Bơm Kral Vietnam Đại lý Bơm Trục Vít Kral có đầy đủ CO/CQ

Bơm Kral Vietnam Đại lý Bơm Trục Vít Kral có đầy đủ CO/CQ

Đại lý bơm Kral Vietnam chuyên bơm trục vít Kral , bơm thủy lực Kral KF 160.DBA.005056 CK 85.11 CK 370.1158V bơm dầu Kral spare part bơm Kral phớt cổ trục khớp nối pump Kral bộ đo lưu lượng kế Kral CKC 85.2AA.000011 KF 118.AAA.003588 KF 118.ABA.000225 KF 160.DAA.006555

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại lý bơm Kral Vietnam Bơm trục vít Kral

  Đại lý bơm Kral Vietnam chuyên bơm trục vít Kral , bơm thủy lực Kral KF 160.DBA.005056 CK 85.11 CK 370.1158V bơm dầu Kral spare part bơm Kral phớt cổ trục khớp nối pump Kral Rotary shaft lip seals, Magnetic coupling, Mechanical seal. Bơm Kral cụ thể dòng bơm trục vít Kral type KF KFT KV KVT bơm dầu kral EKL EKS EKL EKS bơm thủy lực Kral DKL DKS KH DKC DLC DS/L CKC 85.2AA.000011 KF 118.AAA.003588 KF 118.ABA.000225 KF 160.DAA.006555 bơm dầu kral LFM-42.ABAF.00220
   
  Ngoài dòng bơm Kral chúng tôi còn cung cấp cảm biến lưu lượng Kral, máy đo lưu lượng kế Kral KRAL BEM 500 KRAL BEM 300 Geckos Volumeter OME 13 40bar Flow Meter OME13.0115140 Hydraulic Pump Kral OMP-052 Volumeter Flow Meter
   
  Maker: KRAL ;Type: bơm trục vít Kral | bộ đo lưu lượng Kral (cảm biến lưu lượng Kral, đồng hồ đo lưu lượng Kral)
  Made in: Áo / Đức
  CO / CQ certification : Yes
  Kral Vietnam distributor: liên hệ
  Ngoài ra chúng tôi là đại lý cung cấp bơm trục vít IMO tại Vietnam
   

  Một số model bơm trục vít Kral cung cấp tại Vietnam

  bơm thủy lực Kral KF 160.DBA.005056
  CK 85.11
  bơm Kral CK 370.1158V
  CKC 85.2AA.000011
  KF 118.AAA.003588
  Bơm trục vít Kral KF 118.ABA.000225
  KF 160.DAA.006555
  Đại lý Bơm Kral Vietnam KF105.DBA.001859 PUMP WITHOUT MOTOR
  KRAL CKC 85.2AA.000011 Screw pump
  KRAL KF 20. AAA. 000007 Triple screw pump
  KRAL KF 5BCA 000024 SCREW PUMP KF5BCA
  Bơm KRAL KF 105.BBA.003494
  KRAL KF 118.ABA.000225
  Bơm dầu Kral KF 118.ABA.000225
  KRAL KF 20. AAA. 000007
  Bơm trục vít KRAL CKC-85.2AA.000011
  KRAL KF 105.BBA.003494
  KRAL CK370.1158V
  bơm trục vít kral LFM-42.ABAF.00220
  Đại lý Bơm Kral Vietnam CKC-85.2AA.000011
  KRAL KF 20. AAA. 000007 
  Bơm dầu Kral CK370.1158V
  KRAL KF 118.ABA.000225
  Bơm trục vít KRAL CKC-85.2AA.000011
  KRAL KF 5BCA 000024 SCREW PUMP KF5BCA
  KRAL KF 20. AAA. 000007
  Bơm Kral M15.7507 Screw Pump w/ 2 HP 3 ph Motor HYD1228
  Kral KF 15.ABA.000005 3 Screw Pump
  KRAL KF 118.ABA.000225
  Bơm trục vít KFUG 660. 21
  Pump KRAL KF-210-BBA-000017
  Bơm dầu Kral KF-105.BBA.004684
  Pump KRAL KF-105.0BA.001859
  Đại lý Bơm Kral Vietnam KF-55.BAA.003673
  Pump KRAL KRAL KV-1101 DAA
  Screw pump KRAL KV 1101
  bơm thủy lực Kral PUMP KF-105 // KF-55
  Screw pump KF-450.DAA.002423
  Bơm Kral Pump Type: KF 160.DAA.006555
  Screw pump KF 5BCA 000024 SCREW PUMP
  pump Type: KF -118.ABA.000225
  KRAL KF 5BCA 000024 SCREW PUMP
  Bơm trục vít KRAL KH660.ABA.000002
  Kral M15.7507
  Bơm KRAL KF-118 ABA 002609 Bơm KRAL KF-55 ABA 002606
  Bơm KRAL KF-550.ACA.000763 Bơm KRAL KF- 370.ABA.000008
  Bơm dầu Kral KF-370.ABA.000008 KFUG 370
  KF 3/112F10B P007DP2
  Đại lý Bơm Kral Vietnam KF-275.AAA.000512 Kral AG
  KF-235.CCA.003747 Bơm trục vít
  F-235.ACA.000006 Kral AG
  KF 1S D 1S 88.1.67.9.02
  Qth [l/min] 5.20 7.80 10.4 15.5 20.4 32.1 42.8
  Size K 5 7 10 15 20 32 42
  bơm thủy lực Kral Size KFT 5 7 10 15 20 32 42
  Qth [l/min] 58.5 75.2 83.5 100 119 166 217
  Size K 55 74 85 105 118 160 210
  Bơm dầu Kral Size KFT 55 74 85 105 118 160 210
  Qth [l/min] 235 282 368 448 543 668 815
  Size K 235 275 370 450 550 660 851
  Qth [l/min] 978 1,150 1,340 1,540 1,790 2,260 2,870
  Size K 951 1,101 1,301 1,500 1,700 2,200 2,900
  Rotary shaft lip seals, Magnetic coupling, Mechanical seal 
  Bơm Kral KF KFT KV KVT EKL EKS EKL EKS DKL DKS KH 
  KF 118.DCA.
  Bơm trục vít Kral KFT 5-20 25 25 229 95 279 8
  KFT 32-42 32 32 280 127 334 11
  Đại lý Bơm Kral Vietnam KFT 55-118 50 50 337 155 396 22
  KFT 160-210
  bơm thủy lực Kral K 5-20 25 25 150 201 251 8
  K 32-42 32 32 169 244 297 11
  Bơm trục vít Kral K 55-118 50 50 220 290 349 22
  K 160-275 80 80 250 364 418 37
  K 370-450 100 100 270 396 453 50
  Đại lý Bơm Kral Vietnam K 550-660 100 125 360 561 628 86
  K 851-1301 125 150 450 681 795 154
  K 1500-1700 150 200 520 867 1,000 310
  Bơm dầu Kral K 2200-2900

   

gotop