  E30124
   PT5500 cam bien áp lực hiệu ifm  PU5402 sensor áp suất thủy tĩnh  EVT004
   PT5560 cam bien áp lực hiệu ifm  PU5412 sensor áp suất thủy tĩnh  EVT005
   PT5604 cam bien áp lực hiệu ifm  PU5401 sensor áp suất thủy tĩnh  PI2793
   PT5603 cam bien áp lực hiệu ifm  PU5400 sensor áp suất thủy tĩnh  PI2794
   PT5602 cam bien áp lực hiệu ifm  PU5460 sensor áp suất thủy tĩnh  PI2795
   PT5601 cam bien áp lực hiệu ifm  E30135 sensor áp suất thủy tĩnh  PI2796
  Cảm Biến Áp Suất Điện Dung IFM
   PT5600 đầu dò áp suất hãng ifm  EVC001 sensor ifm viet nam  PI2797
   PU5660 đầu dò áp suất hãng ifm  EVC002 sensor ifm viet nam  PI2798
   PU5704 đầu dò áp suất hãng ifm  EVC004 sensor ifm viet nam  PI2799
   PU5703 đầu dò áp suất hãng ifm  EVC005 sensor ifm viet nam  PI2789
   PU5702 đầu dò áp suất hãng ifm PI2203 sensor ifm viet nam  E33201
   PU5701 đầu dò áp suất hãng ifm PI2204 sensor ifm viet nam  E33701
   PU5700 đầu dò áp suất hãng ifm PI2205 sensor ifm viet nam  E33202
   PU5760 đầu dò áp suất hãng ifm PI2206 sensor ifm viet nam  E33702
   PT5604 đầu dò áp suất hãng ifm PI2207 sensor ifm viet nam  E33212
   PT5603 đầu dò áp suất hãng ifm PI2209 sensor ifm viet nam  E33712
   PT5602 đầu dò áp suất hãng ifm PI2303 sensor ifm viet nam  E30122
   PT5601 đầu dò áp suất hãng ifm PI2304 sensor ifm viet nam  E30123
   PT5600 đầu dò áp suất hãng ifm PI2305 sensor ifm viet nam  E30124
  EVC002       PT5601
          PU5703

  Cảm Biến Áp Suất Tuyệt Đối IFM

   PT5660 máy phát áp lực ifm PI2306 công tắc áp suất ifm EVT004
   PU5704 máy phát áp lực ifm PI2307 công tắc áp suất ifm EVT005
   PU5703 máy phát áp lực ifm PI2309 công tắc áp suất ifm PK5520
   PU5702 máy phát áp lực ifm E30398 công tắc áp suất ifm PK5521
   PU5701 máy phát áp lực ifm E30390 công tắc áp suất ifm PK5522
   PU5700 máy phát áp lực ifm PT5404 công tắc áp suất ifm PK5523
   PU5760 máy phát áp lực ifm PT5403 công tắc áp suất ifm PK5524
   E30135 máy phát áp lực ifm PT5402 công tắc áp suất ifm E30094
   PN7094 máy phát áp lực ifm PT5401 công tắc áp suất ifm E30057
   PN7070 máy phát áp lực ifm PT5400 công tắc áp suất ifm E30063
   PN7071 máy phát áp lực ifm PQ3809 công tắc áp suất ifm EVC001
   PN7092 máy phát áp lực ifm PQ3834 công tắc áp suất ifm EVC002
   PN7093 máy phát áp lực ifm ZC0005 công tắc áp suất ifm PT9550
   PN7096 máy phát áp lực ifm ZC0004 công tắc áp suất ifm PT9551
   PN7560 máy phát áp lực ifm ZC0013 công tắc áp suất ifm PT9552
   PN7570 máy phát áp lực ifm ZC0014 công tắc áp suất ifm PT9553

  Công Tắc Áp Suất Của IFM Germany

   PN7571 bộ truyền áp suất ifm ZC00 pressure sensors ifm PT9554
   PN7592 bộ truyền áp suất ifm PI2793 pressure sensors ifm PN7809
   PN7593 bộ truyền áp suất ifm PI2794 pressure sensors ifm PN7834
   PN3160 bộ truyền áp suất ifm PI2795 pressure sensors ifm E37340
   PN3070 bộ truyền áp suất ifm PI2796 pressure sensors ifm E37350
   PN3071 bộ truyền áp suất ifm PI2797 pressure sensors ifm E37360
   PN3092 bộ truyền áp suất ifm PI2798 pressure sensors ifm E30076
   PN3093 bộ truyền áp suất ifm PI2799 pressure sensors ifm E30077
   PN3094 bộ truyền áp suất ifm PI2789 pressure sensors ifm PP2001
   PN3560 bộ truyền áp suất ifm PI2893 pressure sensors ifm PS3208
   PN3570 bộ truyền áp suất ifm PI2894 pressure sensors ifm PS3407
   PN3571 bộ truyền áp suất ifm PI2895 pressure sensors ifm PS3417
   PN3592 bộ truyền áp suất ifm PI2896 pressure sensors ifm PS3208
   PN3593 bộ truyền áp suất ifm PI2897 pressure sensors ifm PS3407
   PN3594 bộ truyền áp suất ifm PI2898 pressure sensors ifm PS3417
   PN2160 bộ truyền áp suất ifm PI2899 pressure sensors ifm PP7550

  Máy Phát Áp IFM - Đầu Nối Cảm Biến IFM

   PN2070 cáp đầu nối cảm biến ifm PI2889 cảm biến đo áp suất ifm PP7551
   PN2071 cáp đầu nối cảm biến ifm PQ0809 cảm biến đo áp suất ifm PP7552
   PN2092 cáp đầu nối cảm biến ifm PQ0834 cảm biến đo áp suất ifm PP7553
   PN2093 cáp đầu nối cảm biến ifm PG2893 cảm biến đo áp suất ifm PP7554
   PN2560 cáp đầu nối cảm biến ifm PG2894 cảm biến đo áp suất ifm PP7556
   PN2570 cáp đầu nối cảm biến ifm PG2895 cảm biến đo áp suất ifm PP0520
   PN2571 cáp đầu nối cảm biến ifm PG2896 cảm biến đo áp suất ifm PP0521
   PN2592 cáp đầu nối cảm biến ifm PG2897 cảm biến đo áp suất ifm PP0522
   PN2593 cáp đầu nối cảm biến ifm PG2898 cảm biến đo áp suất ifm PP0523
   E30421 cáp đầu nối cảm biến ifm PG2899 đại lý ifm viet nam  PP0524
   E30420 cáp đầu nối cảm biến ifm PG2889 đại lý ifm viet nam  E37350
   E30422 cáp đầu nối cảm biến ifm PS308A đại lý ifm viet nam  E37360
   E30419 cáp đầu nối cảm biến ifm PS307A đại lý ifm viet nam  PG2793
   EVC004 cáp đầu nối cảm biến ifm PS317A đại lý ifm viet nam  PG2794
   EVC005 cáp đầu nối cảm biến ifm PQ7809 đại lý ifm viet nam  PG2795
   PS3208 cáp đầu nối cảm biến ifm PQ7834 đại lý ifm viet nam  PG2796
   PS3407 cáp đầu nối cảm biến ifm E37340 đại lý ifm viet nam  PG2797
   PS3427 cáp đầu nối cảm biến ifm  PS4408 đại lý ifm viet nam   PS3617
   PS3607 cáp đầu nối cảm biến ifm  PS4407 đại lý ifm viet nam   PS4208
   PS3417 cáp đầu nối cảm biến ifm PG2889 đại lý ifm viet nam   PN2092

   

   

  Thông tin liên hệ

  Đại Lý Thiết Bị Máy Việt Nam - Công Ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ

  Email: tan.pham@chauthienchi.com Hotline: 0901.492.039 or 0374.008.015


   

  Danh Mục Sản Phẩm:

  ĐỘNG CƠ HỘP SỐ

  BƠM VAN XI LANH

  CẢM BIẾN ENCODER

  TỰ ĐỘNG HÓA KHÁC

gotop

 

Chúng tôi đợi bạn tại Email: tan.pham@chauthienchi.com Hotline: 0901492039