BƠM IMO ACD ACP LPD 015N1 020N1 IVBP - Đại Lý IMO Vietnam

BƠM IMO ACD ACP LPD 015N1 020N1 IVBP - Đại Lý IMO Vietnam

Đại Lý IMO Vietnam cấp bơm IMO AB ACD ACP LPD 015N1 IVBP LPD 020N1 IVBP bơm dầu imo ACD 025N6 025L6 IVBP NVBP NTBP ITBP bơm trục vít IMO ACP 032N3 NVBP bơm thủy lực imo IMO ACP 025N1 032N2 038N1 032N1 025N2 038N2 ACP 025N1 NRBP ACP 025N1 NVBP ACP 025N6 NVBP ACP 032N1 NVBP ACP 032N3 NVBP

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm IMO dòng ACD ACP LPD 015N1 020N1 IVBP

      Đại Lý IMO Vietnam cấp bơm IMO AB ACD ACP LPD 015N1 IVBP LPD 020N1 IVBP bơm dầu imo ACD 025N6 025L6 IVBP NVBP NTBP ITBP bơm trục vít IMO ACP 032N3 NVBP bơm thủy lực imo IMO ACP 025N1  032N2  038N1 032N1 025N2 038N2 ACP 025N1 NRBP ACP 025N1 NVBP ACP 025N6 NVBP ACP 032N1 NVBP ACP 032N3 NVBP IMO pump ACP 032N1 NVBP và các phụ kiện sparepart bơm imo như Power rotor, Locking screw, Shaft sleeve, coupling khớp nối, Idler rotor, Pump body thân bơm, Screw, Mechanical seal phốt bơm, Retaining ring phớt bơm imo, Front cover, O-ring vòng đệm , Rear cover, Gasket, O-ring vành chèn, Valve set screw, Locking clamp, Screw trục bơm, Pin, Regulating nut, Tension pin, Valve piston van, Spring, Screw trục vít , Plate 
   
  • Bơm trục vít IMO ACE 025D3 025K3 025L3 025N3 - 032D3 032K3 032L3 032N3 - 038D3 038K3 038L3 038N3
  • Bơm thủy lực IMO ACD 025N6 025L6 IRBP IVBP NVBP NTBP ITBP NVBO NRBP IRBO
  • Bơm dầu IMO ACE 025K1 025K2 025N1 025N2 025L1 025L2 032K1 032K2 032N1 032N2 032L1 032L2 038K1 038K2 038L1 038L2 038N1 038N2
  • Bơm IMO ACF/UCF 080 090 100 110 125
  • Bơm dầu thủy lực IMO ACP 025N1 025N2 032N1 032N2 038N1 038N2 NRBP NVBP
  • Bơm thủy lực trục vít IMO LPD 015N1 020N1 IVBP
  • Đại lý bơm IMO ACG/UCG 045K7 045N7 052K7 052N7 060K7 060N7 070K7 070N7
   

  Model Bơm trục vít thủy lực IMO ACD ACP LPD

  Bơm trục vít ACD 025L6 025N6 IVBP NVBP IRBP NTBP ITBP NVBO NRBP IRBO
  ACD 025L6 NVBP 
  bơm dầu imo ACD 25-2 N6F ACD 025N6 IRBP ACD 025N6 IVBP ACD025N6 NVBP
  ACD 25-2L N6F ACD 025L6 IRBP ACD 025L6 IVBP ACD025L6 NVBP
  bơm imo ACD 25-2 N6F-1 ACD 025N6 IRBP S2A 
  ACD 25-2 N6F-6 ACD 025N6 IRBP S4A
  bơm thủy lực imo ACD N3F/N4F/N5F
  ACD 25-2 T6AC ACD 025N6 IRBP D0A
  bơm trục vít imo ACD 25-2 T6AA-1 ACD 025N6 IRBP D2A
  ACD 25-2 T6AA-6 ACD 025N6 IRBP D4A
  bơm imo ACD 0252LN6F  SCREW PUMP
  ACD 0252N6F    SCREW PUMP
  ACD 025L6 IRBO       SCREW PUMP
  bơm dầu imo ACD 025L6 IRBP       SCREW PUMP
  ACD 025L6 ITBP       SCREW PUMP
  pump imo vietnam ACD 025L6 IVBP       SCREW PUMP
  bơm thủy lực imo ACD 025L6 NTBP      SCREW PUMP
  ACD 025L6 NVBP     SCREW PUMP
  bơm trục vít imo ACD 025N1 NRBP    SCREW PUMP
  ACD 025N6 IRBP      SCREW PUMP
  bơm dầu imo ACD 025N6 IVBP      SCREW PUMP
  ACD 025N6 NVBO    SCREW PUMP
  bơm imo ACD 025N6 NVBP    SCREW PUMP
  ACP 025L1 NVBP      SCREW PUMP
  Bơm trục vít IMO ACP 025N1 025N2 032N1 032N2 038N1 038N2 NRBP NVBP
  ACP 025L2 NTBP      SCREW PUMP
  ACP 025L6 NVBP      SCREW PUMP
  bơm trục vít imo ACP 025N1 IVBP      SCREW PUMP
  ACP 025N2 NTBP     SCREW PUMP
  bơm imo ACP 025N6 NVBP     SCREW PUMP
  ACP 032L1 NVBP      SCREW PUMP
  bơm dầu imo ACP 032L3 NVBP      SCREW PUMP
  ACP 032N1 NRBP     SCREW PUMP
  pump imo vietnam ACP 032N1 NVBP     SCREW PUMP
  ACP 032N2 NTBP     SCREW PUMP
  bơm thủy lực imo ACP 032N3 NVBP     SCREW PUMP
  ACP 038K1 NVBP     SCREW PUMP
  bơm imo ACP 038K3 NVBP     SCREW PUMP
  bơm trục vít imo ACP 038N1 NRBP     SCREW PUMP
  ACP 038N1 NVBP     SCREW PUMP
  bơm dầu imo ACP 038N3 NVBP     SCREW PUMP
  pump imo vietnam ACP 045K2 NVBP     SCREW PUMP
  ACP 045K5 NVBP     SCREW PUMP
  bơm thủy lực imo ACP 045K7 NVBP     SCREW PUMP
  ACP 045N7 NVBP     SCREW PUMP
  bơm imo ACP 052K7 NVBP     SCREW PUMP
  bơm dầu imo ACP 060K7 NVBP     SCREW PUMP
  IMO ACP-032N3 NVBP Bơm nhiên liệu lọc dầu
  IMO pump ACP 025N1 NVBP
  bơm trục vít imo ACP 045K7 NTBP
  bơm dầu imo LPD pumps, size 015/020 Rotor lead and Generation: N1
  With version codes: IVBP
  A373: Pump with adjustable valve without valve spring for ekmotor IEC 63 with F115 frame
  A394: Pump with adjustable valve without valve spring for elmotor IEC 63 with F130 frame
  bơm dầu imo LPD 015N1 IVBP A373 
  bơm trục vít imo LPD 015N1 IVBP A394
  bơm thủy lực imo LPD 020N1 IVBP A373 
  bơm dầu nhiên liệu imo LPD 020N1 IVBP A394
  bơm IMO ACP-032N3 NVBP Fuel Oil Purifier Feed Pump
  Spare part LPD 015/020N1 IVBP 190443 190437
  bơm thủy lực imo LPD 015N1 IVBP A373 189947
  bơm dầu imo LPD 015N1 IVBP A394 190788
  G011 Rotor set ccw-rotation 190767 190768
  G050 Shaft seal 190334 190334
  G053 Minor kit 190783 190783
  G057 Joint kit 190740 190740
  A373, A394 190741
  G070 Valve element 190743 190743
  A373, A394 190993
  162 Shaft sleeve 034652 034652
  A373, A394 189411
  Ngoài ra dòng BƠM IMO ACF cũng được sử dụng nhiều trong các nhà máy tại vietnam. vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn báo giá và cung cấp tài liệu kỹ thuật của bơm imo.

   

gotop