Bơm dầu nóng IMO Bơm thủy lực trục vít imo của Sweden

Bơm dầu nóng IMO Bơm thủy lực trục vít imo của Sweden

Bơm dầu nóng IMO Sweden phân phối Bơm thủy lực imo bơm trục vít imo, bơm IMO là dòng thiết kế để bơm các loại thủy lực đặc biệt như chất lỏng có độ nhớt cao, bơm dầu imo, bơm dầu nóng... Bên cạnh đó là thiết bị sửa chữa dành cho bơm imo như phớt bơm Mechanical Seal khớp nối, ron đệm...

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bơm dầu nóng IMO Sweden phân phối Bơm IMO tại Việt Nam

  Bơm dầu nóng IMO Sweden phân phối Bơm thủy lực imo bơm trục vít imo, bơm IMO là dòng thiết kế để bơm các loại thủy lực đặc biệt như chất lỏng có độ nhớt cao, bơm dầu imo, bơm dầu nóng... Bên cạnh đó là thiết bị sửa chữa dành cho bơm imo như phớt bơm Mechanical Seal khớp nối, ron đệm...

  Thương hiệu: IMO 

  Sản phẩm: Bơm trục vít IMO / bơm dầu imo / bơm thủy lực imo / bơm dầu nóng imo

  Xuất xứ: Sweden

  Sweden bơm imo tại Việt Nam: Bơm IMO

  Chứng nhận sản phẩm: CO/CQ bản gốc

   

  Model Bơm dầu nóng IMO loại bơm thủy lực trục vít

  Bơm dầu nóng IMO Pump ACE 025N1 IRBP
  IMO Pump ACE 038K2 NTBP Triple screw oil pump
  bơm trục vít IMO Pump ACE 025L1 IVBP
  IMO Pump ACE 038N1 IRBP
  IMO Pump ACE 038N2 NTBPSPONSORED
  bơm dầu imo C3EXC-143D-256 OIL PUMP C3EXC143D256
  ALA 25-4 N7E S
  Bơm thủy lực IMO Fuel, Oil PUMP 3243-250 C3EBC-187, With 10HP Reliance Motor 3500RPM
  Imo Pump 3215/112RA MINOR SEAL KIT
  bơm trục vít Imo Pump AA3G/NVPPCA250AL 3570/011 PUMP
  Imo Pump 3215/150RA SEAL KIT
  IMO 65.28 US GPM 156.5 PSIG-3550/158-AA3G/NVSPCA187SM
  Bơm dầu nóng IMO PUMP TRIPLE SCREW HORIZONTAL - AA3G/NVSSFA250SP/069DC
  AA3G/NVSSCA162SC
  86 M3/HR,120 BARG , CS-ASTM A395-60-40-1B MODEL NO. BK12DHZX-350G,
  Bơm dầu nóng IMO 110H/210H-87, 95, 106, 118
  12DZ-350,400
  bơm trục vít imo A313A/C313A-106, 143, 187
  A313I/A313A/C413I-156, 187, 218, 250
  323F-550, 630, 800
  3E-87, 95
  3.00E-118
  3E-143, 162
  bơm trục vít imo 3E-187, 200
  3G-95, 118, 143, 162
  3G-187, 200, 250
  Bơm dầu nóng IMO 3NB-437, 462
  3NBF Hydraulic Elevator Service
  3R-437, 462, 550, 630
  bơm trục vít imo 3SIC/4SIC Submersible Series
  413IC-800JD
  4T/6T-118, 137, 187, 218
  Bơm thủy lực imo 4U/6U-118, 137, 187, 218
  A6D/B6D/C6D-106, 118, 137, 156, 187, 218, 250, 275, 312, 350, 400
  6LB-118
  6LIC-106, 118
  6UVX-187R
  bơm dầu imo 8L-400, 462
  8L-630
  3LBX-187
  Bơm dầu nóng IMO A12D/B12D/C12D-106, 118, 137, 156, 187, 218, 250, 275, 312, 350, 400
  A12LB-118, 137, 156, 187, 200
  A324A-162, 187, 231, 250, 275, 300, 325, 412
  bơm trục vít imo A3D/A3DF-106, 118, 137, 156, 187, 218, 250, 275, 312, 350, 400
  A3JK-400, 437
  AK6DHZ/K6DHZ-250, 312, 400
  AK12DHZ/K12DHZ-187, 218, 250, 275, 312, 350
  C324A-162, 187, 231, 250, 275, 300 Double Extended Power Rotor
  Bơm thủy lực imo C324A-162, 187, 231, 250
  C324A-275, 300
  C324A-325, 350, 375, 412
  IMO Pump ACE 032N3 NVBP
  bơm trục vít IMO Pump ACE 038K1 IRBP
  IMO Pump ACE 025L1 IVBP
  IMO Pump ACG 045K6 NVBP
  IMO Pump ACE 025N3 NTBP
  IMO Pump ACE 025N3 NVBP
  IMO Pump ACE 032N2 NTBP
  Three Screw and CIG General Installation, Operation, Maintenance and Troubleshooting
  bơm dầu imo CIG Lip Seal and Weep Hole Design Single Pumps
  CIG Lip Seal Double Pumps
  CIG Mechanical Seal Single Pumps
  Bơm dầu nóng IMO CIG Mechanical Seal Double Pumps
  CIG Triple Pumps
  CIG Series H
  E12L-118, 137, 156, 187, 200
  Bơm dầu nóng IMO E3LB-187, 200, 250
  FC4LZET-400
  FPG12LZ-250
  AG3DB/G3DB Elevator
  G3D-275
  G3DB-187, 218, 250, 312
  AllHeat Centrifugal Hot Oil
  NTT/CTT Centrifugal Pumps with drive side refreasable bearing
  Bơm thủy lực imo NTT/CTT Centrifugal Pumps
  NHT/CHT Centrifugal Pumps
  NIT Centrifugal Pumps
  NBT Centrifugal Pumps
  Two Screw General Installation, Operation, Maintenance and Troubleshooting
  N3D-137, 187 (Nuclear)
  N3D-250, 275 (Nuclear)
  T6D/T12D-218, 250, 275, 312
  bơm dầu imo TA324N-400
  3NB-550
  VT210H-118
  Bơm dầu nóng IMO 110/210H-87, 95, 118, 143, 162 Canned Motor Pumps
  D12DZ-250
  3E-87, 95, 118, 143,162 Canned Motor Pump
  G323F/H323F-550J, 550M
  D12DZ-250 (3215/525)
  Bơm dầu nóng IMO A4PIC-187, 217, 236
  A4PICX-187/094
  G3D-350, 400
  PG3D/RG3D-275
  Bơm dầu nóng IMO GLH8L-462
  GLH8L-630
  GLH/J8L-630 Suction Idler Wear Kit Installation
  Imo Pump 3217/112RA REPAIR KIT
  bơm trục vít Imo Pump 3217/1000RA MINOR KIT
  Imo Pump 3G-095-2.0D SCREW PUMP
  Imo Pump ACD-025N6-IVBP
  Imo Pump 3062/064 RA REPAIR KIT
  Imo Pump 3240/011RA MINOR KIT
  PG3D/RG3D- 187, 218, 250, 312
  bơm dầu imo G323FHF-630M with Flow Serve Type Q Seal
  H/G323FXFSX-500, 800 with Flow Serve Type BX Cartridge Seal
  G6D-187, 250, 312
  G12D(S)-137, 350
  G12D-187, 250, 312
  IMO Pump ACE 032 L2 NTBP
  IMO Pump ACE 038N3 NVBP
  IMO Pump ACE 038K1 IRBP
  bơm trục vít IMO Pump ACG 045N5 IVBP
  IMO Pump ACE 038N1 IVBP
  Atex Additional Instructions for Three-Screw Pumps in Gas Explosive Atmospheres
  D3EICS-162
  DLH12DHT-275, 312, 350, 400
  BK12DHZ-187, 250, 275, 312, 350
  Bơm dầu nóng IMO BK6DHZ(C)-250, 312, 400
  GGG3D-250, 275, 312, 400
  Imo CE Saftey and Operation Manual
  Bơm thủy lực Imo CE Installation, Maintenance and Troubleshooting Manual
  K12DHZ-312P
  CFHN
  bơm dầu imo AA2BIC-95, 143, 187
  F312XICR312, 325, 400, 437 for Solar Turbines
  DLH6DH(S)T-250, 312, 400
  G6DBCX-312
  AM322ICX-325, 350, 400
  C324AXFS-250
  C324AXFX-250
  PG12DNSJ-187
  A6D/G6D-137, 350, 400
  HOUTTUIN Pump Type 249.40
  HOUTTUIN Pump Type 216.40
  HOUTTUIN Pump Type 236.40
  8L-912 General start-up checks and troubleshooting and Verification Record
  8L-912Y
  IMO Pump ACG 070N3 IVBP 
  IMO Pump ACG 045K6 NTBO
  bơm trục vít IMO Pump ACE 032N2 NTBP
  IMO Pump ACE 025L2 NTBP
  IMO Pump ACG 045N6 IVBP
  Bơm thủy lực IMO Pump ACE 032N2 NVBP 
  IMO Pump ACG 60-2 N3F
  8L-400, 462, 630 General start up checks and troubleshooting
  bơm dầu imo BK12DXZC-250P
  GLH8L-400, 462
  Bơm dầu nóng IMO EMTEC
  UCF UCG

   

gotop