Bơm Varisco Vietnam Đại Lý Bơm Piston Trục Vít Bơm Bánh Răng

Bơm Varisco Vietnam Đại Lý Bơm Piston Trục Vít Bơm Bánh Răng

Đại lý bơm Varisco Vietnam chuyên bơm thủy lực Varisco bơm ly tâm Varisco, bơm trục vít Varisco, bơm chìm Varisco, bơm piston Varisco, bơm chân không Varisco, bom bánh răng Varisco, bơm nhủ tương, bom hóa chất, bom tự mồi, cánh bơm, vành chèn, vòng đệm, khớp nối, phớt phốt bơm Varisco, seal oring

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Bơm Varisco Vietnam Bơm Thủy Lực Trục Vít Pump Bánh Răng

      Đại lý bơm Varisco Vietnam chuyên bơm thủy lực Varisco bơm ly tâm Varisco, bơm trục vít Varisco, bơm chìm Varisco, bơm piston Varisco, bơm chân không Varisco, bom bánh răng Varisco, bơm nhủ tương, bom hóa chất, bom tự mồi, cánh bơm, vành chèn, vòng đệm, khớp nối, phớt phốt bơm Varisco, seal oring quạt van xả mặt bích bơm định lượng, bơm áp lực cao Varisco Việt Nam bơm thủy lực.
   
  Brand: Varisco pump;
  Product: bơm Varisco / bơm thủy lực Varisco
  Made in: Italy
  CO / CQ certification : Yes
  Varisco pump Vietnam distributor: Bơm Varisco Vietnam

  Bơm thủy lực Varisco Đại Lý Bán Bơm Trục Vít Tại Việt Nam

  Varisco  JS 2-120 G10; JS 2-120 F10; JS 2-120 P10; JS 2-120 Q10; JS 2-120 T10; JS 2-120 B10; JS 2-120 K10; JS 2-120 G11; JS 2-120 F11; JS 2-120 G20
  Đại lý bơm Varisco JE 1-110 G10 ET20 - 1 1/2" Self Priming Pump 1.1kW 415V
  Varisco JE 1-180 G10 ET20 - 1 1/2" Self Priming Pump 4kW 415v
  Varisco JE 2-120 G10 ET20 - 2" Self Priming Pump 2.2kW 415v
  bơm thủy lực Varisco JE 3-140 G10 ET20 - 3" Self Priming Pump 4kW 415v
  Varisco JE 3-180 G10 ET20 - 3" Self Priming Pump 7.5kW 415v
  Varisco JE 3-210 G10 ET40 - 3" Self Priming Pump 4kW 415v
  Đại lý bơm Varisco JE 4-160 G10 ET20 - 4" Self Priming Pump 11kW 415v
  Varisco JE 4-250 G10 FT40 - 4" Self Priming Pump 7.5kW 415v
  Varisco vietnam JE 6-250 G10 FT40 - 6" Self Priming Pump 11kW 415v
  Varisco JE 2-180 G10 ET20 - 2" Self Priming Pump 5.5kW 415v
  Varisco JE 2-215 G10 ET20 - 2" Self Priming Pump 11kW 415v
  JE2180 G10 ET40 PV/J2-180/3
  JE1110 G10 MM20 PV/J40/1
  JE1110 G10 ET20 PV/J40/3
  bơm thủy lực varisco JE3140 G10 ET20 PV/J3-140/3
  JE2-120 G10 EM20 PV/J50/1
  JE2-120 G10 ET20 PV/J50/3
  Varisco vietnam JE4-160 G10 ET40 PV/J90-4/3
  JE1-180 G10 ET20
  FELM FA2-80B-2 460V 60HZ MOTOR WITH VARISCO 10C0600 PUMP
  VARISCO IMPELLER BRONZ 10005227 for J70 or 70-2 OLD No 34052047 RRP
  10005452 for OT SERIES PUMP C1 OT200TWGS RRP  bơm piston Varisco
  Đại lý bơm VARISCO MECHANICAL SEAL COMPLETE -- PART NUMBER 10008958 old n/o 59194024 10008840 10008925 10008803 59194005N 
  VARISCO MECHANICAL SEAL COMPLETE -- PART NUMBER 10008888 10008789 
  10005201 for J50 OLD bơm ly tâm Varisco
  10005198 for J40 RRP
  Varisco vietnam 10005390 forJ50 S/STEEL OLD impeller No3405 5002 RRP 
  10005264 for E75-2 OLD impeller No3405 3008 RRP Varisco vietnam
  10008908 59194000N bơm trục vít Varisco
  10005262 for E75-2 THREAD 5/8UNF old Number 3405 3007 RRP 
  bơm thủy lực Varisco 59150022 Pump Seal Kit C5586A8N
  10008786 bơm chân không Varisco
  10005256 for E50-2 OLD impeller No3405 3004 RRP
  Đại lý bơm VARISCO IMPELLER 10005277 for J40-2 OLD impeller No3405 3019 RRP
  10005255 for E50-2 OLD impeller No3405 3003 RRP
  10005333 for J110-315 OLD impeller No =3405 3073 RRP bơm chìm Varisco
  Varisco vietnam J 1-110 J 1-160 J 1-180 J 2-100 J 2-120 J 2-170 J 2-180 J 2-215 J 2-220  50 J 3-100 J 3-140 J 3-180 J 3-225 J 3-240 J 3-250 J 3-252 J 3-305 J 4-100 J 4-159 J 4-160 J 4-225 J 5-180 J 3-210 J 4-220 J 4-250 J 4-253 J 4-316 ST-R2 ST-R3 ST-R4 ST-R6 ST-R8 ET2P ET3P ETP 2500 Z 4-200 Z 4-220 Z 4-250 Z 4-260 N2 N4 bơm bánh răng Varisco
  VARISCO VARISCO V50-3 SPHTR+Y+W2 Art-Nr.10010130
  VARISCO Ritzelgleitlager 25*32*38W-Hartmetall  V50-3Art-Nr.31204015
  Đại lý bơm VARISCO Zapfen D25  V50-3W-HartmetallArt-Nr.35404045
  VARISCO V50-3 SPHTR+Y+W2 Pump head
  VARISCO V50-3SPHTR+Y+W2  Idler bush
  bơm thủy lực VARISCO V80-2SPHTR Pump casing
gotop