Máy Thổi Khí Robuschi Đại Lý Bơm Chân Không Robuschi Viet Nam

Máy Thổi Khí Robuschi Đại Lý Bơm Chân Không Robuschi Viet Nam

Đại Lý Robuschi viet nam chuyên máy thổi khí Robuschi, bơm robuschi, bơm hút chân không robuschi, bơm ly tâm RoBusChi, bơm trục vít robuschi, dai ly bơm robuschi tại việt nam RD RDL RDM RDV RC RCL RCM RCV RCC RB (RBB-RBL-RBM) RG (RGB-RGL-RGM) RC (RCB-RCL-RCM) TS (TS-TSK-TSL)

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Máy Thổi Khí Bơm Robuschi Tại Việt Nam

       Đại Lý Robuschi viet nam chuyên máy thổi khí Robuschi, bơm robuschi, bơm hút chân không robuschi, bơm ly tâm RoBusChi, bơm trục vít robuschi, dai ly bơm robuschi tại việt nam RD RDL RDM RDV RC RCL RCM RCV RCC RB (RBB-RBL-RBM) RG (RGB-RGL-RGM) RC (RCB-RCL-RCM) TS (TS-TSK-TSL) 

  Dai Ly Cung Cấp Máy Thổi Khí Robuschi viet nam

  RBS 45/F, SN: 09-26318 , K110R-LP RBS 115/V-UN/ANSI
  Máy thổi khí Robuschi K110R-LP , V=1315N.m3/h , P=0,57 kg/m3 ,
  P=75KW, N=1480 rounds/minute ,RBS 115/V-UN/ANSI
  Pump model: RNM 32 -20 bơm hút chân không robuschi
  Pump model: RNM 65 -20
  Pump model: RNM 65 -16
  Pump model: RNM 50 -20 bơm ly tâm RoBusChi
  Pump model: RNM 50 -12
  Pump model: RNM 40 -12
  Pump model: RNM 40 -16 máy thổi khí Robuschi
  VERTICAL PUMPS dai ly bơm robuschi tại việt nam
  09__TS__TS_TSK_T_54b4c2de15180
  TS (TS-TSK-TSL)
  07__RS__RSM_RSA__54b4c190e654d
  RS (RSM-RSA)
  08__RN__RN_RNM_R_54b4c29d75887
  RN (RN-RNM-RNL)
  02__RG__RGB_RGL__54b4c079b82e5
  RG (RGB-RGL-RGM)
  02__RG__RGB_RGL__54b4c079b82e5
  RG (RGB-RGL-RGM)
  01__RD__RDB_RDL__54b4c01444f29
  RD (RDB-RDL-RDM)
  04___RB__RBB_RBL_54b4c1061264d
  RB (RBB-RBL-RBM)
  10__RAM__RAMD_RA_54b4c31695c2b
  RAM (RAMD-RAME)
  11__RACM__54b4c35c6240d
  RACM bơm hút chân không robuschi
  06__HG__HGM_HGA__54b4c15c58b97
  HG (HGM-HGA) máy thổi khí Robuschi
  05__HD__HDM_HDA__54b4c13763b27
  HD (HDM-HDA) dai ly bơm robuschi tại việt nam
  CANTILEVER_PUMPS_54b4c3b819061
  CANTILEVER PUMPS bơm ly tâm RoBusChi
   
gotop

KHÁCH HÀNG CHÚ Ý:

Yêu cầu gửi qua Email: tan.pham@chauthienchi.com (chỉ nhận yêu cầu qua mail)