BƠM THỦY LỰC IMO - Đại Lý Bơm Imo Tư Vấn Cung Cấp Bảo Hành

BƠM THỦY LỰC IMO - Đại Lý Bơm Imo Tư Vấn Cung Cấp Bảo Hành

Bơm thủy lực IMO là tên gọi chung của dòng bơm imo bao gồm cụ thể như bơm trục vít imo, bơm dầu imo, bơm nhiên liệu imo... bom thuy luc imo có xuất xứ Thụy Điển, đại lý pump imo tại vietnam tư vấn cung cấp và bảo hành toàn quốc tất cả các loại bơm thủy lực hiệu imo. Bên cạnh đó còn cung cấp sparepart bơm imo như phớt bơm, khớp nối...

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Cung Cấp Bơm Thủy Lực IMO Sweden tại Vietnam

       Bơm thủy lực IMO là tên gọi chung của dòng bơm imo bao gồm cụ thể như bơm trục vít imo, bơm dầu imo, bơm nhiên liệu imo... bom thuy luc imo có xuất xứ Thụy Điển, đại lý pump imo tại  vietnam tư vấn cung cấp và bảo hành toàn quốc tất cả các loại bơm thủy lực hiệu imo. Bên cạnh đó còn cung cấp sparepart bơm imo như phớt bơm imo, khớp nối, vành chèn vòng đệm, phốt trục bom imo, vòng bi bạc đạn Shaft seals, couplings, bearing

  • Maker: IMO ;Type:- bơm trục vít / bơm dầu / bơm thủy lực
  • Made in: Sweden / Thụy Điển
  • CO / CQ certification : Yes
  • IMO pump Vietnam distributor: Bơm imo vietnam

       Các type bơm thủy lực imo như ABQ ACD ACE (D3/K3/L3/N3) bơm trục vít imo ACE (D4/K4/L4/N4) bơm dầu imo ACF UCF (K4/L4/N4) bom thuy luc imo ACF (K5/L5/N5) ACG UCG (K7/N7) bom truc vit imo ACG (D8/K8/N8) D4 D6 E4 LPD LPQ GA Valves AAA Low pressure pump ABF Pumps bơm hiệu imo ABQ ABQ ACE (K1/K2/L1/L2/N1/N2) OptiLine bơm thủy lực imo ACE (D3/K3/L3/N3) ACG (N2/N3/N4) & UCG (N3/N4) bơm nhiên liệu imo ACG UCG (K5/N5) Pumps ACG/UCG (K6/N6) Low pressure pump ALB Pumps đại lý bơm thủy lực imo ALG D4C Shaft couplings for obsolete pumps Shaft seals for withdrawn pumps IRBE IRBP IRJE IRJP IRTE IRTP ITBE ITBP ITJE ITJP IVBE IVBP IVJE IVJP IVTE IVTP LRBE LRBP LRJE LRJP LRTE LRTP LTBE LTBP LTJE LTJP LVBE LVBP ITBP NTBE ITBG NTBP ITBO NTBG NTFE NTFG NTFP NVBE NVBG NVBP NVFE NVFG NVFP ITBE NTBO NTFO NVBO NVFO IVBE IVFE IVBO IVFO IVBG IVFG IVBP IVFP NTBE NTBP NTBG NTFE NTFG NTFP NVBE NVBG  NVBP NVFE NVFG NVFP ITBE ITBP ITBG ITBO NTBO NTFO NVBO NVFO IVBE IVFE IVBO IVFO IVBG IVFG IVBP IVFP LVJE LVJP LVTE LVTP YRBE YRBP YRJE YRJP YRTE YRTP YTBE YTBP YTJE YTJP YVBE YVBP YVJE YVJP YVTE YVTP YTBE YTBP YTJE YTJP YVBE YVBP YVJE YVJP YVTE YVTP D6 038 045 052 K3/N3 SRBZ SRBY SRFZ SRFY SRJZ SRJY SRTZ SRTY SVBZ SVBY SVFZ SVFY SVJZ SVJY SVTZ SVTY STBZ STBY STFZ STFY STJZ STJY STTZ STTY IRBP IRFP NTBP NTFP YVBP IXBO YVFP YTBP YRBP NRBP NVBP ITBP ITFP

  Một Số Dòng Bơm Thủy Lực Trục Vít IMO Thông Dụng

  1. Bơm IMO ACE các seri IMO ACE 025L1 032L1 038L1 025L2 032L2 038L2 025K1 032K1 038K1 025K2 032K2 038K2 025N1 032N1 038N1 025N2 032N2 038N2 025L3 032L3 038L3 025K3 032K3 038K3 025N3 032N3 038N3 025D4 032D4 038D4 025K4 032K4 038K4 025L4 032L4 038L4 025N4 032N4 038N4 I R B E N T F O Y V P N } Q } B } P } A020 A090 A101 A368 IXBO A076 Bơm trục vít IMO ACE 025L2 NTBP  ACE 038N1 IXBO A076 A050, A078, A101, A291 bom Imo ACE 032L1 032K1 032N1 025L2 025N2 025K2 038L1 038N2 038K1 NQBP IRBP IRFP ITBP ITFP IVBP IVFP NTBP NTFP NRBP NVBP NRFP NVFP YVBP YVFP YTBP YRBP YRFP YTFP YVBO YVFO YTBO YTFO YRBO YRFO YVBE YVFE YTBE YTFE YRBE YRFE NTBO NTFO NVBO NVFO NRBO NRFO NTBE NTFE NVBE NVFE NRBE NRFE IRBO IRFO ITBO ITFO IVBO IVFO IRBE IRFE ITBE ITFE IVBE IVFE Bơm thủy lực imo ACE 025L3 NTBP ACE 038N3 NVBP A101 LPD 015N1 020N1 IVBP

  2. BƠM IMO ACG 045N7 ACG 052K7 ACG 060N7 ACG 070K7 ACG 045K7 ACG 052N7 ACG 060K7 ACG 070N7 Bơm trục vít IMO  Vietnam đại lý bơm thủy lực imo bom imo ACG 045N7 052K7 060N7 070K7 045K7 052N7 060K7 070N7  ITBP NTBE ITBG NTBP ITBO NTBG NTFE NTFG NTFP NVBE NVBG NVBP NVFE NVFG NVFP ITBE NTBO NTFO NVBO NVFO IVBE IVFE IVBO IVFO IVBG IVFG IVBP IVFP NTBE NTBP NTBG NTFE NTFG NTFP NVBE NVBG  NVBP NVFE NVFG NVFP ITBE ITBP ITBG ITBO NTBO NTFO NVBO NVFO IVBE IVFE IVBO IVFO IVBG IVFG IVBP IVFP

  3. Bơm IMO LPE LPQ D4 D6 Bơm Thủy Lực IMO Bơm Dầu IMO bơm trục vít imo bơm nhiên liệu imo LPE 025 032 038 N4 K4 D4 NKYP NKBP NLYP NLBP NMYP NMBP NNYP NNBP LPQ 100 110 125 140 J1 L1 N1 IRYP ITYP NRYP NTYP

  4. Bơm trục vít ACD 025L6 025N6 IVBP NVBP IRBP NTBP ITBP NVBO NRBP IRBO bơm thủy lực imo

  5. Bơm thủy lực imo ACF 080K4 080N4 090K4 090N4 100K4 100N4 110L4 110N4 125L4 125N4 080K5 080N5 090K5 090N5 100K5 100N5 110L5 110N5 125L5 125N5 IVBP IRBO IRBP IRBE IRFO IRFP IRFE IVBO IVBE IVFO IVFP IVFE NRBO NRBP NRBE NRFO NRFP NRFE NVBO NVBE NVBP NVFO NVFP NVFE ITBP bơm trục vít imo

  6. Bơm imo ABF 080L2 IRYP A020 & A561 ABF 090L2 IRYP bơm thủy lực imo ABF 100L2 IRYP ABF 110L2 IRYP A020 & A561 ABF 125L2 IRYP ABF 140L2 IRYP ABF 080L4 IRYP ABF 090L4 IRYP A020 & A561 ABF 100L4 IRYP ABF 110L4 IRYP ABF 125L4 IRYP ABF 140L4 IRYP A020 & A561 ABF 080N2 IRYP bơm trục vít imo ABF 090N2 IRYP ABF 100N2 IRYP ABF 110N2 IRYP A020 & A561 bơm dầu imo ABF 125N2 IRYP ABF 140N2 IRYP ABF 080N4 IRYP ABF 090N4 IRYP A020 & A561 ABF 100N4 IRYP Bơm dầu thủy lực imo ABF 110N4 IRYP ABF 125N4 IRYP A020 & A561 ABF 140N4 IRYP ABF 080P4 IRYP ABF 090P4 IRYP A020 & A561 ABF 100P4 IRYP ABF 110P4 IRYP ABF 125P4 IRYP ABF 140P4 IRYP A020 & A561

gotop