Bơm Casappa - Đại Lý Bom Thủy Lực CASAPPA Việt Nam có CO/CQ

Bơm Casappa - Đại Lý Bom Thủy Lực CASAPPA Việt Nam có CO/CQ

Đại Lý Bơm Casappa Viet Nam chuyên bơm thủy lực casappa, BƠM bánh răng CASAPPA, bom piston, bộ lọc, hộp số thủy lực, bơm thủy lực CaSappa ,động cơ thủy lực, Bơm bánh răng, bo loc thuy luc CaSapPa, bom thuy luc dieu khien bang tay, bom thuy luc banh rang, Motor CaSappA, Bơm Piston, gear pump hdraulics casaPPa

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Đại Lý Bơm Casappa Tại  Việt Nam - Bơm Thủy Lực Bánh Răng

         Đại Lý Bơm Casappa Viet Nam chuyên bơm thủy lực casappa, BƠM bánh răng CASAPPA, bom piston cAsApPa, bộ lọc, hộp số thủy lực Casappa, bơm thủy lực Casappa ,động cơ thủy lực Casappa,Bơm bánh răng, bo loc thuy luc Casappa, bom thuy luc dieu khien bang tay Casappa, bom thuy luc banh rang Casappa, Motor Casappa, Bơm Piston Casappa, Bơm thủy lực Casappa, Bộ loc khí Casappa, Van thủy lực, hộp giảm tốc, van chống tạo bọt, van giảm áp lực tối đa, van ưu tiên casappa 

  Đại Lý Việt Nam Giới Thiệu Một Số Model Mã Loại Bơm Bánh Răng Thủy Lực Casappa

  PLP20.6,3D0-31S1-LGD/GD-N-EL-FS

  PLP20.4D0-31S1-LGD/GD-N

  PLP30.34-045-LOF/OD/20.1

  8R0-82E2-LEA bộ lọc casappa

  PLP20.25D0-82E2-LGE/GD-N-EL-FS

  CML 26R bơm thủy lực casappa

  KM30.51RO-04S3 L OF/OG

  04350E bơm bánh răng casappa

  KM30.51S0-04S3-L0F/0

  KP20.23S0-07S5-L0F/0C-N-(ANF)

  KP30.51D0-06S8-LME/0F-N-CSC

  PLM20.16L0-03P9-LOG/OC-N-EL-0A-V5-8

  PLP20.11.2D031DS1-L0C/0C-N-EL-FS

  PLP20.12-03S1-LSD/OB/10.8-L/OB-T7

  PLP20.16S0-31-S1-L0C/0D-N-EL

  PLP30.43D0-05S5-L0G/0F-N-DAG

  PLP30.43S0-32S5-L0G/0F-V

  WSP20.4-LGE/TC/10.2.5-LTC-T7-D/FS

  PLM30.6150-0450-LOG/0H-N-D

  PLP20-40D0-49S1-LOC

  PLP20-4D0-03S2-LOC

  KP30.43D0-83E3-LED/EB-N

  PLM20.23D0-49S1-L0 BOM THUY LUC cAsApPa

  PLP10.10-D0-30S0-L NSPP PLP1010D030S0L

  PLP10.5 D0-30S0-LOB/OA-V-EL-FS

  PLP10.5 DO-3050-1

  PLP20.20D0-31S1-LOD/O-V-EL FS

  PLP20.8D0-31S1-LOC

  PLP30.22D0-33S5-LOF/OD-V D

  PLP20-14DO3S1-LO

  PLP10,4 D0-30S0

  Đại Lý Bơm Thủy Lực Casappa Tại Viet Nam

  WSP20.900-31S2-L

  1002620 bộ lọc casappa

  LF3800 bơm thủy lực hiệu Casappa

  LF4677 bơm bánh răng casappa

  PC05-6 PC05-7E BOM THUY LUC cAsApPa

  PLP20.6.4.D0+PLP20.3.9DO

  840270020 bơm thủy lực hiệu Casappa

  PLP20.6.3 CASAPPA VIET NAM

  AR 250 UP80 BOM THUY LUC cAsApPa

  2208229 bơm thủy lực casappa

  079933501 09913V

  KP30.51-83E3LEGGF-55-CSL20.11.

  E5350127 67617482

  PMSD25 bộ lọc casappa

  PLP20.14-04S5 pump hydraulics CaSapPa

  PLP30.34-045-LOF/OD/20.1

  8R0-82E2-LEA bơm thủy lực hiệu Casappa

  PLP20.25D0-82E2-LGE/GD-N-EL-FS

  CML 26R bơm bánh răng casappa

  KM30.51RO-04S3 L OF/OG

  KM30.51S0-04S3-L0F/0 pump hydraulics CaSapPa

  KP20.23S0-07S5-L0F/0C-N-(ANF)

  KP30.51D0-06S8-LME/0F-N-CSC

  PLM20.16L0-03P9-LOG/OC-N-EL-0A-V5-8

  PLP20.11.2D031DS1-L0C/0C-N-EL-FS

  PLP20.12-03S1-LSD/OB/10.8-L/OB-T7

  PLP20.16S0-31-S1-L0C/0D-N-EL

  PLP30.43D0-05S5-L0G/0F-N-DAG

  PLP30.43S0-32S5-L0G/0F-V

  WSP20.4-LGE/TC/10.2.5-LTC-T7-D/FS

  PLM30.6150-0450-LOG/0H-N-D

  PLP20-40D0-49S1-LOC

  PLP20-4D0-03S2-LOC

  KP30.43D0-83E3-LED/EB-N

  PLM20.23D0-49S1-L0

  PLP10.10-D0-30S0-L

  PLP10.5 D0-30S0-LOB/OA-V-EL-FS

  PLP10.5 DO-3050-1 CASAPPA VIET NAM

  PLP20.20D0-31S1-LOD/O-V-EL FS

  PLP20.8D0-31S1-LOC

  PLP30.22D0-33S5-LOF/OD-V D

  PLP20-14DO3S1-LO pump hydraulics CaSapPa

  PLP10,4 D0-30S0 CASAPPA VIET NAM

  WSP20.900-31S2-Lr pump hydraulics CaSapPa

  PLP20.14-04S5-LOF bơm thủy lực hiệu Casappa

  PLP30.34-045-LOF/OD/20.1

  Đại Lý Bơm Bánh Răng Casappa - Gear pump Tại Viet Nam

  8R0-82E2-LEA Motor, 13mm ID central hole, Shaft L 39.7

  PLP20.25D0-82E2-LGE/GD-N-EL-FS Terex 02004763 NEW

  CML 26R bơm thủy lực casappa

  KM30.51RO-04S3 L OF/OG

  04350E bơm bánh răng casappa

  KM30.51S0-04S3-L0F/0

  KP20.23S0-07S5-L0F/0C-N-(ANF)

  KP30.51D0-06S8-LME/0F-N-CSC

  PLM20.16L0-03P9-LOG/OC-N-EL-0A-V5-8

  PLP20.11.2D031DS1-L0C/0C-N-EL-FS

  PLP20.12-03S1-LSD/OB/10.8-L/OB-T7

  PLP20.16S0-31-S1-L0C/0D-N-EL

  PLP30.43D0-05S5-L0G/0F-N-DAG

  PLP30.43S0-32S5-L0G/0F-V BOM THUY LUC cAsApPa

  WSP20.4-LGE/TC/10.2.5-LTC-T7-D/FS

  PLM30.6150-0450-LOG/0H-N-D

  PLP20-40D0-49S1-LOC bộ lọc casappa

  PLP20-4D0-03S2-LOC bơm thủy lực casappa

  KP30.43D0-83E3-LED/EB-N Gear Wheel Pump 3000Rpm Max

  PLM20.23D0-49S1-L0 Hyrdraulic Gear Pump

  CASAPPA PLP10.10-D0-30S0-L NSPP PLP1010D030S0L

  PLP10.5 D0-30S0-LOB/OA-V-EL-FS Hydraulic Pump

  PLP10.5 DO-3050-1 Hydraulic Gear Pump

  Casappa PLP20.20D0-31S1-LOD/O-V-EL FS Gear Pump

  Casappa PLP20.8D0-31S1-LOC Gear Pump, 1/2" NPT 1" Shaft Length

  PLP30.22D0-33S5-LOF/OD-V D Hydraulic Pump

  CASAPPA Polaris 20 Hydraulic Motor

  Casappa Pump PLP20-14DO3S1-LO CASAPPA VIET NAM

  PLP10,4 D0-30S0 bộ lọc casappa

  WSP20.900-31S2-L bơm bánh răng casappa

  PN 1002620 LF3800 LF4677 bơm thủy lực hiệu Casappa

  PC05-6 PC05-7E Hydraulikpumpe Casappa PLP20.6.4.D0+PLP20.3.9DO 840270020

  218SV Hydraulikpumpe Minibagger Casappa PLP20.6.3

  AR 250 UP80 Textron Mower Deck Hydraulic Motor CASAPPA 2208229 OEM

  079933501 09913V KP30.51-83E3LEGGF-55-CSL20.11 pump hydraulics CaSapPa

  LR16 Hydraulikpumpe Casappa Parker 3495 bộ lọc casappa

  Volvo EC14 EC15 Hydraulikpumpe Sauganschluss E5350127 67617482

  Volvo EC15 Hydraulikpumpe Casappa bơm thủy lực casappa

  Yanmar B15 Hydraulikpumpe Minibagger Casappa 3-fach

  Casappa Viet nam Bơm Thủy Lực Động Cơ Piston Bộ Lọc CASAPPA

  Gear Pumps and Motors casappa
  ALUMINIUM BODY
  - Polaris [PL]
  - Whisper [WS]
  CAST IRON BODY
  - Polaris [PH]
  - Kappa [K]
  - Formula [FP]
  - Magnum [HD]
  BUILT-IN VALVES
  Piston Pumps and Motors
  FIXED DISPLACEMENT
  - Strada [BAP]
  - Plata [LF]
  VARIABLE DISPLACEMENT
  - Plata [LVP]
  - MVP - MVPD
  - TVP
  - Plata [DVP-SVP]
  Gear flow dividers casappa
  - Polaris [PLD]
  - Magnum [HDD]
  Hydraulic hand pumps
  - Up Easy [EP]
  Filters Casappa
  - IKRON filters

   

gotop