Bộ lọc Filtrec Vietnam Đại lý bộ lọc thủy lực Filtrec của Ý

Bộ lọc Filtrec Vietnam Đại lý bộ lọc thủy lực Filtrec của Ý

Đại lý Filtrec Vietnam chuyên bộ lọc Filtrec, xuất xứ Ý, Châu Âu. Bộ lọc thủy lực Filtrec F040 F100 F160 FD3 F280 FDM F420 bộ lọc dầu Filtrec FA1 FA4 FA2 FR1 FCR7 FVR7 FS1 FS7 FU20_30 FU050 FLC F100-XD040/063/100 SOX DOX DX SCS FCR-7 F100-XD F160-XD F420-D1 F160-XD F280-D1 D151G06A R734G06P

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • ĐẠI LÝ BỘ LỌC FILTREC VIETNAM

  Đại lý Filtrec Vietnam chuyên bộ lọc Filtrec, xuất xứ Ý, Châu Âu. Bộ lọc thủy lực Filtrec F040 F100 F160 FD3 F280 FDM F420 bộ lọc dầu Filtrec FA1 FA4 FA2 FR1 FCR7 FVR7 FS1 FS7 FU20_30 FU050 FLC F100-XD040/063/100 SOX DOX DX SCS FCR-7 F100-XD F160-XD F420-D1 F160-XD F280-D1 D151G06A R734G06P

  Filtrec xuất xứ Ý

  Đại lý nhập khẩu và phân phối chính hãng

  Sản phẩm bộ lọc hiệu Filtrec được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

  Ngoài ra chúng tôi phân phối: Bộ lọc PALL của Mỹ

  MODEL BỘ LỌC THỦY LỰC FILTREC THÔNG DỤNG Ở VIỆT NAM

  Filtrec-F040
  Filtrec-F100
  FD3 Series
  F160 Series
  Bộ lọc Filtrec-F280
  F280 Series
  Filtrec-FDM
  Filtrec-F420
  Filtrec-FA1
  Filtrec-FA4
  Filtrec-FA2
  Filtrec-FR1
  FR6 Series
  Filtrec-FCR7
  Filtrec-FVR7
  Bộ lọc thủy lực Filtrec-FS1
  Filtrec-FS7
  Filtrec-FU20_30
  FU0020/0030 Series
  Filtrec-FU050
  Filtrec-tappi_sfiati
  Filtrec-FL
  FLC Series
  F100-XD040/063/100: 100 bar (1500 psi)
  F100-XD160/250/400: 80 bar (1200 psi)
  F100-XD040/063/100: 300 bar (4300 psi)
  F100-XD160/250/400: 200 bar (3000 psi)
  SOX Series
  DOX Series
  Filtrec SX
  Bộ lọc Filtrec slot type
  Filtrec DX
  KM Series
  Filtrec SCS
  Filtrec BERNOULLI
  FIltrec basket
  Filtrec hydraulic FCR-7
  Filtrec Hydraulic F100-XD
  Filtrec hydraulic FA-1 Return line spin-on filter
  Filtrec Hydraulic F160-XD
  Filtrec vietnam Hydraulic F420-D1
  Filtrec Hydraulic F160-XD
  Filtrec Hydraulic F280-D1
  FILTREC HYDRAULIC FILTER D151G06A
  FILTREC R734G06P
  HF3031F D141G03AV
  HF3031N D141G03A
  HF3033F D141G03BV
  HF3033N D141G03B
  HF3051F D141G06AV
  HF3051N D141G06A
  HF3053N D141G06B
  HF3101F D141G10AV
  HF3101N D141G10A
  HF3103F D141G10BV
  HF3103N D141G10B
  HF3251F D141G25AV
  HF3251N D141G25A
  HF3253N D141G25B
  HF4031F D650G03AV
  HF4031KF D650G03BV
  HF4031KN D650G03B
  HF4031N D650G03A
  HF4051F D650G06AV
  HF4051KF D650G06BV
  HF4051KN D650G06B
  HF4051N D650G06A
  HF4101F D650G10AV
  HF4101KF D650G10BV
  HF4101KN D650G10B
  HF4101N D650G10A
  HF4251F D650G25AV
  HF4251KF D650G25BV
  HF4251KN D650G25B
  HF4251N D650G25A
  AICHI FILTREC
  MZ057018 WP534
  AIR MAZE FILTREC
  5047369172 WT1218
  AKERMAN FILTREC
  142674209 R746G10P
  ALCO FILTREC
  SP908 A120C10
  Bộ lọc thủy lực Filtrec ALLEN FILTREC
  718FMP10 R320C10P
  718FMP10225 R310C10P
  718FMP20 R320C20P
  718FMP20225 R310C20P
  718FMP5 R320C05P
  718FMP5225 R310C05P
  ALLIED SYSTEM FILTREC
  R11689 R410G10
  ALLISON FILTREC
  23040988 D170G06AV
  23049373 D142G06AV
  23049374 D614G06V
  29501202 WG340
  29509723 WG331
  29510910 D142G06AV
  29526898 WG506
  29526899 WG503
  29538231 WG478
  29538232 WG485
  29540493 WG508
  29540494 WG511
  AMT FILTREC
  U03010P WP354
  ARBURG FILTREC
  28993 WG245
  59439 WP372
  DA80L276 WP372
  ARGO FILTREC
  AS08001 WT1060
  K3091852 WP386
  K3092052 WP456
  K3092062 WP457
  K3092552 WP458
  K3102652 WP459
  K9123452 WP460
  K9123752 WP461
  Bộ lọc Filtrec P2061301 R692C10M
  P2061302 R692C25M
  P2061711 S510C10
  P2071701 S520C10
  P2071702 S520C25
  P2072301 R6100C10RM
  P2072302 R6100C25M
  Filtrec vietnam P2083301 R640C10R
  P2092002 S530C25
  P2092011 R650C10R
  P2092022 R650C25
  P2092301 S531C10
  P2093301 S550C10
  P2093302 S550C25
  P2103001 WP464
  P2121712 R660C25
  P2121721 R660C10R
  P2122002 WP221
  P3051000 D810C10A
  P3051002 D810C25RA
  P3051005 D810C25A
  P3051011 D810C10RA
  P3051050 R611C25
  P3051051 R611C10
  P3051052 R611C25R
  P3051053 R611C10R
  P3051062 WP496
  P3052000 D811C10A
  P3052001 D811C10RA
  P3052002 D811C25RA
  P3052005 D811C25A
  P3052051 R612C10
  P3052052 R612C25
  P3052062 WP497
  P3052501 D812C10RA
  P3060701 D820C10A
  P3061351 R622C10
  P3061352 R622C25
  P3062051 R623C10R
  P3062052 R623C25
  P3062302 D821C25RA
  P3062311 D821C10RA
  P3071200 D830C25A
  P3071201 D830C10A
  Filtrec vietnam P3071301 WP113
  P3072000 D831C25A
  P3072001 D831C10A
  P3073051 R631C10R
  P3073052 R631C25
  P3081701 D840C10RA
  P3081712 D840C25RA
  P3082301 D841C10RA
  P3082312 D841C25RA
  P3083301 D842C10RA
  P3111700 D860C25A
  P3111710 D860C10A
  P3112300 D861C25A
  P3112310 D861C10A
  S2061300 R692T60
  S2061305 R692T40M
  S2061310 R692T60M
  S2061315 R692T40
  S2071710 S520T60
  S2072005 S521T40
  S2072010 S521T60
  S2072300 WT1294
  S2092000 S530T75
  S2092001 S530T125
  S2092005 S530T40
  S2092010 S530T60
  S2092015 R650T40
  S2092020 R650T60
  S2092300 S531T60
  Bộ lọc thủy lực Filtrec S2092305 S531T40
  S2093305 S550T40
  S2102308 S540T670
  S2102310 S540T75
  S2103301 S541T125
  S2103305 S541T40
  S2103310 S541T60
  S2111300 WT207
  S2111720 WT923
  S2121700 R660T60
  S2121705 R660T40
  S3050850 R610T60
  S3050851 R610T100
  S3050855 R610T40
  S3051000 D810T60A
  S3051005 D810T40A
  S3052000 D811T60A
  S3052005 D811T40A
  S3062300 D821T60A
  S3071000 WT1170
  S3071200 D830T60A
  S3071205 D830T40A
  S3072005 D831T40A
  S3081700 D840T60A
  S3101710 D850T60A
  S3101715 D850T40A
  S3102305 D851T40A
  S9062222 WT896
  V2083303 R640G03
  V2083306 R640G10
  V2083308 R640G25
  V2092003 R650G03
  V2092006 R650G10
  V2092008 R650G25
  V2121703 R660G03
  V2121708 R660G25
  V2121736 R660G10
  V2126026 WG371
  V2126036 WG459
  V3051003 D810G03A
  V3051006 D810G10A
  V3051008 D810G25A
  V3051013 D810G03B
  V3051016 D810G10B
  V3051018 D810G25B
  V3051026 WG366
  V3051036 WG244
  V3051056 R611G10
  V3051058 R611G25
  V3052003 D811G03A
  V3052006 D811G10A
  V3052008 D811G25A
  V3052013 D811G03B
  V3052016 D811G10B
  V3052018 D811G25B
  V3052053 R612G03
  V3052056 R612G10
  V3052058 R612G25
  V3052503 D812G03A
  V3052506 D812G10A
  V3052508 D812G25A
  V3052513 D812G03B
  V3052516 D812G10B
  V3052518 D812G25B
  V3060703 D820G03A
  V3060706 D820G10A
  V3060708 D820G25A
  V3061706 D822G10A
  V3061708 D822G25A
  V3062053 R623G03
  V3062056 R623G10
  V3062058 R623G25
  V3062088 WG260
  V3062303 D821G03A
  V3062306 D821G10A
  V3062308 D821G25A
  Bộ lọc thủy lực Filtrec V3062313 D821G03B
  V3062318 D821G25B
  V3062326 D821G10B
  V3071303 WG415
  V3072006 D831G10A
  V3072016 D831G10B
  V3072306 WG271
  V3072308 WG270
  V3072556 WG258
  V3072558 WG259
  V3073053 R631G03
  V3073056 R631G10
  V3073058 R631G25
  V3073068 WG224
  V3081703 D840G03A
  V3081706 D840G10A
  V3081708 D840G25A
  V3081713 D840G03B
  Bộ lọc Filtrec V3081716 D840G10B

  Xem thêm: Dropsa Vietnam Đại Lý Bơm Mỡ Bộ Lọc Dầu Van Thủy Lực Cảm Biến

gotop